Stamboom van de familie Jippe Holwerda

(jan 2016) Terug naar Mijn Stambomen


mst.

 

I.1††††††† Abe.

Kind:

1.†††††††† Jippe Abes Holwerda (Iepe, Sippe, Jeppe) (zie II.1).

 

II.1†††††† Jippe Abes Holwerda (Iepe, Sippe, Jeppe), geboren ca 1763 te Miedum. Uit Wijns? Overleden op 12‑04‑1840 te Tietjerkstradeel.

Gehuwd op 01‑09‑1805 te Marrum met Minke Gerbens De Jong, geboren ca 1776 te Jelsum, overleden 1842, 66 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Abe Jippes Holwerda (zie III.1).

2.†††††††† Gerben Holwerda, geboren op 24‑12‑1808 te Miedum, gedoopt op 22‑01‑1809 te Miedum, overleden op 28‑01‑1819 te Tietjerkstradeel op 10‑jarige leeftijd.

3.†††††††† Roel Jippes Holwerda (zie III.6).

4.†††††††† Pieter Jippes Holwerda (zie III.8).

5.†††††††† Gerben Holwerda, geboren op 07‑12‑1819 te Tietjerkstradeel, overleden op 01‑05‑1837 te Leeuwarderadeel op 17‑jarige leeftijd.

6.†††††††† Anne Holwerda, geboren op 26‑04‑1823 te Tietjerkstradeel, overleden op 15‑07‑1848 te Leeuwarderadeel op 25‑jarige leeftijd.

 

III.1†††† Abe Jippes Holwerda, geboren op 17‑06‑1806 te Miedum, gedoopt op 06‑07‑1806 te Lekkum en Miedum.

Gehuwd (1) op 25‑jarige leeftijd op 20‑07‑1831 te Leeuwarderadeel met Doetje Jacobus Regnerus, geboren 1793 te Westernijkerk, gedoopt op 19‑03‑1793 te Westernijkerk, overleden 1834 te Hijum, dochter van Jacob Teunis Regnerus en Neeltje Aukes. {Zij was eerder gehuwd op 28‑10‑1812 te Stiens met Eelke Talsma.}

Gehuwd (2) op 31‑jarige leeftijd op 10‑05‑1838 te Leeuwarderadeel met Taekje Martens Hilarides, 31 jaar oud, geboren op 25‑11‑1806 te Tzum, gedoopt op 14‑12‑1806 te Tzum, dochter van Marten Sytzes Hilarides en Attje Taekes Salverda.

Gehuwd (3) op 36‑jarige leeftijd op 17‑03‑1843 te Leeuwarderadeel met Hyke Hessels Kooy, dochter van Hessel Pieters Kooy en Aaltje Jans.

Uit het eerste huwelijk:

1.†††††††† Minke Holwerda, geboren op 06‑06‑1832 te Leeuwarderadeel, overleden op 22‑07‑1832, 46 dagen oud.

2.†††††††† Minke Holwerda, geboren 1833.

Gehuwd op 20‑05‑1854 te Ferwerderadeel met Pieter Pieters Van Vliet, 29 jaar oud, geboren op 16‑04‑1825 te Hallum, zoon van Pieter Alberts Van Vliet en Lieuwkje Wobbes Boonstra.

Uit het tweede huwelijk:

3.†††††††† Jippe Holwerda, geboren op 07‑12‑1838 te Leeuwarderadeel, overleden op 29‑05‑1861 te Menaldumadeel op 22‑jarige leeftijd. Stierf ongehuwd. Was ongehuwd.

4.†††††††† Marten Holwerda (zie IV.5).

5.†††††††† Attje Holwerda, geboren op 09‑03‑1842 te Leeuwarderadeel.

 

III.6†††† Roel Jippes Holwerda, geboren op 26‑04‑1814 te Tietjerkstradeel.

Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 06‑02‑1842 te Dantumadeel met Jetske Dirks De Vries, 25 jaar oud, geboren op 26‑11‑1816 te Jislum, overleden 1896 te Dantumadeel, dochter van Dirk Heins De Vries en Simkje Sybes Mellema.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Minke Holwerda, geboren op 15‑09‑1841 te Dantumadeel.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 14‑05‑1864 te Westdongeradeel met Sipke Harkes Cuperij, 25 jaar oud, geboren op 27‑11‑1838 te Westdongeradeel. Vertrok in 1883 naar Amerika, zoon van Harke Klazes Cuperij en Eelkje Eddes Saturdag.

2.†††††††† Hein Roelofs Holwerda (zie IV.10).

3.†††††††† Gerben Roelofs Holwerda (zie IV.12).

4.†††††††† Mintje Holwerda, geboren op 08‑06‑1851 te Dantumadeel, overleden 1858 te Dantumadeel.

5.†††††††† Jippe Holwerda (zie IV.15).

 

III.8†††† Pieter Jippes Holwerda, geboren op 31‑12‑1816 te Tietjerkstradeel, overleden op 13‑08‑1884 te Ferwerderadeel op 67‑jarige leeftijd. Oud 67 jaar.

Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 06‑06‑1844 te Leeuwarderadeel met Aukje Hermanus Vos, dochter van Hermanus Jans Vos en Sjoertsje Eintes.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Jippe Holwerda, geboren op 22‑01‑1845 te Leeuwarderadeel, overleden 1845 te Leeuwarderadeel.

2.†††††††† Aaltje Pieters Holwerda, geboren op 08‑03‑1846 te Leeuwarderadeel.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 22‑05‑1869 te Ferwerderadeel met Gerrit Aukes Bennema, 27 jaar oud, geboren op 05‑08‑1841 te Ferwerderadeel, zoon van Auke Gerrits Bennema en Aaltje Barteles Pool.

3.†††††††† Minke Holwerda, geboren op 14‑07‑1849 te Leeuwarderadeel, overleden 1866 te Leeuwarderadeel.

 

IV.5†††† Marten Holwerda, geboren op 11‑03‑1840 te Leeuwarderadeel.

Gehuwd op 34‑jarige leeftijd op 23‑05‑1874 te Leeuwarderadeel met Rinske Jans Van der Ploeg, 34 jaar oud, geboren op 16‑10‑1839 te Leeuwarderadeel, dochter van Jan Formers Van der Ploeg en Aaltje Tijssens Boomsma.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Aaltje Holwerda, geboren op 03‑03‑1875 te Leeuwarderadeel.

2.†††††††† Teakje Holwerda, geboren op 13‑08‑1877 te Leeuwarderadeel.

3.†††††††† Attje Holwerda, geboren op 11‑05‑1879 te Leeuwarderadeel, overleden op 08‑02‑1944 te Gerbesklooster op 64‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 30‑jarige leeftijd op 22‑05‑1909 te Leeuwarderadeel met Douwe Abeles Kamminga, 27 jaar oud, geboren op 23‑08‑1881 te Gerbesklooster, zoon van Abel Wiebes Kamminga en Johanna Jans Broersma.

4.†††††††† Sijke Holwerda, geboren op 03‑06‑1881 te Leeuwarderadeel, overleden op 18‑09‑1969 te Buitenpost op 88‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op 24‑05‑1911 te Achtkarspelen met Christiaan Kornelis Brandsma, 26 jaar oud, geboren op 31‑07‑1884 te Gerkesklooster, overleden op 12‑11‑1970 te Buitenpost op 86‑jarige leeftijd, zoon van Kornelis Alderts Brandsma en Trientje Wytzes Kuipers.

5.†††††††† Jantje Holwerda, geboren op 29‑07‑1884 te Leeuwarderadeel.

 

IV.10†† Hein Roelofs Holwerda, geboren op 12‑09‑1844 te Dantumadeel.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 12‑11‑1868 te Dantumadeel met Itske Gerrits Hoekstra.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Jantje Holwerda, geboren op 11‑01‑1869 te Dantumadeel, Akkerwoude.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 12‑05‑1895 te Dantumadeel met Alle Jans De Vries, geboren te Akkerwoude, zoon van Jan Alles De Vries en Sjoukje Jacobs Vellinga.

2.†††††††† Roelof Holwerda (zie V.10).

3.†††††††† Gerrit Holwerda, geboren op 24‑02‑1873 te Dantumadeel.

4.†††††††† Mintje Holwerda, geboren op 29‑09‑1874 te Dantumadeel, overleden op 28‑07‑1914 te Dantumadeel op 39‑jarige leeftijd. Stierf ongehuwd.

5.†††††††† Gerritje Holwerda, geboren op 08‑11‑1876 te Dantumadeel, Rinsumageest.

Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 01‑10‑1898 te Dantumadeel met Gerrit Vergonet, geboren te Leeuwarden, zoon van Francois Vergonet en Willemke Gerrits Herrema.

6.†††††††† Jetske Holwerda, geboren op 25‑02‑1879 te Dantumadeel.

7.†††††††† Frans Holwerda, geboren op 29‑07‑1881 te Dantumadeel.

8.†††††††† Minke Holwerda, geboren op 17‑10‑1884 te Dantumadeel, overleden op 08‑11‑1884 te Dantumadeel, 22 dagen oud.

 

IV.12†† Gerben Roelofs Holwerda, geboren op 07‑11‑1847 te Dantumadeel.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 15‑03‑1873 te Dantumadeel met Fokje Jacobs Miedema, geboren te Leeuwarden, dochter van Jacob Ypes Miedema en Trijntje De Beer.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Roelof Holwerda, geboren op 23‑01‑1874 te Tietjerkstradeel.

2.†††††††† Jacob Holwerda (zie V.20).

3.†††††††† Jetske Holwerda, geboren op 03‑02‑1877 te Leeuwarden.

4.†††††††† Trijntje Holwerda, geboren op 19‑07‑1879 te Leeuwarden.

