Stamboom van de familie Heeten

(sep 2013) Naar Mijn STAMBOMEN


mst

0.00 Willem den Heeten, geb. ca. 1600 tr. ca. 1625 NN

Kind uit dit huwelijk:

I.00 Pieter Willemsz, geb. Woerden ca. 1615, volgt I.00

 

I.00 Pieter Willemsz den Heeten (Heet), geb. Woerden ca. 1615, tr. ald. (05.08.1663 ?) Dievertje Claesse Kinderen uit dit huwelijk:

II.01 Neeltje Pieters, geb. Woerden 29.06.1640, begr. ald. 30.04.1711, tr. ald. 04.05.1664 Jan

Gijsbertsz Plomp, geb. ald. ca. 1641, meester pannenbakker, ov. ald. 04.09.1711, zv. Gijsbert Jansz en Jannighje Willems

II.02 Gerrit Pietersz, ged. Woerden ca. 1641 (21.02.1640 ??), volgt II.02

II.03 Willem Pietersz, geb. Woerden ca. 1642

II.04 Willem Pietersz, geb. Woerden ca. 1643, volgt II.04

II.05 Baartgen Pieters (gevonden als: Baertjen Piters Leeten), ged. Woerden ca. 1645,

begr. ald. 09.10.1711, tr. (1) ald. 1665 Arjen Schijff, geb. Utrecht 07.01.1644, zv. Dirk Adriaensz en Merrichje Cornelis Hooglandt, tr. (2) Woerden 23.06.1684 Stoffel Janz Moeselaar, ged. ald. 09.10.1636, begr. ald. 09.10.1711

 

II.02 Gerrit Pieterz den Heeten, ged. Woerden ca. 1641 (21.02.1640 ??), tr. ald. 05.08.1663 Annitje Jacobs van der Cats (ook: Katz en Kats)

Kinderen uit dit huwelijk:

III.01 Claas Gerritsz, ged. Woerden 09.04.1666

III.02 Claas Gerritsz, ged. Woerden 26.07.1667

II.04 Willem Pietersz den Heeten (ook Stolck), geb. ca. 1643, tr. Woerden 08.06.1664 Annigje Jans Snell, dv. Jan Jansz en Dirckjen Cornelis Veer

Kinderen uit dit huwelijk:

 

III.03 Dievertje, tr. (1) Woerden 00.04.1698 Gijsbert Willemsz Plomp, tr. (2) ald. 01.07.1708

Jan Hendriksz de Kouwert (ook: Kouert)

Dievertje werkte bij de pannenbakkerijen. Daar heersten erbarmelijke arbeidsomstandigheden.

III.04 Geertjen, ged. Woerden 15.02.1665, begr. ald. 06.09.1728, tr. ald. 16.07.1694 Jan Jacobsz

Moeselaar, begr. ald. 23.11.1720

III.05 Claas, ged. Woerden 18.05.1666, volgt III.05

III.06 Leendert, ged. Woerden 18.09.1667, ov. ald. 1668

III.07 Annitjen, ged. Woerden 18.12.1668

III.08 Baertjen ged. Woerden 04.05.1670, begr. ald. 28.02.1742, tr. (1) Den Haag 01.03.1693 Melchior Risman, geb. Zwitserland, hellebaardier, begr. Den Haag 23.12.1722, zv. Marcus, tr. (2) Woerden 19.10.1721 Willem Joosten den Broeder, wv. Klaartje Jans van Dobben (ov. 1720), zv. Joost

III.09 Meynsgen, ged. Woerden 02.09.1672

III.10 Jan Willemsz, ged. Woerden 16.09.1674, volgt III.10

III.11 Pieter, ged. Woerden 21.05.1679, begr. ald. 22.01.1728, volgt III.11

III.12 Leendert, ged. Woerden 11.05.1681, volgt III.12

III.13 Meynsgen, ged. Woerden 03.11.1682

 

III.05 Claas Willemsz den Heeten, ged. Woerden 18.05.1666, tr. ald. 01.07.1696 Marrigje Ari ns Hogervorst (ook: Hoogervorst), geb. 1666, dv. Ari n Cornelis en Annitje Dircks Verbaan

Kinderen uit dit huwelijk:

IV.01 Dievertje (van tweeling), ged. Woerden 25.08.1697

IV.02 Pietertje (van tweeling), ged. Woerden 25.08.1697

IV.03 Willem, ged. Woerden 01.03.1699, ov. ald. 24.10.1706

IV.04 Annigje (ook Annetje), ged. Woerden 24.10.1700, ov. ald. 07.03.1744, tr. ald. 29.06.1727 Claas Gijsbertsz Plomp

IV.05 Ari n, ged. Woerden 24.02.1704, volgt IV.05

IV.06 Willem, ged. Woerden 24.10.1706

 

III.10 Jan Willemsz den Heeten (ook: Stolck), ged. Woerden 16.09.1674, begr. ald. 22.04.1710, tr. ald.

12.07.1699 Geertje Ari nsz Hoogervorst, geb. Woerden 07.08.1678, dv. Ari n Cornelisz en Annitjen Dircks Verbaan

Kinderen uit dit huwelijk:

IV.07 Dievertje Jans, geb. Woerden 22.11.1699, begr. ald. 24.11.1778, tr. (1) ald. 13.09.1721 Hendrik Pietersz Segvelt, tr. (2) ald. 06.07.1732 Jacobus Pennewaart

IV.08 Pietertje Janz, geb. Woerden 28.03.1701

IV.09 Willem Janz, geb. Woerden 18.06.1702, volgt IV.09

IV.10 Annigje Jans, geb. Woerden 05.09.1703, tr. 02.04.1725 Dani l Claasz van Leeuwen, geb. ca.

1700, zv. Claas

IV.11 Arie Jansz, ged. Woerden 31.05.1705, volgt IV.11

 

III.11 Pieter Willemsz den Heeten, ged. Woerden 21.05.1679, begr. ald. 22.01.1728, tr. ald. 12.08.1714 Maria Crijnen Landsaat (ook: Landzaad, Lantsaat), geb. ca. 1689, dv. Crijn Pietersz en Annighje Frederiks van Gellekum

Kind uit dit huwelijk:

IV.12 Willem, ged. Woerden 22.04.1714

 

III.12 Leendert Willemsz den Heeten, ged. 11.05.1681 Woerden, begr. ald. 16.03.1764, otr. ald. 24.08.1710 Gijsje Hendriks Fok, ged. ald. 07.04.1688, dv. Hendrick Pietersz

Kinderen uit dit huwelijk:

IV.13 Willem, ged. Woerden 13.12.1711

IV.14 Hendrik, ged. Woerden 19.12.1714, volgt IV.14

IV.15 Claas, ged. Woerden 01.08.1717

IV.16 Willem, ged. Woerden 1719, volgt IV.16

IV.17 Annitje, ged. Woerden 10.05.1722

IV.18 Claas, ged. Woerden 15.04.1724, volgt IV.18

 

IV.05 Arie Claasz den Heeten, geb. Woerden 24.02.1704, ov. ald. 28.03.1781, tr. ald. 13.08.1725 Marrigje Cornelis (Maria) Plomp, geb. ald. 05.10.1704, ov. ald. 12.11.1781

Kinderen uit dit huwelijk:

V.01 Anna (ook: ten Heeten, van Heeten), ged. te Koudekerk, 22.04.1726, tr. Rotterdam 04.05.1756 Gerrit Klaasse Kersbergen (ook: Kersberge), geb. Benschop

V.02 Claas, ged. Woerden 20.09.1727

V.03 Cornelis, ged. Woerden 28.08.1729

V.04 Claes, ged. Koudekerk, 08.04.1731

V.05 Antje, ged. Koudekerk 09.11.1732

V.06 Willem, ged. Koudekerk 13.06.1734

V.07 Maartje, ged. Koudekerk 09.06.1737

V.08 Geertje, ged. Woerden 08.12.1743

 

IV.09 Willem Janz den Heeten, geb. Woerden 18.06.1702, tr. ald. 08.08.1728 Jannetje Paulse de Coen (ook: de Koen), geb. 18.12.1701, dv. Paulus en Lysbeth Aartse Knijf

