Stamboom van de familie Tjeerd Thomas Holwerda

(mei 2018) Terug naar Mijn Stambomen


mst.

 

I.1        Thomas HENDRIKS, geboren ca 1665 te Bergum.

Gehuwd op 18‑08‑1690 te Garijp. Hij wonende te Bergum, zij te Garijp. Echtgenote is Trijntje TJEERDS, geboren ca 1678 te Garijp, dochter van Tjeerd GERRITS en Reinow Sjoerds.

Uit dit huwelijk:

1.         Rinske THOMAS, geboren 1693 te Garijp, gedoopt op 11‑06‑1693 te Garijp.

2.         Hendrik THOMAS, geboren 1695 te Garijp, gedoopt op 10‑03‑1695 te Garijp.

3.         Tjeerd THOMAS (zie II.3).

4.         Pytter THOMAS, geboren 1699 te Garijp, gedoopt op 30‑07‑1699 te Garijp.

5.         Lammert THOMAS, geboren 1699 te Garijp, gedoopt op 30‑07‑1699 te Garijp.

 

II.3       Tjeerd THOMAS, geboren 1696 te Garijp, gedoopt op 08‑11‑1696 te Garijp.

Ondertrouwd op 12‑03‑1724 te Oudega, gehuwd 1724 met Trijntje Ypes, geboren 1694 te Boornbergum, dochter van Ype HENDRIKS en Blijcke Fockes.

Uit dit huwelijk:

1.         Thomas TJEERDS (zie III.1).

2.         Ype TJEERDS, geboren 1727 te Opeinde, gedoopt op 04‑10‑1727.

3.         Hendrik TJEERDS, geboren 1730 te Opeinde, gedoopt op 12‑03‑1730.

4.         Trijntje TJEERDS, geboren 1732 te Bergum, gedoopt op 01‑06‑1732 te Bergum.

5.         Gerrit TJEERDS, geboren 1734 te Bergum, gedoopt op 25‑04‑1734 te Bergum.

6.         Blijke TJEERDS, geboren naj. 1735 te Boornbergum.

Gehuwd 1759 te Drachten met Aldert Sytzes BERGSTRA, geboren ca 1726.

 

III.1      Thomas TJEERDS, geboren 1725 te Opeinde, gedoopt op 30‑12‑1725 te Opeinde.

Gehuwd op 24‑10‑1751 te Bergum met Antje Gerrits, geboren 1728 te Langweer.

Uit dit huwelijk:

1.         Tjeerd THOMAS (zie IV.1).

2.         Trijntje THOMAS, geboren 1761 te Oudwoude, gedoopt op 30‑08‑1761 te Oudwoude.

3.         Baukjen THOMAS, geboren 1764 te Oudwoude, gedoopt op 21‑10‑1764 te Oudwoude.

 

IV.1     Tjeerd THOMAS, geboren 1752 te Oudwoude, gedoopt op 25‑07‑1756 te Kollumerzwaag, overleden op 13‑10‑1821 te Oosternijkerk. Hij verkoopt in 1812 te Nijkerk een huis en een herberg voor fr. 4200. Gehuwd (1) op 24‑11‑1782 te Oosternijkerk met Elske Dirks, geboren ca 1760.

Gehuwd (2) op 26‑12‑1784 te Oosternijkerk met Trijntje Wytzes HOLWERDA (Holverda), geboren 1754 te Engwierum, gedoopt op 01‑09‑1754 te Engwierum, overleden op 04‑04‑1820 te Oosternijkerk. Echtgenoot Tjeerd Thomas neemt de achternaam van zijn vrouw aan. Zie voor haar voorouders de stamboom van Jelle Wytzes. Dochter van Wytze Jacobs HOLWERDA en Sjieuwke MINTJES. Tjeerd neemt de naam Holwerda aan, zie voor zijn voorouders de lijn Tjeerd Thomas.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Elske HOLWERDA, geboren op 11‑02‑1784 te Oosternijkerk, gedoopt op 28‑03‑1784 te Oosternijkerk.

Uit het tweede huwelijk:

2.         Sjuwke HOLWERDA, geboren op 13‑12‑1785 te Oosternijkerk, gedoopt op 25‑12‑1785 te Oosternijkerk, overleden 1828 te Oosternijkerk.

3.         Thomas Tjeerds HOLWERDA (zie V.3).

4.         Antje HOLWERDA, geboren op 27‑04‑1789 te Oosternijkerk, gedoopt op 10‑05‑1789 te Oosternijkerk, overleden op 10‑01‑1875 op 85‑jarige leeftijd.

Gehuwd 1809 te Oostdongeradeel met Pieter Douwes TILKEMA, geboren op 17‑11‑1783 te Oosternijkerk, overleden op 03‑07‑1852 te Oosternijkerk op 68‑jarige leeftijd, zoon van Douwe Pieters TILKEMA en Fetje Jans.

5.         Maaike HOLWERDA, geboren op 07‑11‑1791 te Oosternijkerk, gedoopt op 27‑11‑1791 te Oosternijkerk.

6.         Wijtse HOLWERDA, geboren op 04‑12‑1793 te Oosternijkerk, gedoopt op 22‑12‑1793 te Oosternijkerk.

7.         Jacob HOLWERDA (zie V.9).

 

V.3       Thomas Tjeerds HOLWERDA, geboren op 19‑01‑1787 te Oosternijkerk, gedoopt op 04‑03‑1787 te Oosternijkerk. Hij koop in 1795 een herberg in Oosternijkerk.

Gehuwd 1815 te Oostdongeradeel met Lijsbert Sjoukes WIERSMA, geboren 1794 te Ferwerd, overleden 1863 te Oosternijkerk, dochter van Sjouke Johannes WIERSMA en Wytske JOUKES.

Uit dit huwelijk:

1.         Trijntje Thomas HOLWERDA, geboren op 31‑01‑1816 te Oosternijkerk.

Gehuwd (1) op 20‑jarige leeftijd op 20‑05‑1836 te Oostdongeradeel met Jan Jans TALSMA, geboren 1804 te Rinsumageest, overleden 1840 te Niawier, zoon van Jan Jans TALSMA en Aaltje Gerrits RIJPSTRA.

