Stamboom van de familie Jacob Holwerda

(mei 2020) Terug naar Mijn Stambomen


mst.

 

I.1        Jacob HOLWERDA (De eerste generaties werd de naam Holwerda niet gebruikt.).

Kind:

1.         Jan Jacobs HOLWERDA (zie II.1).

 

II.1       Jan Jacobs HOLWERDA, geboren ca 1633 te Holwerd.

Ondertrouwd op 14‑03‑1669 te Holwerd. Derde Proclomatie. Hij komt uit Holwerd en zij uit Wijns. Gehuwd op 01‑06‑1673 te Waaxens met Antie JANS, geboren te Wijns.

Uit dit huwelijk:

1.         Jacob Jans HOLWERDA (zie III.1).

 

III.1      Jacob Jans HOLWERDA, koopman, schipper, dorpsrechter, ontvanger, geboren 1673 te Paesens, gedoopt op 03‑08‑1673 te Holwerd.

Gehuwd ca 1702 met Geertje HANSES.

Uit dit huwelijk:

1.         Jan Jacobs HOLWERDA (zie IV.1).

2.         Hans Jacobs HOLWERDA (zie IV.3).

3.         Hobbo Esayas HOLWERDA (zie IV.5).

4.         Wytze Jacobs HOLWERDA (zie IV.7).

5.         Tijtje HOLWERDA, geboren 1713, gedoopt op 05‑11‑1713 te Paesens.

 

IV.1     Jan Jacobs HOLWERDA, executeur in Oostdongeradeel, geboren 1703, gedoopt op 25‑03‑1703 te Holwerd.

Ondertrouwd op 25‑04‑1722 te Paesens, gehuwd 1722 te Paesens met Ytske Jacobs GYLIAMS, geboren ca 1700 te Holwerd.

Uit dit huwelijk:

1.         Jacob Jans HOLWERDA (zie V.1).

2.         Jan HOLWERDA (zie V.3).

 

IV.3     Hans Jacobs HOLWERDA, geboren 1705, gedoopt op 04‑01‑1705 te Paesens.

Gehuwd op 01‑06‑1732 te Peasens met Minke JANS (niet zeker).

Uit dit huwelijk:

1.         Jantje HOLWERDA, geboren 1733, gedoopt op 17‑05‑1733 te Paesens, overleden voor 1740.

2.         Jacob HOLWERDA, geboren 1735, gedoopt op 22‑05‑1735 te Paesens, overleden voor 1738.

3.         Jacob Hanses HOLWERDA (zie V.7).

4.         Jantje HOLWERDA, geboren 1740, gedoopt op 04‑12‑1740 te Anjum.

5.         Jan HOLWERDA, geboren 1743, gedoopt op 10‑03‑1743 te Anjum, overleden voor 1750.

6.         Kornelis HOLWERDA (zie V.11).

7.         Jan HOLWERDA, geboren 1750, gedoopt op 06‑02‑1750 te Anjum.

 

IV.5     Hobbo Esayas HOLWERDA, geboren 1707, gedoopt op 27‑02‑1707 te Paesens. Inschrijving van burger in Leeuwarden in 1732. Tevens werd hij in dat jaar op 17 april lid van het bakkersgilde.

Misschien is hij verwant aan Obbe Esias van Aylva, grietman van Oostdongeradeel, die in juni 1685 te Beetgum huwde met Anna Doedonea toe Schwartzenberg en Hohenlandsberg, barones, vrij‑ en erfvrouw van Ameland.

Ondertrouwd op 15‑02‑1732 te Leeuwarden, gehuwd op 02‑03‑1732 te Leeuwarden met Bontje Hendriks SANTSTRA, dochter van Hendrik SANTSTRA.

Uit dit huwelijk:

1.         Geertje HOLWERDA, geboren 1733, gedoopt op 10‑04‑1733 te Leeuwarden.

2.         Jacob HOLWERDA (zie V.15).

3.         Hendrik HOLWERDA (zie V.17).

4.         Johannes HOLWERDA, geboren 1740, gedoopt op 10‑02‑1740 te Leeuwarden.

 

IV.7     Wytze Jacobs HOLWERDA, geboren 1712, gedoopt op 23‑10‑1712 te Paesens. Geen moeder genoemd.

Gehuwd op 26‑04‑1734 te Paesens met Sjieuwke MINTJES, geboren 1714 te Engwierum, gedoopt op 11‑11‑1714 te Engwierum, overleden 1778 te Engwierum, dochter van Mintje JELLES en Antje JANS.

Uit dit huwelijk:

1.         Jacob Wytzes HOLWERDA, geboren 1735, gedoopt op 23‑01‑1735 te Paesens, overleden voor 1738.

2.         Jacob Wietzes HOLWERDA (zie V.21).

3.         Mintje Wytzes HOLWERDA (zie V.24).

4.         Baukjen Wytzes HOLWERDA, geboren 1744, gedoopt op 20‑09‑1744 te Engwierum.

5.         Jelle Wietzes HOLWERDA (zie V.27).

6.         Geertje Wytzes HOLWERDA, geboren 1751, gedoopt op 25‑04‑1751 te Engwierum.

7.         Trijntje Wytzes HOLWERDA (Holverda), geboren 1754 te Engwierum, gedoopt op 01‑09‑1754 te Engwierum, overleden op 04‑04‑1820 te Oosternijkerk. Echtgenoot Tjeerd Thomas neemt de achternaam van zijn vrouw aan. Zie voor haar voorouders de stamboom van Jelle Wytzes.

Gehuwd op 26‑12‑1784 te Oosternijkerk met Tjeerd THOMAS, geboren 1752 te Oudwoude, gedoopt op 25‑07‑1756 te Kollumerzwaag, overleden op 13‑10‑1821 te Oosternijkerk. Hij verkoopt in 1812 te Nijkerk een huis en een herberg voor fr. 4200. Zoon van Thomas TJEERDS en Antje Gerrits. Tjeerd neemt de naam Holwerda aan, zie voor zijn voorouders de lijn Tjeerd Thomas. {Hij was eerder gehuwd op 24‑11‑1782 te Oosternijkerk met Elske Dirks, geboren ca 1760.}

8.         Hans Wytzes HOLWERDA (zie V.32).

 

V.1       Jacob Jans HOLWERDA, geboren ca 1724.

Gehuwd op 20‑08‑1747 te Anjum. Beiden afkomstig uit Anjum. Echtgenote is Trijntje YPES.

Uit dit huwelijk:

1.         Ype Jacobs HOLWERDA (zie VI.1).

2.         Jan HOLWERDA, geboren 1750, gedoopt op 05‑04‑1750 te Anjum, overleden voor 1753.

3.         Jan HOLWERDA, geboren 1753, gedoopt op 17‑06‑1753 te Anjum, overleden voor 1758.

4.         Eelke Jacobs HOLWERDA (zie VI.6).

5.         Jan HOLWERDA, geboren 1758, gedoopt op 09‑04‑1758 te Anjum.

6.         Ytske Jacobs HOLWERDA (Yetske), geboren 1761, gedoopt op 13‑12‑1761 te Anjum.

 

V.3       Jan HOLWERDA, geboren ca 1724 te Anjum. Het is niet zeker of deze Jan een zoon is van Jan.

Gehuwd op 05‑10‑1749 te Anjum met Antje Bouwes Van der MEULEN, geboren te Anjum. Zij laten hun kinderen onder de naam Holwerda dopen.

Uit dit huwelijk:

1.         Bouwe HOLWERDA, geboren 1750, gedoopt op 25‑10‑1750 te Anjum, overleden voor 1757.

2.         Gertje HOLWERDA, geboren 1752, gedoopt op 16‑04‑1752 te Anjum.

3.         Johannes HOLWERDA, geboren 1753, gedoopt op 08‑07‑1753 te Anjum.

4.         Jangke HOLWERDA, geboren 1754, gedoopt op 06‑10‑1754 te Anjum.

5.         Yetske HOLWERDA, geboren 1755, gedoopt op 14‑12‑1755 te Anjum, overleden op 29‑01‑1830 te Empe Brummen.

Ondertrouwd op 29‑04‑1782 te Anjum, gehuwd 1782 te Utrecht met Arnold Carel Frans Willem Herman Van GOOR, Vaandrig, geboren te Nijmegen of Emmerik? Zoon van Hendrik Willem Van GOOR en Stephania Renira Van der LIJNVEN.