Kind uit dit huwelijk:

V.09 Lijsbet, ged. Woerden 01.03.1730

V.10 Jan, ged. Woerden 10.09.1732, volgt V.10

V.11 Paulus, ged. Woerden 10.10.1734, ov. ald. 27.11.1743

V.12 Geertje, ged. Woerden29.12.1737, ov. ald. 13.02.1788

V.13 Annigje, ged. 1740, tr. ald. 23.05.1762 Aart Steevensz Blonk, geb. 1730 zv. Steeven en Geertje Geen

V.14 Claas, ged. Woerden 19.05.1743

 

IV.11 Arie Janz den Heete(n), ged. Woerden 31.05.1705, ov. ald. 16.11.1745, tr. ald. 21.04.1737Pietertje

(Petronella) Plomp, geb. ald 02.12.1714, ov. ald. 25.12.1760, dv. Cornelis Claasz en Annitje Jans van

Leeuwen

Kinderen uit dit huwelijk:

V.15 Jan, ged. Woerden, 25.09.1737, volgt V.15

V.16 Annigje (Anna), ged. Woerden (Scheepmakershaven) 02.11.1739, ov. Rotterdam 31.07.1819, tr. ald. 29.05.1770 Gerrit van Setten (ook: Sette, Zetten), geb. Mourik (Grote Draaijsteeg) 11.11.1742, ov. Rotterdam 04.02.1809, zv. Jan en Wilhelmina Bastiaanse

V.17 Greetje, geb. Woerden ca. 1740, ov. ald. 14.03.1805 tr. ald. 17.03 1763 Arie Pietersz Knijff, geb. ald. 03.10.1734, begr. ald. 19.05.1807, zv. Pieter Ariese en Jannigje Gijsberts Plomp

V.18 Cornelis, ged. Gouda 11.04.1742, volgt V.18

V.19 Geertje (ook: Geertruij), ged. Woerden 08.12.1743, ov. Hellevoetsluis 04.08.1814, tr. (1) Rotterdam 18.06.1776 Johan Henrich (ook: Hendrik) Deijerman (ook: Deijeman), geb. Ambacht Ucht te Scharwig-Hausen (Hessen), wonend in de Quakensteeg, Nieuwe Haven, Rotterdam), ov. Rotterdam 29.11.1811, tr. (2) Woerden 21.04.1753 Cornelis Janz Blonk, geb. ald. 01.01.1911, ov. ald. 12.07.1754, wv. Jannetje van de Schroef, zv. Jan Jansz en Dirkje Cornelis van der Cats (ook: Kats)

 

IV.14 Hendrik den Heeten, ged. Woerden 09.12.1714, otr. (1) ald. 12.07.1739 Trijntje Gerrits Alsum (ook:

Alssem), ged. ald., dv. Gerrit Jacobsz en Grietje Jans Schriek, tr. (2) Barwoutswaarder 27.05.1841

Jenneke van Hoogdalem (ook: Hoogdalen), geb. Spijk 1798, dv. Theunis en Kaatje Huigen

Kinderen uit dit huwelijk:

V.20 Leendert, ged. Woerden 20.07.1740

V.21 Willem, ged. Woerden 21.01.1742, volgt V.21

V.22 Gijsbert, ged. Woerden 17.06.1744

V.23 Claas, ged. Woerden 01.09.1746

V.24 Grietje (ook: Truitje), ged. Woerden 11.01.1756, ov. Zuilen 10.05.1818, tr. 09.06.1782 Cornelis Janz Blonk, geb. Woerden 21.02.1762, ov. Utrecht 03.05.1849, zv. Jan Cornelisz en Aaltje Ari ns Pennewaard

(uit het lidmatenboek 1772-1847 van Rheden: overgekomen [den] 6 febr. [1807]: Cornelis Blonk en Grietje den Heeten, e.l. met attest van Woerden get. d.d. 1 oct. 1806. Vertrokken 1816 .

V.25 Jan, ged. Woerden 04.06.1760, volgt V.25

 

IV.16 Willem Janz de Heete(n), ged. Woerden 1719, ov. Utrecht, tr. IJsselstein 04.03.1747 Dirkje (ook: Maria ?) de Leur, ged. ald. 26.12.1723

Kinderen uit dit huwelijk:

V.26 Maria, ged. IJsselstein 03.07.1744, tr. Jutphaas 1778 Pieter Landzaad (ook: Landzaat, Lantzaat), geb. ald. ca. 1757, schoolmeester

V.27 Pieter, geb. IJsselstein 1747, volgt V.27

V.28 Willem, geb. IJsselstein 1749, ov. Utrecht 17.06.1824

V.29 Dirkje, geb. IJsselstein 1751, ov. Utrecht 20.09.1823, tr. (1) Esseveld NN, tr. (2) Amsterdam (?) Barend van Dijk, tr. (3) Jan Willem Rooth, geb. Amsterdam

 

IV.18 Claas Leendertz den Heeten, ged. Woerden 15.04.1724, tr. ald. 18.07.1756 Cornelia Jans Paling, geb. ald. 02.01.1724, dv. Jan Aartse en Dirkje Cornelis van der Kats (ook: Cats)

Kind uit dit huwelijk:

V.30 Dirkje, ged. Woerden 0310.1756

V.31 Gijsbertus, ged. Woerden 06.11.1757

V.32 Jan, ged. Woerden 12.08.1759, volgt V.32

V.33 Dirkje, ged. Woerden 27.06.1764

V.34 Gijsbertus, ged. Woerden 20.01.1765

V.35 Leendert, ged. Woerden 06.05.1767

 

V.10 Jan den (van) Heeten, geb. Woerden 10.09.1732, tr. ald. 22.05.1768 Magteld (ook: Megtelt) Jans

Plomp, ged. ald. 03.02.1734, ov. ald. 16.04.1782, dv. Jan en Trijntje Dircks van Leeuwen

V.18 Cornelis den Heeten, ged. Gouda 11.04.1742, tr. ald. 11.08.1767 Eva van Schermer

Kind uit dit huwelijk:

V.36 Arie, ged. Gouda 19.10.1768

 

V.21 Willem Hendrikz den Heeten, ged. Woerden 21.01.1742, ov. na 1789, tr. Woerden 04.10.1773 Lijsie (Elisabeth) van der Velden, geb. Willeskop 01.01.1748, ged. Oudewater 08.11.1748, ov. Woerden 07.04.1789, dv. Barend en Marie van Putten

Kinderen uit dit huwelijk:

VI.01 Trijntje, ged. Woerden 17.11.1771

VI.02 Hendrik, ged. Woerden, ged. Woerden 12.12.1773, volgt VI.02

VI.03 Barend, ged. Woerden 06.06.1776, volgt VI.03

VI.04 Gerrigje, ged. Woerden 31.05.1778, ov. ald. (Warmoesstraat) 05.07.1867

VI.05 Maria, ged. Woerden 22.05.1780, ov. ald. 15.06.1782

VI.06 Weijnand, ged. Woerden 20.04.1783, ov. ald. 21.06.1784

VI.07 Maria, ged. Woerden 24.04.1785

VI.08 Klaas, ged. Woerden 06.02.1788, ov. aang. ald. 14.07.1789

 

V.25 Jan den Heeten, geb. Woerden 25.09.1737, ov. Hellevoetsluis 23.02.1832, tr. Jannetje Bouten (ook: Bolten), geb. ald. ov. ald.18.02.1834

Kinderen uit dit huwelijk:

VI.09 Petronella (Pieternella) geb. Gouda 1767 en wonend in de Leuvehaven Rotterdam, ov. Rotterdam 19.04.1851, tr. ald. 07.12.1790 Jan Hendrik Voorendijk, geb. Weersen (graafschap Tekelenburg), en wonend in de Kipstraat te Rotterdam, zv. Jan Hendrik

