Stamboom van de familie Bauke Holwerda

(nov 2015) Terug naar Mijn Stambomen


mst.

 

I.1        Bauke Holwerda.

Kind:

1.         Sietze Baukes Holwerda (zie II.1).

 

II.1       Sietze Baukes Holwerda, geboren ca 1745 te Holwerd. Mede met dank aan Marcel Peeringa.

Gehuwd op 10‑05‑1767 te Holwerd met Hielkjen Jans, geboren te Holwerd.

Uit dit huwelijk:

1.         Bauke Sietzes Holwerda (zie III.1).

2.         Johannes Holwerda, geboren 1769, gedoopt op 19‑11‑1769 te Ee, overleden voor 1771.

3.         Jan Sietzes Holwerda (zie III.5).

4.         Rinske Sytzes Holwerda, geboren op 11‑05‑1773 te Ee, gedoopt op 20‑06‑1773 te Ee, overleden voor 1774.

5.         Rinske Holwerda, geboren op 13‑09‑1774 te Ee, gedoopt op 16‑10‑1774 te Ee.

Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 16‑05‑1802 te Ee met Ruurd Pieters.

6.         Rinse Holwerda, geboren op 17‑12‑1776 te Ee, gedoopt op 26‑01‑1777 te Ee.

7.         Ynske Sietzes Holwerda, geboren op 04‑03‑1779 te Ee, gedoopt op 28‑03‑1779 te Ee, overleden op 15‑05‑1811 te Ee op 32‑jarige leeftijd, 32 jaar oud.

Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op 17‑05‑1807 te Metslawier met Bruin Oenzes, geboren te Metslawier.

 

III.1     Bauke Sietzes Holwerda, geboren 1767 te Ee, gedoopt op 20‑12‑1767 te Ee, overleden op 03‑05‑1826 te Oostdongeradeel.

Gehuwd (1) op 23‑09‑1792 te Ee met Aagje Willems, 19 jaar oud, geboren op 24‑03‑1773 te Westergeest, gedoopt op 09‑05‑1773 te Westergeest, overleden op 26‑07‑1819 te Oostdongeradeel op 46‑jarige leeftijd, dochter van Willem Minnolts en Wytske Johannes.

Gehuwd (2) op 07‑03‑1821 te Oostdongeradeel met Tjetske Martens Sloterdijk, 31 jaar oud, geboren op 11‑12‑1789 te Ee, gedoopt op 30‑01‑1790 te Ee, overleden op 14‑04‑1849 te Westdongeradeel op 59‑jarige leeftijd, dochter van Marten Romkes Sloterdijk en Trijntje Martens.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Willem Baukes Holwerda, geboren op 31‑01‑1793 te Ee, overleden ca 1814. Hij gaat in 1813 in het leger van Napoleon en wordt eind 1814 vermist.

2.         Johannes Holwerda, geboren op 08‑08‑1795 te Ee, gedoopt op 30‑08‑1795 te Ee, overleden voor 1800.

3.         Hielkjen Holwerda, geboren op 07‑02‑1798 te Ee, gedoopt op 25‑02‑1798 te Ee, overleden op 19‑12‑1859 te Oostdongeradeel op 61‑jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 29‑jarige leeftijd op 30‑06‑1827 te Kollumerland met Jouke Lykeles Boonstra, 20 jaar oud, geboren op 08‑05‑1807 te Veenwouden, gedoopt op 10‑05‑1807 te Veenwouden, zoon van Lykele Alderts Boonstra en Trijntje Joukes.

Gehuwd (2) op 40‑jarige leeftijd op 26‑04‑1838 te Kollumerland met Onne Lubberts Radema, 51 jaar oud, geboren op 15‑03‑1787 te Burum, gedoopt op 15‑04‑1787 te Burum, zoon van Lubbert Jans Radema en Tettje Onnes.

4.         Johannes Holwerda, geboren op 07‑04‑1800 te Ee, gedoopt op 13‑04‑1800 te Ee, overleden op 17‑04‑1818 te Oostdongeradeel op 18‑jarige leeftijd.

