STAMBOOM VAN DE FAMILIE Jacob HOLWERDA

(sep 08)


log analyser

I.1 Jan Jacobs Holwerda, geboren ca 1633 te Holwerd.

Ondertrouwd op 14-03-1669 te Holwerd. Derde Proclomatie. Hij komt uit Holwerd en zij uit Wijns. Gehuwd op 01-06-1673 te Waaxens met Antie Jans, geboren te Wijns.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Jans Holwerda (zie II.1 klik hier).

II.1 Jacob Jans Holwerda, Koopman, schipper, dorpsrechter, ontvanger, geboren 1673 te Paesens, gedoopt op 03-08-1673 te Holwerd.

Gehuwd ca 1702 met Geertje Hanses.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Jacobs Holwerda (zie III.1 klik hier).

2. Hans Jacobs Holwerda (zie III.3 klik hier).

3. Hobbo Esayas Holwerda (zie III.5 klik hier).

4. Wytze Jacobs Holwerda (zie III.7 klik hier).

5. Tijtje Holwerda, geboren 1713, gedoopt op 05-11-1713 te Paesens.

III.1 Jan Jacobs Holwerda, Executeur in Oostdongeradeel, geboren 1703, gedoopt op 25-03-1703 te Holwerd.

Ondertrouwd op 25-04-1722 te Paesens, gehuwd 1722 te Paesens met Ytske Jacobs Gyliams, geboren ca 1700 te Holwerd.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Jans Holwerda (zie IV.1 klik hier).

2. Jan Holwerda (zie IV.3 klik hier).

III.3 Hans Jacobs Holwerda, geboren 1705, gedoopt op 04-01-1705 te Paesens.

Gehuwd op 01-06-1732 te Peasens met Minke Jans, (niet zeker).

Uit dit huwelijk:

1. Jantje Holwerda, geboren 1733, gedoopt op 17-05-1733 te Paesens, overleden voor 1740.

2. Jacob Holwerda, geboren 1735, gedoopt op 22-05-1735 te Paesens, overleden voor 1738.

3. Jacob Hanses Holwerda (zie IV.7 klik hier).

4. Jantje Holwerda, geboren 1740, gedoopt op 04-12-1740 te Anjum.

5. Jan Holwerda, geboren 1743, gedoopt op 10-03-1743 te Anjum, overleden voor 1750.

6. Kornelis Holwerda (zie IV.11 klik hier).

7. Jan Holwerda, geboren 1750, gedoopt op 06-02-1750 te Anjum.

III.5 Hobbo Esayas Holwerda, geboren 1707, gedoopt op 27-02-1707 te Paesens. Inschrijving van burger in Leeuwarden in 1732. Tevens werd hij in dat jaar op 17 april lid van het bakkersgilde.

Misschien is hij verwant aan Obbe Esias van Aylva, grietman van Oostdongeradeel, die in juni 1685 te Beetgum huwde met Anna Doedonea toe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, barones, vrij- en erfvrouw van Ameland.

Ondertrouwd op 15-02-1732 te Leeuwarden, gehuwd op 02-03-1732 te Leeuwarden met Bontje Hendriks Santstra, dochter van Hendrik Santstra.

Uit dit huwelijk:

1. Geertje Holwerda, geboren 1733, gedoopt op 10-04-1733 te Leeuwarden.

2. Jacob Holwerda (zie IV.15 klik hier).

3. Hendrik Holwerda (zie IV.17 klik hier).

4. Johannes Holwerda, geboren 1740, gedoopt op 10-02-1740 te Leeuwarden.

III.7 Wytze Jacobs Holwerda, geboren 1712 te Paesens, gedoopt op 23-10-1712 te Paesens. Geen moeder genoemd.

Gehuwd op 26-04-1734 te Paesens met Sjieuwke Mintjes, geboren 1714 te Engwierum, gedoopt op 11-11-1714 te Engwierum, dochter van Mintje Jelles en Antje Jans.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Wytzes Holwerda, geboren 1735, gedoopt op 23-01-1735 te Paesens, overleden voor 1738.

2. Jacob Wietzes Holwerda (zie IV.21 klik hier).

3. Mintje Wytzes Holwerda (zie IV.24 klik hier).

4. Baukjen Wytzes Holwerda, geboren 1744, gedoopt op 20-09-1744 te Engwierum.

5. Jelle Wietzes Holwerda (zie IV.27 klik hier).

6. Geertje Wytzes Holwerda, geboren 1751, gedoopt op 25-04-1751 te Engwierum.

7. Trijntje Wytzes Holwerda (Holverda), geboren 1754 te Engwierum, gedoopt op 01-09-1754 te Engwierum, overleden op 04-04-1820 te Oosternijkerk. Echtgenoot Tjeerd Thomas neemt de achternaam van zijn vrouw aan. Zie voor haar voorouders de stamboom van Jelle Wytzes.

Gehuwd op 26-12-1784 te Oosternijkerk met Tjeerd Thomas, geboren 1752 te Oudwoude, gedoopt op 25-07-1756 te Kollumerzwaag, overleden op 13-10-1821 te Oosternijkerk. Hij verkoopt in 1812 te Nijkerk een huis en een herberg voor fr. 4200. Zoon van Thomas Tjeerds en Antje Gerrits. Tjeerd neemt de naam Holwerda aan, zie voor zijn voorouders de lijn Tjeerd Thomas.

8. Hans Wytzes Holwerda (zie IV.32 klik hier).

IV.1 Jacob Jans Holwerda, geboren ca 1724.

Gehuwd op 20-08-1747 te Anjum. Beiden afkomstig uit Anjum. Echtgenote is Trijntje Ypes.

Uit dit huwelijk:

1. Ype Jacobs Holwerda (zie V.1 klik hier).

2. Jan Holwerda, geboren 1750, gedoopt op 05-04-1750 te Anjum, overleden voor 1753.

3. Jan Holwerda, geboren 1753, gedoopt op 17-06-1753 te Anjum, overleden voor 1758.

4. Eelke Jacobs Holwerda (zie V.6 klik hier).

5. Jan Holwerda, geboren 1758, gedoopt op 09-04-1758 te Anjum.

6. Ytske Jacobs Holwerda (Yetske), geboren 1761, gedoopt op 13-12-1761 te Anjum.

IV.3 Jan Holwerda, geboren ca 1724 te Anjum. Het is niet zeker of deze Jan een zoon is van Jan.

Gehuwd op 05-10-1749 te Anjum met Antje Bouwes, geboren te Anjum. Zij laten hun kinderen onder de naam Holwerda dopen.

Uit dit huwelijk:

1. Bouwe Holwerda, geboren 1750, gedoopt op 25-10-1750 te Anjum, overleden voor 1757.

2. Gertje Holwerda, geboren 1752, gedoopt op 16-04-1752 te Anjum.

3. Johannes Holwerda, geboren 1753, gedoopt op 08-07-1753 te Anjum.

4. Jangke Holwerda, geboren 1754, gedoopt op 06-10-1754 te Anjum.

5. Yetske Holwerda, geboren 1755, gedoopt op 14-12-1755 te Anjum.

Ondertrouwd op 29-04-1782 te Anjum, gehuwd 1782 te Utrecht met Arnold Carel Frans Willem Herman Van Goor, Vaandrig, geboren te Nijmegen of Emmerik, zoon van Hendik Willem van Goor en Stephania Renira van der Lijnven.

6. Bouwe Holwerda, geboren 1757, gedoopt op 20-02-1757 te Anjum.

IV.7 Jacob Hanses Holwerda, geboren 1738, gedoopt op 09-03-1738 te Anjum.

Gehuwd op 08-06-1766 te Anjum met Geeske Romkes.

Uit dit huwelijk:

1. Hans Jacobs Holwerda (zie V.17 klik hier).

2. Jan Jacobs Holwerda, geboren 1771, gedoopt op 03-11-1771 te Anjum.

3. Wytze Holwerda, geboren op 28-12-1773 te Ezumazijl, gedoopt op 09-01-1774 te Anjum.

4. Kornelis Holwerda, geboren op 13-01-1778 te Ezumazijl, gedoopt op 01-02-1778 te Anjum.

5. Trijntje Holwerda.

IV.11 Kornelis Holwerda, geboren 1746, gedoopt op 20-03-1746 te Anjum.

Gehuwd op 07-07-1771 te Anjum met Froukje Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1. Minke Holwerda, geboren op 04-05-1773 te Ezumazijl, gedoopt op 16-05-1773 te Anjum.

2. Rigt Holwerda, geboren op 09-09-1774 te Ezumazijl, gedoopt op 16-10-1774 te Anjum.

3. Minke Holwerda, geboren op 20-02-1776 te Ezumazijl, gedoopt op 03-03-1776 te Anjum.

4. Jacob Holwerda, geboren op 16-09-1778 te Ezumazijl, gedoopt op 27-09-1778 te Anjum.

5. Hans Holwerda, geboren op 18-06-1781 te Ezumazijl, gedoopt op 24-06-1781 te Anjum.

6. Jan Holwerda, geboren op 23-11-1783 te Ezumazijl, gedoopt op 28-12-1783 te Anjum.

7. Klaas Holwerda, geboren op 28-09-1787 te Anjum, gedoopt op 30-09-1787 te Anjum.

8. Rixtje Holwerda, geboren op 03-09-1790 te Anjum, gedoopt op 12-09-1790 te Anjum.

IV.15 Jacob Holwerda, geboren 1734, gedoopt op 07-05-1734 te Leeuwarden, overleden op 15-04-1794 te Leeuwarden. Jacobus werd op 17 oktober 1771 lid van het bakkersgilde.

