STAMBOOM VAN DE FAMILIE WIJN

 (sept 06) Naar MIJN STAMBOMEN

 


 (Met dank aan Michel de Jong)

I.1 Jean Arnould Wijn (Ornoldus), Soldaet in de compagnie van Kapitein Kagel in het eerste bataillon van de generaal Majoor van Holsten, geboren 1732 te Doornick.

"Van Doornick"; Doornik in Belgie wel te verstaan en dat maakt Arnoldus tot een zuiderbuur. Dat was hij trouwens nog niet in 1760, want Tournai, zoals Doornik in het Frans heet (Doornik ligt thans in Wallonië), is al in 1715 ingelijfd bij de Zuidelijke Nederlanden.Waarschijnlijk heeft zijn betrekking als Soldaat ervoor gezorgd dat Arnoldus vanuit Doornik helemaal naar Groningen reisde, wat ongeveer 375 kilometer van elkaar verwijderd ligt.

Ondertrouw op 22-03-1760 te Groningen, gehuwd op 06-04-1760 te Groningen met Lisabeth Jansen, geboren 1739 te Groningen, gedoopt op 26-12-1739 te Groningen, dochter van Jan Hindrick Fransen en Dorothea Hindricks.

Uit dit huwelijk:

1. Dorentie Wijn, geboren 1760 te Groningen, gedoopt op 14-11-1760 te Groningen.

2. Jan Hindricks Wijn (Weijens) (zie II.2 klik hier).

3. Casper Wijn (zie II.4 klik hier).

4. Janna Wiens, geboren 1769 te Groningen, gedoopt op 05-02-1769 te Grongingen.

5. Susanna Wijn, geboren 1772 te Groningen, gedoopt op 07-08-1772 te Groningen.

6. Lijzabeth Wijn, geboren 1775 te Groningen, gedoopt op 02-07-1775 te Groningen.

7. Annegje Wijn, geboren 1778 te Groningen, gedoopt op 01-12-1778 te Groningen.

Er is niet bekend wie de ouders van Arnoldus zijn, en waarschijnlijk zijn zij niet mee naar Groningen gegaan, als ze nog niet dood waren tenminste. Toch kunnen we iets over de namen van Arnoldus' ouders zeggen. Arnoldus heeft geen patroniem (Bijv. Jans, Gerrits enz.), dus voor de namen van de ouders zijn we aangewezen op de namen van de kinderen van Arnoldus en Elisabeth. Gaan we kijken naar de naam van het oudste kind, Dorenthie, dan zien we dat zij genoemd is naar de moeder van Elisabeth; Dorothea Hindricks. De vader van Elisabeth wordt daarna vernoemd; Jan Hindriks, naar Jan Hindriks Franssen, de getuige op het huwelijk. De twee eerstvolgende namen van zowel een jongen als meisje zouden dan de namen van Arnoldus' ouders moeten opleveren. Dit zou beteken dat Arnoldus' ouders dus een Casper en Janna waren. Rest ons nog te verklaren: Susanna, Lyzabeth en Annegje. De laatste is waarschijnlijk een vernoeming naar de grootmoeder van moederskant van Elisabeth Janssen; Anneye of Annegje, zij had geen achternaam. Lyzabeth zal wel een vernoeming zijn naar Elysabeth Janssen zelf of ook haar grootmoeder, maar dan van vaderskant. Zou dit misschien betekenen dat een van de oma's van Arnoldus Weyn een Susanna was?

 

II.2 Jan Hindricks Wijn (Weijens), Timmerman, kaarsenmakersknecht, geboren 1763 te Groningen, gedoopt op 04-11-1763 te Groningen, Martinikerk.

Ondertrouw op 14-04-1787 te Groningen, gehuwd op 01-05-1787 te Groningen met Trijntje Reinjes, geboren te Uithuizen, dochter van Reinje Reinjes.

Uit dit huwelijk:

1. Arnoldus Wijn (zie III.1 klik hier).

2. Grietien Wijn, geboren 1793 te Groningen, gedoopt op 25-12-1793 te Groningen, Martinikerk.

3. Reinje Wijn (zie III.4 klik hier).

II.4 Casper Wijn, geboren 1766 te Groningen, gedoopt op 30-05-1766 te Groningen, overleden op 04-01-1813 te Groningen.