VI.10 Arij, geb. ca.1775, ov. Hellevoetsluis 23.02.1834

VI.11 Coenraad, geb. Gouda 1777, volgt VI.11

VI.12 Anna, geb. Rotterdam 18.03.1778

VI.13 Jacoba, geb. Gouda 24.12.1779, ov. Rotterdam 20.01.1840, tr. ald. 29.07.1818 Dirk van Gessel (ook: Gestel), geb. ald. 12.03.1780, ov. ald. 21.12.1871, wv. Jacoba Hartingsvelt, zv. Bastiaan en Adriana van Eek

 

V.27 Pieter de Heete(n), geb. IJsselstein 1747, ov. ald. 18.11.1829, tr. ald. Maria Amelia Schoeg (ook: Schoet), geb. ald. 1747, ov. ald. 12.10.1829, dv. Frederik en Anna Alida Br nink

Kinderen uit dit huwelijk:

VI.14 Maria Aleida (ook: Alida, Aleijda), ged. 13.04.1780, ov. Utrecht 13.04.1852, tr. 10.07.1814

Hendrik van Lonkhuizen (ook: Lonkhuijsen, Lonkhuijzen, Lonkhuisen), geb. 1772, ov. IJsselstein 13.03.1845, zv. Cornelis en Aaltje Willemse Emmekamp

VI.15 Helena Christina, 07.01.1786, ov. Utrecht 07.01.1848, tr. Cornelis Johannes Heilidij (ook: Heijlidij, Heylidy), geb. 1768, notaris, ov. Utrecht 20.05.1823, zv. Hendrik en Aletta Brouwer

 

V.32 Jan den Heeten, ged. Woerden 12.08.1759, tr. ald. 10.09.1788 Annegie (Annigje) Hoogervorst (ook: Hoogervegt), ged. ald. 10.10.1751 (1754 ?), wv. Matthijs Jansz Blonk, dv. Huig en Aagje Willemse

Kinderen uit dit huwelijk:

VI.16 Cornelia, geb. Woerden 04.07.1790, ov. Utrecht 17.06.1866, tr. ald. 13.11.1822 Cornelis van der Wal, geb. Papendrecht 1791, ov. Utrecht 27.09.1846, zv. Jan en Lijsbet Sterk

VI.17 Leendert, geb. Woerden 1792, volgt VI.17

VI.18 Aagje, ged. Woerden 26.06-02.07.1797

 

VI.01 Arie den Heeten, geb. 1775, winkelier, ov. Hellevoetsluis 23.02.1834 tr. Geertruij Tieleman (ook: Tielleman), dv. Jan en Adriaantje Hakker

Kinderen uit dit huwelijk:

VII.01 Adrianus, geb. Hellevoetsluis 1806, volgt VII.01

VII.02 Pieter Jacobus, geb. Hellevoetsluis 1809, ov. ald. 11.01.1828

VII.03 Dirkje geb. Hellevoetsluis 1810 ov. ald. 04.09.1837, tr. ald. 18.04.1833 Johannes Abraham

Boskamp, geb. Den Haag 1807, timmerman, zv. Johannes en Dirkje Novet voorkind: Pieter den Heeten, geb. 04.10.1831

VII.04 Arie, geb. Hellevoetsluis 02.03.1812, ov. ald. 16.10.1812

VII.05 Hermanus, geb. Hellevoetsluis 24.05.1814, ov. ald. 27.05.1826

 

VI.02 Hendrik den Heeten, ged. Woerden 12.12.1773, werkman, winkelier, ov. Barwoutswaarder 04.05.1847, tr. (1) ald. 15.12.1821 Elisabeth ten Breummelaar (ook: Breumen, Breumelaar Brummelaar), geb. ca. 1776, ov. ald. 15.06.1840, dv. Dirk en Geertrui Kranenburg, tr. (2) ald. 27.05.1841 Jenneke van Hoogdalem (ook: Hoogdalen), geb. Spijk 03.02.1798, dv. Theunis en Catharina (Kaatje) Huigen

Kind uit het eerste huwelijk:

VII.06 Willem, geb. Woerden 18-21.11.1804, volgt VII.06

 

VI.03 Barend van Heeten, ged. Woerden 06.06.1776, werkman, ov. ald. (Pannenbakkerijen) 31.03.1832, tr. ald. 13.05 1804 Aaltje Groeneveld (ook: Groen), geb. ald. 25.08.1779, ov. ald. 07.06.1851, dv. Dirk en Aaltje Smaling

Kinderen uit dit huwelijk:

VII.07 Elisabeth, geb. Woerden 21.08.1804, ov. ald. 25.07.1881

VII.08 Dirk geb. Woerden 11.10.1806, volgt VII.08

VII.09 Willemiena, geb. Woerden 11.06.1810, ov. ald. 28.12.1842 tr. ald. 24.04.1835 Arij Pak, geb.

Werkhoven 20.04.1810, ov. Woerden 01.04.1839, zv. Abraham en Geertruij Middelman

VII.10 Aaltje, geb. Woerden 08.07.1813, tr. Amsterdam ca. 1830 Hendrik de Graaff

VII.11 Willem, geb. Woerden 13.01.1816, volgt VII.11

VII.12 Klaas, geb. Woerden 24.06.1820, volgt VII.12

VII.13 Aaltje, geb. Woerden 23.09.1836, ov. ald. 30.12.1836

VII.14 Barend, geb. 03.04.1842, ov. ald. 24.06.1842

 

VI.11 Coenraad den Heete(n), geb. Gouda 1777, tr. Rotterdam 30.06.1813 Cornelia van Maastricht, geb. Gouda 1782, ov. Rotterdam 22.07.1833, dv. Teunis en Ningetje de Koning

Kinderen uit dit huwelijk:

VII.15 Johannes, geb. Rotterdam 10.09.1813, ov. Den Helder 26.09.1850

Johannes den Heeten wordt vermeld in de stamboeken marine, onderofficieren en manschappen (later Korps Mariniers) in het Nationaal Archief (Nummer toegang: 2.12.14, inventarisnummer: 487, (6084)

VII.16 Antonie, geb. Rotterdam 05.04.1815, volgt VII.16

VII.17 Johanna, geb. Rotterdam 21.04.1816, ov. ald. 23.10.1882

VII.18 Coenraad, geb. Rotterdam 28.02.1819, volgt VII.18

VII.19 Cornelis, geb. Rotterdam 04.01.1821, ov. ald. 03.04.1823

VII.20 Dirk, geb. Rotterdam 13.03.1823

 

VI.17 Leendert den Heeten, geb. Woerden 1792, ov. ald. 19.06.1860, tr. ald. 10.10.1817 Aaltje Vijfhuizen, (ook: Vijfhuisen) ged. ald. 24.09.1791 ov. ald. 20.12.1870 dv. Floris en Klaartje (Claartje van) Commenee (ook: Commen , Commen e)

Kinderen uit dit huwelijk:

VII.21 Annigje, geb. Woerden 13.11.1816, ov. ald.14.1816

VII.22 Annigje, geb. Woerden 1819, tr. ald. 02.08.1850 Gerrit Pels, geb. ald. 28.06.1824, ov. ald.

27.02.1876, zv. Jacob Jansz en Krijntje Boele

VII.23 Florus, geb. Woerden 26.08.1820, ov. ald. 28.02.1822

VII.24 Cornelia, geb. Woerden 27.08.1822, tr. (1) Rijnsaterwoude 09.05.1850 Aart Vermeer, geb.

Katwijk, 00.00.1821, zv. Willem en Willempje Withuizen

VII.25 Florus, geb. Woerden 27.11.1823, ov. ald. 06.091827

VII.26 Johanna, geb. Woerden 26.04.1826, ov. ald. 10.08.1833

VII.27 Klara, geb. Woerden 03.04.1828, ov. ald. 22.11.1897, tr. ald. 06.05.1853 Wijnand Spannenmaker, geb. Rietveld 1828, zv. IJsbrand en Annigje Blonk

VII.28 Jan, geb. Woerden 18.07.1831, ov. ald. 18.01.1854

VII.29 Florus, geb. Woerden 23.04.1835, ov.ald. 13.05.1835

 

VII.01 Adrianus den Heeten, geb. Hellevoetsluis 1806, timmerman, ov. Stellendam 04.06.1884, tr.