Ondertrouwd op 25-10-1771 te Leeuwarden, gehuwd op 10-11-1771 te Leeuwarden met Sara Broersma, geboren 1749, gedoopt op 18-06-1749 te Leeuwarden, overleden op 02-06-1797 te Leeuwarden, dochter van Cornelis Obbes en Anna Hendriks.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Holwerda, geboren op 20-09-1772 te Leeuwarden, gedoopt op 23-09-1772 te Leeuwarden, overleden op 11-03-1845 te Leeuwarden op 72-jarige leeftijd.

Gehuwd met Rinse Koopmans.

2. Hobbo Esaias Holwerda, geboren 1774, gedoopt op 27-07-1774 te Leeuwarden, overleden voor 1784.

3. Bontie Holwerda, geboren op 14-01-1777 te Leeuwarden, gedoopt op 17-01-1777 te Leeuwarden.

4. Bontie Jacobs Holwerda, geboren op 03-09-1778 te Leeuwarden, gedoopt op 11-09-1778 te Leeuwarden.

Ondertrouwd op 07-11-1800 te Leeuwarden, gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-11-1800 te Leeuwarden met Ruurd Alles Allema.

5. Cornelia Holwerda, geboren op 05-01-1780 te Leeuwarden, gedoopt op 12-01-1780 te Leeuwarden.

6. Cornelis Holwerda, geboren op 04-03-1782 te Leeuwarden, gedoopt op 13-03-1782 te Leeuwarden, overleden op 02-06-1844 te Leeuwarden op 62-jarige leeftijd.

7. Hobbo Esaias Holwerda, geboren op 27-02-1784 te Leeuwarden, gedoopt op 05-03-1784 te Leeuwarden.

8. Hendrik Holwerda, geboren op 07-10-1786 te Leeuwarden, gedoopt op 11-10-1786 te Leeuwarden.

IV.17 Hendrik Holwerda, geboren 1736, gedoopt op 17-02-1736 te Leeuwarden.

Ondertrouwd op 07-01-1763 te Leeuwarden, gehuwd op 23-01-1763 te Leeuwarden met Trijntje Friesdijk.

Uit dit huwelijk:

1. Hobbe Esajas Holwerda, geboren 1763, gedoopt op 23-12-1763 te Leeuwarden.

2. Wijbrandus Regnerus Holwerda (zie V.42 klik hier).

3. Bontie Holwerda, geboren 1768, gedoopt op 14-12-1768 te Leeuwarden.

4. Gerrit Holwerda, geboren 1771, gedoopt op 08-02-1771 te Leeuwarden.

IV.21 Jacob Wietzes Holwerda, geboren 1738 te Engwierum, gedoopt op 13-07-1738 te Engwierum.

Gehuwd (1) op 02-08-1763 te Engwierum met Ydske Annes, geboren ca 1741 te Engwierum.

Gehuwd (2) op 16-12-1770 te Engwierum met Martzen Jans, geboren 1746 te Engwierum, gedoopt op 18-12-1746 te Engwierum, dochter van Jan Bokkes en Trijntje Gerbens.

Uit het eerste huwelijk:

1. Anne Holwerda, geboren 1764, gedoopt op 29-04-1764 te Engwierum.

2. Sjeuke Holwerda, geboren 1765, gedoopt op 04-08-1765 te Engwierum.

3. Neeltje Holwerda, geboren 1766, gedoopt op 09-11-1766 te Engwierum.

Uit het tweede huwelijk:

4. Trijntje Jacobs Holwerda, geboren 1771 te Engwierum, gedoopt op 16-06-1771 te Engwierum, overleden op 10-05-1820 te Engwierum, 48 jaar oud.

Gehuwd op 22-08-1790 te Engwierum met Jacob Jans Wigbolt, geboren 1769 te Engwierum, gedoopt op 29-01-1769 te Engwierum, overleden op 07-12-1834 te Engwierum, zoon van Jan Wigbolts en Duifke Pieters.

5. Wietze Jacobs Holwerda (zie V.51 klik hier).

6. Itske Holwerda, geboren 1781, gedoopt op 06-07-1781 te Engwierum.

7. Jan Jacobs Holwerda (zie V.54 klik hier).

IV.24 Mintje Wytzes Holwerda, geboren 1742 te Engwierum, gedoopt op 02-02-1742 te Engwierum.

Gehuwd op 11-03-1764 te Engwierum met Swaantje Jacobs, geboren 1745 te Engwierum, gedoopt op 07-02-1745 te Ee, dochter van Jacob Kornelis en Rinske Jans.

Uit dit huwelijk:

1. Sjeuke Mintjes Holwerda, geboren 1764, gedoopt op 18-10-1764 te Engwierum, overleden op 17-01-1847 te Ee.

Gehuwd op 30-03-1783 te Paesens met Ulbe Eelkes Buwalda, 21 jaar oud, geboren te Oostrum, gedoopt op 06-09-1761 te Ee, overleden op 12-01-1821 te Ee op 59-jarige leeftijd, zoon van Eelke Ulbes Buwalda en Sytske Jans.

2. Renske Mintjes Holwerda, geboren 1768, gedoopt op 07-05-1768 te Ee, overleden op 23-09-1846 te Anjum.

Gehuwd op 04-06-1786 te Paesens met Sippe Andries De Bruin, Visjager, geboren ca 1761 te Paesens, zoon van Andries Meinderts en Tietje Eesges.

3. Gertje Mintjes Holwerda, geboren 1771, gedoopt op 03-11-1771 te Ee.

4. Jacob Mintjes Holwerda (zie V.61 klik hier).

5. Wytze Mintjes Holwerda, geboren 1775, gedoopt op 08-11-1775 te Ee, overleden voor 1780.

6. Wytze Mintjes Holwerda, geboren 1780, gedoopt op 27-03-1780 te Ee.

IV.27 Jelle Wietzes Holwerda, geboren 1748 te Engwierum, gedoopt op 15-12-1748 te Engwierum, overleden op 24-11-1813 te Engwierum.

Gehuwd op 07-07-1776 te Engwierum met Aaltje Taekes, 20 jaar oud, geboren op 20-12-1755 te Engwierum of Burum, overleden op 21-02-1819 te Engwierum op 63-jarige leeftijd, dochter van Taeke Jacobs en Baukjen Thomas.

Uit dit huwelijk:

1. Wytze Jelles Holwerda (zie V.65 klik hier).

2. Taeke Jelles Holwerda (zie V.67 klik hier).

3. Sieuwke Holwerda, geboren op 25-01-1781 te Engwierum, overleden op 09-08-1857 te Engwierum op 76-jarige leeftijd.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-05-1805 te Ee met Jan Louwes Dijkstra, 30 jaar oud, geboren op 15-04-1775 te Wijgeest, Oudwoude, overleden op 09-09-1846 te Engwierum op 71-jarige leeftijd, zoon van Louw Douwes en Fettje Jans.

4. Meine Jelles Holwerda (zie V.71 klik hier).

5. Boukje Holwerda, geboren 1785 te Engwierum. Vertrok naar Kollumerland.

Gehuwd met Pieter Joukes Wiersma.

6. Thomas Jelles Holwerda, geboren op 21-09-1788 te Engwierum, overleden ca 1814. Soldaat in het Napoleontische leger, gestorven in Rusland, laatste bericht kwam 5-11-1812 uit Stettin.

7. Antje Jelles Holwerda, geboren op 28-04-1796 te Engwierum, gedoopt op 16-05-1796 te Engwierum, overleden op 26-01-1841 te Ee op 44-jarige leeftijd.

Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 12-01-1814 te Metslawier met Thomas Harmens Mosselman, 28 jaar oud, geboren op 30-12-1785 te Triemen, gedoopt op 05-03-1786 te Westergeest, overleden op 22-03-1860 te Ee op 74-jarige leeftijd, zoon van Harmen Thomas en Janke Jacobs.

IV.32 Hans Wytzes Holwerda, geboren 1754 te Engwierum, gedoopt op 01-09-1754 te Engwierum, overleden op 18-02-1820 te Dokkum.

Gehuwd op 14-03-1779 te Metslawier met Aaltje Pytters Brongers of Brons, geboren ca 1741 te Metslawier, overleden op 11-06-1809 te Dokkum, dochter van Pyter.

Uit dit huwelijk:

1. Wytze Hanzes Holwerda, geboren op 12-06-1781 te Metslawier, gedoopt op 01-07-1781 te Metslawier.

V.1 Ype Jacobs Holwerda, geboren 1748, gedoopt op 23-05-1748 te Anjum.

Ondertrouwd (1) op 09-05-1779 te Anjum, gehuwd 1779 met Japke Jacobs Bonga, dochter van Jacob Bonga.

Ondertrouwd (2) op 03-09-1786, gehuwd 1786 met Trijntje Jans, geboren te Nes.