Gehuwd 1790 te Groningen met Geertjen Van Weerden, geboren 1765 te Groningen, gedoopt op 01-03-1765 te Groningen, overleden 1824 te Groningen, dochter van Jacobus Van Weerden en Hilligje Sipkes Van Loppersum.

Uit dit huwelijk:

1. Arnoldus Wijn, geboren op 04-11-1791 te Groningen.

2. Jacoba Wijn, geboren op 09-08-1793 te Groningen, overleden 1880 te Groningen.

Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 04-06-1816 te Groningen met Berend Doornbusch, geboren 1764 te Groningen, gedoopt op 01-10-1764 te Gronigen, overleden 1829 te Aduard.

Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 18-03-1830 te Groningen met Klaas Reinkes Groenewold, 28 jaar oud, geboren op 27-12-1801 te Hoogeveen, zoon van Reinke Klazes Groenewold en Hilligje Roelfs.

3. Ornoldus Christoffer Wijn (zie III.10 klik hier).

4. Arent Wijn (zie III.12 klik hier).

III.1 Arnoldus Wijn, geboren 1788 te Groningen, gedoopt op 07-11-1788 te Groningen, Martinikerk.

Gehuwd op 28-08-1814 te Groningen met Adriaantje Ter Beek, 29 jaar oud, geboren op 24-09-1784 te Groningen, dochter van Pieter Adams Ter Beek en Jeltje Klazes.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Wijn, geboren op 09-09-1815 te Groningen, overleden voor 1822 te Groningen.

2. Jeltien Wijn, geboren op 21-05-1817 te Groningen, overleden op 17-11-1890 te Groningen op 73-jarige leeftijd.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-11-1845 te Groningen met Tjacko Cornelius Takens, 24 jaar oud, geboren op 11-05-1821 te Scheemda, zoon van Cornelius Takens en Doetje Tjackes Hopman.

3. Jan Wijn (zie IV.4 klik hier).

4. Trientje Wijn, geboren op 02-07-1827 te Groningen.

III.4 Reinje Wijn, Beeldhouwer, geboren 1802 te Groningen, gedoopt op 28-02-1802 te Groningen, Martinikerk, overleden op 19-07-1889 te Groningen.

Gehuwd op 23-12-1821 te Groningen met Handtje De Jong, 26 jaar oud, geboren op 17-09-1795 te Schiermonnikoog, dochter van Jan Sieverts De Jong en Catharina Geerts Mellema.

Uit dit huwelijk:

1. Trientje Wijn, geboren 1822 te Groningen, overleden op 23-10-1894 te Groningen. Ongehuwd.

2. Catharina De Jong Wijn, geboren op 25-06-1824 te Groningen.

3. Jan Wijn, geboren op 02-02-1827 te Groningen, overleden op 22-10-1904 te Oldehove op 77-jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 17-05-1854 te Oldehove met Eelktje Beukema, 27 jaar oud, geboren op 09-07-1826 te Saaksum, dochter van Eelke Pieters Beukema en Maaike Pieters Klunder.

Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 10-05-1873 te Oldehove met Lutske Mulder, geboren te Niezijl, dochter van Douwe Hendriks Mulder en Rienje Harms Hoogeboom.

4. Reintje Wijn, geboren op 10-10-1830 te Groningen.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 22-05-1853 te Groningen met Jacob Engels, 27 jaar oud, geboren op 19-07-1825 te Groningen, zoon van Engel Engels en Geertje Haaijes Boerema.

5. Arnoldus Wijn (zie IV.14 klik hier).

6. Vennegien Wijn, geboren op 04-09-1837 te Groningen.

Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 08-10-1871 te Groningen met Henricus Buikema, 58 jaar oud, geboren op 16-04-1813 te Groningen, zoon van Boele Izebrands Buikema en Maiske Hendriks.

III.10 Ornoldus Christoffer Wijn, Olieslagersknecht, schutter bij het eerste bataillon mobiele Groninger schutterij. Geboren 1796 te Groningen, gedoopt op 24-04-1796 te Groningen, Martinikerk, overleden 1834 te Groningen.

Gehuwd op 25-11-1821 te Groningen met Jantje Berends Kuiper, geboren 1793 te Groningen, gedoopt op 13-10-1793 te Groningen, dochter van Berend Hindriks Kuiper en Maria Pouwels.

