Stamboom van de familie Frans Holwerda

(jan 2016) Terug naar Mijn Stambomen


mst.

 

I.1        Lieuwe Holwerda.

Kind:

1.         Frans Lieuwes Holwerda (zie II.1).

 

II.1       Frans Lieuwes Holwerda.

Gehuwd op 03‑05‑1767 te Holwerd met Moerke Johannes.

Uit dit huwelijk:

1.         Lieuwe Fransens Holwerda (zie III.1).

2.         Klaas Holwerda, geboren 1770, gedoopt op 03‑01‑1770 te Holwerd.

3.         Johannes Holwerda, geboren 1772, gedoopt op 07‑03‑1772 te Holwerd.

4.         Antje Holwerda, geboren op 27‑12‑1778 te Holwerd, gedoopt op 31‑01‑1779 te Holwerd.

 

III.1     Lieuwe Fransens Holwerda, geboren 1767, gedoopt op 16‑06‑1767 te Holwerd, overleden op 19‑12‑1830 te Ferwerderadeel. Zoon van Frans Lieuwes en Bottje Andries (?). Was 63 jaar oud. Neemt in 1811 de naam Holwerda aan.

Gehuwd op 20‑05‑1798 te Marrum. Hij is uit Westernijkerk en zij uit Marrum. Echtgenote is Baukje Aedes Pasma (Postma), 22 jaar oud, geboren op 25‑05‑1775, overleden op 21‑12‑1863 te Ferwerderadeel op 88‑jarige leeftijd, dochter van Aede Aedes Pasma en Renske Dirks.

Uit dit huwelijk:

1.         Frans Holwerda, geboren op 21‑12‑1798 te Marrum, gedoopt op 30‑12‑1798 te Marrum, overleden voor 1805.

2.         Aede Holwerda, geboren op 24‑08‑1800 te Marrum, gedoopt op 31‑08‑1800 te Marrum.

3.         Renske Holwerda, geboren op 27‑09‑1802 te Marrum, gedoopt op 03‑10‑1802 te Marrum, overleden op 11‑05‑1814 te Marrum op 11‑jarige leeftijd.

4.         Frans Holwerda (zie IV.4).

5.         Tietje Lieuwes Holwerda, geboren op 07‑11‑1808 te Marrum, gedoopt op 20‑11‑1808 te Marrum.

Gehuwd (1) op 28‑jarige leeftijd op 25‑05‑1837 te Ferwerderadeel met Piebe Jans Miedema, geboren ca 1807 te Mallum, zoon van Jan Tjallings Miedema en Tytje Piebes.

Gehuwd (2) op 32‑jarige leeftijd op 17‑12‑1840 te Ferwerderadeel met Kornelis Klases Olijnsma, 29 jaar oud, geboren op 05‑12‑1811 te Ferwerderadeel, zoon van Klaas Cornelis Olijnsma en Aaltje Arjens Heijdanus.

6.         Aede Holwerda (zie IV.9).

7.         Renske Lieuwes Holwerda, geboren op 26‑12‑1815 te Marrum.

Gehuwd op 36‑jarige leeftijd op 15‑05‑1852 te Ferwerderadeel met Ype Harmens De Vries, 31 jaar oud, geboren op 30‑11‑1820 te Ferwerderadeel, zoon van Harmen Ypes De Vries en Joukje Klazes Miedema.

 

IV.4     Frans Holwerda, geboren op 23‑11‑1805 te Marrum, gedoopt op 08‑12‑1805 te Marrum.

Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 21‑11‑1833 te Ferwerderadeel met Grietje Gosses Van Tuin, 23 jaar oud, geboren op 05‑01‑1810 te Hogebeintum, dochter van Gosse Gerrits Van Tuin en Ytje Tijsen Terpstra.

Uit dit huwelijk:

1.         Baukje Franses Holwerda, geboren op 12‑01‑1836 te Marrum, overleden 1914 te Menaem.

Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 07‑05‑1857 te Het Bildt met Lykele Jurjens Algra, geboren 1832 te Marsum, overleden 1884 te Menaem, zoon van Jurjen Hallen Algra en Baukje Tjalling Lyklema.