Uit het eerste huwelijk:

1. Trijntje Holwerda, geboren op 19-11-1779 te Anjum, gedoopt op 28-11-1779 te Anjum.

2. Sjouwke Holwerda, geboren op 22-01-1781 te Anjum, gedoopt op 28-01-1781 te Anjum.

V.6 Eelke Jacobs Holwerda, geboren 1755, gedoopt op 30-11-1755 te Anjum.

Gehuwd op 22-06-1783 te Anjum met Dieuwke Jacobs Van Eisinga, geboren te Anjum.

Uit dit huwelijk:

1. Trijntje Eelkes Holwerda, geboren op 30-04-1784 te Anjum, gedoopt op 23-05-1784 te Anjum, overleden op 09-01-1848 te Oostdongeradeel op 63-jarige leeftijd.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-06-1805 te Anjum met Jelle Renzes Holwerda, 29 jaar oud, geboren op 21-11-1775 te Paesens, gedoopt op 03-12-1775 te Paesens, overleden op 11-03-1869 te Oostdongeradeel op 93-jarige leeftijd. Neemt in 1811 de naam Holwerda aan. Zoon van Rinse Wiegers en Aaltje Lieuwes.

2. Grietje Holwerda, geboren op 09-10-1792 te Anjum, gedoopt op 28-10-1792 te Anjum.

3. Jacob Eelkes Holwerda (zie VI.6 klik hier).

V.17 Hans Jacobs Holwerda, geboren 1768 te Anjum, gedoopt op 18-09-1768 te Anjum, overleden op 16-05-1831 te Oostdongeradeel.

Gehuwd op 27-05-1798 te Anjum met Grietje Wijbes Rademaker, 20 jaar oud, geboren op 30-03-1778 te Anjum, dochter van Wiebe Oenes Rademaker en Baukjen Lieuwes. Kinden gedoopt onder Hans Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Holwerda (zie VI.8 klik hier).

2. Wijbe Hanses Holwerda (zie VI.10 klik hier).

3. Lieuwe Holwerda, geboren op 30-08-1803 te Anjum, gedoopt op 02-10-1803 te Anjum, overleden 1870.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-04-1833 te Oostdongeradeel met Meike Pieters Venema (Fennema).

4. Reinder Hanses Holwerda (zie VI.15 klik hier).

5. Geeske Holwerda, geboren op 11-02-1809 te Anjum, gedoopt op 09-04-1809 te Anjum, overleden op 06-12-1874 te Oostdongeradeel op 65-jarige leeftijd. Was ongehuwd.

6. Boukjen Holwerda, geboren op 13-10-1813 te Anjum, overleden op 24-08-1814 te Anjum, 315 dagen oud.

7. Bauke Holwerda, geboren op 12-11-1815 te Anjum, overleden op 28-01-1816 te Anjum, 77 dagen oud.

8. Baukjen Hanzes Holwerda, geboren op 22-01-1823 te Ezumazijl, Anjum, overleden 1904 te Anjum.

Gehuwd 1846 met Pope Jacobs Holwerda, geboren op 29-08-1819 te Oosternijkerk, overleden 1907 te Anjum, zoon van Jacob Holwerda en Antje Popes Klaver.

V.42 Wijbrandus Regnerus Holwerda, Dominee, geboren 1766 te Leeuwarden, gedoopt op 23-05-1766 te Leeuwarden, overleden 1839 te Groningen.

Ondertrouwd op 25-02-1791 te Leeuwarden, gehuwd op 20-03-1791 te Leeuwarden met Akke Douwes Vettevogel, geboren 1769, gedoopt op 22-10-1769 te Harlingen, overleden 1833 te Haren, dochter van Douwe Wytses Vettevogel en Jacomijntje Reins Fellinga.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Holwerda, geboren op 09-04-1792 te Minnertsga, gedoopt op 20-05-1792 te Minnertsga.

2. Douwe Holwerda (Dominicus) (zie VI.22 klik hier).

3. Jacomijntje Holwerda, geboren op 03-05-1796 te Menaldum, gedoopt op 15-05-1796 te Menaldum.

4. Gerrit Holwerda, geboren op 18-12-1799 te Menaldum, gedoopt op 12-01-1800 te Menaldum, overleden op 10-03-1859 te Baarderadeel op 59-jarige leeftijd.

5. Hendrik Holwerda (zie VI.26 klik hier).

6. Trijntje Wijbrands Holwerda, geboren op 21-07-1806 te Menaldum, gedoopt op 03-08-1806 te Menaldum, overleden op 19-05-1875 te Havelte op 68-jarige leeftijd.

Gehuwd met Jacob Jacobs Zwier, Swiers.

7. Allardus Holwerda (zie VI.30 klik hier).

V.51 Wietze Jacobs Holwerda, geboren 1778, gedoopt op 13-05-1778 te Engwierum, overleden op 03-10-1823 te Engwierum.

Gehuwd op 05-06-1803 te Engwierum met Akke Botes Sybersma, 19 jaar oud, Kasteleinse, geboren op 10-04-1784 te Gansepolle, Anjum, overleden op 01-01-1857 te Engwierum op 72-jarige leeftijd, dochter van Bote Sybes Sybersma en Hinke Meinderts.

Uit dit huwelijk:

1. Henke Wietzes Holwerda, geboren op 05-07-1804 te Engwierum, gedoopt op 29-07-1804 te Engwierum, overleden op 06-02-1850 te Hardegarijp op 45-jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 16-jarige leeftijd op 27-01-1821 te Oostdongeradeel met Sijbe Jacobs Boersma, 32 jaar oud, geboren op 28-01-1788 te Groot Midhuizen, Ee, overleden op 12-09-1835 te Driesum op 47-jarige leeftijd, zoon van Jacob Ringers Boersma en Minke Louwes Minnema.

Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 26-08-1840 te Tietjerkstradeel met IJbele Geerts Van der Veen, 21 jaar oud, geboren op 18-01-1819 te Hardegarijp, overleden op 23-10-1873 te Metslawier op 54-jarige leeftijd, zoon van Geert IJbeles en Tjettje Sipkes Lindeboom.

2. Jacob Wietzes Holwerda, geboren op 30-04-1806 te Engwierum, gedoopt op 11-05-1806 te Engwierum.

3. Martzen Wytzes Holwerda, geboren op 01-05-1808 te Engwierum, gedoopt op 15-05-1808 te Engwierum, overleden op 03-01-1866 te Aalzum op 57-jarige leeftijd.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-05-1834 te Westdongeradeel met Pieter Harkes Banga, 25 jaar oud, geboren op 01-11-1808 te Ternaard, zoon van Harke Pieters Banga en Pietje Pieters Hania.

4. Idske Holwerda, geboren op 14-02-1811 te Engwierum, gedoopt op 24-02-1811 te Engwierum, overleden op 22-12-1831 te Engwierum op 20-jarige leeftijd.

5. Bote Holwerda, geboren op 20-03-1814 te Ee.

6. Jan Holwerda, geboren op 24-04-1817 te Engwierum.

7. Sybe Wytzes Holwerda (zie VI.41 klik hier).

8. Wytze Holwerda, geboren op 19-02-1824 te Engwierum, overleden op 28-07-1829 te Engwierum op 5-jarige leeftijd.

V.54 Jan Jacobs Holwerda, geboren 1784 te Engwierum, gedoopt op 25-09-1784 te Engwierum, overleden op 18-05-1853 te Engwierum.

Gehuwd op 02-12-1810 te Engwierum met Hiltje Jans Westra, geboren 1787 te Holwerd, gedoopt op 11-06-1787 te Holwerd, overleden op 25-10-1871 te Engwierum, dochter van Jan Theunis Westra en Antje Dirks Schregardus.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Jans Holwerda (zie VI.44 klik hier).

V.61 Jacob Mintjes Holwerda, geboren 1774, gedoopt op 05-07-1774 te Ee.

Gehuwd op 22-05-1796 te Paesens met Barber Wybrens, geboren ca 1774 te Paesens.

Uit dit huwelijk:

1. Swaantje Jacobs Holwerda, geboren 1797, gedoopt op 30-03-1797 te Lioessens.

2. Wybren Jacobs Holwerda, geboren 1799, gedoopt op 27-08-1799 te Lioessens.

V.65 Wytze Jelles Holwerda, Gardenier, voerman, schipper, geboren op 16-12-1777 te Engwierum, overleden op 04-01-1840 te Zwaagwesteinde op 62-jarige leeftijd.

Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 23-12-1820 te Oostdongeradeel met Johantje Tjerks Eilander, 22 jaar oud, geboren op 31-03-1798 te Surhuisterveen, overleden op 26-11-1834 te Engwierum op 36-jarige leeftijd, dochter van Tjerk Johannes Eilander en Rikstje Sierks Bijma.

Uit dit huwelijk:

1. Aaltje Wietzes Holwerda, geboren op 28-12-1820 te Engwierum, overleden op 17-05-1883 te Surhuisterveen op 62-jarige leeftijd.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-03-1845 te Achtkarspelen met Andries Jacobs Bekkema, 25 jaar oud, geboren op 10-06-1819 te Surhuisterveen, overleden op 10-01-1884 te Surhuisterveen op 64-jarige leeftijd, zoon van Jacob Peters Bekkema en Antje Goitsens Witteveen (Nicolai).

