Stamboom van de familie Marten Holwerda

(jan 2016) Terug naar Mijn Stambomen


mst.

 

I.1        Dirk Jans.

Gehuwd op 12‑05‑1700 te Holwerd. Beiden wonend te Holwerd met Grietje Meijntses.

Uit dit huwelijk:

1.         Harmen Dirks, geboren 1703, gedoopt op 12‑02‑1703 te Holwerd.

2.         Marten Dirks (zie II.2).

3.         Meinse Dirks (zie II.4).

4.         Jacob Dirks, geboren 1713, gedoopt op 19‑03‑1713 te Holwerd.

 

II.2       Marten Dirks, geboren 1705, gedoopt op 19‑10‑1705 te Holwerd.

Ondertrouwd op 30‑04‑1729 te Holwerd. Hij van Holwerd en zij van Blija, gehuwd op 08‑05‑1729 te Blija Hogebeintum met Siebrichje Johannes, geboren te Blija.

Uit dit huwelijk:

1.         Grijtie Dirks, geboren 1731, gedoopt op 16‑12‑1731 te Holwerd.

Gehuwd op 07‑12‑1755 te Westdongeradeel met Goffe Gosses.

2.         Jan Dirks, geboren 1734, gedoopt op 16‑05‑1734 te Holwerd.

3.         Harmen Dirks, geboren 1736, gedoopt op 13‑05‑1736 te Holwerd.

4.         Tjepke Dirks, geboren 1738, gedoopt op 01‑06‑1738 te Holwerd.

5.         Johanna Dirks, geboren 1740, gedoopt op 21‑08‑1740 te Holwerd.

6.         Dirk Martens Holwerda (zie III.7).

7.         Sijbrig Dirks, geboren 1746, gedoopt op 01‑05‑1746 te Holwerd.

Gehuwd op 30‑05‑1768 te Hantum met Johannes Outgers Hansma.

 

II.4       Meinse Dirks, geboren 1708, gedoopt op 09‑09‑1708 te Holwerd.

Ondertrouwd op 02‑06‑1733 te Holwerd, gehuwd 1733 met Jeltje Sybes.

Uit dit huwelijk:

1.         Frouk Meinses, geboren 1735, gedoopt op 27‑11‑1735 te Holwerd.

2.         Sijbe Meinses, geboren 1736, gedoopt op 04‑11‑1736 te Holwerd.

3.         Sijbe Meinses, geboren 1739, gedoopt op 20‑12‑1739 te Holwerd.

4.         Frouck Meinses, geboren 1742, gedoopt op 19‑02‑1742 te Holwerd.

5.         Grietje Meinses, geboren 1744, gedoopt op 06‑12‑1744 te Holwerd.

6.         Dirk Meinses, geboren 1747, gedoopt op 17‑12‑1747 te Holwerd.

7.         Dirkje Meinses, geboren 1750, gedoopt op 27‑11‑1750 te Holwerd.

 

III.7     Dirk Martens Holwerda, geboren 1743, gedoopt op 28‑04‑1743 te Holwerd, overleden op 14‑11‑1827 te Ferwerderadeel. Hij is wed van Antje Douwes.

Gehuwd (1) op 16‑08‑1772 te Hantumhuizen met Trijntje Louws, geboren te Hantumhuizen.

Gehuwd (2) op 25‑05‑1806 te Holwerd met Antje Douwes.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Marten Holwerda, geboren op 16‑12‑1774 te Ee, gedoopt op 25‑12‑1774 te Ee, overleden voor 1779.

2.         Antje Holwerda, geboren op 09‑03‑1777 te Ee, gedoopt op 30‑03‑1777 te Ee.

3.         Marten Holwerda (zie IV.3).

4.         Sybrig Holwerda, geboren op 20‑12‑1781 te Hantumhuizen, gedoopt op 13‑01‑1782 te Hantumhuizen.

5.         Louw Dirks Holwerda (zie IV.7).

 

IV.3     Marten Holwerda, geboren op 24‑09‑1779 te Jouswier, gedoopt op 24‑10‑1779 te Jouswier, overleden op 14‑05‑1861 te Dokkum op 81‑jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 28‑jarige leeftijd op 13‑12‑1807 te Aalsum met Sjoerdtje Louws De Wal, 33 jaar oud, geboren op 27‑03‑1774 te Aalsum, gedoopt op 17‑04‑1774 te Aalsum, overleden op 24‑05‑1835 te Dokkum op 61‑jarige leeftijd, dochter van Louw Teunis De Wal en Saapke Eintes.

Gehuwd (2) op 56‑jarige leeftijd op 12‑11‑1835 te Dokkum met Lijsbeth Romkes Douma.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Durk Martens Holwerda (zie V.1).