Onwaard (Melissant) 14.09.1839 Lidia Kolff, geb. Dirksland ca. 1814, dv. Abraham en Berbel Nelisse

Kinderen uit dit huwelijk:

VIII.01 Geertruida, geb. Onwaard (Melissant) 27.02.1841, ov. Den Haag 01.11.1906, tr. Rotterdam 26.04.1871 en sch. ald. 28.06.1886 Petrus Jacobus Joannes Teunissen, geb. 20.01.1840, ov. Rotterdam 31.12.1925 zv. Franciscus Hendrikus en Joanna Gardina Witjens

Petus J.J. Teunissen hertr. Rotterdam 04.08.1886 Ariana Arendina Schotting, geb. Delft 1838, ov. Rotterdam 20.03.1934 (96 jaar).

VIII.02 Arij, geb. Onwaard (Melissant) 03.11.1842, ov. ald. 06.09.1862

VIII.03 Berbera (Barbara), geb. Onwaard (Melissant) 28.01.1845, ov. ald. 28.10.1873, tr. ald. 04.10.1872 Bastiaan Gerrit van Dam, geb. Ameide 1838, ov. Ouddorp 29.10.1873, zv. Gerrit en Adriana Woudenberg

VIII.04 Johanna, geb. Onwaard (Melissant) 28.01.1845, ov. ald. 19.11.1851

VIII.05 Jan geb. Onwaard (Melissant) 18.03.1846, ov. ald. Stellendam 06.01.1886

VIII.06 Jan David, geb. Onwaard (Melissant) 03.8.1849, ov. Hellevoetsluis 19.05.1934

VIII.07 Dirkje, geb. Onwaard (Melissant) 21.01.1853, ov. Hellevoetsluis 19.05.1934, tr. (1) ald. Jan Poortvliet, geb. Dirksland ca. 1840, ov. Stellendam 07.11.1876, zv. Dani l en Johanna Rijke, tr. (2) Tholen 27.09.1877 Jacobus van der Hoofd, geb. Krabbendijke 1854, visser, ov. Willemstad (aang. Hellevoetsluis) 02.12.1935 zv. Joannis (ook: Johannis) en Jannetje Schot

 

VII.06 Willem van Heeten, geb. Woerden 01.01.1804, ov. ald. 21.03.1838, tr. Barwoutswaarder 15.12.1821 Jacomijntje Verbaan (ook: Vernaan), geb. ald. 01.01.1801, dv. Cornelis en Gijsje Smaling

Kinderen uit dit huwelijk:

VIII.08 Hendrik, geb. Barwoutswaarder 03.02.1822, volgt VIII.08

VIII.09 Cornelis, geb. Rietveld 27.08.1823, ov. Woerden 24.04.1840

VIII.10 Aart, geb. Rietveld 29.03.1827, ov. Woeden 27.04.1853

VIII.11 Cornelia, geb. 1824, ov. 22.04.1840

VIII.12 Gerrit, geb. Rietveld, 18.04.1825, volgt VIII.12

VIII.13 Aart, geb. Rietveld 29.03.1827, ov. Woerden 27.04.1854

VIII.14 Elisabeth, geb. Woerden 24.04.1829, ov. ald. 02.11.1836

VIII.15 Gijsbert, geb. Barwoutswaarder 02.10.1831, volgt VIII.15

VIII.16 Aaltje, geb. Woerden 03.09.1834, ov. ald.10.02.1836

VIII.17 Elisabeth, geb. Woerden 30.01.1837, ov. ald. 10.01.1838

 

VII.08 Dirk den Heeten, geb. Woerden 11.10.1806, ov. ald. 09.12.1848, tr. ald.12.08.1837 Dievertje (ook: Diewertje) Visser, geb. ald. 1807, dv. Klaas en Neeltje de Groot

Kinderen uit dit huwelijk:

VIII.18 Barend, geb. Woerden 04.10.1829, volgt VIII.18 VIII.19 Aaltje, geb. Woerden 11.03.1838, ov. ald. 04.05.1840

VIII.20 Klasina, geb. Woerden 26.11.1839, ov. ald. 28.12.1839

VIII.21 Klaas, geb. Woerden 22.01.1841, volgt VIII.21

VIII.22 Willem, geb. 19.11.1843, volgt VIII.22

VIII.23 Aaltje, geb. Woerden 05.12.1845, ov. ald. 16.04.1937, tr. ald. 26.10.1866 Gijsbertus van der

Landen (ook: Linden), geb. ald. 29.07.1839, ov. ald. (Costerusstraat 17) 10.01.1904

VIII.24 Dirk, geb. Woerden 14.09.1849, volgt VIII.24

 

VII.16 Antonie den Heeten, geb. Rotterdam 05.04.1815, ov. ald. 23.01.1894 tr. ald. 07.04.1841 Engelina Cornelia Wels, geb. ald. 19.01.1816, dv. Pieter en Stijntje van Wielingen

Kinderen uit dit huwelijk:

VIII.25 Coenraad, geb. Rotterdam 10.09.1841, volgt VIII.25

VIII.26 Pieter Johannes, geb. Rotterdam 02.07.1843, volgt VIII.26

VIII.27 Antonie, geb. Rotterdam 26.05.1845

VIII.28 Cornelia, geb. Rotterdam 02.06.1847, ov. ald. 07.06.1879, tr. ald 31.05.1876 Jacobus Mackenbach, geb. ald. 02.02.1852, ov. ald. 08.01.1944, zv. Johan Pieter en Helena Albertina Hartman

VIII.29 Christiaan, geb. Rotterdam 02.06.1847, volgt VIII.29

VIII.30 Johanna, geb. Rotterdam 28.05.1849 (woonde in Den Haag van 1913-1924)

VIII.31 Engelina, geb. Rotterdam 07.03.1851

VIII.32 Hillegonda, geb. Rotterdam 04.04.1854

VIII.33 Elizabeth, geb. Rotterdam 15.01.1857

VIII.34 Johanna Cornelia, geb. Rotterdam 29.08.1860, ov. ald. 20.03.1863

 

VII.18 Coenraad den Heeten, geb. Rotterdam 28.02.1819, ov. ald. 27.10.1859. tr. ald. 13.11.1850 Anna Catharina Werner, geb. Keulen 1813, ov. Rotterdam 22.08.1867, dv. Johann Jacob en Maria Elisabeth Maltheser

Kinderen uit dit huwelijk:

VIII.35 Cornelia, geb. Rotterdam 12.06.1846 (erkend 13.11.1850 bij huwelijk ouders), ov. Ginneken en Bavel 04.02.1927 (ook extract van overlijden te Breda 28.01.1927), tr. Den Haag 24.06.1885 William Hendrik van der Vegt (ook: Vegte), geb. Zwolle, slijter, ov. Ginneken en Bavel 02.09.1909, zv. Willem Jan, schoolhouder, en Willemina Paulina MacGillavrij

VIII.36 Johannes Coenraad, geb. Rotterdam 23.05.1849, volgt VIII.36

VIII.29 Petrus Paulus, geb. Rotterdam 29.06.1851, ov. ald. 22.05.1853

VIII.30 Coenraad, geb. Rotterdam 24.09.1857, ov. ald. (Portugaal) 29.08.1918

 

VII.11 Willem den Heeten, geb. Woerden 13.01.1816, werkman pannenbakkerij, ov. ald. 22.11.1898, tr. ald. 30.05.1851 Klasina (ook: Klazina, Clasina) Pels, geb. ald. 25.05.1820, ov. ald. 20.05.1897, dv. Jan en Aafje Smaling

Kinderen uit dit huwelijk:

VIII.38 Barend, geb. Woerden 19.08.1851, ov. ald. 08.09.1851

VIII.39 Aaltje, geb. Woerden 10.08.1852, ov. als 21.05.1853

VIII.40 Barend, geb. Woerden 29.11.1853, ov. ald. 15.12.1863

VIII.41 Aaltje, geb. Barwoutswaarder 21.02.1856, ov. Rietveld 08.09.1857

VIII.42 Maria, geb. Rietveld 23.01.1859 ov. ald. 21.02.1859

VIII.43 Jan, geb Woerden 20.12.1862, volgt VIII.43

 