6.         Bouwe HOLWERDA, geboren 1757, gedoopt op 20‑02‑1757 te Anjum.

7.         Bouwe HOLWERDA, geboren 1759, gedoopt op 01‑07‑1759 te Dokkum.

8.         Trijntje HOLWERDA, geboren 1761, gedoopt op 03‑05‑1761 te Leiden.

9.         Gertje HOLWERDA, geboren 1763, gedoopt op 07‑09‑1763 te Dokkum.

10.       Johanna HOLWERDA, geboren 1763, gedoopt op 07‑09‑1763 te Dokkum.

11.       Bouwe HOLWERDA, geboren 1766, gedoopt op 20‑06‑1766 te Dokkum.

 

V.7       Jacob Hanses HOLWERDA, geboren 1738, gedoopt op 09‑03‑1738 te Anjum.

Gehuwd op 08‑06‑1766 te Anjum met Geeske Romkes.

Uit dit huwelijk:

1.         Hans Jacobs HOLWERDA (zie VI.22).

2.         Jan Jacobs HOLWERDA, geboren 1771, gedoopt op 03‑11‑1771 te Anjum.

3.         Wytze HOLWERDA, geboren op 28‑12‑1773 te Ezumazijl, gedoopt op 09‑01‑1774 te Anjum.

4.         Kornelis HOLWERDA, geboren op 13‑01‑1778 te Ezumazijl, gedoopt op 01‑02‑1778 te Anjum.

5.         Trijntje HOLWERDA.

 

V.11     Kornelis HOLWERDA, geboren 1746, gedoopt op 20‑03‑1746 te Anjum.

Gehuwd op 07‑07‑1771 te Anjum met Froukje JACOBS.

Uit dit huwelijk:

1.         Minke HOLWERDA, geboren op 04‑05‑1773 te Ezumazijl, gedoopt op 16‑05‑1773 te Anjum.

2.         Rigt HOLWERDA, geboren op 09‑09‑1774 te Ezumazijl, gedoopt op 16‑10‑1774 te Anjum.

3.         Minke HOLWERDA, geboren op 20‑02‑1776 te Ezumazijl, gedoopt op 03‑03‑1776 te Anjum.

4.         Jacob HOLWERDA, geboren op 16‑09‑1778 te Ezumazijl, gedoopt op 27‑09‑1778 te Anjum.

5.         Hans HOLWERDA, geboren op 18‑06‑1781 te Ezumazijl, gedoopt op 24‑06‑1781 te Anjum.

6.         Jan HOLWERDA, geboren op 23‑11‑1783 te Ezumazijl, gedoopt op 28‑12‑1783 te Anjum.

7.         Klaas HOLWERDA, geboren op 28‑09‑1787 te Anjum, gedoopt op 30‑09‑1787 te Anjum.

8.         Rixtje HOLWERDA, geboren op 03‑09‑1790 te Anjum, gedoopt op 12‑09‑1790 te Anjum.

 

V.15     Jacob HOLWERDA, geboren 1734, gedoopt op 07‑05‑1734 te Leeuwarden, overleden op 15‑04‑1794 te Leeuwarden. Jacobus werd op 17 oktober 1771 lid van het bakkersgilde.

Ondertrouwd op 25‑10‑1771 te Leeuwarden, gehuwd op 10‑11‑1771 te Leeuwarden met Sara BROERSMA, geboren 1749, gedoopt op 18‑06‑1749 te Leeuwarden, overleden op 02‑06‑1797 te Leeuwarden, dochter van Cornelis Obbes en Anna HENDRIKS.

Uit dit huwelijk:

1.         Anna HOLWERDA, geboren op 20‑09‑1772 te Leeuwarden, gedoopt op 23‑09‑1772 te Leeuwarden, overleden op 11‑03‑1845 te Leeuwarden op 72‑jarige leeftijd.

Gehuwd met Rinse KOOPMANS.

2.         Hobbo Esaias HOLWERDA, geboren 1774, gedoopt op 27‑07‑1774 te Leeuwarden, overleden voor 1784.

3.         Bontie HOLWERDA, geboren op 14‑01‑1777 te Leeuwarden, gedoopt op 17‑01‑1777 te Leeuwarden.

4.         Bontie Jacobs HOLWERDA, geboren op 03‑09‑1778 te Leeuwarden, gedoopt op 11‑09‑1778 te Leeuwarden.

Ondertrouwd op 07‑11‑1800 te Leeuwarden, gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 23‑11‑1800 te Leeuwarden met Ruurd Alles ALLEMA.

5.         Cornelia HOLWERDA, geboren op 05‑01‑1780 te Leeuwarden, gedoopt op 12‑01‑1780 te Leeuwarden.

6.         Cornelis HOLWERDA, geboren op 04‑03‑1782 te Leeuwarden, gedoopt op 13‑03‑1782 te Leeuwarden, overleden op 02‑06‑1844 te Leeuwarden op 62‑jarige leeftijd.

7.         Hobbo Esaias HOLWERDA, geboren op 27‑02‑1784 te Leeuwarden, gedoopt op 05‑03‑1784 te Leeuwarden.

8.         Hendrik HOLWERDA, geboren op 07‑10‑1786 te Leeuwarden, gedoopt op 11‑10‑1786 te Leeuwarden.

 

V.17     Hendrik HOLWERDA, geboren 1736, gedoopt op 17‑02‑1736 te Leeuwarden.

Ondertrouwd op 07‑01‑1763 te Leeuwarden, gehuwd op 23‑01‑1763 te Leeuwarden met Trijntje FRIESDIJK.

Uit dit huwelijk:

1.         Hobbe Esajas HOLWERDA, geboren 1763, gedoopt op 23‑12‑1763 te Leeuwarden.

2.         Wijbrandus Regnerus HOLWERDA (zie VI.47).

3.         Bontie HOLWERDA, geboren 1768, gedoopt op 14‑12‑1768 te Leeuwarden.

4.         Gerrit HOLWERDA, geboren 1771, gedoopt op 08‑02‑1771 te Leeuwarden.

 

V.21     Jacob Wietzes HOLWERDA, geboren 1738 te Engwierum, gedoopt op 13‑07‑1738 te Engwierum.

Gehuwd (1) op 02‑08‑1763 te Engwierum met Ydske ANNES, geboren ca 1741 te Engwierum.

Gehuwd (2) op 16‑12‑1770 te Engwierum met Martzen Jans, geboren 1746 te Engwierum, gedoopt op 18‑12‑1746 te Engwierum, dochter van Jan BOKKES en Trijntje GERBENS.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Anne HOLWERDA, geboren 1764, gedoopt op 29‑04‑1764 te Engwierum.

2.         Sjeuke HOLWERDA, geboren 1765, gedoopt op 04‑08‑1765 te Engwierum.

3.         Neeltje HOLWERDA, geboren 1766, gedoopt op 09‑11‑1766 te Engwierum.

Uit het tweede huwelijk:

4.         Trijntje Jacobs HOLWERDA, geboren 1771 te Engwierum, gedoopt op 16‑06‑1771 te Engwierum, overleden op 10‑05‑1820 te Engwierum, 48 jaar oud.

Gehuwd op 22‑08‑1790 te Engwierum met Jacob Jans Wigbolt, geboren 1769 te Engwierum, gedoopt op 29‑01‑1769 te Engwierum, overleden op 07‑12‑1834 te Engwierum, zoon van Jan WIGBOLTS en Duifke PIETERS.

5.         Wietze Jacobs HOLWERDA (zie VI.56).

6.         Itske HOLWERDA, geboren 1781, gedoopt op 06‑07‑1781 te Engwierum.

7.         Jan Jacobs HOLWERDA (zie VI.59).

 

V.24     Mintje Wytzes HOLWERDA, geboren 1742 te Engwierum, gedoopt op 02‑02‑1742 te Engwierum.

Gehuwd op 11‑03‑1764 te Engwierum met Swaantje JACOBS, geboren 1745 te Engwierum, gedoopt op 07‑02‑1745 te Ee, dochter van Jacob KORNELIS en Rinske JANS.

Uit dit huwelijk:

1.         Sjeuke Mintjes HOLWERDA, geboren 1764, gedoopt op 18‑10‑1764 te Engwierum, overleden op 17‑01‑1847 te Ee.

Gehuwd op 30‑03‑1783 te Paesens met Ulbe Eelkes BUWALDA, 21 jaar oud, geboren te Oostrum, gedoopt op 06‑09‑1761 te Ee, overleden op 12‑01‑1821 te Ee op 59‑jarige leeftijd, zoon van Eelke Ulbes BUWALDA en Sytske JANS.

2.         Renske Mintjes HOLWERDA, geboren 1768, gedoopt op 07‑05‑1768 te Ee, overleden op 23‑09‑1846 te Anjum.

Gehuwd op 04‑06‑1786 te Paesens met Sippe Andries De BRUIN, Visjager, geboren ca 1761 te Paesens, zoon van Andries MEINDERTS en Tietje EESGES.