2. Tjerk Holwerda, geboren op 04-08-1823 te Engwierum, overleden op 12-06-1846 te Engwierum op 22-jarige leeftijd.

3. Jelle Holwerda, geboren op 03-07-1829, overleden op 08-01-1881 op 51-jarige leeftijd.

Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 16-08-1877 te Grootegast met Jantje Jans De Vries, geboren ca 1839 te Doezum, dochter van Jan Jans De Vries en Jantje Hendriks.

4. Rikstje Holwerda, geboren op 20-08-1834 te Engwierum, overleden op 26-10-1834 te Engwierum, 67 dagen oud.

V.67 Taeke Jelles Holwerda, geboren op 12-09-1779 te Engwierum. Vertrok naar Nijkerk.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 02-04-1809 te Burum met Fokje Jans, geboren ca 1782 te Burum.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Holwerda, geboren op 08-08-1810 te Oosternijkerk, overleden op 28-04-1890 te Engwierum op 79-jarige leeftijd.

Gehuwd ca 1815 te Leek met Zwaantje Wessels Menzinga, geboren ca 1815 te Leek, overleden op 05-05-1898 te Oosternijkerk, dochter van Wessel Harms Menzinga en Aaltje Luurts Hekema.

V.71 Meine Jelles Holwerda, Gardenier, geboren op 06-08-1783 te Engwierum, overleden op 21-01-1848 te Engwierum op 64-jarige leeftijd.

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01-05-1814 te Engwierum met Jitske Rommerts Veltema, dochter van Rommert Kornelis Veltema en Antje Hessels.

Uit dit huwelijk:

1. Jelle Holwerda, Fuselier, geboren op 26-12-1814 te Ee, overleden op 11-06-1833 te Kampen op 18-jarige leeftijd.

2. Rommert Holwerda, geboren op 10-05-1818 te Engwierum, overleden op 24-11-1905 te Engwierum op 87-jarige leeftijd.

3. Ale Holwerda, geboren op 10-01-1821 te Engwierum, overleden op 21-03-1878 te Engwierum op 57-jarige leeftijd.

4. Antje Holwerda, geboren op 26-02-1823 te Engwierum, overleden op 03-09-1883 te Engwierum op 60-jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 16-09-1848 te Oostdongeradeel met Albert Sierks Halma, 23 jaar oud, Kleermaker, geboren op 05-09-1825 te Marrum, overleden op 06-06-1849 te Engwierum op 23-jarige leeftijd, zoon van Sierk Kornelis Halma en Aaltje Alberts Stienstra.

Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 20-03-1851 te Oostdongeradeel met Fedde Popkes Vriesema, 21 jaar oud, geboren op 22-03-1829 te Dokkkum, overleden op 14-10-1858 te Engwierum op 29-jarige leeftijd, zoon van Popke Martens Vriesema en Grietje Dooitjes.

Gehuwd (3) op 38-jarige leeftijd op 27-12-1861 te Oostdongeradeel met Jan Edes Bruinsma, 53 jaar oud, geboren op 27-09-1808 te Engwierum, zoon van Ede Jans Bruinsma en Antje Tjallings.

5. Sieuwke Holwerda, geboren op 23-04-1827 te Engwierum, overleden op 07-08-1829 te Engwierum op 2-jarige leeftijd.

6. Hessel Holwerda, geboren op 27-06-1831 te Engwierum, overleden op 11-04-1907 te Engwierum op 75-jarige leeftijd.

Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 26-04-1877 te Oostdongeradeel met Wytske Klazes Zijlstra, 41 jaar oud, Naaister, geboren op 20-02-1836 te Engwierum, dochter van Klaas Jans Zijlstra en Stijntje Heins Kingma.

7. Jelle Holwerda, geboren op 25-11-1834 te Engwierum, overleden op 28-11-1834 te Engwierum, 3 dagen oud.

VI.6 Jacob Eelkes Holwerda, geboren op 28-04-1797 te Anjum, gedoopt op 14-05-1797 te Anjum, overleden op 26-11-1853 te Oostdongeradeel op 56-jarige leeftijd.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-05-1818 te Oostdongeradeel met Ytje Harmens Rijpersma, geboren ca 1801 te Anjum, overleden op 01-01-1867 te Oostdongeradeel, dochter van Harmen Minnes Rijpersma.

Uit dit huwelijk:

1. Eelke Jacobs Holwerda (zie VII.1 klik hier).

2. Harmen Holwerda, geboren op 30-06-1821 te Oostdongeradeel.

3. Ype Jacobs Holwerda (zie VII.4 klik hier).

4. Jan Holwerda (zie VII.6 klik hier).

5. Antje Jacobs Holwerda, geboren op 09-10-1831 te Oostdongeradeel, overleden op 25-04-1860 te Oostdongeradeel op 28-jarige leeftijd.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-05-1853 te Oostdongeradeel met Taeke Pieters Van der Herberg, 22 jaar oud, geboren op 19-04-1831 te Oostdongeradeel, zoon van Pieter Taekes Van der Herberg en Martijntje Baukes Hogtstra.

VI.8 Jacob Holwerda, geboren op 22-01-1799 te Anjum, gedoopt op 17-02-1799 te Anjum, overleden op 04-06-1844 te Oostdongeradeel op 45-jarige leeftijd.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-12-1828 te Westdongeradeel met Aaltje Pieters Visser.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Holwerda (zie VII.10 klik hier).

2. Grietje Holwerda, geboren op 25-01-1840 te Oostdongeradeel.

VI.10 Wijbe Hanses Holwerda, geboren op 04-12-1800 te Anjum, gedoopt op 04-01-1801 te Anjum, overleden 1854.

Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op 14-11-1835 te Oostdongeradeel met Dieuwke Sytzes Van der Molen, geboren 1803, overleden 1838.

Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 21-09-1841 te Oostdongeradeel met Klaaske Eesges Posthumus, geboren 1799 te Nes, Ameland, overleden 1874 te Nijkerk, dochter van Eesge Sjoerds Posthumus en Dieuke Andries Postma.

Uit het eerste huwelijk:

1. Grietje Holwerda, geboren op 07-01-1837 te Oostdongeradeel.

Uit het tweede huwelijk:

2. Grietje Wybes Holwerda, geboren op 11-07-1841 te Oostdongeradeel.

Gehuwd 1865 te Oostdongeradeel met Kornelis Andries Braaksma.

VI.15 Reinder Hanses Holwerda, Garnier, geboren op 31-12-1804 te Anjum, gedoopt op 10-03-1805 te Anjum, overleden op 05-08-1835 te Nijkerk op 30-jarige leeftijd.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-05-1830 te Anjum met Klaaske Eesges Posthumus, geboren 1799 te Nes, Ameland, overleden 1874 te Nijkerk, dochter van Eesge Sjoerds Posthumus en Dieuke Andries Postma.

Uit dit huwelijk:

1. Wiebe Holwerda, geboren op 23-02-1831 te Nijkerk, overleden op 07-06-1832 te Oostdongeradeel op 1-jarige leeftijd.

2. Wiebe Reinders Holwerda (zie VII.17 klik hier).

3. Dieuke Holwerda, geboren op 11-02-1834 te Oostdongeradeel, overleden op 04-10-1835 te Oostdongeradeel op 1-jarige leeftijd.

VI.22 Douwe Holwerda (Dominicus), geboren op 01-12-1793 te Minnertsga, gedoopt op 22-12-1793 te Menaldum, overleden 1870 te Groningen.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-02-1818 te Leeuwarden met Rinkje Jans Dijkstra, 24 jaar oud, geboren op 09-04-1793 te Leeuwarden, gedoopt op 03-05-1793 te Leeuwarden, overleden 1868 te Groningen, dochter van Jan Dijkstra en Antie Rinkes Nollides.

Uit dit huwelijk:

1. Anna Margaretha Holwerda, geboren op 02-11-1821 te Vrouwenparochie, overleden 1821 te Vrouwenparochie.

2. Anna Margaretha Holwerda, geboren op 01-04-1823 te Vrouwenparochie.

Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04-10-1843 te Smalingerland met Petrus Adrianus Koppius, geboren ca 1810 te Blijham, zoon van Wibrandus Johannes Koppius en Arnolda Gesina Speckman.

3. Aconia Holwerda, geboren op 18-09-1827 te Rolde, overleden 1900 te Groningen.

4. Jansje Holwerda, geboren op 09-10-1828 te Rolde.

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03-04-1859 te Smallingerland met Klaas Jouke Bleeker, geboren te Hoogezand, zoon van Nicolaas Claaszoon Bleeker en Alberdina Eikema.

5. Catharina Holwerda, geboren op 25-06-1831 te Rijperkerk, overleden 1855 te Drachten.

6. Wybrandus Holwerda, geboren op 24-06-1832 te Rijperkerk, overleden op 12-07-1833 te Drachten op 1-jarige leeftijd.

VI.26 Hendrik Holwerda, Leedaanzegger, koekbakker, geboren op 04-12-1802 te Menaldum, gedoopt op 19-12-1802 te Menaldum.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-03-1825 te Groningen met Aleida Stoker, 22 jaar oud, geboren op 29-06-1802 te Kollum, dochter van Hendrik Stoker en Jantje Hogelaar.