2.         Louw Holwerda, geboren op 06‑03‑1810 te Dokkum, gedoopt op 06‑03‑1810 te Dokkum, overleden op 07‑03‑1862 te Oostdongeradeel op 52‑jarige leeftijd. Stierf ongehuwd.

3.         Sake Holwerda, geboren op 30‑03‑1812 te Dokkum, overleden op 27‑06‑1814 te Dokkum op 2‑jarige leeftijd.

4.         Trijntje Martens Holwerda, geboren op 14‑02‑1814 te Dokkum, overleden op 30‑10‑1853 op 39‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 18‑05‑1837 te Oostdongeradeel met Wiebe Jans Mokma, geboren ca 1803 te Ee, zoon van Jan Gerbens Mokma en Durkjen Wiebes Kamstra.

 

IV.7     Louw Dirks Holwerda, geboren op 09‑02‑1785 te Donkerbroek, gedoopt op 06‑03‑1785 te Donkerbroek, overleden op 18‑04‑1846 te Blija, Ferwerderadeel op 61‑jarige leeftijd. Bij overlijden staan andere ouders vermeld. Daar echter noch huwelijk noch dopen van kunnen vinden. Daarom op basis van vernoemingen toch in deze familie geplaatst.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 17‑05‑1809 te Blija‑Hogebeintum met Dieuwke Harmens Damstra (Domstra), geboren te Blija, overleden op 29‑07‑1864 te Akkerwoude, dochter van Harmen Damstra en IJtje Oebsens.

Uit dit huwelijk:

1.         Harmen Holwerda (zie V.7).

2.         Trijntje Louws Holwerda, geboren op 19‑03‑1812 te Blija.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 12‑05‑1836 te Westdongeradeel met Gosse Taekes Bontekoe, geboren ca 1807 te Blija, zoon van Taeke Gosses Bontekoe en Janke Riemsma.

3.         Dirk Louws Holwerda (zie V.11).

4.         Gerben Holwerda, geboren op 15‑12‑1816 te Blija, overleden op 20‑12‑1816 te Blija, 5 dagen oud.

5.         Ytje Holwerda, geboren op 25‑03‑1818 te Blija.

Gehuwd op 16‑jarige leeftijd op 15‑05‑1834 te Ferwerderadeel met Jelle Ulbes Sinderen.

6.         Gerben Holwerda (zie V.17).

7.         Siebrigje Holwerda, geboren op 03‑09‑1822 te Ferwerderadeel, overleden op 21‑06‑1846 te Dantumadeel op 23‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 18‑11‑1843 te Dantumadeel met Emke Aukes Van der Meer.

8.         Louw Holwerda, geboren op 29‑01‑1825 te Ferwerderadeel, overleden op 20‑04‑1837 te Ferwerderadeel op 12‑jarige leeftijd.

9.         Marten Holwerda, geboren op 11‑03‑1829 te Ferwerderadeel, overleden op 16‑05‑1839 te Ferwerderadeel op 10‑jarige leeftijd.

 

V.1      Durk Martens Holwerda, geboren op 15‑11‑1808 te Dokkum, gedoopt op 27‑11‑1808 te Dokkum, overleden op 18‑04‑1853 te Oostdongeradeel op 44‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 17‑05‑1835 te Dokkum met Akke Aukes Rauwerda, geboren ca 1802, overleden op 11‑10‑1876 te Oostdongeradeel, dochter van Auke Klaazes Rauwerda en Blijke Jurjens Uitterdijk.

Uit dit huwelijk:

1.         Sjoerdtje Dirks Holwerda, geboren op 01‑07‑1837 te Oostdongeradeel, overleden op 27‑10‑1890 te Oostdongeradeel op 53‑jarige leeftijd, 53 jaar oud.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 18‑05‑1860 te Oostdongeradeel met Piebe Simons De Vries, 27 jaar oud, geboren op 21‑02‑1833 te Oostdongeradeel, zoon van Simon De Vries en Wytske Simons Vellinga.

2.         Marten Holwerda, geboren op 08‑11‑1839 te Oostdongeradeel, overleden op 18‑11‑1849 te Oostdongeradeel op 10‑jarige leeftijd.

3.         Auke Holwerda (zie VI.4).

 

V.7      Harmen Holwerda, geboren op 28‑01‑1810 te Blija, gedoopt op 25‑02‑1810 te Blija, overleden 1875.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 12‑05‑1836 te Ferwerderadeel met Tetje Hanses Kroodsma.

Uit dit huwelijk:

1.         Hans Harmens Holwerda (zie VI.6).

2.         Grietje Holwerda, geboren op 17‑04‑1846 te Dantumadeel.

 

V.11    Dirk Louws Holwerda, geboren op 26‑10‑1814 te Blija, overleden 1849.

Gehuwd (1) op 20‑jarige leeftijd op 18‑06‑1835 te Westdongeradeel met Klaaske Syverts Postuma, overleden op 22‑04‑1836.