3.         Gertje Mintjes HOLWERDA, geboren 1771, gedoopt op 03‑11‑1771 te Ee.

4.         Jacob Mintjes HOLWERDA (zie VI.66).

5.         Wytze Mintjes HOLWERDA, geboren 1775, gedoopt op 08‑11‑1775 te Ee, overleden voor 1780.

6.         Wytze Mintjes HOLWERDA, geboren 1780, gedoopt op 27‑03‑1780 te Ee.

 

V.27     Jelle Wietzes HOLWERDA, geboren 1748 te Engwierum, gedoopt op 15‑12‑1748 te Engwierum, overleden op 24‑11‑1813 te Engwierum.

Gehuwd op 07‑07‑1776 te Engwierum met Aaltje Taekes, 20 jaar oud, geboren op 20‑12‑1755 te Engwierum of Burum, overleden op 21‑02‑1819 te Engwierum op 63‑jarige leeftijd, dochter van Taeke JACOBS en Baukjen THOMAS.

Uit dit huwelijk:

1.         Wytze Jelles HOLWERDA (zie VI.70).

2.         Taeke Jelles HOLWERDA (zie VI.72).

3.         Sieuwke HOLWERDA, geboren op 25‑01‑1781 te Engwierum, overleden op 09‑08‑1857 te Engwierum op 76‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 12‑05‑1805 te Ee met Jan Louwes DIJKSTRA, 30 jaar oud, geboren op 15‑04‑1775 te Wijgeest, Oudwoude, overleden op 09‑09‑1846 te Engwierum op 71‑jarige leeftijd, zoon van Louw DOUWES en Fettje JANS.

4.         Meine Jelles HOLWERDA (zie VI.76).

5.         Boukje HOLWERDA, geboren 1785 te Engwierum. Vertrok naar Kollumerland.

Gehuwd met Pieter Joukes WIERSMA.

6.         Thomas Jelles HOLWERDA, geboren op 21‑09‑1788 te Engwierum, overleden ca 1814. Soldaat in het Napoleontische leger, gestorven in Rusland, laatste bericht kwam 5‑11‑1812 uit Stettin.

7.         Antje Jelles HOLWERDA, geboren op 28‑04‑1796 te Engwierum, gedoopt op 16‑05‑1796 te Engwierum, overleden op 26‑01‑1841 te Ee op 44‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 17‑jarige leeftijd op 12‑01‑1814 te Metslawier met Thomas Harmens MOSSELMAN, 28 jaar oud, geboren op 30‑12‑1785 te Triemen, gedoopt op 05‑03‑1786 te Westergeest, overleden op 22‑03‑1860 te Ee op 74‑jarige leeftijd, zoon van Harmen Thomas en Janke Jacobs. {Hij is later gehuwd op 57‑jarige leeftijd op 16‑06‑1843 te Oostdongeradeel met Antje Jans SLOOT, 26 jaar oud, geboren op 02‑04‑1817 te Oostdongeradeel, overleden op 07‑06‑1900 op 83‑jarige leeftijd, dochter van Jan Romkes SLOOT en Antje Folkerts KOOISTRA.}

 

V.32     Hans Wytzes HOLWERDA, geboren 1754 te Engwierum, gedoopt op 01‑09‑1754 te Engwierum, overleden op 18‑02‑1820 te Dokkum.

Gehuwd op 14‑03‑1779 te Metslawier met Aaltje Pytters BRONGERS of BRONS, geboren ca 1741 te Metslawier, overleden op 11‑06‑1809 te Dokkum, dochter van Pyter.

Uit dit huwelijk:

1.         Wytze Hanzes HOLWERDA, geboren op 12‑06‑1781 te Metslawier, gedoopt op 01‑07‑1781 te Metslawier.

 

VI.1     Ype Jacobs HOLWERDA, geboren 1748, gedoopt op 23‑05‑1748 te Anjum.

Ondertrouwd (1) op 09‑05‑1779 te Anjum, gehuwd 1779 met Japke Jacobs BONGA, dochter van Jacob BONGA.

Ondertrouwd (2) op 03‑09‑1786, gehuwd 1786 met Trijntje JANS, geboren te Nes.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Trijntje HOLWERDA, geboren op 19‑11‑1779 te Anjum, gedoopt op 28‑11‑1779 te Anjum.

2.         Sjouwke HOLWERDA, geboren op 22‑01‑1781 te Anjum, gedoopt op 28‑01‑1781 te Anjum.

 

VI.6     Eelke Jacobs HOLWERDA, geboren 1755, gedoopt op 30‑11‑1755 te Anjum.

Gehuwd op 22‑06‑1783 te Anjum met Dieuwke Jacobs Van EISINGA, geboren te Anjum.

Uit dit huwelijk:

1.         Trijntje Eelkes HOLWERDA, geboren op 30‑04‑1784 te Anjum, gedoopt op 23‑05‑1784 te Anjum, overleden op 09‑01‑1848 te Oostdongeradeel op 63‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 09‑06‑1805 te Anjum met Jelle Renzes HOLWERDA, 29 jaar oud, geboren op 21‑11‑1775 te Paesens, gedoopt op 03‑12‑1775 te Paesens, overleden op 11‑03‑1869 te Oostdongeradeel op 93‑jarige leeftijd. Neemt in 1811 de naam Holwerda aan. Zoon van Rinse WIEGERS en Aaltje Lieuwes.

2.         Grietje HOLWERDA, geboren op 09‑10‑1792 te Anjum, gedoopt op 28‑10‑1792 te Anjum.

3.         Jacob Eelkes HOLWERDA (zie VII.6).

 

VI.22    Hans Jacobs HOLWERDA, geboren 1768 te Anjum, gedoopt op 18‑09‑1768 te Anjum, overleden op 16‑05‑1831 te Oostdongeradeel.

Gehuwd op 27‑05‑1798 te Anjum met Grietje Wijbes RADEMAKER, 20 jaar oud, geboren op 30‑03‑1778 te Anjum, dochter van Wiebe Oenes RADEMAKER en Baukjen Lieuwes. Kinden gedoopt onder Hans Jacobs.

Uit dit huwelijk:

1.         Jacob HOLWERDA (zie VII.8).

2.         Wijbe Hanses HOLWERDA (zie VII.10).

3.         Lieuwe HOLWERDA, geboren op 30‑08‑1803 te Anjum, gedoopt op 02‑10‑1803 te Anjum, overleden 1870.

Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op 26‑04‑1833 te Oostdongeradeel met Meike Pieters VENEMA (Fennema).

4.         Reinder Hanses HOLWERDA (zie VII.15).

5.         Geeske HOLWERDA, geboren op 11‑02‑1809 te Anjum, gedoopt op 09‑04‑1809 te Anjum, overleden op 06‑12‑1874 te Oostdongeradeel op 65‑jarige leeftijd. Was ongehuwd.

6.         Boukjen HOLWERDA, geboren op 13‑10‑1813 te Anjum, overleden op 24‑08‑1814 te Anjum, 315 dagen oud.

7.         Bauke HOLWERDA, geboren op 12‑11‑1815 te Anjum, overleden op 28‑01‑1816 te Anjum, 77 dagen oud.

8.         Baukjen Hanzes HOLWERDA, geboren op 22‑01‑1823 te Ezumazijl, Anjum, overleden 1904 te Anjum.

Gehuwd 1846 met Pope Jacobs HOLWERDA, geboren op 29‑08‑1819 te Oosternijkerk, overleden 1907 te Anjum, zoon van Jacob HOLWERDA en Antje Popes KLAVER.

 

VI.47    Wijbrandus Regnerus HOLWERDA, Dominee, geboren 1766 te Leeuwarden, gedoopt op 23‑05‑1766 te Leeuwarden, overleden 1839 te Groningen.

Ondertrouwd op 25‑02‑1791 te Leeuwarden, gehuwd op 20‑03‑1791 te Leeuwarden met Akke Douwes VETTEVOGEL, geboren 1769, gedoopt op 22‑10‑1769 te Harlingen, overleden 1833 te Haren, dochter van Douwe Wytses VETTEVOGEL en Jacomijntje Reins FELLINGA.