Uit dit huwelijk:

1. Hindrik Holwerda, geboren op 10-04-1826 te Groningen.

Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 09-06-1859 te Groningen met Antje Van Kregten, 28 jaar oud, geboren op 18-06-1830 te Groningen, dochter van Balster Van Kregten en Johanna Huitsing.

2. Jacomijntje Holwerda, geboren op 08-01-1830 te Groningen.

Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 06-01-1876 te Groningen met Johannes Van Asperen, 46 jaar oud, geboren op 21-04-1829 te Oud Alblas, zoon van Willem Van Asperen en Marrigje Van Wijngaarden.

VI.30 Allardus Holwerda, predikant te Oldelamer, geboren 1811 te Haren, overleden 1893 te Winkel.

Gehuwd op 29-02-1844 te Lonneker met Johanna Ten Cate, geboren 1820 te Enschede, overleden 1868 te Oldelamer, dochter van Hendrik Ten Cate en Geziena Budde.

Uit dit huwelijk:

1. Wijbrandus Holwerda, geboren op 18-12-1844 te Oldelamer.

2. Hendrik Othmar Holwerda (zie VII.33 klik hier).

3. Allard Holwerda, geboren op 05-07-1848 te Weststellingwerf, overleden 1872 te Oldelamer.

4. Dominicus Holwerda, geboren op 05-07-1848 te Weststellingwerf.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 30-08-1877 te Leeuwarden met Tjamke Dijkstra, geboren te Leeuwarden.

5. Allard Holwerda, geboren op 04-06-1850 te Weststellingwerf.

6. Gezina Geertruida Holwerda, geboren op 29-09-1852 te Weststellingwerf, overleden 1909 te Beek.

7. Gerhard Holwerda (zie VII.40 klik hier).

8. Johan Holwerda (zie VII.42 klik hier).

9. Othmar Barend Holwerda, geboren op 21-07-1859 te Weststellingwerf.

10. Alida Holwerda, geboren op 08-03-1861 te Weststellingwerf.

11. Jacob Holwerda, geboren op 08-03-1861 te Weststellingwerf.

12. Piet Holwerda, geboren op 08-03-1861 te Weststellingwerf.

13. Agatha Catharina Holwerda, geboren op 21-04-1862 te Weststellingwerf.

VI.41 Sybe Wytzes Holwerda, geboren op 08-10-1819 te Engwierum, overleden op 27-05-1871 te Engwierum op 51-jarige leeftijd.

Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 22-05-1852 te Oostdongeradeel met Pietje Tjibbes Smids, 27 jaar oud, geboren op 03-11-1824 te Kollumerland, Burum, overleden op 03-10-1907 te Engwierum op 82-jarige leeftijd, dochter van Tjibbe Doekes Smids en Aaltje Roelofs Voor.

Uit dit huwelijk:

1. Wytze Sybes Holwerda (zie VII.49 klik hier).

2. Tjebbe Sybes Holwerda (zie VII.51 klik hier).

3. Marten Sybes Holwerda (zie VII.53 klik hier).

VI.44 Jacob Jans Holwerda, geboren op 10-03-1820 te Engwierum, overleden op 15-04-1883 te Oostmahorn, Anjum op 63-jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 14-05-1840 te Oostdongeradeel met Grietje Fopkes Tilma, 20 jaar oud, geboren op 13-11-1819 te Ferwerd, overleden op 25-08-1856 te Niawier op 36-jarige leeftijd, dochter van Fopke Piers Tilma en Wytske Jacobs Roorda.

Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 23-12-1858 te Oostdongeradeel met Tjamke Klazes Vellinga, 45 jaar oud, geboren op 15-06-1813 te Metslawier, dochter van Klaas Aukes Vellinga en Trijntje Ypes.

Uit het eerste huwelijk:

1. Wytske Jacobs Holwerda, geboren op 22-12-1841 te Engwierum.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-05-1864 te Niawier met Tjomme Dirks Wiersma, 22 jaar oud, geboren op 18-01-1842 te Wetzens, overleden op 27-07-1917 te Leiden op 75-jarige leeftijd, zoon van Dirk Formers Wiersma en Rixtje Tjommes Wytsma.

2. Jan Jacobs Holwerda (zie VII.57 klik hier).

3. Fopke Jacobs Holwerda, geboren op 17-11-1847 te Niawier.

4. Hiltje Jacobs Holwerda, geboren op 15-06-1849 te Niawier, overleden 1933 te Rinsumageest.

Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 31-05-1869 te Oostdongeradeel met Willem Johannes Hoekstra, 25 jaar oud, geboren op 06-04-1844 te Kollum, overleden op 25-03-1873 te Niawier op 28-jarige leeftijd, zoon van Johannes Jans Hoekstra en Tetje Willems Ruisch.

Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op 08-05-1874 te Oostdongeradeel met Kornelis Enneus Rijpma, 26 jaar oud, geboren op 03-09-1847 te Oosternijkerk, overleden 1918 te Sijbrandahuis, zoon van Enneus Pieters Rijpma en Wytske Pieters Wobma.

5. Pier Jacobs Holwerda, geboren op 22-12-1850 te Niawier.

Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 29-04-1876 te Kollumerland met Trijntje Klazes Luinstra, 25 jaar oud, geboren op 23-08-1850 te Kollum, overleden op 24-03-1882 te Niekerk, Ulrum op 31-jarige leeftijd, dochter van Klaas Egberts Luinstra en Tietje Jans Kiestra.

Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 25-04-1890 te Uithuizermeeden met Hilje Kooi, geboren te Uithuizermeeden, dochter van Siemen Kooi en Tetje Van der West.

6. Jacob Jacobs Holwerda, geboren op 07-03-1856 te Niawier.

VII.1 Eelke Jacobs Holwerda, geboren op 16-12-1818 te Oostdongeradeel, overleden op 30-12-1895 te Oostdongeradeel op 77-jarige leeftijd.

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 27-12-1849 te Oostdongeradeel met Trijntje Pieters Bakker, 34 jaar oud, geboren op 25-05-1815 te Ternaard, dochter van Pieter Jans Bakker en Baukjen Roelofs Olivier.

Uit dit huwelijk:

1. Ytje Eelkes Holwerda, geboren op 20-02-1851 te Oostdongeradeel.

Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 11-05-1871 te Oostdongeradeel met Wierd Willems Wiersma, 24 jaar oud, geboren op 09-08-1846 te Oostdongeradeel, zoon van Willem Formers Wiersma en Japke Piers Rijpma.

2. Baukje Holwerda, geboren op 01-04-1853 te Metslawier.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-11-1874 te Oostdongeradeel met Sybe Meinderts Meindertsma, 23 jaar oud, geboren op 08-05-1851 te Oostdongeradeel, zoon van Meindert Pieters Meindertsma en Sibbeltje Folkerts De Boer.

3. Jacob Eelkes Holwerda, geboren op 08-04-1855 te Oostdongeradeel, overleden op 02-06-1855 te Oostdongeradeel, 55 dagen oud.

4. Jacob Holwerda (zie VIII.6 klik hier).

VII.4 Ype Jacobs Holwerda, geboren op 25-04-1823 te Oostdongeradeel, overleden op 01-06-1871 te Oostdongeradeel op 48-jarige leeftijd.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-05-1851 te Oostdongeradeel met Siebrigje Taekes Klimstra, 29 jaar oud, geboren op 17-04-1822 te Oostdongeradeel, dochter van Taeke Pieters Klimstra en Tjetske Sybes De Boer.

Uit dit huwelijk:

1. dochter Holwerda, geboren op 20-02-1860 te Oostdongeradeel, overleden op 20-02-1860 te Oostdongeradeel.

VII.6 Jan Holwerda, geboren op 26-03-1826 te Oostdongeradeel, overleden op 12-06-1895 te Oostdongeradeel op 69-jarige leeftijd.

Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 22-06-1865 te Oostdongeradeel met Riemke Jans Van der Herberg, 36 jaar oud, geboren op 02-07-1828 te Oostdongeradeel, dochter van Jan Taekes Van der Herberg en Rienskjen Wytzes Haaksma.

Uit dit huwelijk:

1. Ytje Holwerda, geboren op 02-10-1866 te Oostdongeradeel.

2. Rienskjen Holwerda, geboren op 02-11-1868 te Oostdongeradeel.

Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 17-05-1888 te Oostdongeradeel met Renze Viersen, 21 jaar oud, geboren op 22-05-1866 te Oostdongeradeel, overleden op 23-01-1891 te Oostdongeradeel op 24-jarige leeftijd, zoon van Ype Oebeles Viersen en Antje Hayes Minnema.

Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 18-05-1895 te Oostdongeradeel met Kornelis Heeringa, 27 jaar oud, geboren op 01-03-1868 te Westdongeradeel, zoon van Doede Kornelis Heeringa en Akke Wepkes Miedema.

VII.10 Pieter Holwerda, geboren op 03-10-1832 te Westdongeradeel.

Gehuwd op 12-jarige leeftijd op 13-04-1845 te Oostdongeradeel met Pietrikje Teedes Borst.