VII.12 Klaas den Heeten, geb. Woerden 24.06.1820, ov. Woerden 24.01.1891 tr. (1) Woerden 14.05.1847 Commeriena van Tuijl, geb. 17.12.1822, dv. Dirk en Elisabeth van Oudenaller, tr. (2) ald. 03.08.1866 Cornelia Spierenburg, ged. Utrecht 21.03.1821 ov. Woerden 04.10.1909 wv. Willem de Horn (ov. Woerden 16.02.1858), dv. Johannes en Johanna van Kooten

Kinderen uit dit huwelijk:

VIII.44 Dirk, geb, Woerden 1831, volgt VIII.44

VIII.45 Barend, geb. Woerden 11.01.1853, volgt VIII.45

VIII.47 Elisabeth, geb. Woerden 1857, ov. ald. 00.11.1931, tr. ald. 04.08.1881 Hendrik van den End

(ook: Ent) geb. ald. 1856, zv. Willem en Klaartje Vijfhuizen

 

VIII.08 Hendrik den Heete(n), geb. Barwoutswaarder 03.02.1822, ov. Mijdrecht 12.07.1875, tr. Woerden

02.06.1852 Aaltje (ook: Alida, Alijda) Blonk (ook: Blink), geb. Woerden 20.03.1819, ov. Mijdrecht 31.07.1897, dv. Jan Stevensz en Karolina Pierart

Kind dit huwelijk:

IX.01 Willem, geb. Woerden 26.05.1856, ov. Mijdrecht 20.06.1898

IX.02 Caroline (ook: Carolina), geb. Woerden 23.12.1854, ov. ald. 19.05.1856

IX.03 Willem, geb. Mijdrecht 26.05.1856, ov. ald. 20.06.1858

 

VIII.12 Gerrit den Heeten, geb. Rietveld 18.04.1825, ov. Woerden 13.11.1855, tr. ald. 23.11.1850 Maria van

der Landen (ook: Linden), geb. ald. 1824, dv, Steven en Catharina van Commenee (ook: Commen ,

Commen e)

Kinderen uit dit huwelijk:

IX.04 Willem, geb. Woerden 30.12.1850, volgt IX.04

IX.05 Steven, geb. Woerden 10.10.1852, volgt IX.05

IX.06 Aart, geb. Woerden 14.11.1855, ov. ald. 24.10.1855

 

VIII.15 Gijsbert den Heeten (ook: Van Heeten), geb. Barwoutswaarder (Rietveld en de Bree) 02.10.1831, steenwerker, beurtschipper, tr. Woerden 18-11-1859 Aagje van Vreedendaal (ook: Vredendaal), geb.

Rietveld 16.10.1835, ov. Leiden 30.09.1919, dv. Cornelis en Cornelia Visser Kinderen uit dit huwelijk:

IX.07 Willem, geb. Alphen aan den Rijn 17.09.1860, ov. ald. 12.10.1866

IX.08 Cornelis, geb. Alphen aan den Rijn 1863, ov. ald. 24.01.1865

IX.09 Cornelia, geb. Alphen aan den Rijn 1864, ov. ald. 24.05.1865

IX.10 Cornelis, geb. Alphen aan den Rijn 1866, ov. ald. 28.09.1868

IX.11 Cornelia, geb. Alphen aan den Rijn 1869, ov. Leiden 04.03.1947, tr. ald. 24.12.1902 Jan Cornelis van Vreedendaal, geb. Aalsmeer 1868, ov. Leiden 16.07.1952, zv. Jan en Teuntje van der Laan

IX.12 Wilhelmina, geb. Alphen aan den Rijn 1869, ov. Leiden 14.05.1931

IX.13 Willem, geb. Leiderdorp 15.02.1872, volgt IX.13

IX.14 Cornelis, geb. Leiderdorp 11.10.1873, ov. 1919, volgt IX.14

IX.15 Hendrik, geb. Leiderdorp 03.06.1875 ov. ald. 30.09.1876

IX.16 Hendrik, geb. Leiderdorp 07.10.1876, volgt IX.16

IX.17 Aagje, geb. Leiderdorp 05.05.1881, kostuumnaaister, tr. Leiden 23.05.1906 Johannes Willem

van der Reijden, kleermaker,

IX.18 Gijsbert, geb. Leiderdorp 08.07.1884, volgt IX.18

 

VIII.25 Coenraad den Heeten, geb. Rotterdam 10.09.1841, tr. ald. Geertruida Hendrika Mutterheim, geb. 1846, dv. Johannes Fredrik en Antje Catharina Centen

Kinderen uit dit huwelijk:

IX.19 Engelina Cornelia, geb. Rotterdam 27.04.1874, ov. Oostburg 06.02.1951, tr. Rotterdam

11.08.1898 Dignis Nicolaas Foudraine (ook: Fourdraine), geb. Colijnsplaat 1867, ov. Oostburg

06.02.1951, zv. Jacob en Geertruijda Maria Fortuijn (ook: Fortuin)

IX.20 Johanna Hendrika, geb. Rotterdam 18.04.1875, ov. ald. 23.10.1882, tr. ald. 13.09.1906 Jacob

van Dam, geb. Delfshaven 1882, zv. Jacob en Francisca Leonora Anna Maria van Hilst

IX.21 Johannes Frederik, geb. Rotterdam 18.12.1877

IX.22 Johanna Hendrika, geb. Rotterdam 1879

IX.23 Antonie, geb. Rotterdam, 03.03.1881, volgt IX.23

 

VIII.26 Pieter Johannes den Heeten, geb. Rotterdam 02.07.1843, tr. ald. 05.05.1875 Maria Elisabeth Pansier, geb. ald. 11.01.1844, dv. Joannes Cornelius en Neeltje Hoovenweg

Kind uit dit huwelijk

IX.24 Johannes Cornelis, geb. Rotterdam 02.08.1876

IX.25 Antonie, geb. Rotterdam 11.11.1880, volgt IX.25

 

VIII.29 Christiaan den Heeten, geb. Rotterdam 02.06.1847, tr. ald. 19.09.1894 Maria Cornelia Jansen, geb. ald. 1866, dv. Hendrik Marinus en Maatje Zwaan

 

VIII.36 Johannes Coenraad den Heeten, geb. Rotterdam 23.05.1849 (erkend 13.11.1850), ov. ald.

05.03.1919, tr. Rotterdam 13.02.1878 Sara Willemina van der Schilt, geb. ald. 1853, dv. Willem en Aagje van Steenis

Kinderen uit dit huwelijk:

IX.26 Cornelia, geb. Woensel en Eckart 1871, ov. Rotterdam 18.12.1907

IX.27 Coenraad, geb. Woensel en Eckart 27.11.1878, volgt IX.27

IX.28 Willem, geb. Woensel en Eckart 1880, volgt IX.28

IX.29 Jan, geb. Rotterdam (Charlois) 11.03.1883, volgt IX.29

IX.30 Anna Catharina, geb. Rotterdam 16.09.1884

IX.31 Johannes Coenraad, geb. Rotterdam 28.06.1886, volgt IX.31

IX.32 Antonie, geb. Rotterdam 13.03.1890, ov. Detroit, Michigan 00.04.1971 (ssn 362-01-2263)

IX.33 Christiaan, geb. Rotterdam 06.02.1894, vestigde zich in Amsterdam

 

VIII.18 Barend den Heeten, geb. 04.10.1829 (erkend 1831), werkman, ov. Zeist 11.10.1918 (ook aangifte van ov. gedaan in zijn woonplaats Woerden, daarop is de ov. datum 18.10.1918), tr. Woerden 14.03.1856 Jacoba Knor, geb. Nieuwerkerk a.d. IJssel 14.02.1835, ov. Woerden 03.11.1916, dv. Pieter en Maria van der Graaf

Kinderen uit dit huwelijk: IX.34 Dirkje, geb. Alphen a.d. Rijn 17.04.1856, ov. Zwammerdam 20.11.1857 (09.00 uur)

IX.35 Dirkje, geb. Zwammerdam 10.05.1860, dienstbode (dienstbodenregister van Zwammerdam

31.10.1873, naar Woerden 07.12.1878 en vertrok in 1911 naar Bandoeng), ov. als oorlogsslachtoffer te Semarang (kamp Halmaheira) op 12.08.1945 en begr. op het Ned. ereveld te Kalibanteng (Semarang), tr. Bandoeng (of Soerabaja?) Arend Las nes (ook: Lazones), geb. Haarlem 1869, smid, wagenmaker, rijschoolhouder, ov. Soerabaja 26.02.1936, zv. Arend, smid, en Femina Maria van Orden

(opm. Arend Lasones is diverse keren failliet verklaard, o.a. te Amsterdam (woonplaats Haarlem) in september 1881 en in Soerabaja in april 1928).