5.         Wietze Holwerda (zie IV.7).

Uit het tweede huwelijk:

6.         Sytze Holwerda (zie IV.9).

7.         Maria Holwerda, geboren op 17‑02‑1823 te Oostdongeradeel, overleden op 21‑12‑1909 te Oostdongeradeel op 86‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 19‑02‑1846 te Metslawier met Jogchum Geerts Zijlstra, 30 jaar oud, geboren op 29‑04‑1815 te Niawier, overleden op 06‑01‑1865 te Niawier op 49‑jarige leeftijd, zoon van Geert Jochems Zijlstra en Gertje Van der Herberg.

8.         Johannes Baukes Holwerda (zie IV.14).

 

III.5     Jan Sietzes Holwerda, geboren 1771 te Ee, gedoopt op 24‑11‑1771 te Ee, overleden op 07‑04‑1834 te Oostdongeradeel, 62 jaar oud.

Gehuwd ca 1796 met IJke Siemens Sytzema, geboren 1777, overleden 1835.

Uit dit huwelijk:

1.         Hielkjen Holwerda, geboren op 11‑03‑1797 te Ee, gedoopt op 19‑03‑1797 te Ee, overleden op 29‑03‑1841 te Oostdongeradeel op 44‑jarige leeftijd, 43 jaar oud, ongehuwd.

2.         Sjoukjen Holwerda, geboren op 07‑02‑1800 te Ee, gedoopt op 02‑03‑1800 te Ee, overleden op 12‑02‑1877 te Dantumadeel op 77‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 18‑05‑1826 te Oostdongeradeel met Pieter Jans Loonstra, 25 jaar oud, geboren op 25‑02‑1801 te Ee, overleden op 09‑02‑1849 te Dokkum op 47‑jarige leeftijd, zoon van Jan Wiltjes Loonstra en Aukje Pytters Eelkema.

3.         Sytske Holwerda, geboren op 08‑04‑1803 te Ee, gedoopt op 01‑05‑1803 te Ee.

4.         Johannes Holwerda, geboren 1804 te Ee.

5.         Sietze Jans Holwerda (zie IV.22).

6.         Wieger Holwerda, geboren op 30‑01‑1813 te Ee.

Gehuwd op 35‑jarige leeftijd op 06‑12‑1848 te Uithuizermeeden met Elske Willems Brontsema, geboren te Uithuizermeeden, dochter van Willem Tomas Brontsema en Grietje Klasen Van Kalker.

7.         Ynze Holwerda, geboren op 23‑10‑1819 te Ee, overleden 1840.

 

IV.7     Wietze Holwerda, geboren op 04‑02‑1804 te Ee, gedoopt op 25‑03‑1804 te Ee, overleden op 26‑12‑1876 te Leeuwarderadeel op 72‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 31‑jarige leeftijd op 13‑12‑1835 te Leeuwarderadeel met Dieuwke Hessels Idsinga, geboren 1807 te Oudkerk, dochter van Hessel Durks Idsinga en Antje Hajes.

Uit dit huwelijk:

1.         Willem Holwerda, geboren op 21‑12‑1836 te Ferwerderadeel, overleden op 21‑12‑1836 te Ferwerderadeel, 0 dagen oud.

2.         Antje Wytzes Holwerda, geboren op 24‑05‑1838 te Ferwerderadeel.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 06‑10‑1860 te Ferwerderadeel met Gerrit Meinderts Winkel, 27 jaar oud, geboren op 03‑09‑1833 te Ferwerderadeel, zoon van Meindert Gerrits Winkel en Freerkje Eeltjes Miedema.

3.         Bauke Wytzes Holwerda (zie V.4).

4.         Aagje Holwerda, geboren op 10‑05‑1845 te Leeuwarderadeel, overleden op 22‑05‑1845 te Leeuwarderadeel, 12 dagen oud.

 

IV.9     Sytze Holwerda, geboren op 31‑05‑1821 te Oostdongeradeel, overleden op 09‑01‑1871 te Sauwert op 49‑jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 22‑jarige leeftijd op 24‑05‑1844 te Oostdongeradeel met Sjoukje Tjeerds Visser, 23 jaar oud, geboren op 13‑04‑1821 te Westdongeradeel, overleden op 05‑02‑1901 te Dokkkum op 79‑jarige leeftijd. Was weduwe. Dochter van Tjeerd Jans Visser en Lytte Pieters.