Uit dit huwelijk:

1. Taede Holwerda (Teede) (zie VIII.13 klik hier).

2. Trijntje Holwerda, geboren op 10-09-1859 te Oostdongeradeel.

3. Grietje Holwerda, geboren op 02-11-1864 te Oostdongeradeel, overleden op 18-01-1930 te Leeuwarden op 65-jarige leeftijd.

4. Japke Holwerda, geboren op 05-09-1871 te Oostdongeradeel.

Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 09-04-1892 te Westdongeradeel met Frederik Post.

5. Janke Holwerda, geboren op 03-06-1876 te Oostdongeradeel.

VII.17 Wiebe Reinders Holwerda, geboren op 18-10-1832 te Nijkerk, overleden op 10-05-1900 te Nijkerk op 67-jarige leeftijd.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-07-1856 te Oostdongeradeel met Johanna Dirks Van der Wielen, dochter van Durk Jans Van der Wielen en Lijsbeth Jacobs Heeringa.

Uit dit huwelijk:

1. Reinder Holwerda, geboren op 28-09-1856 te Oostdongeradeel, overleden op 02-04-1859 te Oostdongeradeel op 2-jarige leeftijd.

2. Dirk Holwerda, geboren op 09-10-1858 te Oostdongeradeel.

3. Reinder Holwerda, geboren op 11-05-1860 te Oostdongeradeel, overleden op 19-03-1863 te Oostdongeradeel op 2-jarige leeftijd.

4. levenloos kind Holwerda, geboren op 14-03-1862 te Oostdongeradeel, overleden op 14-03-1862 te Oostdongeradeel.

5. Klaaske Holwerda, geboren op 07-07-1863 te Oostdongeradeel, overleden op 04-02-1868 te Oostdongeradeel op 4-jarige leeftijd.

6. Elisabeth Holwerda, geboren op 29-06-1865 te Nijkerk.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-06-1889 te Oostdongeradeel met Jacob Braaksma, 23 jaar oud, geboren op 02-03-1866 te Nijkerk, overleden op 10-09-1944 te Hoensbroek op 78-jarige leeftijd. Gestorven bij een bombardement op de Heisterberg 49, zoon van Gerben Gooitzens Braaksma en Klaaske Jacobs De Wilde.

7. Klaaske Holwerda, geboren op 20-09-1868 te Oostdongeradeel.

8. Reinder Holwerda, geboren op 09-07-1871 te Oostdongeradeel.

9. Durk Wiebes Holwerda, geboren op 01-10-1873 te Oostdongeradeel.

10. Jacob Wiebes Holwerda (zie VIII.30 klik hier).

VII.33 Hendrik Othmar Holwerda, kapitein, geboren op 10-07-1846 te Oldelamer, overleden 1910 te Den Haag.

Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 29-05-1884 te Breda met Hendrika Theodora Van der Waarden, geboren ca 1860 te Den Haag, overleden 1931 te Den Haag, dochter van Christiaan Petrus Van der Waarden en Hendrika Werner.

Uit dit huwelijk:

1. Allard Pieter Holwerda (zie VIII.32 klik hier).

2. Willem Pieter Holwerda, rubberplanter op Sumatra, geboren 1888 te Lambaroe, overleden 1955 te Driebergen.

Gehuwd (1) 1919 te Den Haag, gescheiden 1920 te Medan van Cornelia Nierstrasz, Secretaresse Sluyters en Co, Weltevreden, geboren 1893 te Den Haag, overleden 1957 te Epe, dochter van Pieter Anne Nierstrasz en Cornelia Vermeire.

Gehuwd (2) 1923 te Poerworedjo met Catharina Manssen, geboren 1886 te Den Haag, overleden 1967 te Driebergen, dochter van Reinhard Ferdinand Mathias Manssen en Maria Baaltje Camfferman.

VII.40 Gerhard Holwerda, opzichter, geboren op 12-09-1854 te Oldelamer, overleden 1903 te Winkel.

Gehuwd 1882 te Schagen met Grietje Kos, geboren 1859 te Oude Niedorp, overleden 1940 te Megen.

Uit dit huwelijk:

1. Johanna Maria Holwerda, adjunct inspectrice woningdienst te Huizen, geboren 1833 te Winkel, overleden 1947 te Huizen.

Gehuwd 1920 te Watergraafsmeer met Antonius Cornelis Vreugde, geboren 1891 te Amsterdam, overleden 1946 te Naarden, zoon van Marinus Vreugde en Hubertina Vorst.

2. Maria Anna Holwerda, geboren 1885 te Winkel, overleden 1955 te Breda.

Gehuwd met Leendert Romijn, geboren 1887 te Dordrecht, overleden 1939 te Den Haag.

3. Othmar Cornelis Holwerda, geboren 1886 te Winkel, overleden 1887 te Winkel.

4. Othmar Cornelis Holwerda, uitvoerder Heide Mij, geboren 1890 te Winkel, overleden 1948 te Utrecht.

Gehuwd 1929 te Amsterdam met Andriena Driezen, geboren 1890 te Amsterdam, overleden 1948 te Utrecht.

5. Gezina Geertruida Holwerda, directrice Bredase Kook- Huishoud- en Industrieschool, geboren 1894 te Winkel, overleden 1970 te Breda.

6. levenloos meisje Holwerda, geboren te Winkel.

VII.42 Johan Holwerda, leraar M.O. aardrijkskunde, directeur HBS te Rotterdam, geboren op 29-12-1856 te Oldelamer, overleden 1927 te Nijmegen.

Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-12-1886 te Alkmaar met Bertha Meilink, geboren 1863 te Zwolle, overleden 1952 te Rotterdam, dochter van Bartholdus Meilink en Joanna Maria Haas.

Uit dit huwelijk:

1. Allard Othmar Holwerda, bankdirecteur, geboren 1887 te Den Haag, overleden 1944 te Rotterdam.

Gehuwd 1914 te Ubbergen met Emmij Maria Martha Braicks, geboren 1887 te Dusseldorf.

2. B J Holwerda, geboren 1892 te Rotterdam.

VII.49 Wytze Sybes Holwerda, Arbeider, kruidenier, geboren op 18-04-1853 te Oostdongeradeel, overleden op 11-11-1936 te Engwierum op 83-jarige leeftijd.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-05-1876 te Oostdongeradeel met Grietje Jacobs Douma, 26 jaar oud, Dienstmeid, geboren op 21-04-1850 te Ee, overleden op 19-03-1933 te Engwierum op 82-jarige leeftijd, dochter van Jacob Egberts Douma en Dieuke Heins Kingma.

Uit dit huwelijk:

1. Dieuwke Wytzes Holwerda, geboren op 17-05-1877 te Engwierum, overleden op 30-05-1877 te Engwierum, 13 dagen oud.

2. Sybe Wytzes Holwerda, geboren op 08-06-1878 te Engwierum, overleden op 07-09-1882 te Engwierum op 4-jarige leeftijd.

3. Dieuwke Wytzes Holwerda, geboren op 14-01-1882 te Engwierum.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-05-1904 te Oostdongeradeel met Meindert Eelzes Kooistra, 39 jaar oud, geboren op 12-03-1865 te Engwierum, zoon van Eelze Annes Kooistra en Aafke Tjibbes Gaasterland.

4. Sybe Wytzes Holwerda (zie VIII.53 klik hier).

VII.51 Tjebbe Sybes Holwerda, geboren op 13-05-1855 te Oostdongeradeel, overleden op 18-11-1932 te Anjum op 77-jarige leeftijd.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-05-1881 te Oostdongeradeel met Tjitske Douwes Eisenga, 27 jaar oud, geboren op 30-08-1853 te Anjum, overleden op 01-08-1911 te Anjum op 57-jarige leeftijd, dochter van Douwe Broers Eisenga en Antje Jans Postema.

Uit dit huwelijk:

1. Antje Holwerda, geboren op 12-11-1883 te Engwierum, overleden op 02-12-1883 te Engwierum, 20 dagen oud.

2. Sybe Holwerda, geboren op 29-12-1885 te Engwierum, overleden op 13-08-1972 te Anjum op 86-jarige leeftijd.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-05-1909 te Oostdongeradeel met Sjoukje Vriesema, 28 jaar oud, geboren op 18-04-1881 te Hantumeruitburen, overleden 1957 te Anjum, dochter van Pieter Iebes Vriesema en Antje Jelles Meinsma.

3. Douwe Holwerda, Schoenmaker, geboren op 03-12-1886 te Engwierum, overleden op 20-12-1918 te Anjum op 32-jarige leeftijd.

4. Wietse Holwerda, Gardenier, geboren op 18-09-1889 te Anjum, overleden op 30-01-1937 te Zuidlaren op 47-jarige leeftijd.

VII.53 Marten Sybes Holwerda, geboren op 08-11-1857 te Oostdongeradeel, overleden op 19-05-1926 te Engwierum op 68-jarige leeftijd.

Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 23-05-1891 te Oostdongeradeel met Eelkje Sytzes De Hoog, 25 jaar oud, geboren op 23-02-1866 te Engwierum, dochter van Sytze Egberts De Hoog en Minke Jans De Vries.