Uit dit huwelijk:

1.         Hendrik HOLWERDA, geboren op 09‑04‑1792 te Minnertsga, gedoopt op 20‑05‑1792 te Minnertsga.

2.         Douwe HOLWERDA (Dominicus) (zie VII.22).

3.         Jacomijntje HOLWERDA, geboren op 03‑05‑1796 te Menaldum, gedoopt op 15‑05‑1796 te Menaldum.

4.         Gerrit HOLWERDA, geboren op 18‑12‑1799 te Menaldum, gedoopt op 12‑01‑1800 te Menaldum, overleden op 10‑03‑1859 te Baarderadeel op 59‑jarige leeftijd.

5.         Hendrik HOLWERDA (zie VII.26).

6.         Trijntje Wijbrands HOLWERDA, geboren op 21‑07‑1806 te Menaldum, gedoopt op 03‑08‑1806 te Menaldum, overleden op 19‑05‑1875 te Havelte op 68‑jarige leeftijd.

Gehuwd met Jacob Jacobs ZWIER, SWIERS.

7.         Allardus HOLWERDA (zie VII.30).

 

VI.56    Wietze Jacobs HOLWERDA, geboren 1778, gedoopt op 13‑05‑1778 te Engwierum, overleden op 03‑10‑1823 te Engwierum.

Gehuwd op 05‑06‑1803 te Engwierum met Akke Botes SYBERSMA, 19 jaar oud, Kasteleinse, geboren op 10‑04‑1784 te Gansepolle, Anjum, overleden op 01‑01‑1857 te Engwierum op 72‑jarige leeftijd, dochter van Bote Sybes SYBERSMA en Hinke MEINDERTS. {Zij is later gehuwd op 46‑jarige leeftijd op 29‑05‑1830 te Oostdongeradeel met Drewis Hendriks KOOI, 31 jaar oud, geboren op 05‑01‑1799 te Kollum, zoon van Hendrik Pieters SPAAN en Ettje DREWIS.}

Uit dit huwelijk:

1.         Henke Wietzes HOLWERDA, geboren op 05‑07‑1804 te Engwierum, gedoopt op 29‑07‑1804 te Engwierum, overleden op 06‑02‑1850 te Hardegarijp op 45‑jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 16‑jarige leeftijd op 27‑01‑1821 te Oostdongeradeel met Sijbe Jacobs BOERSMA, 32 jaar oud, geboren op 28‑01‑1788 te Groot Midhuizen, Ee, overleden op 12‑09‑1835 te Driesum op 47‑jarige leeftijd, zoon van Jacob Ringers BOERSMA en Minke Louwes MINNEMA. {Hij was eerder gehuwd op 28‑jarige leeftijd op 07‑07‑1816 te Oostdongeradeel met Antje Folkerts SYTSMA, 24 jaar oud, geboren op 06‑09‑1791 te Morra, overleden op 08‑01‑1820 te Engwierum op 28‑jarige leeftijd, dochter van Folkert LIEUWES en Sijke SYTZES.}

Gehuwd (2) op 36‑jarige leeftijd op 26‑08‑1840 te Tietjerkstradeel met IJbele Geerts Van der VEEN, 21 jaar oud, geboren op 18‑01‑1819 te Hardegarijp, overleden op 23‑10‑1873 te Metslawier op 54‑jarige leeftijd, zoon van Geert IJBELES en Tjettje Sipkes LINDEBOOM. {Hij is later gehuwd op 33‑jarige leeftijd op 13‑03‑1852 te Tietjerkstradeel met Jeltje Karels KALT, 29 jaar oud, geboren op 16‑12‑1822 te Zuider Drachten, dochter van Karel Hendriks KALT en Antje Jogchums WOUDA.}

2.         Jacob Wietzes HOLWERDA, geboren op 30‑04‑1806 te Engwierum, gedoopt op 11‑05‑1806 te Engwierum.

3.         Martzen Wytzes HOLWERDA, geboren op 01‑05‑1808 te Engwierum, gedoopt op 15‑05‑1808 te Engwierum, overleden op 03‑01‑1866 te Aalzum op 57‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 20‑05‑1834 te Westdongeradeel met Pieter Harkes BANGA, 25 jaar oud, geboren op 01‑11‑1808 te Ternaard, zoon van Harke Pieters BANGA en Pietje Pieters HANIA.

4.         Idske HOLWERDA, geboren op 14‑02‑1811 te Engwierum, gedoopt op 24‑02‑1811 te Engwierum, overleden op 22‑12‑1831 te Engwierum op 20‑jarige leeftijd.

5.         Bote HOLWERDA, geboren op 20‑03‑1814 te Ee.

6.         Jan HOLWERDA, geboren op 24‑04‑1817 te Engwierum.

7.         Sybe Wytzes HOLWERDA (zie VII.41).

8.         Wytze HOLWERDA, geboren op 19‑02‑1824 te Engwierum, overleden op 28‑07‑1829 te Engwierum op 5‑jarige leeftijd.

 

VI.59    Jan Jacobs HOLWERDA, geboren 1784 te Engwierum, gedoopt op 25‑09‑1784 te Engwierum, overleden op 18‑05‑1853 te Engwierum.

Gehuwd op 02‑12‑1810 te Engwierum met Hiltje Jans WESTRA, geboren 1787 te Holwerd, gedoopt op 11‑06‑1787 te Holwerd, overleden op 25‑10‑1871 te Engwierum, dochter van Jan Theunis WESTRA en Antje Dirks SCHREGARDUS.

Uit dit huwelijk:

1.         Jacob Jans HOLWERDA (zie VII.44).

 

VI.66    Jacob Mintjes HOLWERDA, geboren 1774, gedoopt op 05‑07‑1774 te Ee.

Gehuwd op 22‑05‑1796 te Paesens met Barber WYBRENS, geboren ca 1774 te Paesens.

Uit dit huwelijk:

1.         Swaantje Jacobs HOLWERDA, geboren 1797, gedoopt op 30‑03‑1797 te Lioessens.

2.         Wybren Jacobs HOLWERDA, geboren 1799, gedoopt op 27‑08‑1799 te Lioessens.

 

VI.70    Wytze Jelles HOLWERDA, gardenier, voerman, schipper, geboren op 16‑12‑1777 te Engwierum, overleden op 04‑01‑1840 te Zwaagwesteinde op 62‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 43‑jarige leeftijd op 23‑12‑1820 te Oostdongeradeel met Johantje Tjerks EILANDER, 22 jaar oud, geboren op 31‑03‑1798 te Surhuisterveen, overleden op 26‑11‑1834 te Engwierum op 36‑jarige leeftijd, dochter van Tjerk Johannes EILANDER en Rikstje Sierks BIJMA.

Uit dit huwelijk:

1.         Aaltje Wietzes HOLWERDA, geboren op 28‑12‑1820 te Engwierum, overleden op 17‑05‑1883 te Surhuisterveen op 62‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 15‑03‑1845 te Achtkarspelen met Andries Jacobs BEKKEMA, 25 jaar oud, geboren op 10‑06‑1819 te Surhuisterveen, overleden op 10‑01‑1884 te Surhuisterveen op 64‑jarige leeftijd, zoon van Jacob Peters BEKKEMA en Antje Goitsens WITTEVEEN (Nicolai).

2.         Tjerk HOLWERDA, geboren op 04‑08‑1823 te Engwierum, overleden op 12‑06‑1846 te Engwierum op 22‑jarige leeftijd.

3.         Jelle HOLWERDA, geboren op 03‑07‑1829, overleden op 08‑01‑1881 op 51‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 48‑jarige leeftijd op 16‑08‑1877 te Grootegast met Jantje Jans De VRIES, geboren ca 1839 te Doezum, dochter van Jan Jans De VRIES en Jantje HENDRIKS.

4.         Rikstje HOLWERDA, geboren op 20‑08‑1834 te Engwierum, overleden op 26‑10‑1834 te Engwierum, 67 dagen oud.

 

VI.72    Taeke Jelles HOLWERDA, geboren op 12‑09‑1779 te Engwierum. Vertrok naar Nijkerk.

Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op 02‑04‑1809 te Burum met Fokje Jans, geboren ca 1782 te Burum.

Uit dit huwelijk:

1.         Jan HOLWERDA, geboren op 08‑08‑1810 te Oosternijkerk, overleden op 28‑04‑1890 te Engwierum op 79‑jarige leeftijd.

Gehuwd ca 1815 te Leek met Zwaantje Wessels MENZINGA, geboren ca 1815 te Leek, overleden op 05‑05‑1898 te Oosternijkerk, dochter van Wessel Harms MENZINGA en Aaltje Luurts HEKEMA.

 

VI.76    Meine Jelles HOLWERDA, Gardenier, geboren op 06‑08‑1783 te Engwierum, overleden op 21‑01‑1848 te Engwierum op 64‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 30‑jarige leeftijd op 01‑05‑1814 te Engwierum met Jitske Rommerts VELTEMA, dochter van Rommert Kornelis VELTEMA en Antje HESSELS.