Samenwonend (2) ca 1850 met Grietje Siegers, geboren op 26‑05‑1825 te Winsum. Met dank aan Erik Stam voor de gegevens, dochter van Jan Siegers en Antje Jans Brouwer. Sytze en Grietje wonen tussen 1850 en 1860 in Obergum in huis nummer vijf. Grietje kreeg in die periode vijf kinderen van een onbekende vader. Eventueel is ene Simon Joosten van Ham ook een kandidaat, omdat hij vaak aangifte doet. Het gezin verhuist in 1866 naar Adorp, alwaar nog twee kinderen worden geboren. {Zij is later gehuwd op 48‑jarige leeftijd op 21‑05‑1874 te Winsum met Jakob Ronda, geboren te Ulrum.}

Uit het eerste huwelijk:

1.         Lijte Holwerda, geboren op 28‑02‑1845 te Oostdongeradeel.

Gehuwd (1) op 24‑jarige leeftijd op 02‑10‑1869 te Dokkum met Albert Elsinga, 29 jaar oud, geboren op 20‑05‑1840 te Dokkum, overleden op 19‑12‑1877 te Dokkum op 37‑jarige leeftijd, zoon van Marten Alberts Elsinga en Marijke Jans Visser.

Gehuwd (2) op 37‑jarige leeftijd op 12‑03‑1882 te Dokkum met Lourens Bits, 41 jaar oud, geboren op 20‑02‑1841 te Dokkum, overleden op 23‑05‑1908 te Dokkum op 67‑jarige leeftijd, zoon van Gerardus Lourens Bits en Jantje Nutterts Dijkstra.

Uit de tweede relatie:

2.         Jan Siegers (zie V.10).

3.         Bouwe Siegers (zie V.12).

4.         Johannes Siegers (zie V.14).

5.         Marten Siegers (zie V.16).

6.         Antje Siegers, geboren op 29‑11‑1858 te Winsum.

7.         Jacob Siegers (zie V.19).

8.         Kornelis Siegers (zie V.22).

9.         Wietse Siegers, geboren op 22‑06‑1870 te Adorp.

 

IV.14   Johannes Baukes Holwerda, geboren op 22‑05‑1825 te Oostdongeradeel, overleden op 07‑05‑1873 te Westdongeradeel op 47‑jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 29‑jarige leeftijd op 12‑05‑1855 te Oostdongeradeel met Trijntje Jacobs Hofman, 24 jaar oud, geboren op 22‑12‑1830 te Oostdongeradeel, overleden op 17‑07‑1864 te Oostdongeradeel op 33‑jarige leeftijd, dochter van Jacob Lieuwes Hofman en Dieuke Kornelis Buwalda.

Gehuwd (2) op 40‑jarige leeftijd op 10‑05‑1866 te Oostdongeradeel met Antje Jacobs De Jong, 34 jaar oud, geboren op 20‑03‑1832 te Nes, dochter van Jacob Tjerks De Jong en Fokkje Wijtses Sijtsma.

Uit het eerste huwelijk:

1.         kind Holwerda, geboren op 09‑06‑1856 te Oostdongeradeel, overleden op 09‑06‑1856 te Oostdongeradeel, 0 dagen oud.

2.         Bauke Holwerda, geboren op 03‑03‑1858 te Oostdongeradeel, overleden op 17‑03‑1858 te Oostdongeradeel, 14 dagen oud.

3.         Bauke Holwerda, geboren op 21‑02‑1859 te Oostdongeradeel, overleden op 26‑09‑1863 te Oostdongeradeel op 4‑jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:

4.         Tjitske Holwerda, geboren op 13‑05‑1867 te Oostdongeradeel, overleden op 21‑09‑1950 te Anjum op 83‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 18‑05‑1893 te Westdongeradeel met Sijtse De Jong, 25 jaar oud, geboren op 01‑06‑1867 te Paesens, overleden op 13‑08‑1938 te Oostdongeradeel op 71‑jarige leeftijd, zoon van Gerardus Sijtses De Jong en Wijtske Jans Meinsma.

5.         Jacob Holwerda (zie V.30).

 

IV.22   Sietze Jans Holwerda, geboren op 11‑10‑1808 te Ee, gedoopt op 27‑10‑1808 te Ee, overleden op 29‑01‑1866 te Achtkarspelen op 57‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 07‑06‑1833 te Oostdongeradeel met Martje Jetzes Dijkstra, 23 jaar oud, gedoopt op 01‑11‑1809 te Kollum, dochter van Jetze Sytzes Dijkstra en Sijke Roelofs.