Gehuwd (2) op 25‑jarige leeftijd op 11‑04‑1840 te Tietjerkstradeel met Sytse Harkes Veninga, 21 jaar oud, geboren op 24‑12‑1818 te Dantumadeel, dochter van Harke Tjeerds Veninga en Beitske Sydses Miedema.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Louw Holwerda, geboren op 04‑04‑1836 te Ferwerderadeel, overleden op 30‑04‑1838 te Ferwerderadeel op 2‑jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:

2.         Louw Holwerda, geboren op 23‑03‑1841 te Tietjerkstradeel, overleden 1841.

3.         Berber Holwerda, geboren op 14‑06‑1842 te Tietjerkstradeel, overleden op 22‑11‑1845 te Tietjerkstradeel op 3‑jarige leeftijd.

4.         Dieuwke Holwerda, geboren op 02‑12‑1843 te Tietjerkstradeel, overleden op 14‑10‑1847 te Tietjerkstradeel op 3‑jarige leeftijd.

5.         Klaaske Holwerda, geboren op 08‑09‑1845 te Tietjerkstradeel, overleden op 11‑02‑1919 te Leeuwarden op 73‑jarige leeftijd. Weduwe.

6.         Louw Holwerda (zie VI.14).

7.         Berber Dirks Holwerda, geboren op 01‑06‑1849 te Tietjerkstradeel.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 04‑09‑1875 te Leeuwarden met Johannes Nuyen, 28 jaar oud, geboren op 19‑04‑1847 te Sneek, zoon van Anne Nuyen en Johanna Oppenhuis.

 

V.17    Gerben Holwerda, geboren op 06‑06‑1820 te Blija, overleden 1901.

Gehuwd (1) op 20‑jarige leeftijd op 19‑09‑1840 te Tietjerkstradeel met Trijntje Pybes Veenstra, 20 jaar oud, geboren op 27‑11‑1819 te Tietjerkstradeel, dochter van Pybe Keimpes Veenstra en Hinke Jans Kroese.

Gehuwd (2) op 32‑jarige leeftijd op 24‑03‑1853 te Dantumadeel met Baukje Sytses Ros, 36 jaar oud, geboren op 10‑05‑1816 te Dantumawoude, dochter van Sytse Haan Ros en Aaltje Sijbrens.

Gehuwd (3) op 49‑jarige leeftijd op 18‑11‑1869 te Dantumadeel met Antje Fockes Westerga.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Piebe Gerbens Holwerda, geboren op 18‑10‑1841 te Tietjerkstradeel, overleden op 31‑03‑1902 op 60‑jarige leeftijd.

2.         Dieuwke Gerbens Holwerda, geboren op 17‑07‑1844 te Tietjerkstradeel, overleden op 07‑02‑1905 te Tietjerkstradeel op 60‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 10‑05‑1866 te Dantumadeel met Ritske Jans Jansma, 25 jaar oud, geboren op 01‑11‑1840 te Dantumadeel, zoon van Jan Ritskes Jansma en Tjeerdtje Johannes Van der Staal.

 

VI.4     Auke Holwerda, geboren op 27‑11‑1842 te Oostdongeradeel, overleden op 21‑07‑1917 te Dokkum op 74‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 13‑05‑1869 te Oostdongeradeel met Barber Wiersma, 31 jaar oud, geboren op 07‑03‑1838 te Oostdongeradeel, dochter van Thomas Formers Wiersma en Trijntje Piers Rijpma.

Uit dit huwelijk:

1.         Trijntje Holwerda, geboren op 10‑05‑1870 te Dokkum.

2.         Durkje Holwerda, geboren op 15‑03‑1872 te Dokkum, overleden 1891.

3.         Durk Aukes Holwerda (zie VII.3).

4.         Akke Holwerda, geboren op 14‑12‑1876 te Dokkum.

Gehuwd op 44‑jarige leeftijd op 27‑10‑1921 te Dantumadeel met Berend Noordhof, 57 jaar oud, geboren op 19‑03‑1864 te Kollumerland, zoon van Lukas Noordhof en Klaaske Meinderts Van der Steeg.

5.         Thomas Holwerda, geboren op 25‑02‑1879 te Dokkum, overleden op 30‑08‑1897 te Dokkum op 18‑jarige leeftijd.

 

VI.6     Hans Harmens Holwerda, geboren op 18‑07‑1837 te Tietjerkstradeel, overleden op 26‑07‑1910 te Dantumadeel op 73‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op 17‑05‑1866 te Dantumadeel met Fetje Jans De Jong, 24 jaar oud, geboren op 05‑01‑1842 te Dantumadeel, dochter van Jan Johannes De Jong en Baukje Adzers De Vries.