Gehuwd (2) op 29‑jarige leeftijd op 21‑03‑1845 te Oostdongeradeel met Douwe Wopkes DOUMA, geboren 1823 te Ee, overleden 1861 te Ee, zoon van Wopke Romkes DOUMA en Trijntje Jans Van der MEULEN.

2.         Tjeerd Thomas HOLWERDA, geboren op 17‑12‑1817 te Oosternijkerk, overleden op 08‑04‑1847 te Oostdongeradeel op 29‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 14‑05‑1840 te Oostdongeradeel met Trientje Abrahams BLOM, geboren 1809 te Oosternijkerk, overleden 1889 te Oosternijkerk.

3.         Sjouke Thomas HOLWERDA, geboren op 07‑11‑1819 te Oosternijkerk, overleden 1870.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 22‑05‑1845 te Oostdongeradeel met Fettje Sybrens SLAGTER, 21 jaar oud, geboren op 15‑07‑1823 te Anjum, overleden op 03‑08‑1897 te Oostdongeradeel op 74‑jarige leeftijd, dochter van Syberen Jans SLAGTER en Folkjen Feddes SONNEMA.

4.         Wytze HOLWERDA, geboren op 08‑11‑1821 te Oosternijkerk, overleden 1909.

5.         Tytje Tomas HOLWERDA, geboren op 20‑12‑1823 te Oosternijkerk.

6.         Wytske HOLWERDA, geboren op 25‑10‑1825 te Oosternijkerk, overleden 1901 te Oosternijkerk.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 29‑05‑1848 te Oostdongeradeel met Dirk Haaijes ZWART, geboren 1813 te Oosternijkerk, overleden 1853 te Oosternijkerk, zoon van Haaije Pieters ZWART en Sjoerdtje Andries VEENDORP.

7.         Durk HOLWERDA, geboren op 03‑01‑1829 te Oostdongeradeel, overleden 1830.

8.         Dirkjen HOLWERDA, geboren op 16‑04‑1831 te Oosternijkerk, overleden 1883.

Gehuwd met Hendrik Gerrits De ZWART.

9.         Attje HOLWERDA, geboren op 10‑01‑1835 te Oosternijkerk, overleden 1929.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 20‑07‑1858 te Oostdongeradeel met Jelte De WILDE, 25 jaar oud, geboren op 14‑12‑1832 te Oostdongeradeel, zoon van Christiaan Jelles De WILDE en Aaltje Wiebrens TUINDER.

 

V.9       Jacob HOLWERDA, geboren op 01‑11‑1795 te Oosternijkerk, gedoopt op 22‑11‑1795 te Oosternijkerk.

Gehuwd (1) op 23‑jarige leeftijd op 23‑11‑1818 te Oostdongeradeel met Antje Popes KLAVER, geboren 1798 te Nes, dochter van Pope Tammes KLAVER en Lijsbert Hanzes.

Gehuwd (2) op 39‑jarige leeftijd op 26‑06‑1835 te Oostdongeradeel met Jantje Tjalling MEINSMA, geboren 1805 te Nes, overleden 1877 te Lioessens, dochter van Tjalling Jans MEINSMA en Aafke Meinderts De JONG.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Pope Jacobs HOLWERDA (zie VI.17).

2.         Tjeerd Jacobs HOLWERDA (zie VI.19).

3.         Lijsbeth HOLWERDA, geboren op 27‑06‑1823 te Oosternijkerk, overleden 1824 te Oosternijkerk.

4.         Hans Jacobs HOLWERDA, geboren op 13‑10‑1826 te Oosternijkerk, overleden op 05‑08‑1829 te Oosternijkerk op 2‑jarige leeftijd.

5.         Elisabeth HOLWERDA, geboren op 21‑06‑1829 te Oosternijkerk, overleden 1831 te Oosternijkerk.

6.         Thomas Jacobs HOLWERDA (zie VI.25).

7.         Anne Jacobs HOLWERDA (zie VI.27).

Uit het tweede huwelijk:

8.         Tjalling Jacobs HOLWERDA (zie VI.30).

9.         Trijntje HOLWERDA, geboren op 08‑03‑1838 te Oosternijkerk.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 16‑05‑1863 te Oostdongeradeel met Steven Jans Van der MEULEN, geboren 1835 te Nes, overleden 1896 te Niawier, zoon van Jan Pieters Van der MEULEN en Pietje Willems Van der PLOEG.

10.       Aafke HOLWERDA, geboren op 08‑01‑1840 te Oosternijkerk.

Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 23‑05‑1867 te Oostdongeradeel met Harmen DIJKSTRA.

11.       Klaaske HOLWERDA, geboren op 08‑08‑1842 te Oosternijkerk.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 14‑05‑1869 te Oostdongeradeel met Rienk BARWEGEN, 29 jaar oud, geboren op 02‑05‑1840 te Hennaarderadeel, zoon van Jan Rienks BARWEGEN en Lutske Ymes PIEKSTRA.

 

VI.17    Pope Jacobs HOLWERDA, geboren op 29‑08‑1819 te Oosternijkerk, overleden 1907 te Anjum.

Gehuwd 1846 met Baukjen Hanzes HOLWERDA, geboren op 22‑01‑1823 te Ezumazijl, Anjum, overleden 1904 te Anjum, dochter van Hans Jacobs HOLWERDA en Grietje Wijbes RADEMAKER.

Uit dit huwelijk:

1.         Jacob Popes HOLWERDA (zie VII.1).

2.         Tjeerd Popes HOLWERDA (zie VII.3).

3.         Reinder Popes HOLWERDA (zie VII.5).

4.         Grietje HOLWERDA, geboren op 11‑02‑1858 te Oostdongeradeel.

5.         Wiebe HOLWERDA (zie VII.8).

 

VI.19    Tjeerd Jacobs HOLWERDA, geboren op 13‑07‑1821 te Oosternijkerk, overleden 1907 te Oosternijkerk.