Uit dit huwelijk:

1. Siebe Holwerda (zie VIII.60 klik hier).

2. Sijtze Holwerda, geboren op 10-02-1893 te Engwierum, overleden op 18-12-1900 te Engwierum op 7-jarige leeftijd.

3. Pietje Holwerda, geboren op 13-12-1894 te Engwierum.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-05-1918 te Oostdongeradeel met Hans Vriesema, 31 jaar oud, geboren op 11-12-1886 te Kimswerd, zoon van Hans Vriesema en Johanna Van der Schaaf.

4. Minke Holwerda, geboren op 13-01-1898 te Engwierum.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-12-1923 te Oostdongeradeel met Johan Hoving, 26 jaar oud, geboren op 20-08-1897 te Kollum, zoon van Pieter Hoving en Jantje Dijkstra.

5. Sijtze Holwerda, geboren op 10-06-1902 te Engwierum, overleden op 02-03-1903 te Engwierum, 265 dagen oud.

VII.57 Jan Jacobs Holwerda, geboren op 16-09-1844 te Niawier, overleden op 26-09-1878 te Ee op 34-jarige leeftijd.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-05-1868 te Oostdongeradeel met Reinouw Tjiskes Boersma, 26 jaar oud, geboren op 08-03-1842 te Oostrum, overleden op 31-01-1894 te Ee op 51-jarige leeftijd, dochter van Tjiske Sjoerds Boersma en Trijntje Jans Crans.

Uit dit huwelijk:

1. Jacob Jans Holwerda (zie VIII.68 klik hier).

2. Trijntje Jans Holwerda, geboren op 11-05-1872 te Wetzens, overleden op 20-01-1950 te Grouw op 77-jarige leeftijd.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-05-1895 te Oostdongeradeel met Riekele Pieters Hovenga, 25 jaar oud, geboren op 14-03-1870 te Anjum, overleden op 21-04-1948 te Anjum op 78-jarige leeftijd, zoon van Pieter Riekeles Hovenga en Ytje Jans Heltjens.

3. Grietje Holwerda, geboren op 24-06-1874 te Oostdongeradeel.

4. Tjitske Jans Holwerda (Tjiske, Thomas) (zie VIII.73 klik hier).

5. Fopke Jans Holwerda (Frank) (zie VIII.75 klik hier).

VIII.6 Jacob Holwerda, geboren op 16-10-1858 te Oostdongeradeel.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-05-1881 te Oostdongeradeel met Wytske Van Eizinga, 20 jaar oud, geboren op 22-02-1861 te Oostdongeradeel, dochter van Ids Kornelis Van Eizinga en Sijke Engberts Botma.

Uit dit huwelijk:

1. levenloos kind Holwerda, geboren op 06-06-1883 te Oostdongeradeel, overleden op 06-06-1883 te Oostdongeradeel.

2. Eelke Holwerda, geboren op 12-06-1885 te Oostdongeradeel.

3. Sijke Holwerda, geboren op 02-05-1887 te Oostdongeradeel, overleden op 07-05-1887 te Westdongeradeel, 5 dagen oud.

4. Ids Holwerda, geboren op 08-06-1888 te Oostdongeradeel.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-05-1911 te Westdongeradeel met Aukje Memerda, 23 jaar oud, geboren op 31-08-1887 te Westdongeradeel, dochter van Douwe Martens Memerda en Fokelina Watzes Bierma.

5. Sijke Holwerda, geboren op 24-01-1894 te Oostdongeradeel.

6. Trijntje Holwerda, geboren in 1901 te Oostdongeradeel.

VIII.13 Taede Holwerda (Teede), geboren op 21-03-1856 te Oostdongeradeel.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-04-1883 te Oostdongeradeel met Grietje Kornelis Post.

Uit dit huwelijk:

1. Pieter Holwerda, geboren op 16-07-1883 te Westdongeradeel.

2. Kornelis Holwerda, geboren op 14-07-1885 te Westdongeradeel.

3. Pietje Holwerda, geboren op 04-02-1888 te Westdongeradeel.

4. Marten Holwerda, geboren op 20-02-1892 te Westdongeradeel.

5. Jacob Holwerda, geboren op 19-02-1898 te Westdongeradeel.

VIII.30 Jacob Wiebes Holwerda, geboren op 13-04-1876 te Oosternijkerk, overleden op 09-05-1963 op 87-jarige leeftijd.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-05-1899 te Oostdongeradeel met Martje Minnes Elzinga, 24 jaar oud, geboren op 04-05-1875 te Metslawier, dochter van Minne Baukes Elzinga en Hiltje Sjoerds Van der Meer.

Uit dit huwelijk:

1. Mintje Holwerda (zie IX.13 klik hier).

VIII.32 Allard Pieter Holwerda, geboren 1886 te Padang, overleden 1963 te Zwollerkerspel.

Gehuwd 1919 te Medan met Anna Maria Cluthes Seelig, geboren 1888 te Soerakarta, overleden 1948 te Medan.

Uit dit huwelijk:

1. Eugene Mari Henri Holwerda, ambtenaar kantongerecht, geboren 1916 te Pendawaraija, Atjeh.

Gehuwd 1947 te Medan met Meta Elviere Simons, geboren 1921 te Semarang, overleden 1966 te Den Haag, dochter van Aureolus Raoul Simons en Adamina Petronella Louise Van den Heuvel.

2. Cornelis Marinus Holwerda, geboren 1924 te Medan.

VIII.53 Sybe Wytzes Holwerda, Wagenmaker, geboren op 13-10-1886 te Engwierum.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 31-07-1913 te Dokkum met Pietje Veenstra, 25 jaar oud, geboren op 04-09-1887 te Stroobosch, dochter van Meindert Veenstra en Akke Sterkenberg.

Uit dit huwelijk:

1. Wijtze Holwerda, geboren in 1915.

2. Attie Holwerda.

VIII.60 Siebe Holwerda, Huisschilder, geboren op 05-03-1892 te Engwierum, overleden op 21-09-1974 te Engwierum op 82-jarige leeftijd.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-01-1914 te Oostdongeradeel met Anna Magdalena Bosma, 29 jaar oud, geboren op 25-02-1884 te Ferwerd, overleden op 23-09-1961 te Engwierum op 77-jarige leeftijd, dochter van Douwe Jelles Bosma en Roelofke Jans Hebbes.

Uit dit huwelijk:

1. Wijtze Holwerda (zie IX.19 klik hier).

VIII.68 Jacob Jans Holwerda, geboren op 10-03-1869 te Metslawier. Vertrok in 1893 naar Wisconsin.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-10-1892 te Oostdongeradeel met Henke Gerbens Van der Oven, 27 jaar oud, geboren op 30-05-1865 te Ee, dochter van Gerben Jacobs Van der Oven en Gertje Johannes Tibma.

Uit dit huwelijk:

1. Rena Holwerda, geboren 1893.

2. Gerard Holwerda, geboren 1895.

3. Jan Holwerda, geboren 1897.

4. Thomas Holwerda, geboren op 12-05-1899, overleden 1971 te Los Angeles.

5. Gertrude Holwerda.

6. Frank Holwerda.

VIII.73 Tjitske Jans Holwerda (Tjiske, Thomas), geboren op 04-01-1876 te Wetzens, overleden op 13-05-1944 te Grand Rapids op 68-jarige leeftijd.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-06-1903 te Grand Rapids met Geesje Van der Heide (Grace), 26 jaar oud, geboren op 18-08-1876 te Haulerwijk of Olderbekop, Ooststellingwerf, overleden op 06-05-1927 te Grand Rapids Michigan op 50-jarige leeftijd, dochter van Jan Van der Heide en Jantje Jans Huizinga.

Uit dit huwelijk:

1. John T. Holwerda, geboren op 07-03-1904 te Grand Rapids Michigan, overleden op 05-11-1980 te Hudsonville Michigan op 76-jarige leeftijd.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 16-07-1931 met Martha Veltkamp, 26 jaar oud, geboren op 26-02-1905 te Grand Haven Michigan, overleden op 09-04-1991 te Hudsonville Michigan op 86-jarige leeftijd.

2. Josephine Holwerda, geboren op 21-04-1906 te Grand Rapids Michigan, overleden op 20-08-1984 te Grand Rapids Michigan op 78-jarige leeftijd.

Gehuwd op 14-jarige leeftijd op 01-08-1920 met Cornelius Zoodsma, 18 jaar oud, geboren op 19-04-1902, overleden op 16-04-1993 te Grand Rapids Michigan op 90-jarige leeftijd.

3. Raymond Holwerda (zie IX.30 klik hier).

4. Harvey Holwerda (zie IX.32 klik hier).

5. Willard Holwerda (zie IX.34 klik hier).

6. Edward Jay Holwerda (zie IX.36 klik hier).

7. Frederick Holwerda (zie IX.38 klik hier).

VIII.75 Fopke Jans Holwerda (Frank), geboren op 24-09-1877 te Engwierum, overleden op 19-05-1953 te Muskegon Michigan op 75-jarige leeftijd.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-08-1902 met Pieternella Westmaas, 26 jaar oud, geboren op 27-05-1876 te Michigan, overleden 1928, dochter van Adam Westmaas en Johanna Muste.

Uit dit huwelijk:

1. Janette Holwerda, geboren in 1904 te Michigan.

Gehuwd met Garrett Tjapkes.