Uit dit huwelijk:

1. Kasper Wijn (zie IV.18 klik hier).

2. Berend Wijn, geboren op 01-12-1823 te Groningen.

3. Maria Magdalena Margaretha Wijn, geboren op 07-11-1825 te Groningen.

4. Geert Wijn (zie IV.23 klik hier).

5. Arnoldus Christoffer Wijn, geboren op 22-03-1832 te Groningen.

III.12 Arent Wijn, Metselaar, kanonnier der eerste klasse van het derde bataillon artillerie. Geboren op 17-02-1799 te Groningen.

Gehuwd (1) 1822 te Groningen met Aaltien Berends Kuiper, geboren 1798 te Eelde, dochter van Berend Hindriks Kuiper en Maria Pouwels.

Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 01-11-1827 te Groningen met Grietje De Graaff.

Uit het eerste huwelijk:

1. Geertien Wijn, geboren op 14-04-1823 te Groningen.

2. Berend Wijn (zie IV.27 klik hier).

3. Paulus Wijn, geboren op 07-12-1826 te Groningen.

Uit het tweede huwelijk:

4. Casperdina Jaooba Wijn, geboren op 10-01-1829 te Groningen.

5. Reinder Wijn (zie IV.32 klik hier).

6. Metje Wijn, geboren op 22-07-1835 te Groningen.

7. Casper Jan Wijn, geboren 1838 te Groningen, overleden op 27-09-1916 te Groningen, 78 jaar oud.

8. Elizabeth Wijn, geboren op 10-12-1842 te Groningen, overleden op 08-07-1909 te Groningen op 66-jarige leeftijd, 66 jaar oud.

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 06-02-1873 te Groningen met Jan Balk, 30 jaar oud, geboren op 26-12-1842 te Meppel, zoon van Jan Balk en Lammechien Benthem.

IV.4 Jan Wijn, Districts Schoolopzichter, geboren op 22-05-1822 te Groningen, overleden op 04-04-1914 te Groningen op 91-jarige leeftijd, 91 jaar oud.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-04-1847 te Warffum met Gerhardina Römelingh, dochter van Lubbertus Patroclus Römelingh en Tietje Willems Medendorp.

Uit dit huwelijk:

1. Arnoldus Wijn (zie V.1 klik hier).

2. Adriaantje Wijn, geboren op 14-12-1854 te Noordbroek.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-09-1881 te Sappemeer met Roelf Boer, 23 jaar oud, Rijks veearts, geboren op 03-12-1857 te Stootshoorn, zoon van Harm Eppes Boer en Henderika Koerts Verveld.

3. Lubbertus Patroclus Wijn, geboren te Noordbroek.

Gehuwd op 27-07-1887 te Scheemda met Grietje Lotteringh, geboren te Scheemda, dochter van Edzo Lotteringh en Annegien Karp.

IV.14 Arnoldus Wijn, geboren op 29-11-1834 te Groningen, overleden op 12-07-1920 te Groningen op 85-jarige leeftijd, 85 jaar oud.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-05-1859 te Groningen met Cornelia Postema, 26 jaar oud, geboren op 19-10-1832 te Groningen, dochter van Jan Boeles Postema en Bieke Reinders.

Uit dit huwelijk:

1. Reinje Wijn, geboren op 18-09-1861 te Groningen.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-12-1883 te Groningen met Janna Klamer, 21 jaar oud, geboren op 30-10-1862 te Groningen, dochter van Jacob Kruithof Klamer en Bina Mulder.

2. Jansje Bieka Trientje Wijn, geboren op 05-01-1876 te Groningen.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-04-1900 te Groningen met Jan Krooder, 28 jaar oud, geboren op 22-10-1871 te Groningen, zoon van Hindrik Krooder en Antje Heiligers.

3. Arnoldus Wijn, geboren te Groningen.

Gehuwd op 08-09-1894 te Hoogezand met Jantina Zijl, dochter van Engelko Zijl en Martje Hommes.

IV.18 Kasper Wijn, Steenkolenwerker, schoenmaker, geboren op 23-05-1822 te Groningen, overleden op 12-07-1875 te Groningen op 53-jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 08-03-1854 te Amsterdam met Johanna Jacoba Van der Haar, dochter van Teunis Van den Haar en Maria Bongaard.

Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 22-02-1860 te Amsterdam (getuigen: Gerke Simon Gerke, werkman, 58 jaar, Cornelis van Slitteren, oliekoper, 35 jaar, Mathien Gustien, 26 jaar en Johannes Wilhelmus Huijsman, 63 jaar.) met Christina Sliphorst, 31 jaar oud, geboren op 08-09-1828 te Groningen, overleden 1899 te Groningen, dochter van Willem Sliphorst en Jantje Roelfs Hoen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Maria Kasperdina Wijn, geboren op 06-10-1855 te Amsterdam.