Gehuwd (1) op 29‑jarige leeftijd op 15‑05‑1851 te Oostdongeradeel met Aaltje Tjeerds De GROOT, 26 jaar oud, geboren op 31‑10‑1824 te Metslawier, overleden 1854 te Metslawier, dochter van Tjeerd Jacobs De GROOT en Trijntje Botes WESTRA.

Gehuwd (2) op 34‑jarige leeftijd op 10‑05‑1856 te Oostdongeradeel met Hendrikje Roelofs STELLEMA, 32 jaar oud, geboren op 19‑02‑1824 te Kollum, overleden 1880 te Metslawier, dochter van Roelof Harmens STELLEMA en Sijke Geerts POSTMA.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Antje Tjeerds HOLWERDA, geboren op 25‑12‑1851 te Metslawier, overleden 1941 te Metslawier.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 21‑05‑1874 te Oostdongeradeel met Jan Gerrits Van der KOOI, geboren 1843 te Morra, zoon van Gerrit Jans Van der KOOI en Trijntje Klazes CRANS.

Uit het tweede huwelijk:

2.         Sijke Tjeerds HOLWERDA, geboren op 28‑04‑1858 te Metslawier, overleden 1941 te Engwierum.

Gehuwd op 33‑jarige leeftijd op 23‑05‑1891 te Oostdongeradeel met Douwe Sytzes KEEKSTRA, 31 jaar oud, geboren op 20‑09‑1859 te Engwierum, overleden 1914 te Engwierum, zoon van Sytze Klazes KEEKSTRA en Menke Douwes DOUMA.

3.         Jacob Tjeerds HOLWERDA (zie VII.14).

4.         Thomas HOLWERDA, geboren op 29‑09‑1863 te Metslawier, overleden 1864.

5.         Roelofke HOLWERDA, geboren op 22‑09‑1866 te Metslawier, overleden 1942.

Gehuwd op 32‑jarige leeftijd op 10‑05‑1899 te Oostdongeradeel met Jelle PAFFORAAD, geboren 1866 te Ee, overleden 1963 te Ee, zoon van Folkert Jelles PAFFORAAD en Trijntje Sjoerd Van der TUIN.

 

VI.25    Thomas Jacobs HOLWERDA, geboren op 06‑10‑1831 te Oosternijkerk, overleden 1908 te Oosternijkerk.

Gehuwd op 34‑jarige leeftijd op 17‑05‑1866 te Oostdongeradeel met Tytje Freerks De BOER, 35 jaar oud, geboren op 19‑06‑1830 te Nes, overleden 1900 te Oosternijkerk, dochter van Freerk Wytzes De BOER en Gerritje Tjeerds EISMA.

Uit dit huwelijk:

1.         Jacob Thomas HOLWERDA (zie VII.20).

2.         Gerritje Thomas HOLWERDA, geboren op 21‑12‑1869 te Oosternijkerk, overleden 1870 te Oosternijkerk.

3.         Gerritje Thomas HOLWERDA, geboren op 14‑10‑1870 te Oosternijkerk, overleden 1912.

4.         Antje Thomas HOLWERDA, geboren op 07‑02‑1872 te Oosternijkerk, overleden 1960 te Aalzum.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 22‑05‑1897 te Oostdongeradeel met Durk MINNEMA, geboren 1871 te Niawier, overleden 1938 te Leeuwarden, zoon van Douwe Jaspers MINNEMA en Gerritje Durks CUPERIJ.

5.         Freerk Thomas HOLWERDA, geboren op 13‑05‑1877 te Oosternijkerk, overleden 1877.

 

VI.27    Anne Jacobs HOLWERDA, geboren op 21‑03‑1834 te Oosternijkerk, overleden 1914 te Nes.

Gehuwd (1) op 25‑jarige leeftijd op 14‑05‑1859 te Westdongeradeel met Grietje Pieters ZAADSMA, geboren 1831 te Oosternijkerk, overleden 1871 te Nes, dochter van Pieter Jans SAADSMA en Tjitske Louwes DIJKSTRA.

Gehuwd (2) op 36‑jarige leeftijd op 18‑03‑1871 te Westdongeradeel met Saapke MIEDEMA, 34 jaar oud, geboren op 31‑01‑1837 te Metslawier, dochter van Bokke Sapes MIEDEMA en Korneliske Kornelis POSTMA.

Uit het eerste huwelijk:

1.         nn HOLWERDA, geboren 1860 te Nes.

2.         Tjitske Annes HOLWERDA, geboren op 13‑12‑1863 te Nes, overleden 1864.

3.         Tjitske Annes HOLWERDA, geboren op 06‑11‑1865 te Nes.

Gehuwd op 35‑jarige leeftijd op 06‑06‑1901 te Westdongeradeel met Freerk De BOER.

Uit het tweede huwelijk:

4.         Grietje Annes HOLWERDA, geboren op 23‑01‑1873 te Nes.

5.         Jacob Annes HOLWERDA, geboren op 03‑04‑1876 te Nes, overleden 1877 te Nes.

6.         Bokke Annes HOLWERDA (zie VII.33).

 

VI.30    Tjalling Jacobs HOLWERDA, geboren op 02‑03‑1836 te Oosternijkerk.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 22‑05‑1858 te Oostdongeradeel met Romkje Tjallings De VRIES, 20 jaar oud, geboren op 10‑06‑1837 te Hantumhuizen, overleden 1898 te Oosternijkerk, dochter van Tjalling Johannes De VRIES en Ytje Idses BANGA.

Uit dit huwelijk:

1.         Jacob Tjallings HOLWERDA (zie VII.35).

2.         Ytje Tjallings HOLWERDA, geboren op 31‑01‑1862 te Hantumhuizen, overleden op 15‑06‑1947 te Delfzijl op 85‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op 12‑11‑1891 te Oostdongeradeel met Willem Van GELDEREN, 33 jaar oud, geboren op 12‑02‑1858 te Leeuwarden, overleden op 23‑04‑1915 te Delfzijl op 57‑jarige leeftijd, zoon van Johannes Van GELDEREN en Tjitske NAUTA.