2.         Gosse Holwerda, geboren op 14‑01‑1838 te Ferwerderadeel, overleden op 16‑01‑1838, 2 dagen oud.

3.         Ytje Franses Holwerda, geboren op 18‑02‑1839 te Ferwerderadeel.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 13‑05‑1863 te Menaldumadeel met Eeltje Minnes De Vries, 26 jaar oud, geboren op 04‑12‑1836 te Menaldumadeel, zoon van Minne Tjallings De Vries en Grietje Eeltjes Steegstra.

4.         Gosse Holwerda, geboren op 17‑03‑1843 te Ferwerderadeel, overleden 1861 te Menaldumadeel.

5.         Lieuwkje Holwerda, geboren op 29‑11‑1848 te Het Bildt.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 20‑05‑1875 te Manaldumadeel met Wiltje Pieters De Jager, 26 jaar oud, geboren op 10‑01‑1849 te Menaldumadeel, zoon van Pieter Andries De Jager en Antje Hessels Poelstra.

6.         Lieuwe Fransens Holwerda (zie V.9).

 

IV.9     Aede Holwerda, geboren op 24‑08‑1811 te Marrum, gedoopt op 15‑09‑1811 te Marrum.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 18‑05‑1837 te Ferwerderadeel met Dieuke Sakes Timmerman, 25 jaar oud, geboren op 25‑06‑1811 te Westdongeradeel, dochter van Sake Jacobs Timmermans en Tetske Mients Van der Meer.

Uit dit huwelijk:

1.         Baukje Aedes Holwerda, geboren op 16‑08‑1838 te Ferwerderadeel.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 24‑05‑1862 te Ferwerderadeel met Gaatse Gerardus Van der Beek, geboren te Jislum, zoon van Gerardus Pieters Van der Beek en Akke Gaatzes Tulp.

2.         Aede Holwerda (zie V.13).

 

V.9      Lieuwe Fransens Holwerda, geboren op 07‑09‑1851 te St Annaparochie, overleden 1929 te Leeuwarden.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 13‑05‑1876 te Leeuwardedeel met Harmke Jans Hof, 23 jaar oud, geboren op 21‑06‑1852 te Sneek, overleden 1929 te Leeuwarden, dochter van Jan Jelles Hof en Akke Stienstra.

Uit dit huwelijk:

1.         Frans Holwerda, geboren op 17‑10‑1876 te Leeuwarderadeel.

Gehuwd op 31‑jarige leeftijd op 02‑05‑1908 te Leeuwarderadeel met Romkje Mellema, dochter van Marten Mellema en Pietje Pagels.

2.         Akke Lieuwes Holwerda, geboren op 21‑12‑1878 te Leeuwarderadeel.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 18‑05‑1904 te Baarderadeel met Luitzen Bruins Kingma, 25 jaar oud, geboren op 22‑04‑1879 te Baarderadeel, zoon van Bruin Kingma en Jannigje Jacobs Kalma.

3.         Grietje Holwerda, geboren op 07‑01‑1881 te Leeuwarderadeel.

4.         Dirkje Holwerda, geboren op 20‑04‑1883 te Wirdum.

 

V.13    Aede Holwerda, geboren op 09‑06‑1841 te Ferwerderadeel.

Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op 04‑06‑1870 te Westdongeradeel met Pietje Douwes De Vries, 25 jaar oud, geboren op 13‑12‑1844 te Westdongeradeel, dochter van Douwe Klazes De Vries en Sijke Douwes De Boer.

Uit dit huwelijk:

1.         Aede Holwerda, geboren op 25‑06‑1871 te Westdongeradeel.

2.         Dieuke Holwerda, geboren op 03‑05‑1874 te Westdongeradeel.

3.         Douwe Holwerda, geboren op 29‑04‑1876 te Westdongeradeel.

4.         Aede Holwerda, geboren op 19‑05‑1877 te Westdongeradeel.

5.         Eelke Holwerda, geboren op 08‑06‑1879 te Westdongeradeel.

6.         Douwe Holwerda, geboren op 18‑08‑1884 te Westdongeradeel.

 

 

Terug naar Mijn Stambomen