Uit dit huwelijk:

1.         Jelle HOLWERDA, Fuselier, geboren op 26‑12‑1814 te Ee, overleden op 11‑06‑1833 te Kampen op 18‑jarige leeftijd.

2.         Rommert HOLWERDA, geboren op 10‑05‑1818 te Engwierum, overleden op 24‑11‑1905 te Engwierum op 87‑jarige leeftijd.

3.         Ale HOLWERDA, geboren op 10‑01‑1821 te Engwierum, overleden op 21‑03‑1878 te Engwierum op 57‑jarige leeftijd.

4.         Antje HOLWERDA, geboren op 26‑02‑1823 te Engwierum, overleden op 03‑09‑1883 te Engwierum op 60‑jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 25‑jarige leeftijd op 16‑09‑1848 te Oostdongeradeel met Albert Sierks HALMA, 23 jaar oud, Kleermaker, geboren op 05‑09‑1825 te Marrum, overleden op 06‑06‑1849 te Engwierum op 23‑jarige leeftijd, zoon van Sierk Kornelis HALMA en Aaltje Alberts STIENSTRA.

Gehuwd (2) op 28‑jarige leeftijd op 20‑03‑1851 te Oostdongeradeel met Fedde Popkes VRIESEMA, 21 jaar oud, geboren op 22‑03‑1829 te Dokkkum, overleden op 14‑10‑1858 te Engwierum op 29‑jarige leeftijd, zoon van Popke Martens VRIESEMA en Grietje DOOITJES.

Gehuwd (3) op 38‑jarige leeftijd op 27‑12‑1861 te Oostdongeradeel met Jan Edes BRUINSMA, 53 jaar oud, geboren op 27‑09‑1808 te Engwierum, zoon van Ede Jans BRUINSMA en Antje TJALLINGS.

5.         Sieuwke HOLWERDA, geboren op 23‑04‑1827 te Engwierum, overleden op 07‑08‑1829 te Engwierum op 2‑jarige leeftijd.

6.         Hessel HOLWERDA, geboren op 27‑06‑1831 te Engwierum, overleden op 11‑04‑1907 te Engwierum op 75‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 45‑jarige leeftijd op 26‑04‑1877 te Oostdongeradeel met Wytske Klazes ZIJLSTRA, 41 jaar oud, Naaister, geboren op 20‑02‑1836 te Engwierum, dochter van Klaas Jans ZIJLSTRA en Stijntje Heins KINGMA.

7.         Jelle HOLWERDA, geboren op 25‑11‑1834 te Engwierum, overleden op 28‑11‑1834 te Engwierum, 3 dagen oud.

 

VII.6    Jacob Eelkes HOLWERDA, geboren op 28‑04‑1797 te Anjum, gedoopt op 14‑05‑1797 te Anjum, overleden op 26‑11‑1853 te Oostdongeradeel op 56‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 01‑05‑1818 te Oostdongeradeel met Ytje Harmens RIJPERSMA, geboren ca 1801 te Anjum, overleden op 01‑01‑1867 te Oostdongeradeel, dochter van Harmen Minnes RIJPERSMA.

Uit dit huwelijk:

1.         Eelke Jacobs HOLWERDA (zie VIII.1).

2.         Harmen HOLWERDA, geboren op 30‑06‑1821 te Oostdongeradeel.

3.         Ype Jacobs HOLWERDA (zie VIII.4).

4.         Jan HOLWERDA (zie VIII.6).

5.         Antje Jacobs HOLWERDA, geboren op 09‑10‑1831 te Oostdongeradeel, overleden op 25‑04‑1860 te Oostdongeradeel op 28‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 13‑05‑1853 te Oostdongeradeel met Taeke Pieters Van der HERBERG, 22 jaar oud, geboren op 19‑04‑1831 te Oostdongeradeel, zoon van Pieter Taekes Van der HERBERG en Martijntje Baukes HOGTSTRA.

 

VII.8    Jacob HOLWERDA, geboren op 22‑01‑1799 te Anjum, gedoopt op 17‑02‑1799 te Anjum, overleden op 04‑06‑1844 te Oostdongeradeel op 45‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op 30‑12‑1828 te Westdongeradeel met Aaltje Pieters VISSER.

Uit dit huwelijk:

1.         Pieter HOLWERDA (zie VIII.10).

2.         Grietje HOLWERDA, geboren op 25‑01‑1840 te Oostdongeradeel.

 

VII.10  Wijbe Hanses HOLWERDA, geboren op 04‑12‑1800 te Anjum, gedoopt op 04‑01‑1801 te Anjum, overleden 1854.

Gehuwd (1) op 34‑jarige leeftijd op 14‑11‑1835 te Oostdongeradeel met Dieuwke Sytzes Van der MOLEN, geboren 1803, overleden 1838.

Gehuwd (2) op 40‑jarige leeftijd op 21‑09‑1841 te Oostdongeradeel met Klaaske Eesges POSTHUMUS, geboren 1799 te Nes, Ameland, overleden 1874 te Nijkerk, dochter van Eesge Sjoerds POSTHUMUS en Dieuke Andries POSTMA. {Zij was eerder gehuwd op 24‑05‑1830 te Anjum met Reinder Hanses HOLWERDA, 25 jaar oud (zie VII.15).}

Uit het eerste huwelijk:

1.         Grietje HOLWERDA, geboren op 07‑01‑1837 te Oostdongeradeel.

Uit het tweede huwelijk:

2.         Grietje Wybes HOLWERDA, geboren op 11‑07‑1841 te Oostdongeradeel.

Gehuwd 1865 te Oostdongeradeel met Kornelis Andries BRAAKSMA.

 

VII.15  Reinder Hanses HOLWERDA, Garnier, geboren op 31‑12‑1804 te Anjum, gedoopt op 10‑03‑1805 te Anjum, overleden op 05‑08‑1835 te Nijkerk op 30‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 24‑05‑1830 te Anjum met Klaaske Eesges POSTHUMUS, geboren 1799 te Nes, Ameland, overleden 1874 te Nijkerk, dochter van Eesge Sjoerds POSTHUMUS en Dieuke Andries POSTMA. {Zij is later gehuwd op 21‑09‑1841 te Oostdongeradeel met Wijbe Hanses HOLWERDA, 40 jaar oud (zie VII.10).}

Uit dit huwelijk:

1.         Wiebe HOLWERDA, geboren op 23‑02‑1831 te Nijkerk, overleden op 07‑06‑1832 te Oostdongeradeel op 1‑jarige leeftijd.

2.         Wiebe Reinders HOLWERDA (zie VIII.17).

3.         Dieuke HOLWERDA, geboren op 11‑02‑1834 te Oostdongeradeel, overleden op 04‑10‑1835 te Oostdongeradeel op 1‑jarige leeftijd.

 

VII.22  Douwe HOLWERDA (Dominicus), geboren op 01‑12‑1793 te Minnertsga, gedoopt op 22‑12‑1793 te Menaldum, overleden 1870 te Groningen.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 27‑02‑1818 te Leeuwarden met Rinkje Jans DIJKSTRA, 24 jaar oud, geboren op 09‑04‑1793 te Leeuwarden, gedoopt op 03‑05‑1793 te Leeuwarden, overleden 1868 te Groningen, dochter van Jan DIJKSTRA en Antie Rinkes NOLLIDES.

Uit dit huwelijk:

1.         Anna Margaretha HOLWERDA, geboren op 02‑11‑1821 te Vrouwenparochie, overleden 1821 te Vrouwenparochie.

2.         Anna Margaretha HOLWERDA, geboren op 01‑04‑1823 te Vrouwenparochie.

Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 04‑10‑1843 te Smalingerland met Petrus Adrianus KOPPIUS, geboren ca 1810 te Blijham, zoon van Wibrandus Johannes KOPPIUS en Arnolda Gesina SPECKMAN.

3.         Aconia HOLWERDA, geboren op 18‑09‑1827 te Rolde, overleden 1900 te Groningen.

4.         Jansje HOLWERDA, geboren op 09‑10‑1828 te Rolde.

Gehuwd op 30‑jarige leeftijd op 03‑04‑1859 te Smallingerland met Klaas Jouke BLEEKER, geboren te Hoogezand, zoon van Nicolaas Claaszoon BLEEKER en Alberdina EIKEMA.

5.         Catharina HOLWERDA, geboren op 25‑06‑1831 te Rijperkerk, overleden 1855 te Drachten.

6.         Wybrandus HOLWERDA, geboren op 24‑06‑1832 te Rijperkerk, overleden op 12‑07‑1833 te Drachten op 1‑jarige leeftijd.