Uit dit huwelijk:

1.         Jan Sietzes Holwerda (zie V.32).

2.         Zijke Holwerda, geboren op 01‑03‑1838 te Kollumerland.

3.         Hyke Holwerda, geboren op 10‑07‑1841 te Kollum.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 04‑01‑1866 te Grootegast met Hendrik Zuidema, geboren ca 1840 te Niekerk, zoon van Harm Doedes Zuidema en Debora Catharina Henrica Luhrs.

4.         Jetske Holwerda, geboren 1850 te Stroobos.

Gehuwd op 26‑07‑1873 te Baflo met Jan Bos, geboren 1844 te Wildervank, zoon van Roelf Sikkes Bos en Alberdina Bleeker.

 

V.4      Bauke Wytzes Holwerda, geboren op 15‑12‑1841 te Leeuwarderadeel.

Gehuwd 1867 te Leeuwarderadeel met Janke Gosses Groothof, dochter van Gosse Groothof en Grietje Hendriks Roosma.

Uit dit huwelijk:

1.         Grietje Holwerda, geboren op 18‑04‑1870 te Leeuwarderadeel.

2.         Wytze Holwerda, geboren op 14‑03‑1872 te Leeuwarderadeel.

3.         Dieuwke Holwerda, geboren op 05‑07‑1874 te Leeuwarderadeel, overleden voor 1875.

4.         Dieuwke Holwerda, geboren op 19‑06‑1875 te Leeuwarderadeel.

 

V.10    Jan Siegers, geboren op 16‑01‑1850 te Wimsum (Obergum), gedoopt op 02‑02‑1851. Vader officieel onbekend.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 24‑05‑1873 te Adorp met Stientje Hut, geboren ca 1849 te Marum, dochter van Jacob Hendriks Hut en Antje Teijes De Vries.

Uit dit huwelijk:

1.         Grietje Siegers, geboren te Adorp.

Gehuwd met Teunis Wening.

 

V.12    Bouwe Siegers, geboren op 05‑12‑1851 te Winsum, overleden op 11‑11‑1911 te Groningen op 59‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 29‑09‑1877 te Winsum met Grietje De Vries, dochter van Hindrik Klaassens De Vries en Frouwke Jans Schuitema.

Uit dit huwelijk:

1.         Hendrik Siegers, geboren ca 1881 te Usquert.

Gehuwd op 21‑11‑1911 te Groningen met Bernarda Haijkens.

2.         Grietje Siegers, geboren ca 1885 te Usquert.

3.         Johanna Siegers, geboren ca 1897 te Groningen.

4.         Martha Siegers, geboren ca 1900 te Groningen.

 

V.14    Johannes Siegers, geboren op 03‑04‑1854 te Winsum.

Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 11‑02‑1882 te Winsum met Nieske Ronda, geboren te Mensingeweer, dochter van Jakob Ronda en Gepke De Winter.

Uit dit huwelijk:

1.         Jacob Siegers, geboren op 02‑03‑1882 te Winsum.

Gehuwd op 33‑jarige leeftijd op 09‑08‑1915 te Groningen met Aaltja Balkema.

2.         Grietje Siegers, geboren op 17‑03‑1883 te Winsum.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 10‑07‑1905 met Derk Leugs.

3.         Antje Siegers, geboren op 09‑05‑1884 te Winsum.

4.         Gepke Siegers, geboren op 03‑08‑1886 te Winsum.

5.         Mettina Siegers, geboren op 26‑03‑1896 te Winsum.

 

V.16    Marten Siegers, geboren op 18‑01‑1856 te Winsum, overleden op 05‑12‑1921 te Winsum op 65‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 19‑05‑1880 te Winsum met Aaltje Pettinga, 20 jaar oud, geboren op 08‑12‑1859 te Obergum, dochter van Eilke Jacobs Pettinga en Jantje Brands.

Uit dit huwelijk:

1.         Grietje Siegers, geboren op 03‑03‑1882 te Winsum.

Gehuwd met Frederik Materman.