Uit dit huwelijk:

1.         Jan Holwerda (zie VII.8).

2.         Tetje Holwerda, geboren op 23‑07‑1870 te Dantumadeel.

3.         Harmen Holwerda, geboren op 22‑11‑1872 te Dantumadeel, overleden op 28‑11‑1872 te Dantumadeel, 6 dagen oud.

4.         Baukje Holwerda, geboren op 23‑03‑1876 te Dantumadeel.

5.         Harmen Holwerda, geboren op 11‑02‑1879 te Dantumadeel.

6.         Grietje Holwerda, geboren op 19‑09‑1883 te Dantumadeel.

 

VI.14   Louw Holwerda, geboren op 27‑12‑1847 te Tietjerkstradeel, overleden op 21‑11‑1921 te Leeuwarderadeel op 73‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 32‑jarige leeftijd op 02‑12‑1880 te Leeuwarderadeel met Sjoerdje Kornelis Dekenga, 26 jaar oud, geboren op 20‑05‑1854 te Leeuwarderadeel, dochter van Cornelis Folkerts Dekenga en Jetske Durks Kramer.

Uit dit huwelijk:

1.         Dirk Holwerda, geboren op 09‑10‑1883 te Leeuwarderadeel.

2.         Kornelis Holwerda, geboren op 28‑04‑1887 te Leeuwarderadeel.

3.         Jetze Holwerda, geboren op 24‑06‑1895 te Leeuwarderadeel.

 

VII.3    Durk Aukes Holwerda, geboren op 11‑12‑1873 te Dokkum.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 24‑06‑1897 te Oostdongeradeel met Trijntje Jippes Wijbenga, 24 jaar oud, geboren op 14‑04‑1873 te Oostdongeradeel, dochter van Jippe Andries Wijbenga en Saakje Jacobs Braaksma.

Uit dit huwelijk:

1.         Auke Holwerda (zie VIII.1).

2.         Jippe Holwerda (zie VIII.3).

3.         Saakje Holwerda, geboren 1903.

Gehuwd met Jan Scholtens, Onderwijzer.

4.         Thomas Holwerda (zie VIII.7).

5.         Marten Holwerda (zie VIII.9).

 

VII.8    Jan Holwerda, geboren op 10‑01‑1869 te Dantumadeel.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 22‑05‑1895 te Dantumadeel met Sjoukje Van der Zwaag, 21 jaar oud, geboren op 03‑02‑1874 te Dantumadeel, dochter van Jan Martens Van der Zwaag en Trijntje Louws Van der Zwaag.

Uit dit huwelijk:

1.         Hans Holwerda, geboren op 20‑09‑1896 te Dantumadeel.

2.         Trijntje Holwerda, geboren op 12‑03‑1898 te Dantumadeel.

3.         Fetje Holwerda, geboren op 01‑09‑1899 te Dantumadeel.

4.         Jantje Holwerda, geboren op 05‑07‑1901 te Dantumadeel.

 

VIII.1   Auke Holwerda, Onderwijzer, leraar, geboren op 28‑04‑1899 te Nes (Westdongeradeel).

Gehuwd met Johanna Verrips, geboren 1909 te Baambrugge.

Uit dit huwelijk:

1.         Gerardina Susanna Holwerda, geboren 1933.

Gehuwd met P. Jellema, Leraar.

2.         Dirk Nicolaas Auke Holwerda (zie IX.3).

3.         Catharina Johanna Holwerda, geboren 1936.

Gehuwd met Renze Van der Meer, Boekhouder.

4.         Nicolaas Jacob Holwerda, Arts, geboren 1946.

 

VIII.3   Jippe Holwerda, geboren op 21‑02‑1901 te Westdongeradeel.

Gehuwd met Trijntje Tilma, geboren 1911.

Uit dit huwelijk:

1.         Catharina Ida Holwerda.

Gehuwd met Willem Wesselius.

2.         Ida Holwerda.

3.         Saakje Holwerda.

Gehuwd met Tjerk De Jong.

4.         Baukje Holwerda.

Gehuwd met Jan De Graaf.

5.         Jeltje Holwerda.

 

VIII.7   Thomas Holwerda, Onderwijzer, geboren op 07‑01‑1905 te Nes, overleden 1979.

Gehuwd met Wilhelmina Koers, geboren op 12‑08‑1913 te Amsterdam, overleden 1987.

Uit dit huwelijk:

1.         Durk Albert Holwerda (zie IX.16).

2.         Auke Holwerda (zie IX.18).

3.         Albert Holwerda.

 

VIII.9   Marten Holwerda, Leraar, geboren 1914.

Gehuwd met Saakje Hania.

Uit dit huwelijk:

1.         Pier Holwerda (zie IX.21).

2.         Dirk Holwerda.

3.         Arend Holwerda, Tandarts.

4.         Jippe Thoma Holwerda.

 

 

 

Terug naar Mijn Stambomen