Kind van Dirkje: Andries August Coenraad den Heeten, ov. Soerabaja 25.08.1891

IX.36 Pieter, geb. Zwammerdam 22.03.1863, volgt IX.36

IX.37 levenloos geboren kind, Woerden 03.11.1864

IX.38 Nicolaas, geb. Woerden 13.08.1866, ov. ald. 15.03.1868

IX.39 Nicolaas, geb. Woerden 25.02.1869 ov. ald. 24.01.1870

IX.40 Nicolaas, geb. Zwammerdam (in huwelijksakte staat Lopik) 19.08.1871, volgt IX.40

 

VIII.21 Klaas den Heten, geb. Woerden 22.01.1841, ov. ald. 19.09.1878, tr. ald. 03.04.1869 Catharina (ook:

Catriena) Wouters, geb. ald. 1839, ov. ald. 27.04.1919, dv. Gerrit en Gerarda Wienen

Kinderen uit dit huwelijk:

IX.40 Frederik, geb. Den Bosch 08.03.1863, volgt IX.40

IX.41 Theodora, geb. Woerden 06.07.1869, ov. ald. 06.06.1872

IX.42 Dievertje, geb. Woerden 13.09.1871, ov. ald. 20.07.1873

IX.43 Dirk, geb. Woerden 27.06.1874, ov. ald. 06.04.1910

IX.44 Gerrigje, geb. Woerden 24.04.1877, ov. ald. 31.08.1898

 

VIII.22 Willem den Heeten, geb. Woerden 19.11.1843, ov. ald. 08.11.1923, tr. ald. 24.02.1876 Bregje

Busscher, geb. ald. 08.09.1848, ov. ald. 25.01.1915, dv. Dirk Jansz en Anna Janse Noorlander Kinderen uit dit huwelijk:

IX.45 Dievertje, geb. 01.07.1877, ov. ald.24.12.1877

IX.46 Dirk, geb. Woerden 31.01.1878, ov. ald. 02.11.1878

IX.47 Dirk, geb. Woerden 18.01.1880, ov. ald.13.08.1880

IX.48 Dirk, geb. Woerden 04.01.1881, ov. ald. 12.12.1881

IX.49 Dirk, geb. Woerden 12.07.1882, ov. ald.29.09.1882

IX.50 Dirk, geb. Woerden 31.10.1883, ov. ald. 02.07.1957, volgt IX 50

IX.51 Barend Nicolaas, geb. Woerden 24.10.1884, volgt IX.51

IX.52 Anna, geb. Woerden 27.04.1886, ov. ald.21.04.1887

IX.53 Willem, geb. Woerden 16.07.1887, volgt IX.53

IX.54 Anthonie, geb. Woerden 09.08.1889, ov. ald. 26.12.1889

 

VIII.24 Dirk den Heeten, geb. Woerden 14.09.1849, ov. Kockengen 25.09.1922, tr. ald. 31.10.1874 Aaltje

(Alida) (ook: Meyer), geb. Breukelen-Nijenrode, ov. Kockengen 26.01.1930, dv. Hendrik en Aaltje

van den Heuvel

Kinderen uit dit huwelijk:

IX.55 Alida, geb. 07.03.1875 Kockengen (kind Arie, geb. Kockengen 26.09.1899), tr. Kockengen

02.07.1909 Adriaan de Groote, geb. Breskens 1873, zv. Adriaan en Sara Cuvelier

IX.56 Dirk, geb. Kockengen 03.10.1876

IX.57 Hendrika Margaretha, geb. Kockengen 16.07.1878, ov. Breukelen-Nijenrode 10.10.1903, tr.

Kockengen 31.05.1901 Evert Koning, geb. Maarssen 05.04.1880, arbeider, ov. Loenen

26.02.1912 zv. Hermanus, pannenbakkersknecht te Zuilen, en Willemijntje van Rheenen (ook: Van Renen)

IX.58 Divertje, geb. Kockengen 16.09.1880, ov. ald. 06.03.1881

IX.59 Divertje, geb. Kockengen 03.06.1882, tr. (1) Kamerik 04.06.1909 Evert Hilgeman, geb. ald.1883, ov. ald. 23.06.1913, zv. Pieter Hendrik en Maria Klazina den Buurman, tr. (2) ald. 24.06.1915 Siebe Bijsterbosch, geb. Haskerland 1882, ov. Kamerik 13.08.1923, zv. Johannes Carel en Trijntje de Vries

IX.60 Keetje, 23.01.1886, tr. Kockengen 21.05.1915 Maarten van Dijk, geb. ald.1890 zv. Frans en Alida

Kruiswijk

IX.61 Barend, geb. Kockengen 19.10.1887, ov. ald. 06.01.1909

IX.62 Adriana, geb. Kockengen 21.01.1890

IX.63 Neeltje, geb. Kockengen 08.06.1893, tr. ald. 06.04.1922 Geerlof Griffioen, geb. Kamerik

01.05.1893, ov. Oudewater 06.12.1981, zv. Willem Teunisz en Johanna van Geenen

IX.64 Johanna, geb. Kockengen 26.09.1893, ov. ald. 16.12.1893

IX.65 Heintje, geb. Kockengen 20.02.1898, ov. ald. 24.08.1904

 

VIII.41 Jan den Heeten, geb. Woerden 20.12.1862, fabrieksarbeider, ov. Alphen a.d. Rijn (Gnephoek), 04.03.1928, tr. Bootje van Elten, geb. Waarder 1870, ov. Alphen a.d. Rijn 06.11.1929, dv. Cornelis en Clazina de Jong

Kinderen uit dit huwelijk:

IX.66 Cornelis, geb. Woerden 26.12.1891

IX.67 Barend, geb. Woerden 10.01.1894, volgt IX.67

IX.68 Lena, geb. 1896

IX.69 Clazina, geb. Woerden 07.10.1896, ov. Alphen ad Rijn 18.07.1966

IX.70 Willem, geb. Oudshoorn 22.03.1900

IX.71 Cornelia, geb. Oudshoorn 18.07.1905

IX.72 NN dochter, geb. Oudshoorn 00.05.1890, ov. ald. 00.11.1909

 

VIII.42 Dirk den Heeten, geb, Woerden 1831, tr. ald. 27.08.1875 Aaltje van den Ent, geb. Rietveld en de Bree 1831, dv. Willem en Klaartje Vijfhuizen

Kinderen uit dit huwelijk:

IX.73 Gommerina (ook: Gommerina), geb. Woerden 1879, ov. Vlissingen 05.10.1956, tr. (1) ald. 20.11.1902 Jacob Blok, geb. Lange Ruigeweide 1881, zv. Arie en Lena Niermeier, tr. (2) Woerden 00.03.1916 Adriaan Dijke, geb. Middelburg 1871, ov. Oost- en West- Souburg 05.10.1956, eerder geh. geweest met Geertje Marijs en Adriana Verstraate, zv. Johannes en Marijtje Schuijten

 

VIII.43 Barend den Heeten, geb. Woerden 11.01.1853, ov. Woerden 1935 tr. (1) ald. 23.11.1876 Antonia

Theodora Lit, geb. ald. 22.07.1853, ov. ald. 17.01.1895 (kraambed) dv. Pieter en Jannetje de Vogel, tr. (2) Linschoten 11.08.1899 Alida de Haas, geb. ald. 1865, dv. Jan en Alida Dupr

