Stamboom van de familie Jente Holwerda

(juni 2022) Terug naar Mijn Stambomen


mst.

 

I.1        Eijbert ROMKES.

Gehuwd met Antje SJOERDS.

Uit dit huwelijk:

1.         Pieter EGBERTS (Engberts) (zie II.1).

2.         Sjoerd ROMKES, geboren 1723, gedoopt op 12‑08‑1723 te Holwerd.

 

II.1       Pieter EGBERTS (Engberts), geboren 1720, gedoopt op 03‑03‑1720 te Holwerd.

Ondertrouwd op 12‑07‑1755 te Holwerd, gehuwd 1755 met Trijntje JOHANNES, geboren ca 1732.

Uit dit huwelijk:

1.         Engbert HOLWERDA, geboren 1758, gedoopt op 12‑02‑1758 te Holwerd.

2.         Johannes HOLWERDA, geboren 1760, gedoopt op 04‑11‑1760 te Holwerd.

3.         Jintjen Pieters HOLWERDA (Jentje) (zie III.3).

 

III.3      Jintjen Pieters HOLWERDA (Jentje), geboren 1767, gedoopt op 21‑03‑1767 te Holwerd, overleden op 13‑05‑1826 te Ferwerderadeel.

Gehuwd op 18‑05‑1794 te Ferwerderadeel met Trijntje Klases, geboren ca 1770 te Ferwerd, overleden op 31‑12‑1829 te Ferwerderadeel. Weduwe van Jientje Pieters Holwerda. Dochter van Klaas WYBES en Neeltje SIERKS.

Uit dit huwelijk:

1.         Pieter HOLWERDA (zie IV.1).

2.         Neeltje HOLWERDA, geboren op 23‑03‑1802 te Ferwerd, gedoopt op 11‑04‑1802 te Ferwerd, overleden op 26‑04‑1876 te Ferwerd op 74‑jarige leeftijd. Was ongehuwd.

3.         Klaas Jentjes HOLWERDA (zie IV.5).

4.         Anne Jentjes HOLWERDA (zie IV.7).

 

IV.1     Pieter HOLWERDA, geboren op 19‑04‑1795 te Ferwerd, gedoopt op 31‑05‑1795 te Ferwerd, overleden op 29‑10‑1846 te Ferwerderadeel op 51‑jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 22‑jarige leeftijd op 06‑11‑1817 te Ferwerderadeel met Detje Andries ZONDERVAN, geboren te St Annaparochie, dochter van Andries Feddes ZONDERVAN en Grietje AEDES.

Gehuwd (2) op 34‑jarige leeftijd op 06‑08‑1829 te Ferwerderadeel met Riemke Hendriks RIEMERSMA, geboren ca 1805 te Ferwerd, dochter van Hendrik Gerrits RIEMERSMA en Marijke CORNELIS.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Grietje HOLWERDA, geboren op 23‑08‑1818 te Het Bildt, overleden op 18‑01‑1891 te Ferwerderadeel op 72‑jarige leeftijd. Was ongehuwd.

2.         Tryntje HOLWERDA, geboren op 21‑09‑1820 te Het Bildt.

Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 18‑05‑1848 te Oostdongeradeel met Johannes Geerts BRAAKSMA, 26 jaar oud, geboren op 16‑08‑1821 te Oostdongeradeel, zoon van Geert Jans BRAAKSMA en Aaltje Siegers JAALSTRA.

3.         Fedde Pieters HOLWERDA (zie V.4).

Uit het tweede huwelijk:

4.         Jientje HOLWERDA, geboren op 23‑05‑1830 te Ferwerderadeel, overleden op 07‑06‑1830 te Ferwerderadeel, 15 dagen oud.

 

IV.5     Klaas Jentjes HOLWERDA, geboren op 12‑06‑1805 te Hogebeintum, gedoopt op 14‑07‑1805 te Hogebeintum, overleden op 19‑09‑1872 te Ferwerd op 67‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 34‑jarige leeftijd op 21‑05‑1840 te Ferwerderadeel met Tjitske Gerrits KOOISTRA, dochter van Gerrit Ouwes KOOISTRA en Trijntje SIKKES.

Uit dit huwelijk:

1.         Jentje HOLWERDA, geboren op 28‑09‑1841 te Ferwerderadeel, overleden op 27‑10‑1841 te Ferwerderadeel, 29 dagen oud.

