Stamboom van de familie Ulbe Holwerda

(jan 2016) Terug naar Mijn Stambomen


mst.

 

I.1††††††† Ulbe Pieters, geboren te Ternaard.

Gehuwd op 06‑02‑1752 te Ternaard met Maayke Teekes, geboren te Holwerd.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Baukjen Holwerda, geboren 1754, gedoopt op 06‑10‑1754 te Holwerd.

2.†††††††† Taeke Ulbes Holwerda (zie II.2).

3.†††††††† Pieter Ulbes Holwerda (zie II.4).

 

II.2†††††† Taeke Ulbes Holwerda, geboren op 27‑03‑1757 te Holwerd, gedoopt 1757 te Holwerd, overleden op 12‑12‑1812 te Blija op 55‑jarige leeftijd. Oud 56 jaar. Gegevens van geboorte afkomstig van een geboorte lepel.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 08‑06‑1783 te Holwerd met Antje Gerrits De Vries, geboren te Holwerd, overleden op 20‑04‑1823 te Hogebeintum, dochter van Gerrit Ates De Vries en Albertje Meinderts.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Ulbe Taekes Holwerda (zie III.1).

2.†††††††† Maijke Taekes Holwerda, geboren op 15‑07‑1785 te Holwerd, gedoopt op 14‑08‑1785 te Holwerd, overleden op 30‑04‑1814 te Blija op 28‑jarige leeftijd, 28 jaar oud.

Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 17‑11‑1805 te Hogebeintum met Freerk Dirks Smits.

3.†††††††† Gerrit Taekes Holwerda, geboren op 02‑04‑1788 te Holwerd, gedoopt op 11‑05‑1788 te Holwerd, overleden op 20‑03‑1814 te Leeuwarden op 25‑jarige leeftijd. Soldaat in het leger van Napoleon, loteling mairie Wirdum, plaatsvervanger van Andries Harmanus van der Veen.

4.†††††††† Pieter Holwerda (zie III.7).

5.†††††††† Albertje Taekes Holwerda, geboren op 17‑10‑1796 te Holwerd, gedoopt op 20‑11‑1796 te Holwerd.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 05‑12‑1820 te Westdongeradeel met Pieter Doedes Doedenga.

 

II.4†††††† Pieter Ulbes Holwerda, geboren op 02‑11‑1760 te Holwerd, gedoopt op 14‑12‑1760 te Holwerd.

Gehuwd op 32‑jarige leeftijd op 14‑07‑1793 te Holwerd met Grietje Iepes (Grietje Jippes), geboren 1774 te Ternaard.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Maaike Pieters Holwerda, geboren op 05‑12‑1794 te Driesum, gedoopt op 25‑01‑1795 te Driesum, overleden op 09‑11‑1839 te Westdongeradeel op 44‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 32‑jarige leeftijd op 17‑05‑1827 te Westdongeradeel met Klaas Douwes Terpstra.

2.†††††††† Trijntje Holwerda, geboren op 11‑01‑1798 te Aalsum, gedoopt op 18‑03‑1798 te Aalsum.

 

III.1†††† Ulbe Taekes Holwerda, geboren op 08‑03‑1784 te Hogebeintum, gedoopt op 11‑04‑1784 te Holwerd, overleden op 28‑11‑1864 te Westdongeradeel op 80‑jarige leeftijd.

Gehuwd (1) ca 1810 met Trijntje Minnes Miedema, geboren 1786, gedoopt op 04‑03‑1786 te Genum, overleden op 27‑09‑1826 te Westdongeradeel, dochter van Minne Harmens Miedema en Jitske Martinus Lauerman.

Gehuwd (2) op 51‑jarige leeftijd op 25‑01‑1836 te Westdongeradeel met Sypkje Eetzes Van der Ploeg.

Uit het eerste huwelijk:

1.†††††††† Taeke Holwerda, geboren op 31‑01‑1812 te Holwerd, overleden op 16‑08‑1826 te Westdongeradeel op 14‑jarige leeftijd.

2.†††††††† Minne Ulbes Holwerda (zie IV.2).

3.†††††††† Antje Holwerda, geboren op 03‑08‑1818 te Westdongeradeel, overleden op 27‑03‑1888 te Dantumadeel op 69‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 34‑jarige leeftijd op 23‑04‑1853 te Ferwerderadeel met Willem Rigter.

Uit het tweede huwelijk:

4.†††††††† Taeke Holwerda, geboren op 27‑06‑1831 te Westdongeradeel, overleden op 25‑06‑1857 op 25‑jarige leeftijd.

5.†††††††† Maaike Holwerda, geboren op 27‑06‑1831 te Westdongeradeel.

Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op 10‑11‑1859 te Dantumadeel met Klaas Wits.