Kinderen uit dit huwelijk:

IX.74 Commeriena (Commerijn), geb. Woerden 15.04.1877, ov. Den Helder 27.01.1964, tr. Woerden 08.02.1906 Christiaan van der Vlis, geb. Utrecht 1882, zv. Dirk en Aagje Hooijschuur

IX.75 Dirk, geb. Woerden 25.04.1881, ov. ald. 05.06.1881

IX.76 Dirk, geb. 01.05.1882, ov. ald. 13.11.1882

IX.77 Jannetje, geb. Woerden 22.07.1883, ov. ald. 13.12.1883

IX.78 Jannetje, geb. Woerden 28.10.1884, ov. ald. 13.03.1885

IX.79 Jannetje (Jans), geb. Woerden 01.11.1885, tr. ald. 22.03.1923 Klaas Harder, geb. Den Helder 24.09.1882, handelaar in brandstoffen, ov. Wieringermeer 30.08.1944, zv. Jacob en Simontje Sluijter

IX.80 Dirk, geb. Woerden 06.05.1889, ov. ald. 24.05.1889

IX.81 Cornelis, geb. Woerden 20.07.1890, ov. ald. 28.11.1890

IX.82 Clazina (Sien), geb. Woerden 18.11.1892, ov. Den Helder 1976, tr. Woerden 15.01.1920 Antonie Johannes Olivier, meubelmaker, geb. Leiderdorp 24.11.1894, begr. Den Helder 22.04.1971, zv. Antonie Johannes, kastenmaker, en Johanna Vijlbrief

IX.83 Pietje Cornelia, geb. Woerden 1894, ov. ald. 21.03.1894

 

IX.84 Antonius Theodorus, geb. Woerden 17.01.1895, ov. ald. 26.01.1895

 

IX.04 Willem den Heeten, geb. Woerden 30.12.1850, portier, beambte rijksmarinewerf, tr. (1) Rotterdam

05.09.1877 en scheidde ald. 15.10.1884 Zwaantina van Putten (hertr. Nijmegen 23.02.1900 Krijn Ockhuizen), geb. ald. 1855, dv. Roelof Adrianus en Jannetje Cornelis Takkenberg, tr. (2) Rotterdam Willemina Adriana van Halteren, geb. Rotterdam 14.07.1864, dv. Willem Adriaan en Cornelia Maria Appel

Kinderen uit het eerste huwelijk:

X.01 Maria van Putten (later Den Heeten, i.v.m. erkenning door ouders op 05.09.1877), geb. Rotterdam 12.11.1876, tr. Den Helder 23.10.1907 Andries Otto Korver, sergeant-stoker, bij de marinebasis Den Helder, geb. Nieuwer-Amstel ca. 00.00.1878, ov. Den Helder 19.08.1915 zv. Pieter, timmerman, en Catharina Geertruij Backer

X.02 Gerrit, geb. Rotterdam 30.12.1880, ov. Nijmegen 11.04.1901

Kinderen uit het tweede huwelijk:

X.03 Gustaaf, geb. Rotterdam 23.12.1894, volgt X.03

X.04 levenloos geboren dochter, Rotterdam 02.02.1897

X.05 Willem Gerrit, geb. Amsterdam 30.10.1906, chauffeur, kapper te Hillegom en Hoofddorp, ov.

Salzgitter-Hallendorf Stadtkreis Salzgitter (Watenstedt) en begr. op het Nederlands ereveld te

Hanover (D) 15.01.1944. Paspoort afgegeven te Amsterdam (kostenloos) 12.10.1941

 

IX.05 Steven den Heeten, geb. Woerden 10.10.1852, koopman, ov. Amsterdam 1933 tr. ald. 03.10.1877, sch. Rotterdam 22.10.1894 (ingeschr. Oudewater 04.03.1895) Maria Margaretha Engel Glascher (ook: Gl chers), geb. Nieuwkoop 1852, dv. Carl Friedrich en Ariaantje van den Bosch

 

IX.13 Willem den Heeten, geb. Leiderdorp 15.02.1872, arbeider, schipper annex grossier in aardappelen, ov. Leiderdorp 18.05.1949, tr. Oegstgeest 24.07.1896 Dina Adriana Vletter, geb. ald. 07.06.1874, dienstbode, ov. Leiden 28.09.1961, dv. Willem en Dina Adriana van Schravendijk

Kinderen uit dit huwelijk:

X.06 Aagje, geb. Leiden 27.10.1897, ov. ald. 03.12.1981, tr. ald. 13.06.1923 Jacob (Jaak) Mulder,

geb. Leiden 05.01.1900, kruidenier, ov. ald. 31.07.1971 zv. Albertus Frederik, winkelier, en Alida Verkade

X.07 Willem, geb. Leiden 07.12.1898, volgt X.07

X.08 Dina Adriana, geb. Leiden 19.08.1903, ov. ald. 1903

X.09 Gijsbertus, geb. Leiden 29.10.1907, ov. ald. 29.10.1912

 

IX.14 Cornelis den Heeten, geb. Leiderdorp 11.10.1873, rijkskantonnier, ov. 1919, tr. Leiden 24.08.1898 Geertruida (Geertje) Dozy (ook: Dozij), ov. Leiden

Kinderen uit dit huwelijk:

X.10 Gijsbertus, geb. Voorschoten 06.06.1899, volgt X.10

X.11 Maria, geb. Voorschoten 09.04.1901, tr. Dordrecht 28.04.1923 Antonie Vermeij, geb. Dubbeldam 05.02.1901, bakker en koopman in koek en beschuit, metselaar te Dordrecht en loopbaan op 07.01.1934 be indigd als hoofdcommissaris van politie te Rotterdam, commandeur in de Orde van de Leeuw van Finland, ridder in de Orde van de Ned. Leeuw, commandeur in de Orde van Tudor Vladimrecu (Roemeni ), commandeur in de Orde van Verdienste (Itali ), commandeur in de Kroonorde van Belgi en ridder in Orde van Leopold II, zv. Albert en Adriana Brand

X.12 Aagje, geb. Dordrecht 25.07.1903, ov. ald. 27.11.1993, tr. ald. 04.10.1928 Gerrit van Driel, geb. ald. 14.04.1907, ov. ald. 14.11.1993, zv. Pieter en Maria Geerts

 

IX.16 Hendrik den Heeten, geb. Leiderdorp 08.10.1876, schoenmaker, ov. Leiden 24.12.1957, tr. ald. 04.09.1929 Wilhelmina Gesina Cornelia Schutte, ov. Oegstgeest 10.02.1949, dv. Boudewijn en

Siena Berendina Beusink

 

IX.18 Gijsbert den Heeten, geb. Leiderdorp 08.07.1884, directeur en mede-eigenaar van 3 scheepswerven te Leiden, Leidschendam en Rotterdam (voorheen Scheepstimmerwerf Hoogerwaard), ov. Heemstede 16.01.1963, tr. Amsterdam 24.09.1908 Hendrika Cornelia Wolkers, geb. ald. 26.09.1885, ov. Heemstede 09.01.1972

Kinderen uit dit huwelijk:

X.13 Gijsbert Hendrik (Gijs), geb. Amsterdam 27.06.1909, volgt X.13

X.14 Gerard Johannes (Gerard), geb. Amsterdam 10.08.1910, volgt X.14

X.15 Willem Jan (Wim), geb. 09.10.1912, tr. Heemstede 20.03.1956 W.M. Dekker

X.16 Hendrica Cornelia (Rie), geb. Amsterdam 19.10.1916, ov. IJmuiden 25.01.2006, tr. Leiden

22.04.1937 Lambert van Wijk, geb. 29.11.1954

X.17 Aagje Willemina, geb. Amsterdam 18.06.1919 (Aat), tr. Leiden 23.07.1945 D.J.R. (Herman)

Buisman, geb. 30.10.1946, Luitenant Infanterie

X.18 Jan Hendrik, geb. Leiden 08.12.1925, volgt X.18

X.19a Cornelia Jeanne (Cor), geb. Leiden 30.04.1928, tr. (1) Heemstede Laurens Izaak (Rens) van