3.         Tjalling Tjallings HOLWERDA (zie VII.39).

4.         Jan Tjallings HOLWERDA (zie VII.41).

5.         Jantje Tjallings HOLWERDA, geboren op 12‑09‑1873 te Dantumawoude, overleden 1955 te Ternaard.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 20‑05‑1899 te Oostdongeradeel met Fetze BOSCH, geboren 1873 te Hantumeruitburen, zoon van Willem Fetze BOSCH en Dirkje Wytzes MIEDEMA.

6.         Johannes Tjallings HOLWERDA, geboren op 08‑02‑1878 te Oosternijkerk, overleden 1880.

7.         Johannes Tjallings HOLWERDA (zie VII.46).

 

VII.1    Jacob Popes HOLWERDA, geboren op 17‑12‑1847 te Oosternijkerk, overleden op 02‑04‑1935 te Anjum op 87‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op 19‑05‑1877 te Oostdongeradeel met Trijntje Tjipkes OOSTERLING, 25 jaar oud, geboren op 10‑04‑1852 te Paesens, overleden op 18‑05‑1896 te Anjum op 44‑jarige leeftijd, dochter van Tjipke Douwes OOSTERLING en Johanna Baukes WAUDWIJK.

Uit dit huwelijk:

1.         Doodgeboren dochter HOLWERDA, geboren 1878, overleden 1878.

2.         Pope Jacobs HOLWERDA (zie VIII.2).

3.         Tjipke Jacobs HOLWERDA (zie VIII.4).

4.         Baukje HOLWERDA, geboren op 26‑03‑1884 te Oostdongeradeel, overleden 1884.

5.         Bauke Jacobs HOLWERDA (zie VIII.7).

6.         Catrinus HOLWERDA, Melktapper, geboren op 18‑05‑1896 te Oostdongeradeel, overleden 1978 te Anjum.

 

VII.3    Tjeerd Popes HOLWERDA, geboren op 09‑07‑1849 te Metslawier, overleden 1931 te Oosternijkerk.

Gehuwd op 33‑jarige leeftijd op 19‑05‑1883 te Oostdongeradeel met Aukje Annes SMITS, geboren 1858 te Hantum, overleden 1942 te Oosternijkerk, dochter van Anne Sapes SMITS en Trijntje Klazes ELGERSMA.

Uit dit huwelijk:

1.         Pope Tjeerds HOLWERDA (zie VIII.10).

2.         Trijntje Tjeerds HOLWERDA, geboren op 12‑09‑1891 te Ternaard, overleden 1891 te Westdongeradeel.

 

VII.5    Reinder Popes HOLWERDA, geboren op 19‑05‑1853 te Metslawier, overleden op 14‑05‑1893 te Paesens op 39‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 15‑05‑1880 te Oostdongeradeel met Martje GROEN, geboren 1859 te Paesens, overleden 1941 te Paesens, dochter van Marten Dirks GROEN en Ynske Jans JANSMA.

Uit dit huwelijk:

1.         Marten HOLWERDA (zie VIII.13).

2.         Bauke HOLWERDA, geboren op 21‑02‑1883 te Paesens, overleden 1883 te Paesens.

3.         Baukje HOLWERDA, geboren op 09‑11‑1884 te Lioessens, overleden 1959 te Dokkum.

Gehuwd 1909 te Oostdongeradeel met Willem DIJKSTRA, geboren 1884 te Lioessens, overleden 1956 te Leeuwarden, zoon van Teade Jacobs DIJKSTRA en Beitske Annes KUZEMA.

4.         Pope HOLWERDA, geboren op 31‑05‑1886 te Lioessens, overleden 1962 te Bloemcast, Minnesota.

5.         Ynske HOLWERDA, geboren op 16‑04‑1888 te Lioessens, overleden 1976 te Opende.

Gehuwd 1912 te Oostdongeradeel met Anne DIJKSTRA, geboren 1874 te Lioessens, overleden 1929 te Lioessens.

6.         Grietje HOLWERDA, geboren op 24‑08‑1890 te Paesens, overleden 1936 te Vrouwenparochie.

 

VII.8    Wiebe HOLWERDA, geboren op 18‑12‑1860 te Niawier, overleden 1927 te Usquert.

Gehuwd 1891 te Usquert met Diena WIJN, geboren op 10‑01‑1859 te Usquert, overleden op 10‑06‑1949 te Usquert op 90‑jarige leeftijd, dochter van Reinder WIJN en Grietje Jans MAREMA.

Uit dit huwelijk:

1.         Grietje Bouwina Wiebes HOLWERDA, geboren 1891 te Usquert, overleden 1978 te Zuidlaren.

Gehuwd op 24‑10‑1914 te Uithuizen met Bertus FLIKKEMA, geboren 1887 te 't Zand, overleden 1944 te Uithuizen, zoon van Freerk FLIKKEMA en Tettje Van DIJKEN.

2.         Reinder Wiebes HOLWERDA (zie VIII.24).

3.         Popko Wiebes HOLWERDA (zie VIII.26).

 

VII.14  Jacob Tjeerds HOLWERDA, geboren op 25‑03‑1861 te Metslawier, overleden 1943 te Metslawier.

Gehuwd (1) op 25‑jarige leeftijd op 06‑05‑1886 te Oostdongeradeel met Boukje Brants DIJKSTRA, 21 jaar oud, geboren op 04‑08‑1864 te Oostdongeradeel, dochter van Brant Hanzes DIJKSTRA en Sieuke Jans De JONG.

Gehuwd (2) 1920 met Baukjen SONNEMA, geboren 1863 te Anjum, overleden 1949 te Metslawier, dochter van Willem Sjoerds SONNEMA en Japke ALLES.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Tjeerd Jacobs HOLWERDA (zie VIII.28).