2.         Eilke Siegers, geboren op 10‑09‑1883 te Winsum.

3.         Sietse Siegers, geboren op 13‑08‑1885 te Winsum.

4.         Jakob Siegers, geboren op 13‑02‑1889 te Winsum.

5.         Jan Siegers, geboren op 13‑02‑1891 te Winsum.

6.         Pieter Siegers, geboren op 06‑02‑1894 te Winsum.

7.         Jantje Siegers, geboren op 28‑06‑1895 te Winsum.

 

V.19    Jacob Siegers, geboren op 08‑12‑1862 te Winsum.

Gehuwd (1) op 25‑jarige leeftijd op 25‑05‑1888 te Winsum met Geertruida Lijnema.

Gehuwd (2) op 46‑jarige leeftijd op 17‑10‑1909 te Groningen met Frederiktje Vijfschaft.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Grietje Siegers, geboren op 17‑09‑1889 te Winsum.

Gehuwd op 13‑jarige leeftijd op 12‑07‑1903 te Winsum met Willem Van der Schans.

 

V.22    Kornelis Siegers, geboren op 04‑12‑1866 te Adorp (Sauwerd).

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 18‑05‑1892 te Winsum met Eltje Hammingh, 19 jaar oud, geboren op 18‑06‑1872 te Winsum.

Uit dit huwelijk:

1.         Henderika Siegers, geboren op 19‑12‑1892 te Winsum.

2.         Grietje Siegers, geboren op 09‑12‑1894 te Winsum.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 29‑04‑1920 te Winsum met Marten Reenders.

3.         Drewelina Siegers, geboren op 16‑04‑1899 te Winsum.

4.         Drewelina Siegers, geboren op 27‑03‑1900 te Winsum.

5.         Drewes Aldert Siegers, geboren op 26‑12‑1902 te Winsum.

6.         Jacob Jan Siegers, geboren op 28‑05‑1906 te Winsum.

7.         Wiebo Diederikus Siegers, geboren op 21‑08‑1909 te Winsum.

8.         Sietdinus Johannes Siegers, geboren op 21‑04‑1912 te Winsum.

 

V.30    Jacob Holwerda, geboren op 02‑08‑1871 te Oostdongeradeel, overleden op 23‑04‑1944 te Nes op 72‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 36‑jarige leeftijd op 15‑02‑1908 te Westdongeradeel met Antje Huizenga, 29 jaar oud, geboren op 27‑10‑1878 te Paesens, overleden op 22‑09‑1952 te Nes op 73‑jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:

1.         Johannes Holwerda, geboren op 02‑06‑1909 te Nes.

2.         Jantje Holwerda, geboren op 02‑09‑1911 te Westdongeradeel.

3.         Sjoerd Holwerda, geboren op 15‑08‑1913 te Nes.

4.         Anne Holwerda, geboren op 01‑12‑1915 te Nes.

5.         Johannes Holwerda, geboren op 01‑01‑1918 te Nes, overleden 1943 te Thailand.

 

V.32    Jan Sietzes Holwerda, geboren op 29‑04‑1834 te Burum, overleden op 12‑04‑1897 te Grand Rapids USA op 62‑jarige leeftijd. Vertrok in 1883 naar de USA.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 14‑05‑1858 te Kollumerland met Jantje Willems Schripsema, 20 jaar oud, geboren op 02‑07‑1837 te Grijpskerk, overleden 1897 te Grand Rapids, USA, dochter van Willem Hotzes Schripsema en Geeske Pieters Van der Molen.

Uit dit huwelijk:

1.         Martje Jans Holwerda, geboren op 01‑12‑1858 te Burum.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 05‑04‑1882 te Oldehove met Gerrit Hoek, geboren 1857 te Oldehove, zoon van Jan Gerrits Hoek en Geeske Duisterwinkel.

2.         Geeske Holwerda, geboren op 07‑01‑1860 te Kollum, overleden op 07‑10‑1861 te Kollum op 1‑jarige leeftijd.

3.         Sijke (Sara) Holwerda, geboren op 07‑04‑1861 te Grijpskerk, overleden op 30‑10‑1953 te Ottawa op 92‑jarige leeftijd.

Gehuwd met John Bartel Jonkman.