5.†††††††† Minke Holwerda, geboren op 27‑11‑1881 te Franeker.

6.†††††††† Minke Holwerda, geboren op 01‑12‑1883 te Achtkarspelen.

7.†††††††† Trijntje Holwerda, geboren op 22‑12‑1885 te Harlingen, overleden op 17‑12‑1939 te Groningen op 53‑jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 28‑jarige leeftijd op 07‑03‑1914 te Schoterland met Wieger Benedick, zoon van Willem Benedick en Taetske Stoelwinder.

Gehuwd (2) met Haije De Jong.

Gehuwd (3) met Piet Hendriks De Ruiter.

8.†††††††† Jitse Holwerda, geboren op 19‑03‑1888 te Harlingen, overleden op 25‑06‑1890 te Dantumadeel op 2‑jarige leeftijd.

9.†††††††† Simkje Holwerda, geboren op 21‑01‑1890 te Harlingen, overleden op 23‑06‑1890 te Dantumadeel, 153 dagen oud.

10.†††††† levenloos kind Holwerda, geboren op 02‑05‑1891 te Leeuwarden, overleden op 02‑05‑1891 te Leeuwarden, 0 dagen oud.

11.†††††† Simkje Holwerda, geboren op 15‑07‑1892 te Harlingen, overleden 1892 te Harlingen.

12.†††††† Jippe Holwerda, geboren 1894 te Groningen, overleden op 24‑05‑1894 te Groningen.

 

IV.15†† Jippe Holwerda, geboren op 03‑09‑1854 te Dantumadeel, overleden op 31‑03‑1922 te Groningen op 67‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 16‑10‑1880 te Oostdongeradeel met Trijntje Oostra, overleden op 10‑09‑1925 te Groningen, dochter van Jan Binne Oostra en Freerkje Theodorus Mulslegel.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Freerkje Holwerda, geboren op 13‑02‑1881 te Dantumadeel.

Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 29‑05‑1902 te Groningen met Sirp Walles, sigarenmaker, zoon van Klaas Walles en Aaltje Alberts.

2.†††††††† Jetske Holwerda, geboren op 13‑02‑1881 te Dantumadeel, overleden op 25‑03‑1888 te Groningen op 7‑jarige leeftijd.

3.†††††††† Roelof Holwerda (zie V.38).

4.†††††††† Jantje Holwerda, geboren op 09‑06‑1884 te Dokkum, overleden op 15‑01‑1885 te Groningen, 220 dagen oud.

 

V.10††† Roelof Holwerda, geboren op 24‑11‑1870 te Dantumadeel, Rinsumageest.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 19‑05‑1897 te Dantumadeel met Sjoerdtje Van der GaliŽn, 27 jaar oud, geboren op 29‑01‑1870 te Dantumadeel, dochter van Feije Jans Van der GaliŽn en Fokje Gerbens Van Dijk.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Hein Holwerda, geboren op 04‑12‑1901 te Dantumadeel.

2.†††††††† Gerrit Holwerda, geboren ca 1908, overleden op 04‑04‑1918 te Dantumadeel.

 

V.20††† Jacob Holwerda, geboren op 10‑07‑1875 te Dantumadeel, overleden op 12‑09‑1930 te Groningen op 55‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 21‑05‑1899 te Groningen met Jeltje Former, 28 jaar oud, geboren op 04‑04‑1871 te Harlingen, dochter van Pieter Former en Aafke Brouwer.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Fokje Holwerda, geboren op 06‑03‑1900 te Groningen, overleden op 14‑06‑1904 te Groningen op 4‑jarige leeftijd.

2.†††††††† Aafke Holwerda, geboren op 01‑09‑1901 te Franker, overleden op 18‑06‑1919 te Zwolle op 17‑jarige leeftijd.

3.†††††††† Fokje Holwerda, geboren op 01‑10‑1905 te Groningen, overleden op 16‑06‑1920 op 14‑jarige leeftijd.

4.†††††††† Pieter Holwerda, geboren 1908 te Groningen, overleden op 07‑10‑1919 te Den Ham.

 

V.38††† Roelof Holwerda, gasfitter, geboren op 14‑10‑1882 te Oostdongeradeel.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 30‑08‑1908 te Groningen met Klaassien Bolhuis, geboren te Westerbroek, Hoogezand, dochter van Jan Bolhuis en Geessien Huisman.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Jan Holwerda, geboren op 27‑12‑1908 te Onstwedde, overleden op 20‑02‑1925 te Ermelo op 16‑jarige leeftijd.

2.†††††††† Jippe Holwerda, overleden op 22‑08‑1909 te Stadskanaal.

3.†††††††† Geessien Holwerda, overleden op 04‑10‑1910 te Stadskanaal.

4.†††††††† Trijntje Holwerda, overleden op 09‑06‑1911 te Stadskanaal.

5.†††††††† Geessien Holwerda, overleden op 25‑10‑1918 te Stadskanaal.

 

 

Terug naar Mijn Stambomen