Uit het tweede huwelijk:

2. Jantje Wijn, geboren op 09-07-1860 te Amsterdam, overleden 1922.

Jouke Holwerda en Jantje Wijn

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-06-1884 te Groningen met Jouke Holwerda, 24 jaar oud, Steenhouwer, geboren op 16-12-1859 te Dokkum, overleden 1901, zoon van Lieuwe Janszoon Holwerda, Arbeider, en Antje Joukes De Vries.

3. Casperdina Wilhelmina Wijn, geboren op 19-04-1863 te Amsterdam.

4. Arnoldus Christoffel Wijn (zie V.17 klik hier).

5. Wilhelmina Christina Wijn, geboren op 26-02-1868 te Amsterdam.

IV.23 Geert Wijn, Stoffenverver, geboren op 26-08-1829 te Groningen.

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 13-05-1860 te Groningen met Hillechien Bentz, 37 jaar oud, geboren op 06-05-1823 te Groningen, dochter van Johannes Bentz en Lambertien Berends.

Uit dit huwelijk:

1. Arnoldus Christoffer Wijn (zie V.20 klik hier).

2. Lambertus Wijn (zie V.22 klik hier).

IV.27 Berend Wijn, geboren op 25-02-1824 te Groningen, overleden op 23-06-1896 te Groningen op 72-jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 41-jarige leeftijd op 03-12-1865 te Groningen met Jantien Haverkamp, 37 jaar oud, geboren op 27-11-1828 te Groningen, dochter van Harmannus Haverkamp en Willemke Raven.

Gehuwd (2) met Geertien Mulder.

Uit het tweede huwelijk:

1. Arend Wijn (zie V.25 klik hier).

IV.32 Reinder Wijn, geboren ca 1831 te Groningen.

Gehuwd op 24-06-1870 te Usquert met Grietje Jans Marema, geboren te Usquert, dochter van Anje Hansens.

Uit dit huwelijk:

1. Diena Wijn, geboren 1859 te Usquert, overleden 1949 te Usquert.

Gehuwd 1891 te Usquert met Wiebe Holwerda, geboren op 18-12-1860 te Niawier, overleden 1927 te Usquert, zoon van Pope Jacobs Holwerda en Baukjen Hanzes Holwerda.

2. Johannes Wijn, geboren ca 1862 te Usquert.

Gehuwd op 14-05-1888 te Usquert met Annegien Kremer, geboren ca 1864 te Uithuizen, dochter van Harm Hendriks Kremer en Anje Jacobs Dijkema.

V.1 Arnoldus Wijn, geboren ca 1848 te Noordbroek, overleden op 22-03-1928 te Groningen, 80 jaar oud.

Gehuwd op 05-06-1879 te Kloosterburen met Jantje Zuidema, geboren te Hornhuizen, dochter van Luitje Hendriks Zuidema en Trientje Guitjes Van Dijk.

Uit dit huwelijk:

1. Ludolph Hendrik Wijn, geboren op 17-06-1884.

V.17 Arnoldus Christoffel Wijn, Stadsreiniger, geboren op 11-09-1865 te Amsterdam, overleden op 04-05-1913 te Groningen op 47-jarige leeftijd.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-06-1890 te Groningen met Grietje Drenth, 28 jaar oud, geboren op 26-08-1861 te Zuidlaren, overleden op 10-04-1939 te Groningen op 77-jarige leeftijd, dochter van Rabbe Drenth en Anna De Boer.

Arnoldus Christoffel Wijn met vrouw, oudste dochter Anna en een jongste kind.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Wijn, geboren op 28-11-1891 te Groningen, overleden op 01-12-1974 te Groningen op 83-jarige leeftijd.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-08-1915 te Groningen met Jan De Jong, 24 jaar oud, Timmerman, geboren op 31-10-1890 te Groningen, overleden op 02-12-1957 te Groningen op 67-jarige leeftijd, zoon van Jan De Jong, Timmerman, en Johanna Geertruida Kruiger.

Anna Wijn en Jan de Jong

2. dochter Wijn, geboren op 26-11-1893 te Groningen, overleden op 26-11-1893 te Groningen, (doodgeboren).