2.         Sieuke HOLWERDA (Sjoeke), geboren op 11‑12‑1888 te Oostdongeradeel, overleden 1971 te Kerkrade.

Gehuwd 1911 te Westdongeradeel met Kornelis WALSTRA, geboren 1878 te Raard, overleden 1953 te Heerlen, dochter van Kornelis Kornelis WALSTRA en Berber Hedzers DIJKSTRA.

3.         Hendrikje HOLWERDA, geboren op 18‑03‑1891 te Oostdongeradeel, overleden 1914 te Metslawier.

4.         Houkje HOLWERDA, geboren op 25‑06‑1892 te Oostdongeradeel, overleden 1964 te Leeuwarden.

Gehuwd 1920 te Metslawier met Jan MINNEMA, geboren 1890 te Lioessens, overleden 1972, zoon van Klaas MINNEMA en Gertje JOUSMA.

5.         Brant HOLWERDA (zie VIII.36).

6.         Sijke HOLWERDA, geboren op 05‑07‑1900 te Metslawier, overleden 1901 te Metslawier.

7.         Sijke HOLWERDA, geboren op 11‑06‑1902 te Metslawier, overleden 1902 te Metslawier.

8.         Harmen HOLWERDA (zie VIII.41).

9.         Baukje HOLWERDA, geboren 1908 te Metslawier.

Gehuwd 1932 met Lolke RISPENS, zoon van Gerrit RISPENS en Renske SLAGER.

 

VII.20  Jacob Thomas HOLWERDA, geboren op 28‑05‑1867 te Oosternijkerk, overleden 1948 te Oostdongeradeel.

Gehuwd op 42‑jarige leeftijd op 14‑05‑1910 te Oostdongeradeel met Antje Pieters BRAAKSMA, 22 jaar oud, geboren op 27‑05‑1887 te Oostdongeradeel, overleden 1943 te Oostdongeradeel, dochter van Pieter Johannes BRAAKSMA en Aafke Jans KLOOSTERMAN.

Uit dit huwelijk:

1.         Thomas HOLWERDA, geboren 1912 te Oostdongeradeel, overleden 1913 te Groningen.

2.         Thomas HOLWERDA, Boekhouder, geboren 1914 te Oosternijkerk.

Gehuwd 1950 te Oostdongeradeel met Martje HOEKSTRA, dochter van Hielke HOEKSTRA en Hinke HAAKSMA.

3.         Pieter HOLWERDA (zie VIII.48).

 

VII.33  Bokke Annes HOLWERDA, geboren op 24‑09‑1878 te Nes.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 16‑05‑1903 te Westdongeradeel met Riemkje Gerbens CUPERIJ, 26 jaar oud, geboren op 14‑10‑1876 te Westdongeradeel, dochter van Gerben Jochums CUPERIJ en Joekje Ages VISSER.

Uit dit huwelijk:

1.         Sybrigje Bokkes HOLWERDA, geboren 1904 te Nes.

Gehuwd met Ulbe KEEGSTRA.

2.         Anne Bokkes HOLWERDA (zie VIII.52).

 

VII.35  Jacob Tjallings HOLWERDA, geboren op 23‑03‑1859 te Oosternijkerk, overleden 1935 te Leeuwarderadeel.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 17‑05‑1884 te Oostdongeradeel met Eelkje FABER, 24 jaar oud, geboren op 23‑03‑1860 te Oosternijkerk, overleden 1929 te Oosternijkerk, dochter van Theunis Aukes FABER en Fokje Hendriks.

Uit dit huwelijk:

1.         Tjalling Jacobs HOLWERDA (zie VIII.54).

2.         Theunis Jacobs HOLWERDA, geboren op 12‑02‑1887 te Oosternijkerk.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 18‑05‑1911 te Hantumerhuizen met Lieukje MEINEMA.

3.         Romkje Jacobs HOLWERDA, geboren op 28‑08‑1888 te Oosternijkerk.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 18‑05‑1911 te Oostdongeradeel met Bote WIJBENGA, 23 jaar oud, geboren op 06‑10‑1887 te Niawier, zoon van Andries WIJBENGA en Akke DOKTER.

4.         Fokje Jacobs HOLWERDA, geboren op 21‑12‑1889 te Oosternijkerk.

Gehuwd 1914 te Oostdongeradeel met Fokke ROSIER, geboren 1890 te Paesens, zoon van Sieberen ROSIER en Riemkje OZENGA.

5.         Jan Jacobs HOLWERDA, geboren op 09‑09‑1895 te Oosternijkerk, overleden 1895 te Oosternijkerk.

6.         Jan Jacobs HOLWERDA, geboren op 28‑05‑1902 te Wetzens.

 

VII.39  Tjalling Tjallings HOLWERDA, geboren op 11‑09‑1865 te Hantumhuizen, overleden 1949 te Aalzum.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 17‑05‑1890 te Oostdongeradeel met Maaike Geerts De ZWART, geboren 1862 te Oosternijkerk, overleden 1942 te Oosternijkerk, dochter van Geert Gerrits De ZWART en Adriaantje Dirks SJOORDA.

Uit dit huwelijk:

1.         Geert HOLWERDA, geboren op 16‑04‑1891 te Oosternijkerk, overleden 1919.

2.         Romkje HOLWERDA, geboren op 06‑01‑1894 te Oosternijkerk.

3.         Adriaantje HOLWERDA, geboren op 07‑03‑1896 te Oosternijkerk.

Gehuwd 1919 te Oostdongeradeel met Doede JONGELING.

4.         Ietje HOLWERDA, geboren op 18‑10‑1899 te Oosternijkerk.

 

VII.41  Jan Tjallings HOLWERDA, geboren op 09‑10‑1869 te Hantumhuizen, overleden 1952 te Oosternijkerk.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 18‑05‑1895 te Oostdongeradeel met Antje LOLKEMA, geboren 1872 te Sijbrandahuis, overleden 1956 te Dokkum, dochter van Pieter LOLKEMA en Sibbeltje Tammes Van der WAL.

Uit dit huwelijk:

1.         Sibbeltje HOLWERDA, geboren op 19‑02‑1896 te Oosternijkerk.

Gehuwd 1921 te Oostdongeradeel met Hoite ELZINGA, geboren 1889 te Nes.