6.†††††††† Eetze Holwerda, geboren op 25‑07‑1834 te Westdongeradeel, overleden 1839.

 

III.7†††† Pieter Holwerda, geboren op 22‑06‑1792 te Holwerd, gedoopt op 15‑07‑1792 te Holwerd, overleden op 29‑11‑1863 te Ferwerderadeel op 71‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op 31‑05‑1821 te Ferwerderadeel met Maaike Minnes Miedema, gedoopt ca 1791, overleden op 09‑08‑1868 te Ferwerderadeel, dochter van Minne Harmens Miedema en Jitske Martynus.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Taeke Holwerda, geboren op 07‑04‑1822 te Ferwerderadeel, overleden op 14‑06‑1841 te Ferwerderadeel op 19‑jarige leeftijd.

2.†††††††† Jietske Holwerda, geboren op 04‑11‑1824 te Ferwerderadeel, overleden op 28‑11‑1824 te Ferwerderadeel, 24 dagen oud.

3.†††††††† Jitske Holwerda, geboren op 19‑03‑1827 te Ferwerderadeel.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 01‑02‑1851 te Ferwerderadeel met Pieter Taekes Oberman, 24 jaar oud, geboren op 29‑03‑1826 te Dantumadeel, zoon van Taeke Carels Oberman en Eltje Jacbos Groenland.

4.†††††††† Antje Holwerda, geboren op 16‑09‑1830 te Ferwerderadeel, overleden op 30‑05‑1883 te Ferwerderadeel op 52‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 33‑jarige leeftijd op 21‑05‑1864 te Ferwerderadeel met Jakob Ferbeek, zoon van Otte Johannes Ferbeek en Baukje Ruurds Bouma.

5.†††††††† Menne Holwerda (zie IV.16).

 

IV.2†††† Minne Ulbes Holwerda, geboren op 10‑08‑1814 te Holwerd, overleden op 07‑10‑1877 te Dantumadeel op 63‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 06‑03‑1842 te Dantumadeel met Jitske Hendriks Kooistra, 19 jaar oud, geboren op 12‑08‑1822 te Dantumadeel, dochter van Hendrik Eelkes Kooistra en Antje Durks Vellinga.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Trijntje Holwerda, geboren op 26‑03‑1843 te Dantumadeel.

2.†††††††† Antje Holwerda, geboren op 16‑11‑1844 te Dantumadeel, overleden 1845 te Dantumadeel.

3.†††††††† Hendrik Holwerda, geboren op 30‑08‑1846 te Dantumadeel, overleden op 12‑03‑1924 te Leeuwarden op 77‑jarige leeftijd.

4.†††††††† Ulbe Minnes Holwerda (zie V.4).

5.†††††††† Antje Minnes Holwerda, geboren op 27‑04‑1851 te Dantumadeel.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 07‑01‑1875 te Dantumadeel met Gerrit Klazes Wijnsma, 33 jaar oud, geboren op 09‑10‑1841 te Dantumadeel, zoon van Klaas Hendriks Wijnsma en Antje Gerrits Visser.

6.†††††††† Dirk Holwerda, geboren op 21‑10‑1853 te Dantumadeel.

7.†††††††† Eelkje Holwerda, geboren op 31‑10‑1856 te Dantumadeel, overleden 1857 te Dantumadeel.

8.†††††††† Eelkje Holwerda, geboren op 06‑09‑1858 te Dantumadeel, overleden op 14‑11‑1916 te Dantumadeel op 58‑jarige leeftijd. Was ongehuwd.

9.†††††††† Eelke Holwerda (zie V.11).

10.†††††† Taeke Holwerda, geboren op 17‑09‑1867 te Dantumadeel.

Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 18‑05‑1895 te Dantumadeel met Pietje Van Hijum, 28 jaar oud, geboren op 13‑11‑1866 te Dantumadeel, dochter van Andries Fokkes Van Hijum en Durkje Durks Van der GaliŽn.

 

IV.16†† Menne Holwerda, geboren op 06‑03‑1834 te Ferwerderadeel, overleden op 16‑12‑1909 te Ferwerderadeel op 75‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 18‑05‑1861 te Ferwerderadeel met Aafke Wiebrens Zijlstra, 24 jaar oud, geboren op 22‑10‑1836 te Oostdongeradeel, dochter van Wiebren Jans Zijlstra en Beitske Broers Riemersma.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Maaike Holwerda, geboren op 26‑06‑1863 te Ferwerderadeel.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 18‑05‑1889 te Ferwerderadeel met Jelle Van der Meer, zoon van Einte Jelles Van der Meer en Trijntje Tjerks Terpstra.

2.†††††††† Wybren Holwerda (zie V.17).