 

VII.26  Hendrik HOLWERDA, Leedaanzegger, koekbakker, geboren op 04‑12‑1802 te Menaldum, gedoopt op 19‑12‑1802 te Menaldum.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 16‑03‑1825 te Groningen met Aleida STOKER, 22 jaar oud, geboren op 29‑06‑1802 te Kollum, dochter van Hendrik STOKER en Jantje HOGELAAR.

Uit dit huwelijk:

1.         Hindrik HOLWERDA, geboren op 10‑04‑1826 te Groningen.

Gehuwd op 33‑jarige leeftijd op 09‑06‑1859 te Groningen met Antje Van KREGTEN, 28 jaar oud, geboren op 18‑06‑1830 te Groningen, dochter van Balster Van KREGTEN en Johanna HUITSING.

2.         Jacomijntje HOLWERDA, geboren op 08‑01‑1830 te Groningen.

Gehuwd op 45‑jarige leeftijd op 06‑01‑1876 te Groningen met Johannes Van ASPEREN, 46 jaar oud, geboren op 21‑04‑1829 te Oud Alblas, zoon van Willem Van ASPEREN en Marrigje Van WIJNGAARDEN.

 

VII.30  Allardus HOLWERDA, predikant te Oldelamer, geboren 1811 te Haren, overleden 1893 te Winkel.

Gehuwd op 29‑02‑1844 te Lonneker met Johanna Ten CATE, geboren 1820 te Enschede, overleden 1868 te Oldelamer, dochter van Hendrik Ten CATE en Geziena BUDDE.

Uit dit huwelijk:

1.         Wijbrandus HOLWERDA, geboren op 18‑12‑1844 te Oldelamer.

2.         Hendrik Othmar HOLWERDA (zie VIII.33).

3.         Allard HOLWERDA, geboren op 05‑07‑1848 te Weststellingwerf, overleden 1872 te Oldelamer.

4.         Dominicus HOLWERDA, geboren op 05‑07‑1848 te Weststellingwerf.

Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op 30‑08‑1877 te Leeuwarden met Tjamke DIJKSTRA, geboren te Leeuwarden.

5.         Allard HOLWERDA, geboren op 04‑06‑1850 te Weststellingwerf.

6.         Gezina Geertruida HOLWERDA, geboren op 29‑09‑1852 te Weststellingwerf, overleden 1909 te Beek.

7.         Gerhard HOLWERDA (zie VIII.40).

8.         Johan HOLWERDA (zie VIII.42).

9.         Othmar Barend HOLWERDA, geboren op 21‑07‑1859 te Weststellingwerf.

10.       Alida HOLWERDA, geboren op 08‑03‑1861 te Weststellingwerf.

11.       Jacob HOLWERDA, geboren op 08‑03‑1861 te Weststellingwerf.

12.       Piet HOLWERDA, geboren op 08‑03‑1861 te Weststellingwerf.

13.       Agatha Catharina HOLWERDA, geboren op 21‑04‑1862 te Weststellingwerf.

 

VII.41  Sybe Wytzes HOLWERDA, geboren op 08‑10‑1819 te Engwierum, overleden op 27‑05‑1871 te Engwierum op 51‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 32‑jarige leeftijd op 22‑05‑1852 te Oostdongeradeel met Pietje Tjibbes SMIDS, 27 jaar oud, geboren op 03‑11‑1824 te Kollumerland, Burum, overleden op 03‑10‑1907 te Engwierum op 82‑jarige leeftijd, dochter van Tjibbe Doekes SMIDS en Aaltje Roelofs VOOR.

Uit dit huwelijk:

1.         Wytze Sybes HOLWERDA (zie VIII.49).

2.         Tjebbe Sybes HOLWERDA (zie VIII.51).

3.         Marten Sybes HOLWERDA (zie VIII.53).

 

VII.44  Jacob Jans HOLWERDA, geboren op 10‑03‑1820 te Engwierum, overleden op 15‑04‑1883 te Oostmahorn, Anjum op 63‑jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 20‑jarige leeftijd op 14‑05‑1840 te Oostdongeradeel met Grietje Fopkes TILMA, 20 jaar oud, geboren op 13‑11‑1819 te Ferwerd, overleden op 25‑08‑1856 te Niawier op 36‑jarige leeftijd, dochter van Fopke Piers TILMA en Wytske Jacobs ROORDA.

Gehuwd (2) op 38‑jarige leeftijd op 23‑12‑1858 te Oostdongeradeel met Tjamke Klazes VELLINGA, 45 jaar oud, geboren op 15‑06‑1813 te Metslawier, dochter van Klaas Aukes VELLINGA en Trijntje Ypes.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Wytske Jacobs HOLWERDA, geboren op 22‑12‑1841 te Engwierum.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 19‑05‑1864 te Niawier met Tjomme Dirks WIERSMA, 22 jaar oud, geboren op 18‑01‑1842 te Wetzens, overleden op 27‑07‑1917 te Leiden op 75‑jarige leeftijd, zoon van Dirk Formers WIERSMA en Rixtje Tjommes WYTSMA.

2.         Jan Jacobs HOLWERDA (zie VIII.57).

3.         Fopke Jacobs HOLWERDA, geboren op 17‑11‑1847 te Niawier.

4.         Hiltje Jacobs HOLWERDA, geboren op 15‑06‑1849 te Niawier, overleden 1933 te Rinsumageest.

Gehuwd (1) op 19‑jarige leeftijd op 31‑05‑1869 te Oostdongeradeel met Willem Johannes HOEKSTRA, 25 jaar oud, geboren op 06‑04‑1844 te Kollum, overleden op 25‑03‑1873 te Niawier op 28‑jarige leeftijd, zoon van Johannes Jans HOEKSTRA en Tetje Willems RUISCH.

Gehuwd (2) op 24‑jarige leeftijd op 08‑05‑1874 te Oostdongeradeel met Kornelis Enneus RIJPMA, 26 jaar oud, geboren op 03‑09‑1847 te Oosternijkerk, overleden 1918 te Sijbrandahuis, zoon van Enneus Pieters RIJPMA en Wytske Pieters WOBMA.

5.         Pier Jacobs HOLWERDA, geboren op 22‑12‑1850 te Niawier.

Gehuwd (1) op 25‑jarige leeftijd op 29‑04‑1876 te Kollumerland met Trijntje Klazes LUINSTRA, 25 jaar oud, geboren op 23‑08‑1850 te Kollum, overleden op 24‑03‑1882 te Niekerk, Ulrum op 31‑jarige leeftijd, dochter van Klaas Egberts LUINSTRA en Tietje Jans KIESTRA.

Gehuwd (2) op 39‑jarige leeftijd op 25‑04‑1890 te Uithuizermeeden met Hilje KOOI, geboren te Uithuizermeeden, dochter van Siemen KOOI en Tetje Van der WEST.

6.         Jacob Jacobs HOLWERDA (zie VIII.66).

 

VIII.1   Eelke Jacobs HOLWERDA, geboren op 16‑12‑1818 te Oostdongeradeel, overleden op 30‑12‑1895 te Oostdongeradeel op 77‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 31‑jarige leeftijd op 27‑12‑1849 te Oostdongeradeel met Trijntje Pieters BAKKER, 34 jaar oud, geboren op 25‑05‑1815 te Ternaard, dochter van Pieter Jans BAKKER en Baukjen Roelofs OLIVIER. {Zij was eerder gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 18‑06‑1835 te Westdongeradeel met Theunis Kornelis RINSMA.}

Uit dit huwelijk:

1.         Ytje Eelkes HOLWERDA, geboren op 20‑02‑1851 te Oostdongeradeel.

Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 11‑05‑1871 te Oostdongeradeel met Wierd Willems WIERSMA, 24 jaar oud, geboren op 09‑08‑1846 te Oostdongeradeel, zoon van Willem Formers WIERSMA en Japke Piers RIJPMA.

2.         Baukje HOLWERDA, geboren op 01‑04‑1853 te Metslawier.

Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 27‑11‑1874 te Oostdongeradeel met Sybe Meinderts MEINDERTSMA, 23 jaar oud, geboren op 08‑05‑1851 te Oostdongeradeel, zoon van Meindert Pieters MEINDERTSMA en Sibbeltje Folkerts De BOER.

3.         Jacob Eelkes HOLWERDA, geboren op 08‑04‑1855 te Oostdongeradeel, overleden op 02‑06‑1855 te Oostdongeradeel, 55 dagen oud.