Wuijckhuyse, geb. Rotterdam 16.09.1925, ov. Woerden 20.10.1998, zv. Johannes Laurens en

Jannigje den Boer, tr. (2) G. Jonk (Drachten), zv. Jakob en Grietje Komdeur

 

IX.23 Antonie den Heeten, geb. Rotterdam, 03.03.1881, tr. ald. 24.09.1919 Maria Femma Agatha van der

Hoeven, geb. Rhoon 22.12.1882, ov. Rotterdam 23.02.1972, dv. Willem Hendrik Frederik en Niesje

Kleinjan

 

IX.25 Antonie den Heeten, geb. Rotterdam 11.11.1880, grossier in luxe huishoudelijke artikelen, tr. Amsterdam 15.02.1912 Maria Houting, geb. ald. 1885, dv. Cornelis en Maria Buman

IX.26 Coenraad den Heeten, geb. Woensel en Eckart 27.11.1878, ov. Michigan (USA), 00.08.1962,

(ssn 363-12-3126), tr. (1) Rotterdam 24.02.1909 Cornelia Vlasblom, geb. Brielle 10.07.1882, dv. Willem

en Neeltje Dorsman, tr. (2) Verenigde Staten NN

Kinderen uit het tweede huwelijk:

X.20 John, tr. NN (Verenigde Staten)

 

IX.27 Willem den Heeten, geb. Woensel en Eckart 1880, ov. Rotterdam 03.10.1935, tr. ald. 01.11.1905

Catharina Wilhelmina Schaardenburg, geb. Dordrecht 1880, dv. Jacob en Francina Wilhelmina de Rot

Kind uit dit huwelijk:

X.21 Sara Willemina, geb. Rotterdam 01.04.1906, ov. Amersfoort 13.01.1985 en begr. ald. op Rusthof , tr. Genua 1929 en sch. Rotterdam 1936 Mario Corrado Stroscia, geb. Genua ca. 1899

Uit dit huwelijk zou op 20.04.1930 dochter Violo Mafalda Maria Stroscia worden geboren. Zij overleed op 28.04.2005 en werd begraven op Rusthof te Amersfoort.

 

IX.28 Jan den Heeten, geb. Rotterdam (Charlois) 11.03.1883, huisschilder, kelner, tr. (1) Saint-Josse ten Noode (Brussel, Belgi ) en sch. Den Haag 12.04.1924 Sara van Crefeld, gesch. vrouw van Gijsbertus Lodewijk Maaswinkel, tr. (2) Amsterdam 26.09.1930 Johanna Cornelia Gerarda Witteveen, geb. Amsterdam 26.11.1886, dv. Gerrit Willem en Klasina Maria van Sijtveld

 

IX.30 Johannes Coenraad den Heeten, geb. Rotterdam 28.06.1886, smid, ov. Rijswijk 16.08.1973, tr. (1) Delft 13.02.1918 Anna Adriana van Etten, geb. Oosterhout 1866, ov. Delft 22.02.1929, dv. Cornelis en Angelina Philipsen en eerder gehuwd met Antonius van der Loo, tr. (2) Delft 24.07.1929 Angelina Maria Elisabeth van Etten, geb. Antwerpen 1900, dv. Franciscus Christiaan en Anna Maria van Broekhoven

 

IX.36 Pieter den Heten, geb. Zwammerdam 22.03.1863, arbeider steenfabriek, ov. Zeist 22.03.1945, tr. (1)

Zegveld 29.03.1888 Aagje van Dam, geb. ald. 1866, ov. Driebergen 27.05.1918, dv. Leendert en

Hendrikje Voorneveld, tr. (2) Zeist 15.05.1930 Barbara van Nimwegen, geb. Vianen 20.12.1866, ov. Zeist 19.10.1952, wv. Abraham van Veenendaal, dv. Jan Cornelis en Adriana Hoeflaak

Kinderen uit het eerste huwelijk:

X.22 Jan Cornelis (erkend), geb. Zegveld 31.12.1888, volgt X.22

X.23 Jacoba, geb. 29.12.1888, ov. Driebergen 27.11.1912

X.24 Leendert, geb. Woerden 05.08.1891, ov. ald. 23.02.1892

X.25 Barend, geb. Papekop 1893, volgt X.25

X.26 Heintje, geb, Papekop 27.08.1896, tr. Driebergen 22.12.1922 Willem van Rhenen, geb. ald.

16.04.1896, zv Jan en Teuntje van Brummelen

X.27 Nicolaas, geb. Papekop 03.06.1899, boomkweker, tr. Dreumel 18.10.1922, Wilhelmina Jacomijna Rooijens, geb. ald. 13.04.1899, dv. Willem, seinhuiswachter, en Jacoba Schrijvers

X.28 Dirkje, geb. Papekop 26.12.1901, geb. Papekop 1902, tr. Driebergen 19.01.1923 Izaak Nortier, geb. Ellewoutsdijk 1901, spoorwegbeambte, zv. Willem en Leuntje Geense

X.29 Marrigje, geb. 1905, ov. Zeist 29.12.1940, tr. ald. 09.06.1932 Adrianus Franciscus Versteeg, geb. ald. 1906, zv. Cornelis Antonius en Octavie Doelman

X.30 levenloos geboren kind 16.03.1912

 

IX.40 Frederik den Heten, geb. Den Bosch 08.03.1863 (erkend bij huwelijk van de ouders), ov. Woerden

28.07.1896, tr. ald. 22.11.1888 Hendrika Broer, geb. Williskop 1864 dv. Gerrit en Hendrika van Rooijen

Kinderen uit dit huwelijk:

X.37 Hendrika, geb. Woerden 29.10.1889, ov. Utrecht 29.05.1914

X.38 Willem Frederik, geb. Woerden 14.08.1891, ov. ald. 08.03.1895

X.39 Gerardus, geb. Woerden 31.07.1893, volgt X.39

X.40 Theodora, geb. Woerden 17.05.1895, ov. ald. 03.03.1896

 

IX.50 Dirk den Heeten, geb. Woerden 31.10.1883, ov. ald. 02.07.1957, voerman, tr. Den Haag 20.06.1923 Cornelia Mol, 32 jaar, geb. ald. dv. Willem en Jacoba Giesen

 

IX.50 Barend Nicolaas den Heeten ( Ome klaas"), geb. Woerden 24.10.1884, slager, ov. ald.

14.03.1942, tr. Vreeswijk 19.12.1907 Wilhelmina Gerrigje (Willemina) Spinhoven, geb. ald. 25.03.1886, ov. ald. 29.01.1957, dv. Gerrit en Klasina Brink

Kind uit dit huwelijk:

X.41 Willem, geb. Woerden 28.04.1909, volgt X.41

X.42 Clasina Wilhelmina, geb. Woerden 22.08.1912, ov. IJmuiden 26.06.1988, tr. Woerden

30.05.1936 Willem Bastmeijer, geb. 05.09.1911, ov. IJmuiden 14.12.1984

X.43 Bregje, geb. Woerden 27.04.1916, ov. ald. 20.11.1986, tr. ald. 00.10.1938 Nicolaas de Bruijn, geb. Barneveld 26.09.1916, ov. 01.11.1981

X.44 Gerrit Jan, geb. Woerden 14.07.1917, volgt X.44

 

IX.53 Willem den Heeten, geb. Woerden 16.07.1887, schipper, ov. Woerden 03.03.1964, tr. Waarder

19.07.1912 Elisabeth van Leeuwen, geb. Waarder 09.09.1889, ov. Woerden 11.09.1943 dv.

Evert en Pieternella Margaretha Wijnbergen

Kind uit dit huwelijk:

X.45 Willlem, geb. Woerden 06.10.1913

 

(verdere personen zijn niet opgenomen ivm privacy)

 

Samengesteld door P.J. den Hoed, Leiden en B.N. den Heeten, Mostrim CO, Langford, Ierland ( )

 

 

 

 

 

 

 

 

TERUG naar MIJN STAMBOMEN