 

V.4††††† Ulbe Minnes Holwerda, geboren op 05‑02‑1849 te Dantumadeel, overleden op 19‑01‑1907 te Dantumadeel op 57‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op 14‑09‑1878 te Tietjerkstradeel met Jeltje Eetses Oostenbrug, 25 jaar oud, geboren op 05‑02‑1853 te Tietjerkstradeel, dochter van Eetze Theunis Oostenbrug en Fokeltje Pieters Hellinga.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Minne Holwerda, geboren op 24‑10‑1878 te Dantumadeel.

2.†††††††† Fokeltje Holwerda, geboren op 18‑10‑1879 te Dantumadeel.

3.†††††††† Jitske Holwerda, geboren op 29‑11‑1880 te Dantumadeel, overleden op 21‑07‑1881 te Dantumadeel, 234 dagen oud.

4.†††††††† Jitske Holwerda, geboren op 09‑04‑1883 te Dantumadeel, overleden op 14‑06‑1883 te Dantumadeel, 66 dagen oud.

5.†††††††† Eetse Holwerda, geboren op 10‑05‑1884 te Dantumadeel, overleden op 16‑09‑1884 te Dantumadeel, 129 dagen oud.

6.†††††††† Teetske Holwerda, geboren op 19‑09‑1886 te Dantumadeel.

7.†††††††† Eetze Holwerda, geboren op 29‑10‑1887 te Dantumadeel, overleden op 09‑12‑1887 te Dantumadeel, 41 dagen oud.

8.†††††††† Eetse Holwerda, geboren op 09‑03‑1889 te Dantumadeel, overleden op 17‑07‑1889 te Dantumadeel, 130 dagen oud.

9.†††††††† Trijntje Holwerda, geboren op 15‑08‑1890 te Dantumadeel, overleden op 07‑02‑1891 te Dantumadeel, 176 dagen oud.

10.†††††† Eetse Holwerda, geboren op 24‑01‑1893 te Dantumadeel, overleden op 27‑06‑1893 te Dantumadeel, 154 dagen oud.

11.†††††† Trijntje Holwerda, geboren op 08‑06‑1895 te Dantumadeel, overleden 1976.

Gehuwd 1920 met Jan Efdee.

12.†††††† Eetse Holwerda, geboren op 17‑04‑1897 te Dantumadeel.

 

V.11††† Eelke Holwerda, geboren op 28‑01‑1863 te Rinsumageest, overleden op 03‑08‑1944 te Dokkum op 81‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 30‑jarige leeftijd op 13‑05‑1893 te Oostdongeradeel met Rinske Holwerda, 28 jaar oud, geboren op 25‑04‑1865 te Dokkum, overleden op 03‑04‑1946 te Dokkum op 80‑jarige leeftijd. Vertrok op 9 november 1891 naar Rinsumageest. Dochter van Lieuwe Janszoon Holwerda, arbeider, en Antje Joukes De Vries.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Karel Holwerda, geboren op 03‑01‑1895 te Dokkum.

 

V.17††† Wybren Holwerda, geboren op 04‑02‑1866 te Ferwerderadeel, overleden op 05‑06‑1932 te Ferwerd op 66‑jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 24‑jarige leeftijd op 17‑05‑1890 te Ferwerderadeel met Sytske Gerbens Van der Velden, 20 jaar oud, geboren op 23‑10‑1869 te Ferwerderadeel, dochter van Gerben Joukes Van der Velden en Aaltje Dirks Kalma.

Gehuwd (2) op 42‑jarige leeftijd op 02‑05‑1908 te Ferwerderadeel met Jantje De Vries, dochter van Sytse Harmens De Vries en Ymkje Sybes De Jong.

Uit het eerste huwelijk:

1.†††††††† Aafke Holwerda, geboren op 25‑07‑1890 te Ferwerderadeel.

2.†††††††† Gerben Holwerda, geboren op 05‑08‑1893 te Ferwerderadeel.

3.†††††††† Menne Holwerda (zie VI.17).

4.†††††††† Aaltje Holwerda, geboren op 26‑01‑1898 te Ferwerderadeel.

5.†††††††† Maaike Holwerda, geboren op 29‑09‑1901 te Ferwerderadeel.

 

VI.17†† Menne Holwerda, geboren op 24‑08‑1895 te Ferwerderadeel, overleden op 30‑01‑1956 te Arnhem op 60‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 18‑09‑1918 te Arnhem met Madalena Foppen, 20 jaar oud, geboren op 09‑07‑1898 te Harderwijk, dochter van Roelof Foppen en Evertje Doornhof.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Sytske Holwerda.

Gehuwd met Tjamke Sieperda, zoon van Jorrit Sieperda en Gesina Mollema.

 

 

Terug naar Mijn Stambomen