4.         Jacob HOLWERDA (zie IX.6).

 

VIII.4   Ype Jacobs HOLWERDA, geboren op 25‑04‑1823 te Oostdongeradeel, overleden op 01‑06‑1871 te Oostdongeradeel op 48‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op 24‑05‑1851 te Oostdongeradeel met Siebrigje Taekes KLIMSTRA, 29 jaar oud, geboren op 17‑04‑1822 te Oostdongeradeel, dochter van Taeke Pieters KLIMSTRA en Tjetske Sybes De BOER.

Uit dit huwelijk:

1.         dochter HOLWERDA, geboren op 20‑02‑1860 te Oostdongeradeel, overleden op 20‑02‑1860 te Oostdongeradeel, 0 dagen oud.

 

VIII.6   Jan HOLWERDA, geboren op 26‑03‑1826 te Oostdongeradeel, overleden op 12‑06‑1895 te Oostdongeradeel op 69‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 39‑jarige leeftijd op 22‑06‑1865 te Oostdongeradeel met Riemke Jans Van der HERBERG, 36 jaar oud, geboren op 02‑07‑1828 te Oostdongeradeel, dochter van Jan Taekes Van der HERBERG en Rienskjen Wytzes HAAKSMA.

Uit dit huwelijk:

1.         Ytje HOLWERDA, geboren op 02‑10‑1866 te Oostdongeradeel.

2.         Rienskjen HOLWERDA, geboren op 02‑11‑1868 te Oostdongeradeel.

Gehuwd (1) op 19‑jarige leeftijd op 17‑05‑1888 te Oostdongeradeel met Renze VIERSEN, 21 jaar oud, geboren op 22‑05‑1866 te Oostdongeradeel, overleden op 23‑01‑1891 te Oostdongeradeel op 24‑jarige leeftijd, zoon van Ype Oebeles VIERSEN en Antje Hayes MINNEMA.

Gehuwd (2) op 26‑jarige leeftijd op 18‑05‑1895 te Oostdongeradeel met Kornelis HEERINGA, 27 jaar oud, geboren op 01‑03‑1868 te Westdongeradeel, zoon van Doede Kornelis HEERINGA en Akke Wepkes MIEDEMA.

 

VIII.10 Pieter HOLWERDA, geboren op 03‑10‑1832 te Westdongeradeel.

Gehuwd op 12‑jarige leeftijd op 13‑04‑1845 te Oostdongeradeel met Pietrikje Teedes BORST.

Uit dit huwelijk:

1.         Taede HOLWERDA (Teede) (zie IX.13).

2.         Trijntje HOLWERDA, geboren op 10‑09‑1859 te Oostdongeradeel.

3.         Grietje HOLWERDA, geboren op 02‑11‑1864 te Oostdongeradeel, overleden op 18‑01‑1930 te Leeuwarden op 65‑jarige leeftijd.

4.         Japke HOLWERDA, geboren op 05‑09‑1871 te Oostdongeradeel.

Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 09‑04‑1892 te Westdongeradeel met Frederik POST.

5.         Janke HOLWERDA, geboren op 03‑06‑1876 te Oostdongeradeel.

 

VIII.17 Wiebe Reinders HOLWERDA, geboren op 18‑10‑1832 te Nijkerk, overleden op 10‑05‑1900 te Nijkerk op 67‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 18‑07‑1856 te Oostdongeradeel met Johanna Dirks Van der WIELEN, geboren ca 1835, dochter van Durk Jans Van der WIELEN en Lijsbeth Jacobs HEERINGA.

Uit dit huwelijk:

1.         Reinder HOLWERDA, geboren op 28‑09‑1856 te Oostdongeradeel, overleden op 02‑04‑1859 te Oostdongeradeel op 2‑jarige leeftijd.

2.         Dirk HOLWERDA, geboren op 09‑10‑1858 te Oostdongeradeel.

3.         Reinder HOLWERDA, geboren op 11‑05‑1860 te Oostdongeradeel, overleden op 19‑03‑1863 te Oostdongeradeel op 2‑jarige leeftijd.

4.         levenloos kind HOLWERDA, geboren op 14‑03‑1862 te Oostdongeradeel, overleden op 14‑03‑1862 te Oostdongeradeel, 0 dagen oud.

5.         Klaaske HOLWERDA, geboren op 07‑07‑1863 te Oostdongeradeel, overleden op 04‑02‑1868 te Oostdongeradeel op 4‑jarige leeftijd.

6.         Elisabeth HOLWERDA, geboren op 29‑06‑1865 te Nijkerk, overleden op 16‑06‑1925 te Woensel bij Eindhoven op 59‑jarige leeftijd. Graf 4 E 9a. Tussen 16 juni 1911 en 28 feb 1918 opgenomen in Duin en Bosch bij Bakkum bij Castricum, daarna werd ze overgeplaatst naar krankzinnigengesticht Woensel bij Eindhoven. Het verhaal gaat dat ze gek geworden zou zijn nadat haar man was opgepakt voor stroperij. (info G. Braaksma).

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 08‑06‑1889 te Oostdongeradeel met Jacob BRAAKSMA, 23 jaar oud, geboren op 02‑03‑1866 te Nijkerk, overleden op 10‑09‑1944 te Hoensbroek op 78‑jarige leeftijd. Gestorven bij een bombardement op de Heisterberg 49, zoon van Gerben Gooitzens BRAAKSMA en Klaaske Jacobs De WILDE.

7.         Klaaske HOLWERDA, geboren op 20‑09‑1868 te Oostdongeradeel.

8.         Reinder HOLWERDA, geboren op 09‑07‑1871 te Oostdongeradeel.

9.         Durk Wiebes HOLWERDA, geboren op 01‑10‑1873 te Oostdongeradeel, overleden op 05‑03‑1944 te Dennenoord Zuidlaren op 70‑jarige leeftijd.

10.       Jacob Wiebes HOLWERDA (zie IX.30).

 

VIII.33 Hendrik Othmar HOLWERDA, kapitein, geboren op 10‑07‑1846 te Oldelamer, overleden 1910 te Den Haag.

Gehuwd op 37‑jarige leeftijd op 29‑05‑1884 te Breda met Hendrika Theodora Van der WAARDEN, geboren ca 1860 te Den Haag, overleden 1931 te Den Haag, dochter van Christiaan Petrus Van der WAARDEN en Hendrika WERNER.

Uit dit huwelijk:

1.         Allard Pieter HOLWERDA (zie IX.32).

2.         Willem Pieter HOLWERDA, rubberplanter op Sumatra, geboren 1888 te Lambaroe, overleden 1955 te Driebergen.

Gehuwd (1) 1919 te Den Haag, gescheiden 1920 te Medan van Cornelia NIERSTRASZ, Secretaresse Sluyters en Co, Weltevreden, geboren 1893 te Den Haag, overleden 1957 te Epe, dochter van Pieter Anne NIERSTRASZ en Cornelia VERMEIRE.

Gehuwd (2) 1923 te Poerworedjo met Catharina MANSSEN, geboren 1886 te Den Haag, overleden 1967 te Driebergen, dochter van Reinhard Ferdinand Mathias MANSSEN en Maria Baaltje CAMFFERMAN.

 

VIII.40 Gerhard HOLWERDA, opzichter, geboren op 12‑09‑1854 te Oldelamer, overleden 1903 te Winkel.

Gehuwd 1882 te Schagen met Grietje KOS, geboren 1859 te Oude Niedorp, overleden 1940 te Megen.

Uit dit huwelijk:

1.         Johanna Maria HOLWERDA, adjunct inspectrice woningdienst te Huizen, geboren 1833 te Winkel, overleden 1947 te Huizen.

Gehuwd 1920 te Watergraafsmeer met Antonius Cornelis VREUGDE, geboren 1891 te Amsterdam, overleden 1946 te Naarden, zoon van Marinus VREUGDE en Hubertina VORST.

2.         Maria Anna HOLWERDA, geboren 1885 te Winkel, overleden 1955 te Breda.

Gehuwd met Leendert ROMIJN, geboren 1887 te Dordrecht, overleden 1939 te Den Haag.

3.         Othmar Cornelis HOLWERDA, geboren 1886 te Winkel, overleden 1887 te Winkel.

4.         Othmar Cornelis HOLWERDA, uitvoerder Heide Mij, geboren 1890 te Winkel, overleden 1948 te Utrecht.

Gehuwd 1929 te Amsterdam met Andriena DRIEZEN, geboren 1890 te Amsterdam, overleden 1948 te Utrecht.

5.         Gezina Geertruida HOLWERDA, directrice Bredase Kook‑ Huishoud‑ en Industrieschool, geboren 1894 te Winkel, overleden 1970 te Breda.