2.         Tjalling HOLWERDA, geboren op 08‑03‑1898 te Oosternijkerk.

Gehuwd 1922 te Oostdongeradeel met Doetje ELZINGA, geboren 1898 te Oosternijkerk.

3.         Pieter HOLWERDA, geboren 1903 te Oosternijkerk.

Gehuwd 1931 te Oostdongeradeel met Teatske PAUZENGA, geboren 1907 te Nes.

4.         Romkje HOLWERDA, geboren 1905 te Dokkum.

Gehuwd 1929 te Oostdongeradeel met Frans VELEMA, geboren 1905 te Metslawier.

 

VII.46  Johannes Tjallings HOLWERDA, geboren op 28‑06‑1883 te Oosternijkerk, overleden 1961.

Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 13‑05‑1905 te Oostdongeradeel met Gerritje STEIGER, 21 jaar oud, geboren op 19‑01‑1884 te Nes, overleden 1995 te Dokkum, dochter van Yme Jans STEIGER en Trijntje Meindert De VRIES.

Uit dit huwelijk:

1.         Trijntje HOLWERDA, geboren 1907 te Oosternijkerk, overleden 1992 te Dokkum.

Gehuwd 1929 te Oostdongeradeel met Douwe MINNEMA, geboren 1905 te Oostdongeradeel, zoon van Durk MINNEMA en Antje Thomas HOLWERDA.

2.         Tjalling HOLWERDA, geboren 1908 te Oosternijkerk, overleden 1964 te Oostdongeradeel.

Gehuwd 1932 te Westdongeradeel met Sijtske De JAGER, geboren 1908 te Sijbrandahuis.

3.         Yme HOLWERDA, geboren 1918 te Oosternijkerk, overleden 1984 te Oostdongeradeel.

Gehuwd 1941 te Oostdongeradeel met Hiltje HOOGSTRA, geboren 1919 te Ee.

 

VIII.2   Pope Jacobs HOLWERDA, geboren op 25‑10‑1879 te Anjum, overleden op 27‑02‑1965 te Anjum op 85‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 12‑05‑1906 te Oostdongeradeel met Siemkje EIZENGA, 19 jaar oud, geboren op 04‑09‑1886 te Anjum, overleden op 27‑02‑1966 te Anjum op 79‑jarige leeftijd, dochter van Pieter EIZENGA en Trijntje TALMA.

Uit dit huwelijk:

1.         Trijntje HOLWERDA, geboren op 29‑01‑1906 te Anjum, overleden op 19‑02‑1919 te Anjum op 13‑jarige leeftijd.

2.         Baukje HOLWERDA, geboren op 02‑06‑1911 te Anjum, overleden op 09‑02‑1919 te Anjum op 7‑jarige leeftijd.

3.         Neeltje HOLWERDA, geboren 1915 te Anjum.

Gehuwd 1933 te Andijk met Geert PRIKKEL, geboren 1914 te Andijk.

4.         Pieter HOLWERDA, geboren 1921 te Anjum.

Gehuwd 1945 te Oostdongeradeel met Dieuwke Van der VEEN, geboren 1924 te Paesens.

5.         Jacob HOLWERDA, geboren 1923 te Anjum.

Gehuwd met Alie EISENGA, geboren 1900 te Anjum, overleden 1982 te Anjum, dochter van Klaas EISENGA en Janke TILSTRA.

6.         Catrinus Bauke HOLWERDA, geboren 1925 te Anjum.

Gehuwd 1952 te Leek met Jantine BRON, geboren 1927 te Leek.

 

VIII.4   Tjipke Jacobs HOLWERDA, geboren op 05‑07‑1881 te Oostdongeradeel, overleden 1943.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 11‑05‑1907 te Oostdongeradeel met Sytske KOOISTRA, geboren 1883 te Lioessens, overleden 1961 te Anjum, dochter van Durk Pieters KOOISTRA en Antje Klazes ROSIER.

Uit dit huwelijk:

1.         Antje HOLWERDA, geboren 1908 te Metslawier, overleden 1939 te Anjum. Was ongehuwd.

2.         Jacob HOLWERDA, geboren 1909 te Metslawier, overleden 1987 te Utrecht.

Gehuwd 1941 te Langbroek met Geertruida MARCHAL, geboren 1918 te Langbroek.

3.         Durk HOLWERDA, geboren 1911 te Engwierum, overleden 1921 te Anjum.

4.         Poppe HOLWERDA (zie IX.15).

5.         Pieter HOLWERDA, geboren 1917 te Westergeest, overleden 1928 te Anjum.

6.         Bauke HOLWERDA, geboren 1920 te Anjum, overleden 1961 te Zuidlaren. Was ongehuwd.

7.         Durk HOLWERDA (zie IX.19).

 

VIII.7   Bauke Jacobs HOLWERDA, geboren op 02‑01‑1890 te Oostdongeradeel, overleden 1969 te Noordbergum.

Gehuwd 1912 te Oostdongeradeel met Hendrikje VISSER, geboren 1892 te Anjum, overleden 1968 te Anjum, dochter van Sieberen De JONG en Tjitske Durks VISSER.

Uit dit huwelijk:

1.         Tjits HOLWERDA, geboren 1912 te Anjum.

Gehuwd met Klaas SCHEEPSTRA.

2.         Jaap HOLWERDA, geboren 1914 te Anjum.

Gehuwd met Geeske De BOER.

3.         Sieberen HOLWERDA, geboren 1916 te Anjum.

Gehuwd met Jantje DEKEMA.

4.         Catrinus HOLWERDA, geboren 1918 te Anjum.

Gehuwd met Antje BRAAKSMA.

5.         Trien HOLWERDA, geboren 1920 te Anjum.

Gehuwd met Martinus WINTERMAN.

6.         Klas HOLWERDA, geboren 1922 te Anjum.

Gehuwd met Anne DOUMA.