2.         Jentje HOLWERDA, geboren op 26‑01‑1844 te Ferwerderadeel, overleden op 24‑04‑1845 te Ferwerderadeel op 1‑jarige leeftijd.

 

IV.7     Anne Jentjes HOLWERDA, geboren op 18‑03‑1808 te Hogebeintum, gedoopt op 03‑04‑1808 te Hogebeintum, overleden op 18‑08‑1872 te Ferwerderadeel op 64‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 31‑jarige leeftijd op 25‑04‑1839 te Ferwerderadeel met Yfke Gerbens Van der SCHAAF, 25 jaar oud, geboren op 21‑01‑1814 te Ferwerderadeel, dochter van Gerben Heerkes Van der SCHAAF en Zeeske Ydes KOOPMANS.

Uit dit huwelijk:

1.         Jentje Annes HOLWERDA (zie V.9).

2.         Gerben HOLWERDA (zie V.12).

3.         Saeaeske HOLWERDA, geboren op 18‑07‑1844 te Ferwerderadeel, overleden op 13‑03‑1866 te Ferwerderadeel op 21‑jarige leeftijd.

4.         Pieter HOLWERDA (zie V.15).

5.         Trijntje HOLWERDA, geboren op 10‑10‑1850 te Blija.

Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op 24‑05‑1879 te Ferwerderadeel met Dirk Melles OOSTERBAAN, 33 jaar oud, geboren op 31‑07‑1845 te Ferwerderadeel, zoon van Melle Gerrits OOSTERBAAN en Janke Dirks UNEMA.

 

V.4       Fedde Pieters HOLWERDA, geboren op 23‑12‑1823 te Leeuwarderadeel, overleden op 07‑05‑1896 te Ferwerderadeel op 72‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op 10‑06‑1852 te Ferwerderadeel met Trijntje Gerrits ROZEMA, 34 jaar oud, geboren op 14‑10‑1817 te Ferwerderadeel, dochter van Gerrit Roelofs ROZEMA en Frouwkje Lieuwes De JONG.

Uit dit huwelijk:

1.         Detje HOLWERDA, geboren op 03‑01‑1855 te Ferwerderadeel, overleden op 30‑01‑1855 te Ferwerderadeel, 27 dagen oud.

2.         Detje HOLWERDA, geboren op 11‑08‑1856 te Ferwerderadeel.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 17‑05‑1879 te Ferwerderadeel met Freerk STIENSTRA, 23 jaar oud, geboren op 25‑10‑1855 te Dantumadeel, zoon van Jogchum Gaeles STIENSTRA en Grietje Freerks BROERSMA.

 

V.9       Jentje Annes HOLWERDA, landarbeider, winkelier, geboren op 30‑03‑1840 te Blija, overleden 1907 te Blija.

Gehuwd (1) op 27‑jarige leeftijd op 18‑05‑1867 te Ferwerderadeel met Marijke Jans DROST, 24 jaar oud, geboren op 04‑06‑1842 te Blija, overleden 1888 te Blija, dochter van Jan Johannes DROST en Yttje Gerbens WAGENAAR.

Gehuwd (2) op 40‑jarige leeftijd op 27‑11‑1880 te Ferwerderadeel met Haakje Klazes WAGENAAR, 41 jaar oud, geboren op 06‑09‑1839 te Blija, overleden 1903 te Blija, dochter van Klaas Gerbens WAGENAAR en Grietje Douwes KOOISTRA.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Yfke HOLWERDA, geboren op 13‑02‑1868 te Ferwerderadeel, overleden 1868.

2.         Ytje HOLWERDA, geboren op 19‑12‑1870 te Ferwerderadeel.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 26‑05‑1894 te Ferwerderadeel met Metske Hylkes VISSER, 27 jaar oud, geboren op 22‑04‑1867 te Tietjerkstradeel, zoon van Hylke Metskes VISSER en Baukje Jelles VEENSTRA.

3.         Anne HOLWERDA, geboren op 19‑01‑1872 te Ferwerderadeel.

Gehuwd op 30‑jarige leeftijd op 17‑05‑1902 te Westdongeradeel met Trijntje OBMA, geboren ca 1875 te Holwerda, dochter van Sikke Tietes OBMA en Sjoukje Jans DIJKSTRA.