4.         Willem Holwerda, geboren op 10‑04‑1862 te Burum, overleden op 05‑07‑1862, 86 dagen oud.

5.         Willem Jans Holwerda (zie VI.49).

6.         Sytze Holwerda, geboren op 25‑09‑1864 te Oldehove, overleden op 08‑10‑1864 te Oldenhove, 13 dagen oud.

7.         Hotze  (George) Holwerda (zie VI.53).

8.         Sietze Holwerda, geboren 1872.

9.         Maggie Holwerda, geboren 1875.

 

VI.49   Willem Jans Holwerda, geboren op 04‑08‑1863 te Oldehove, overleden op 10‑04‑1928 te Grand Rapids op 64‑jarige leeftijd. Info van Cathy Bontekoe.

Gehuwd (1) op 20‑jarige leeftijd op 11‑06‑1884 te Grand Rapids, Kent met Geeske Van der Ploeg, 17 jaar oud, geboren op 09‑07‑1866 te Pieterzijl. Of 6/7? Overleden op 17‑08‑1897 te Grand Rapids op 31‑jarige leeftijd, dochter van Mattheus Van der Ploeg en Antje Wiersma.

Gehuwd (2) ca 1898 te Chicago met Renje Tilman (Rena), geboren op 29‑10‑1859 te Fransum, Aduard, dochter van Jacob Tilman en Annechien Tromp.

Uit het eerste huwelijk:

1.         John Holwerda (zie VII.1).

2.         Matthew Holwerda, geboren op 10‑04‑1886 te Grand Rapids, overleden op 04‑10‑1950 te Grand Rapids op 64‑jarige leeftijd.

3.         Sietze Holwerda, geboren op 18‑04‑1890 te Grand Rapids, overleden op 04‑09‑1905 te Grand Rapids op 15‑jarige leeftijd.

4.         Harvey Holwerda, geboren op 06‑06‑1893 te Kent County, overleden op 20‑07‑1930 te Grand Rapids op 37‑jarige leeftijd.

Gehuwd ca 1919 te Grand Rapids met Sena Barsema, geboren op 26‑03‑1893 te MI, overleden op 02‑07‑1957 te Grand Rapids op 64‑jarige leeftijd.

5.         George William Holwerda, geboren op 18‑07‑1895 te Grand Rapids, overleden op 19‑02‑1948 te Grand Rapids op 52‑jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:

6.         Jacob William Holwerda (zie VII.7).

 

VI.53   Hotze  (George) Holwerda, geboren op 16‑01‑1870 te Ezinge, overleden op 08‑03‑1945 te Grand Rapids op 75‑jarige leeftijd.

Gehuwd (1) met Fenne Stadt.

Gehuwd (2) met Jennie Dekker.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Jeanette Holwerda, geboren op 12‑06‑1894 te Grand Rapids.

2.         Jacob Holwerda, geboren op 07‑09‑1895 te Grand Rapids.

Gehuwd met Jennie Wijngarden.

3.         Jan Holwerda, geboren op 06‑06‑1897 te Grand Rapids.

Gehuwd met Anna Knooihuizen.

4.         Peter George Holwerda, geboren op 14‑02‑1899 te Grand Rapids.

Gehuwd met Edith Baninnga.

5.         William Holwerda, geboren op 17‑02‑1901 te Grand Rapids.

6.         Cornelius Holwerda, geboren op 18‑10‑1902 te Grand Rapids.

Gehuwd met Marguerite Luikaart.

7.         Sietze Holwerda, geboren ca 1905 te Grand Rapids.

8.         Sietze Henry Holwerda, geboren op 28‑10‑1906 te Grand Rapids.

Gehuwd met Agnes Huizenga.

9.         Fenna Holwerda, geboren op 04‑05‑1909 te Grand Rapids.

Gehuwd met John De Vries.

 

VII.1    John Holwerda, geboren op 14‑09‑1885 te Grand Rapids, overleden op 13‑09‑1969 te Grand Rapids op 83‑jarige leeftijd.

Kind:

1.         Matthew Holwerda, geboren op 18‑07‑1921.

 

VII.7    Jacob William Holwerda, geboren op 15‑06‑1901 te Grand Rapids, overleden op 06‑12‑1982 te Grand Rapids op 81‑jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 23‑jarige leeftijd op 21‑05‑1925 met Clara Quendag.

Gehuwd (2) met Dorothy Wieringa.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Jack Holwerda.

2.         Delores Helen Holwerda.

Uit het tweede huwelijk:

3.         Susan Holwerda.

 

 

Terug naar Mijn Stambomen