7.         Baukje HOLWERDA, geboren 1924 te Anjum.

Gehuwd met Wessel HOREE.

8.         Sjoerd HOLWERDA, geboren 1925 te Anjum.

Gehuwd met Jacoba Te NIJENHUIS.

9.         Jikke HOLWERDA, geboren 1927 te Anjum.

Gehuwd 1951 te Hoogeveen met Jan JAGER, geboren 1920 te Noordbergum.

10.       Alie HOLWERDA, geboren 1928 te Anjum.

Gehuwd met Cor COK.

11.       Pope HOLWERDA, geboren 1932 te Anjum.

Gehuwd met Jeltje DIJKSTRA.

12.       Willie HOLWERDA, geboren 1934 te Anjum.

Gehuwd met Hans KNOL.

 

VIII.10 Pope Tjeerds HOLWERDA, geboren op 27‑05‑1884 te Oosternijkerk, overleden 1967 te Dokkum.

Gehuwd 1908 te Oostdongeradeel met Grietje DIJKSTRA, geboren 1885 te Lioessens, overleden 1973 te Dokkum, dochter van Johannes DIJKSTRA en Tjitske ELZENGA.

Uit dit huwelijk:

1.         Tjeerd HOLWERDA, geboren 1909 te Oostdongeradeel, overleden 1983 te Hilversum.

Gehuwd 1937 met Maatje De BOKX, geboren 1914 te Ous Vossemeer, dochter van Hendrik De BOKX en Carolina Adriana SMIT.

2.         Tjitske HOLWERDA, geboren 1911 te Oostdongeradeel, overleden 1963 te Zuidlaren.

3.         Johannes HOLWERDA, geboren 1914 te Oostdongeradeel.

Gehuwd met Trijntje Maria VERMEULEN.

4.         Sjoerd HOLWERDA, geboren 1916 te Oosternijkerk, overleden 1961 te Amersfoort.

Gehuwd 1938 te Zuidlaren met Harmina PIERSMA, geboren 1917 te Groningen, overleden 1970 te Assen, dochter van Anne PIERSMA en Bontje SPINDER.

5.         Jan HOLWERDA, geboren 1917 te Hallum.

Gehuwd met Elisabeth TABAK.

 

VIII.13 Marten HOLWERDA, geboren op 23‑04‑1881 te Paesens, overleden 1965 te Dantumadeel.

Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 20‑03‑1909 te Oostdongeradeel met Rinske BOELENS, 25 jaar oud, geboren op 07‑04‑1883 te Paesens, overleden 1965 te Dantumadeel, dochter van Jan Alles BOELENS en Sepkje Jans BRAAKSMA.

Uit dit huwelijk:

1.         Reinder HOLWERDA, geboren 1910 te Paesens, overleden op 08‑07‑1939 te Leeuwarden.

Gehuwd 1939 met Elisabeth Van MEERLOO.

2.         Sepkje HOLWERDA, geboren 1916 te Paesens.

3.         Martje HOLWERDA, geboren 1918 te Paesens.

 

VIII.24 Reinder Wiebes HOLWERDA, geboren 1893 te Usquert, overleden 1981 te Eenrum.

Gehuwd op 10‑07‑1920 te Usquerd met Anna MEISNER, geboren 1899 te Eenrum, overleden 1983 te Zuidhorn, dochter van Jan MEISNER en Stijntje HEKKEMA.

Uit dit huwelijk:

1.         Wiebe HOLWERDA (zie IX.58).

2.         Stientje HOLWERDA, geboren 1925 te Eenrum.

Gehuwd 1947 te Eenrum met Meindert HOEKSTRA, geboren 1921 te Bedum, zoon van Johannes HOEKSTRA en Hendrika HUMMEL.

 

VIII.26 Popko Wiebes HOLWERDA, geboren op 05‑11‑1896 te Usquert, overleden op 06‑09‑1979 te Usquert op 82‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 28‑05‑1921 te Usquert met Aafke KLOOSTER, 25 jaar oud, geboren op 29‑08‑1895 te Stetswerd, overleden op 04‑07‑1982 te Usquert op 86‑jarige leeftijd, dochter van Jan KLOOSTER en Diena Van ENTER.

Uit dit huwelijk:

1.         Wiebe HOLWERDA, geboren 1921 te Usquert.

Gehuwd 1956 te Ede met Dirkje Van der MEULEN, geboren 1923 te Vianen.

2.         Catharina HOLWERDA, geboren 1925 te Usquert.

Gehuwd 1952 te Usquert met Jacob SCHOTANUS, geboren 1929 te Balk, zoon van Jacob SCHOTANUS en Ybeltje MOUS.

3.         Diena HOLWERDA, geboren 1934 te Usquert.

Gehuwd 1955 met Krijn MEIJER, geboren op 17‑02‑1926, zoon van Derk MEIJER en Anje KNOL.

4.         Jan HOLWERDA, geboren 1936 te Groningen.

 

VIII.28 Tjeerd Jacobs HOLWERDA, geboren op 23‑03‑1887 te Metslawier, overleden op 19‑05‑1975 te Dokkum op 88‑jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 24‑jarige leeftijd op 18‑05‑1911 te Oostdongeradeel met Klaaske Jelles Van der ZWAAG, geboren 1887 te Oostrum, overleden 1931 te Oosternijkerk, dochter van Jelle Van der ZWAAG en Bontje DIJKSTRA.

Gehuwd (2) met Trijntje RIJPSTRA, geboren 1908 te Oosternijkerk, overleden 1987 te Dokkum, dochter van Durk RIJPSTRA en Trijntje BRAAKSMA.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Bontje HOLWERDA, geboren 1912 te Nes, overleden 1981 te Groningen.

Gehuwd 1932 te Oostdongeradeel met Pieter LOLKEMA.

2.         Jacob HOLWERDA, geboren 1913 te Nes, overleden 1987 te Dokkum.

Gehuwd 1940 te Dokkum met Beitske POST.

3.         Jelle HOLWERDA (zie IX.73).

4.         Brant HOLWERDA, geboren 1917 te Nes, overleden 1980 te Oosternijkerk.

Gehuwd met Pietje TORENSMA.