4.         Jan HOLWERDA, geboren op 28‑01‑1873 te Ferwerderadeel, overleden 1873.

5.         Jan HOLWERDA, geboren op 07‑11‑1874 te Ferwerderadeel, overleden 1879.

6.         Gerben HOLWERDA, geboren op 17‑02‑1876 te Ferwerderadeel, overleden 1876.

7.         Saeske HOLWERDA, dienstbode bij Kornelis Boersma in Blija, geboren op 15‑02‑1878 te Ferwerderadeel.

8.         Wytske HOLWERDA, dienstbode bij Hyltje Heeringa te Blija, geboren op 22‑06‑1879 te Ferwerderadeel.

9.         Janneke HOLWERDA, geboren op 24‑06‑1880 te Ferwerderadeel.

Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 24‑05‑1902 te Ferwerderadeel met Bokke STELPSTRA, 24 jaar oud, geboren op 01‑03‑1878 te Ferwerderadeel, zoon van Sybren Sakes STELPSTRA en Jitske Bokkes WIERSMA.

Uit het tweede huwelijk:

10.       Klaas HOLWERDA, geboren op 01‑03‑1882 te Ferwerderadeel.

 

V.12     Gerben HOLWERDA, landarbeider, winkelier, geboren op 05‑07‑1841 te Genum, overleden 1925 te Veenwouden.

Gehuwd op 32‑jarige leeftijd op 23‑05‑1874 te Ferwerderadeel met Pietje Mients KAYZER, 30 jaar oud, geboren op 21‑04‑1844 te Hallum, dochter van Meento Hendriks KAYZER en Hinke Tjebbes PEIZEL. Het gezin verhuist in 1893 naar Brantgum.

Uit dit huwelijk:

1.         Meento HOLWERDA (zie VI.17).

2.         Yfke HOLWERDA, geboren op 23‑10‑1880 te Blija, overleden 1969 te De Wilp.

Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op 20‑05‑1909 te Westdongeradeel met Gerlof BEINTEMA, 29 jaar oud, geboren op 17‑07‑1879 te Brantgum, zoon van Tabe Gerlofs BEINTEMA en Pietje Gerrits KAMPSTRA.

 

V.15     Pieter HOLWERDA, geboren op 07‑07‑1848 te Blija.

Gehuwd op 30‑jarige leeftijd op 17‑05‑1879 te Ferwerderadeel met Aaltje Pieters VELTMAN, 24 jaar oud, geboren op 19‑08‑1854 te Ferwerderadeel, dochter van Pieter Pieters VELTMAN en Hiltje Harings FEENSTRA.

Uit dit huwelijk:

1.         Hiltje HOLWERDA, geboren op 18‑01‑1881 te Ferwerderadeel.

Gehuwd met Johannes VALK.

2.         Anne HOLWERDA, geboren op 02‑11‑1882 te Ferwerderadeel.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 18‑05‑1907 te Ferwerderadeel met Jantje GLAS, geboren ca 1884 te Holwerda, dochter van Pieter Sjoerds GLAS en Grietje Harmens Van der MEIJ.

3.         Yfke HOLWERDA, geboren op 07‑06‑1884 te Ferwerderadeel, overleden op 12‑05‑1885, 339 dagen oud.

4.         Pieter HOLWERDA, geboren op 06‑10‑1885 te Ferwerderadeel.

5.         Jippe HOLWERDA, geboren op 23‑10‑1887 te Ferwerderadeel, overleden op 25‑06‑1888 te Ferwerderadeel, 246 dagen oud.

6.         Jippe HOLWERDA, geboren op 22‑10‑1888 te Ferwerderadeel.

7.         Tjalling HOLWERDA, geboren op 22‑02‑1891 te Ferwerderadeel.

8.         Trijntje HOLWERDA, geboren op 25‑01‑1896 te Ferwerderadeel.

9.         Tietje HOLWERDA, geboren op 18‑10‑1899 te Ferwerderadeell.

 

VI.17    Meento HOLWERDA, geboren op 08‑11‑1875 te Blija, overleden 1946 te Bergum.

Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 14‑05‑1903 te Westdongeradeel met Houkje Van der LEI, 27 jaar oud, geboren op 27‑09‑1875 te Sint Anna Parochie, dochter van Waling Van der LEIJ en Rinske WASSENAAR.

Uit dit huwelijk:

1.         Pietje HOLWERDA, geboren 1904 te Brantgum. Ongehuwd, woonde in Bergum.

2.         Waling HOLWERDA, geboren 1906 te Brantgum.

Gehuwd met Aebeltje Van OOSTERMEER.

 

 

 

Terug naar Mijn Stambomen