6.         levenloos meisje HOLWERDA, geboren te Winkel.

 

VIII.42 Johan HOLWERDA, leraar M.O. aardrijkskunde, directeur HBS te Rotterdam, geboren op 29‑12‑1856 te Oldelamer, overleden 1927 te Nijmegen.

Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op 24‑12‑1886 te Alkmaar met Bertha MEILINK, geboren 1863 te Zwolle, overleden 1952 te Rotterdam, dochter van Bartholdus MEILINK en Joanna Maria HAAS.

Uit dit huwelijk:

1.         Allard Othmar HOLWERDA, bankdirecteur, geboren 1887 te Den Haag, overleden 1944 te Rotterdam.

Gehuwd 1914 te Ubbergen met Emmij Maria Martha BRAICKS, geboren 1887 te Dusseldorf.

2.         B J HOLWERDA, geboren 1892 te Rotterdam.

 

VIII.49 Wytze Sybes HOLWERDA, Arbeider, kruidenier, geboren op 18‑04‑1853 te Oostdongeradeel, overleden op 11‑11‑1936 te Engwierum op 83‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 18‑05‑1876 te Oostdongeradeel met Grietje Jacobs DOUMA, 26 jaar oud, Dienstmeid, geboren op 21‑04‑1850 te Ee, overleden op 19‑03‑1933 te Engwierum op 82‑jarige leeftijd, dochter van Jacob Egberts DOUMA en Dieuke Heins KINGMA.

Uit dit huwelijk:

1.         Dieuwke Wytzes HOLWERDA, geboren op 17‑05‑1877 te Engwierum, overleden op 30‑05‑1877 te Engwierum, 13 dagen oud.

2.         Sybe Wytzes HOLWERDA, geboren op 08‑06‑1878 te Engwierum, overleden op 07‑09‑1882 te Engwierum op 4‑jarige leeftijd.

3.         Dieuwke Wytzes HOLWERDA, geboren op 14‑01‑1882 te Engwierum.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 21‑05‑1904 te Oostdongeradeel met Meindert Eelzes KOOISTRA, 39 jaar oud, geboren op 12‑03‑1865 te Engwierum, zoon van Eelze Annes KOOISTRA en Aafke Tjibbes GAASTERLAND.

4.         Sybe Wytzes HOLWERDA (zie IX.53).

 

VIII.51 Tjebbe Sybes HOLWERDA, geboren op 13‑05‑1855 te Oostdongeradeel, overleden op 18‑11‑1932 te Anjum op 77‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 21‑05‑1881 te Oostdongeradeel met Tjitske Douwes EISENGA, 27 jaar oud, geboren op 30‑08‑1853 te Anjum, overleden op 01‑08‑1911 te Anjum op 57‑jarige leeftijd, dochter van Douwe Broers EISENGA en Antje Jans POSTEMA.

Uit dit huwelijk:

1.         Antje HOLWERDA, geboren op 12‑11‑1883 te Engwierum, overleden op 02‑12‑1883 te Engwierum, 20 dagen oud.

2.         Sybe HOLWERDA, geboren op 29‑12‑1885 te Engwierum, overleden op 13‑08‑1972 te Anjum op 86‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 05‑05‑1909 te Oostdongeradeel met Sjoukje VRIESEMA, 28 jaar oud, geboren op 18‑04‑1881 te Hantumeruitburen, overleden 1957 te Anjum, dochter van Pieter Iebes VRIESEMA en Antje Jelles MEINSMA.

3.         Douwe HOLWERDA, Schoenmaker, geboren op 03‑12‑1886 te Engwierum, overleden op 20‑12‑1918 te Anjum op 32‑jarige leeftijd.

4.         Wietse HOLWERDA, Gardenier, geboren op 18‑09‑1889 te Anjum, overleden op 30‑01‑1937 te Zuidlaren op 47‑jarige leeftijd.

 

VIII.53 Marten Sybes HOLWERDA, geboren op 08‑11‑1857 te Oostdongeradeel, overleden op 19‑05‑1926 te Engwierum op 68‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 33‑jarige leeftijd op 23‑05‑1891 te Oostdongeradeel met Eelkje Sytzes De HOOG, 25 jaar oud, geboren op 23‑02‑1866 te Engwierum, dochter van Sytze Egberts De HOOG en Minke Jans De VRIES.

Uit dit huwelijk:

1.         Siebe HOLWERDA (zie IX.60).

2.         Sijtze HOLWERDA, geboren op 10‑02‑1893 te Engwierum, overleden op 18‑12‑1900 te Engwierum op 7‑jarige leeftijd.

3.         Pietje HOLWERDA, geboren op 13‑12‑1894 te Engwierum.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 18‑05‑1918 te Oostdongeradeel met Hans VRIESEMA, 31 jaar oud, geboren op 11‑12‑1886 te Kimswerd, zoon van Hans VRIESEMA en Johanna Van der SCHAAF.

4.         Minke HOLWERDA, geboren op 13‑01‑1898 te Engwierum.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 01‑12‑1923 te Oostdongeradeel met Johan HOVING, 26 jaar oud, geboren op 20‑08‑1897 te Kollum, zoon van Pieter HOVING en Jantje DIJKSTRA.

5.         Sijtze HOLWERDA, geboren op 10‑06‑1902 te Engwierum, overleden op 02‑03‑1903 te Engwierum, 265 dagen oud.

 

VIII.57 Jan Jacobs HOLWERDA, geboren op 16‑09‑1844 te Niawier, overleden op 26‑09‑1878 te Ee op 34‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 22‑05‑1868 te Oostdongeradeel met Reinouw Tjiskes BOERSMA, 26 jaar oud, geboren op 08‑03‑1842 te Oostrum, overleden op 31‑01‑1894 te Ee op 51‑jarige leeftijd, dochter van Tjiske Sjoerds BOERSMA en Trijntje Jans CRANS.

Uit dit huwelijk:

1.         Jacob Jans HOLWERDA (zie IX.68).

2.         Trijntje Jans HOLWERDA, geboren op 11‑05‑1872 te Wetzens, overleden op 20‑01‑1950 te Grouw op 77‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 23‑05‑1895 te Oostdongeradeel met Riekele Pieters HOVENGA, 25 jaar oud, geboren op 14‑03‑1870 te Anjum, overleden op 21‑04‑1948 te Anjum op 78‑jarige leeftijd, zoon van Pieter Riekeles HOVENGA en Ytje Jans HELTJENS.

3.         Grietje HOLWERDA, geboren op 24‑06‑1874 te Oostdongeradeel.

4.         Tjitske Jans HOLWERDA (Tjiske, Thomas) (zie IX.73).

5.         Fopke Jans HOLWERDA (Frank) (zie IX.75).

 

VIII.66 Jacob Jacobs HOLWERDA, geboren op 07‑03‑1856 te Niawier.

Gehuwd op 33‑jarige leeftijd op 14‑08‑1889 te Rotterdam met Jansje Wijphina COMMIJS, dochter van Pieter Hendrik COMMIJS en Leigje OOSTHOEK.

Uit dit huwelijk:

1.         Jacob Jan HOLWERDA, geboren op 14‑05‑1890 te Rotterdam.

2.         Leigje Grietje HOLWERDA, geboren op 18‑09‑1892 te Rotterdam.

3.         Jacob HOLWERDA, geboren op 05‑05‑1895 te Rotterdam.

 

IX.6     Jacob HOLWERDA, geboren op 16‑10‑1858 te Oostdongeradeel.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 19‑05‑1881 te Oostdongeradeel met Wytske Van EIZINGA, 20 jaar oud, geboren op 22‑02‑1861 te Oostdongeradeel, dochter van Ids Kornelis Van EIZINGA en Sijke Engberts BOTMA.

Uit dit huwelijk:

1.         levenloos kind HOLWERDA, geboren op 06‑06‑1883 te Oostdongeradeel, overleden op 06‑06‑1883 te Oostdongeradeel, 0 dagen oud.

2.         Eelke HOLWERDA, geboren op 12‑06‑1885 te Oostdongeradeel.

3.         Sijke HOLWERDA, geboren op 02‑05‑1887 te Oostdongeradeel, overleden op 07‑05‑1887 te Westdongeradeel, 5 dagen oud.

4.         Ids HOLWERDA, geboren op 08‑06‑1888 te Oostdongeradeel.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 20‑05‑1911 te Westdongeradeel met Aukje MEMERDA, 23 jaar oud, geboren op 31‑08‑1887 te Westdongeradeel, dochter van Douwe Martens MEMERDA en Fokelina Watzes BIERMA