3. Christina Wijn, geboren op 20-02-1894 te Groningen, overleden op 04-03-1894 te Groningen, 12 dagen oud, leefde twaalf dagen.

4. Rabbe Wijn, geboren op 29-12-1894 te Groningen, overleden op 11-01-1895 te Groningen, 13 dagen oud. Leefde veertien dagen.

5. Harmanna Wijn, geboren op 19-12-1895 te Groningen, overleden op 24-07-1896 te Groningen, 218 dagen oud.

6. Rabbe Wijn, geboren op 01-04-1897 te Groningen, overleden op 16-03-1898 te Groningen, 349 dagen oud.

7. Casper Arnoldus Wijn, geboren op 08-12-1898 te Groningen, overleden op 11-12-1905 te Groningen op 7-jarige leeftijd.

8. Harmanna Wijn, geboren op 13-02-1901 te Groningen, overleden op 11-01-1902 te Groningen, 332 dagen oud.

9. Grietje Wijn, geboren op 22-06-1902 te Groningen, overleden op 08-07-1902 te Groningen, 16 dagen oud. Werd zeventien dagen oud.

10. Arnoldus Christoffel Wijn, geboren 1903 te Groningen, overleden op 03-10-1904 te Groningen.

11. Grietje Wijn, geboren in 1904 te Groningen.

Gehuwd met Albert Epping.

Grietje Drenth

V.20 Arnoldus Christoffer Wijn, geboren op 12-02-1861 te Groningen.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-12-1889 te Groningen met Maria Susanna Plus, 23 jaar oud, geboren op 21-08-1866 te Winschoten, dochter van Christiaan Plus en Johanna Staal.

Uit dit huwelijk:

1. Geert Wijn, Timmerman, geboren op 24-02-1895 te Groningen.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-03-1921 te Groningen (getuigen: Jan Rudolf Rentenaar, 26, kleermaker, broeder van de bruid.) met Jacobina Wilhelmina Rentenaar, 28 jaar oud, geboren op 21-02-1893 te Kampen, dochter van Kornelis Rentenaar en Maria Lucia Smit.

2. Christiaan Wijn, geboren op 06-04-1900.

3. Johanna Alberdina Wijn, geboren te Groningen.

Gehuwd op 14-08-1919 te Groningen met Willem Slont, geboren te Meppel, zoon van Jan Slont en Albertje Pieters.

V.22 Lambertus Wijn, Kleermaker, geboren op 17-02-1868 te Groningen.

Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 04-07-1895 te Groningen met Pietertje Voslamber, 24 jaar oud, geboren op 10-11-1870 te Noordbroek, dochter van Jan Voslamber, Wever, en Foske Essink.

Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 13-12-1903 te Groningen met Lammechien Mulder, 24 jaar oud, geboren op 28-01-1879 te Groningen, dochter van Johannes Mulder en Gesien Reining.

Uit het eerste huwelijk:

1. Geert Arnoldus Wijn, geboren op 23-11-1898.

2. Geert Arnoldus Wijn, geboren op 16-11-1899.

3. Fossia Wijn, geboren te Groningen.

Gehuwd op 18-05-1922 te Groningen met Klaas Faber, geboren te Midwolde, zoon van Hepke Faber en Minke Bruinsma.

V.25 Arend Wijn, Koopmansknecht, geboren op 08-06-1864 te Groningen, overleden op 25-03-1912 te Groningen op 47-jarige leeftijd, 47 jaar oud.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-01-1887 te Groningen met Grietje Bruins, 23 jaar oud, geboren op 18-12-1863 te Groningen, dochter van Freerk Bruins en Trientje Aaldring.

Uit dit huwelijk:

1. Berend Wijn, geboren ca 1888 te Groningen, overleden op 25-11-1889 te Groningen.

2. Berend Wijn (zie VI.25 klik hier).

3. Freerk Wijn, Metaalsnijder.

Berend Wijn

VI.25 Berend Wijn, Houtbewerker, geboren ca 1892 te Groningen, overleden op 15-08-1929 te Amsterdam.

Gehuwd op 24-12-1917 te Groningen, 25 jaar oud met Bouktje Van den Berg, geboren 1892 te Ferwerd, Ezinge, dochter van Bernardus Hermannus Van den Berg en Jantje Smit.

Uit dit huwelijk:

1. Berend Wijn.

 

 

 

TERUG naar MIJN STAMBOMEN