Meer over de familie Doomer

 (juni 04) Naar MIJN STAMBOMEN

 


 

 

 

Herman Doomer, was een ebbenhoutwerker. die vanuit Anrath naar Amsterdam kwam.

Het wordt algemeen aangenomen dat Herman ook ebbenhouten lijsten leverde aan Rembrandt voor zijn schilderijen. De schilder maakte waarschijnlijk als een geste bovenstaande schilderijen en schonk ze aan de familie.

Waarschijnlijk heeft Doomer ook veel lijsten gemaakt voor andere schilders, omdat hun namen te zien zijn op de lijst van schuldernaars bij de dood van Baertje Martens in 1678. In haar testament liet ze beide schilderijen aan haar zoon Lambert na, die eveneens schilder was, en tevens een leerling van Rembrandt, op voorwaarde dat hij van beide schilderijen kopien zou maken voor zijn broers en zusters.

The inventory of the estate left by his wife Baertje mentions various cupboards that were made in his studio. Among these was a 'large ebony cupboard inlaid with mother-of-pearl', noted as the most expensive item in the inventory.

We do not know whether Baertje Martens' wishes were observed completely. At present we know of copies of the portraits created by Lambert Doomer in 1644 (Devonshire Collections, Chartsworth). Compared to the originals, there are several formal differences. There was another copy of the portrait of Baertje Martens in the early twentieth century in the Pichou Collection in Paris.

Herman en zijn gezin woonde eerst in de Kalverstraat, maar in 1636 was hij de bezitter van een huis aan de Hartenstraat nummer acht. Hij noemde het huis "De Ebbenhoutwerker".

Thans is daar onderstaand hotel gevestigd (het huis met de vlaggetjes)

In een oude folder van het hotel staat nog vermeld dat Rembrandt hier zelfs gelogeerd had toen het financieel bezien minder met hem ging.

Rechts van de voordeur is een deur, die vroeger een aparte ingang was die naar het achterhuis leidde, maar nu is dat achterhuis bij het hotel getrokken.

Twee huizen verder woonde overigens in diezelfde tijd de bekende geschiedschrijver en uitgever Casparus Commelin.

Lambert Doomer, zoon van Herman Doomer.

Known for his work as a topographical draftsman, Doomer largely based his drawings on his travels. In 1646 he visited his brothers at Nantes, returning to northern France via the Loire valley and sketching châteaux and towns such as Saumur and Le Havre. He made several journeys through the Netherlands and in 1663 he traveled up the Rhine.

From 1669 to 1695, Doomer lived mostly in Alkmaar in the northwest Netherlands, where his home still stands.

In 1646 was hij overigens ook in Engeland, waar hij de eerste landschapsbeelden vastlegde van The Isle of Wight.

A look at four mid 17th century pen and wash drawings which have only recently been revealed to Island historians. They are probably the first accurately recorded scenes of the Island and among the earliest recognizable landscapes of England

Lucas Luce (de vader van Anna Luce, die de schoonzus van Lambert Doomer was)

De schilder en kunstverkoper was geboren circa 1575 in Antwerpen als zoon van Lucas Luce (de oude) en Elisabeth van Roij, die circa 1587 naar Amsterdam verhuisden, waar ze in de Kalverstraat gingen wonen. Lucas de jonge verbleef een tijd in Utrecht waar hij circa 1698 huwde met Elisabeth Van Rhenen, de dochter van Willem Jacobz van Rhenen en Hendrickge Wtewael Deze laatste was ee nicht van de schilder Joachim Wtewael. In Amsterdam kreeg zij negen kinderen onder de naam Elisabeth Veils.

Lucas werd in Utrecht lid van de hervormde (calvinistische) gemeenschap in Utrecht. Zijn zus Elisabeth trouwde in 1605 te Utrecht met de schilder Gerrit de Buck (Bucq) die veel zaken deed bij Amsterdamse veilingen. Vanaf 1601 ging Lucas daar ook kunst kopen, al betaalde hij nooit veel voor de vaak onbekende schilders.

Lucas stond sociaal goed bekend, zo was hij doopgetuige bij de zoon van Gerrit van Schoonhoven in 1617, een van de rijkste koopman in Amsterdam. Zelf was hij ook rijk, al betaalde hij maar 40 gulden belasting in 1631, met een bezit van 8000 gulden.

Zijn jongere broer Louis, gehuwd met Elisabeth Deijl, het nichtje van Dionijs Lemaistre, een bekende Amsterdamse handelaar, betaalde echter 90 gulden, terwijl hij blauwverver en handelaar was.

Lucas was 77 jaar oud toen hij met Elisabeth op 23 oktober 1642 zijn testament opmaakte. Hij had toen vijf dochters, waarvan er twee gehuwd waren, Anna met Mathijs Doomer (Nederlandse leeuw 73,1956) en Susanna met de predikant Gabriel Vinck van Sparendam.

Lucas stierf kort voor 30 november 1661 en liet meer dan 83 schilderijen na, 3000 gulden cash, 6000 nog te krijgen geld voor verkochte schilderijen en drie huizen, aan de Hartenstraat (12.000 gulden), de Reestraat (7500) en heet huis Appelles aan de Rozengracht, waar hij woonde.

Kunstler-inventare/A .Bredius de inventaris van de nalatenschap van Lucas Luce schilder en kunsthandelaar.
30 nov 1661 - inventaris van goederen....metter doot ontruymt by Lucas Luce, schilder, wed, van wijlen Lijsbet Willems van Renen, beschreven....ten versoecke van Lijsbet, Hendrickie en Madeleentje Luce, meerderejarighe dochters, Susanna Luce wed, wijlen Ds Gabriel Vinck in zijn leven predicant tot sparendam, en Matheus Domer als man en voogt van Anna Luce, alle kinderen en erfgenamen van de voorsz. Lucas Luce en Lijsbet Willems.

 

TERUG naar de stamboom van de familie Doomer