5.         Baukje HOLWERDA, geboren 1921 te Nes, overleden 1930 te Nes.

6.         Jan HOLWERDA, geboren 1924 te Oosternijkerk, overleden 1934 te Oosternijkerk.

7.         Harm HOLWERDA (zie IX.79).

8.         Pieter HOLWERDA (zie IX.81).

Uit het tweede huwelijk: 5 kinderen

 

VIII.36 Brant HOLWERDA, geboren op 04‑02‑1896 te Metslawier, overleden 1969 te Zoutkamp.

Gehuwd (1) 1919 met Antje RAAP, dochter van Albert RAAP en Ymkje Van der SCHAAF.

Gehuwd (2) met Klaaske SLAGMAN, geboren 1895 te Niawier, overleden 1971 te Metslawier, dochter van Haaije SLAGMAN en Antje WOUDWIJK.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Ymkje HOLWERDA, geboren 1920 te Oostdongeradeel.

2.         Jacob HOLWERDA, geboren 1921 te Oostdongeradeel.

Gehuwd met Hillechien KAMPHUIS.

Uit het tweede huwelijk:

3.         Haaije HOLWERDA, geboren 1925, overleden 1926.

4.         Haaije HOLWERDA, geboren 1928 te Metslawier.

5.         Tjeerd HOLWERDA, geboren 1937 te Leeuwarden.

 

VIII.41 Harmen HOLWERDA, geboren 1906.

Gehuwd met Baukje WALDUS.

Uit dit huwelijk:

1.         Bob HOLWERDA, geboren 1936.

 

VIII.48 Pieter HOLWERDA, geboren 1916 te Oosternijkerk.

Gehuwd 1942 met Renske SYTSMA, geboren 1914 te Brantgum, dochter van Sytze Thomas SYTSMA en Renske Ages TEIJENS.

Uit dit huwelijk:

1.         Antje HOLWERDA, geboren 1944 te Oosternijkerk.

Gehuwd 1964 met Jan DANTUMA, geboren 1939 te Driesum, zoon van Jouke DANTUMA en Akke DIJKSTRA.

2.         Jacob HOLWERDA, geboren 1945 te Oosternijkerk.

3.         Renske HOLWERDA, geboren 1947 te Oosternijkerk.

4.         Sietse HOLWERDA, geboren 1952 te Oosternijkerk.

5.         Sjoukje HOLWERDA, geboren 1955 te Oosternijkerk.

 

VIII.52 Anne Bokkes HOLWERDA, geboren 1908 te Nes.

Gehuwd met Jantje HEERINGA.

Uit dit huwelijk:

1.         Bokke HOLWERDA, geboren 1936 te Wierum.

2.         Henk HOLWERDA (zie IX.105).

3.         Riemie HOLWERDA.

 

VIII.54 Tjalling Jacobs HOLWERDA, geboren op 15‑09‑1885 te Oosternijkerk, overleden 1968 te Dokkum.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 14‑05‑1910 te Oostdongeradeel met Jantje TALSMA, geboren 1887 te Wetzens, overleden 1982 te Metslawier, dochter van Sytze TALSMA en Joukje De VRIES.

Uit dit huwelijk:

1.         Joukje HOLWERDA, geboren 1912 te Niawier.

2.         Jacob HOLWERDA, geboren 1913 te Niawier.

Gehuwd 1938 te Oostdongeradeel met Jantje BOS, geboren 1914 te Lioessens.

3.         Sytze HOLWERDA, geboren 1915 te Niawier.

Gehuwd 1940 te Oostdongeradeel met Ruurdtje Jitje KOOISTRA, geboren 1918 te Dokkum.

4.         Theunis HOLWERDA, geboren 1917 te Niawier.

5.         Geert HOLWERDA, geboren 1919 te Niawier.

Gehuwd 1945 te Oostdongeradeel met Eke SCHREGARDUS, geboren 1920 te Metslawier.

6.         Jan HOLWERDA, geboren 1920 te Niawier.

Gehuwd 1944 te Oostdongeradeel met Albertje Van der PLOEG, geboren 1922 te Ternaard.

7.         Hendrik HOLWERDA, geboren 1922 te Niawier.

Gehuwd 1946 te Oostdongeradeel met Aukje BROUWER, geboren 1923 te Bergum.

 

IX.15    Poppe HOLWERDA, geboren 1913 te Grootegast, overleden op 02‑11‑1969 te Enkhuizen.

Gehuwd met Pietertje KEESMAN, geboren op 09‑02‑1915 te Enkhuizen, dochter van Klaas KEESMAN en Lijsbeth KOLLIS.

Uit dit huwelijk: 10 kinderen

 

IX.19    Durk HOLWERDA, geboren 1921.

Gehuwd met Grietje POSTMA, geboren 1922, dochter van Kornelis POSTMA en Jacoba De BEER.

Uit dit huwelijk: 3 kinderen

 

IX.58    Wiebe HOLWERDA, geboren 1921 te Eenrum.

Gehuwd 1948 te Eenrum met Emke KORHORN, geboren 1927 te Kloosterburen, dochter van Johannes KORHORN en Sieuwke GROEN.

Uit dit huwelijk: 3 kinderen

 

IX.73    Jelle HOLWERDA, geboren 1915 te Nes.

Gehuwd met Jantje EISINGA, geboren 1916 te Morra.

Uit dit huwelijk: 3 kinderen

 

IX.79    Harm HOLWERDA, geboren 1927 te Nes.

Gehuwd met Renske TRIEMSTRA.

Uit dit huwelijk: 7 kinderen

 

IX.81    Pieter HOLWERDA, geboren 1929 te Leeuwarden.

Gehuwd 1950 te Oostdongeradeel met Adriaantje NIEUWLAND.

Uit dit huwelijk: 5 kinderen

 

IX.105  Henk HOLWERDA, geboren 1940 te Wierum. 2 kinderen

 

 

 

 

 

Terug naar Mijn Stambomen