2. John Holwerda (zie IX.42 klik hier).

3. Edward Adam Holwerda (zie IX.44 klik hier).

4. Rena Holwerda, geboren ca 1906 te Michigan, overleden 1947.

5. Margaret Holwerda, geboren ca 1909 te Muskegon, overleden ca 1990 te Muskegon.

6. John Jacob Holwerda (zie IX.48 klik hier).

7. Fred Holwerda (zie IX.50 klik hier).

8. Therese Holwerda, geboren ca 1915 te Muskegon.

IX.13 Mintje Holwerda.

Kind:

1. Jacob Holwerda (zie X.1 klik hier).

IX.19 Wijtze Holwerda. Niet zeker.

Kind:

1. Marion Holwerda.

IX.30 Raymond Holwerda, geboren op 25-11-1908 te Grand Rapids, overleden op 08-05-1983 te Grand Rapids op 74-jarige leeftijd.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-10-1937 te Grand Rapids met Hermine Weeber, 27 jaar oud, geboren op 24-08-1910 te Grand Rapids, overleden op 21-06-1991 te Grand Rapids op 80-jarige leeftijd, dochter van John Weeber en Hermine Boddeaus.

Uit dit huwelijk:

1. Jeanne Ann Holwerda, geboren in 1939 te Holland Michigan.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd in 1961 te Holland Michigan met Lawrence II Borst, 27 jaar oud, geboren in 1933 te South Blendon Michigan.

2. Thomas Ray Holwerda, geboren in 1941 te Holland.

Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd in 1967 te Kalamazoo met Ruth Van Dorp, 25 jaar oud, geboren op 26-01-1942 te Washington, overleden op 22-11-2002 te Lansing Michigan op 60-jarige leeftijd, dochter van Jacob Van Dorp en Cora Punt.

Gehuwd (2) op 64-jarige leeftijd in 2005 te Grand Rapids Michigan met Janice Arlene Hekman, 64 jaar oud, geboren in 1941 te Turlock CA, dochter van Martin Hekman en Gertrude Van Till.

3. Sandra Kay Holwerda, geboren in 1944 te Holland Michigan.

Gehuwd op 20-jarige leeftijd in 1965 met Stanley Klop, 21 jaar oud, geboren in 1944 te Kalamazoo.

4. Merrie Lou Holwerda, geboren op 05-06-1947 te Holland Michigan, overleden op 23-04-1992 te Grand Rapids Michigan op 44-jarige leeftijd.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd in 1970 te Grand Rapids Michigan met David VerMerris, 24 jaar oud, geboren in 1946 te Grand Rapids Michigan.

IX.32 Harvey Holwerda, geboren op 01-10-1914 te Grand Rapids Michigan, overleden op 19-11-1948 te Grand Rapids Michigan op 34-jarige leeftijd.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-05-1937 met Gertrude Berger, 24 jaar oud, geboren op 19-05-1912, overleden op 22-05-1997 te Newaygo op 85-jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:

1. Thomas Holwerda.

IX.34 Willard Holwerda, geboren op 16-01-1916 te Grand Rapids Michigan, overleden op 16-10-1995 te Grand Rapids Michigan op 79-jarige leeftijd.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-10-1940 met Nellie Langeraak, 20 jaar oud, geboren op 12-12-1919, overleden op 26-06-2008 te Grand Rapids Michigan op 88-jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:

1. Mary Beth Holwerda, geboren in 1943 te Grand Rapids Michigan.

Gehuwd met Jake Meyer.

2. Lois Ann Holwerda, geboren in 1946 te Grand Rapids.

Gehuwd met Sid Hoyt.

3. Carol Holwerda, geboren in 1948.

Gehuwd met Larry Alderink.

4. John Willard Holwerda, geboren in 1950.

Gehuwd met Evie Holwerda.

5. Robert Dale Holwerda, geboren in 1953.

Gehuwd met Kim Holwerda.

6. Debbie Holwerda, geboren in 1956.

Gehuwd met Les Hayden.

IX.36 Edward Jay Holwerda, geboren op 19-09-1918 te Grand Rapids Michigan, overleden op 22-11-2000 te Grand Rapids op 82-jarige leeftijd.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd in 1945 met Hilda Popma, 24 jaar oud, geboren in 1920.

Uit dit huwelijk:

1. Barbara Jean Holwerda, geboren in 1946.

Gehuwd met Roger Ver Hage.

2. Joan Holwerda, geboren in 1948.

Gehuwd met Philip John Sikkema.

3. Charles Edward Holwerda, geboren in 1950.

Gehuwd met Kathaleen Alice.

4. Thomas J. Holwerda, geboren in 1952.

5. Jack Alan Holwerda, geboren in 1956.

IX.38 Frederick Holwerda, geboren in 1921 te Grand Rapids Michigan.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd in 1947 te Grand Rapids Michigan met Gertrude Stapert.

Uit dit huwelijk:

1. Ronald T. Holwerda (zie X.34 klik hier).

2. Donald J. Holwerda (zie X.36 klik hier).

3. Beverly Sue Holwerda, geboren in 1952 te Grand Rapids.

Gehuwd op 16-jarige leeftijd in 1969 te Hudsonville met John Dykstra.

4. Linda Holwerda, geboren in 1954 te Grand Rapids.

Gehuwd op 17-jarige leeftijd in 1971 te Hudsonville Michigan met Robert Meyer.

5. Ruth Holwerda, geboren in 1956 te Grand Rapids.

Gehuwd op 19-jarige leeftijd in 1976 te Hudsonville met Robert Van de Bunte.

6. Joyce Holwerda, geboren in 1959 te Grand RApids.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd in 1986 te Hudsonville met James Kosten.

7. Frederick Holwerda (zie X.46 klik hier).

IX.42 John Holwerda, geboren in 1904 te Michigan.

Gehuwd met Katherine Kleaves, geboren circa 1907.

Uit dit huwelijk:

1. Mark Kleaves.

2. Ruth Anne Kleaves.

IX.44 Edward Adam Holwerda, geboren ca 1906 te Michigan.

Gehuwd met Audrey Allen, geboren circa 1906.

Uit dit huwelijk:

1. Lois Holwerda.

Gehuwd met Tinus Poppema.

2. Jerry Holwerda (zie X.52 klik hier).

3. Danny Holwerda.

4. David Holwerda.

IX.48 John Jacob Holwerda, geboren op 18-12-1910 te Muskegon, overleden 1971 te Palo Alto.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd in 1939 met Helen M. Vernier, 27 jaar oud, geboren in 1912 te Urbana.

Uit dit huwelijk:

1. Robert Alan Holwerda (zie X.56 klik hier).

2. James Edward Holwerda, geboren in 1951.

IX.50 Fred Holwerda, geboren 1912 te Muskegon, overleden 1971.

Gehuwd met Eleanor Cavagnaro.

Uit dit huwelijk:

1. Alana Holwerda.

X.1 Jacob Holwerda, geboren in 1926.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd in 1951 met Gloria Huisman, 27 jaar oud, geboren in 1923.

Uit dit huwelijk:

1. Dirk Minne Holwerda, geboren in 1952.

2. Anna Helena Holwerda, geboren in 1954.

3. Pieter Hendrik Holwerda (zie XI.3 klik hier).

4. Menno Jacob Holwerda, geboren in 1959.

X.34 Ronald T. Holwerda, geboren in 1950 te Grand Rapids Michigan.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd in 1972 te New Holland met Kathleen van Zee.

Uit dit huwelijk:

1. Marcella Kay Holwerda, geboren in 1975.

2. Steven Jay Holwerda, geboren in 1976.

3. Jana Beth Holwerda, geboren in 1980.

4. Sara Dawn Holwerda, geboren in 1983.

X.36 Donald J. Holwerda, geboren in 1950 te Grand Rapids.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd in 1971 te Prairie City met Phillis Memmelaar.

Uit dit huwelijk:

1. Michael Justin Holwerda, geboren in 1977 te Lafayette.

2. Michele Joy Holwerda, geboren in 1980 te Sioux Falls South Dakota.

3. Jason Thomas Holwerda, geboren in 1982 te Chattanooga.

X.46 Frederick Holwerda, geboren in 1961 te Zeeland.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd in 1984 te Dunville Canada met Carol Elgersma.

Uit dit huwelijk:

1. Frederick Holwerda, geboren in 1990.

2. Anna Sophia Holwerda, geboren in 1990.

3. Cassondra Joy Holwerda, geboren in 1992.

4. Jacob Thomas Holwerda, geboren in 1994.

X.52 Jerry Holwerda.

Gehuwd met Pat O'Leary.

Uit dit huwelijk:

1. Elizabeth (Heidi) Holwerda, geboren 1974.

2. Steve Holwerda, geboren 1981.

X.56 Robert Alan Holwerda, geboren in 1947.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd in 1971 te Pasadena California met Peggy Bumgardner.

Uit dit huwelijk:

1. Daniel John Holwerda, geboren in 1975.

2. Kristen May Holwerda, geboren in 1977.

3. Mark Alan Holwerda, geboren in 1980.

XI.3 Pieter Hendrik Holwerda, geboren in 1955.

Kinderen:

1. Timothy Jacob Holwerda.

2. Daniel John Holwerda.

3. Daniel Holwerda.

 

 

TERUG naar STAMBOMEN van JOUKE