Stamboom van de familie De Jong

(jun 2015) Naar MIJN STAMBOMEN


mst.

 

I.1        Johan De Jong (Antoni), Contrarolleur (belastingambtenaar), dorpsrechter, diaken en hovenier, geboren ca 1720, overleden ca 1797. Met dank aan Michiel de Jong.

Gehuwd op 17‑11‑1748 te Boornbergum met Marijke Jans, geboren ca 1720 te Britsum.

Uit dit huwelijk:

1.         Johannes De Jong, geboren 1745, gedoopt op 18‑04‑1745 te Boornbergum, overleden voor 1748.

2.         Hiltje De Jong, geboren 1748, gedoopt op 09‑06‑1748 te Boornbergum.

3.         Johannes De Jong (zie II.3).

4.         Willem De Jong (zie II.5).

5.         Elisabeth De Jong, geboren 1756, gedoopt op 23‑05‑1756 te Boornbergum.

6.         Etje Antonis De Jong, geboren op 07‑02‑1759 te Jelsum, gedoopt op 20‑05‑1759 te Jelsum, overleden op 15‑05‑1841 te Suameer op 82‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 23‑05‑1779 te Oudega met Jan Jacobs Sandstra, 25 jaar oud, geboren op 14‑10‑1753 te Leeuwarden, overleden op 04‑07‑1843 te Suameer op 89‑jarige leeftijd, zoon van Jacob Jans Sandstra en Marijke Jacobs Godevredes.

 

II.3       Johannes De Jong, geboren 1750, gedoopt op 01‑03‑1750 te Boornbergum.

Gehuwd op 14‑05‑1769 te Heerenveen met Wytske Jinnes, geboren ca 1745 te Heerenveen.

Uit dit huwelijk:

1.         Anthony Johannes De Jong (zie III.1).

 

II.5       Willem De Jong, Meester timmerman, geboren 1753 te Boornbergum, gedoopt op 28‑01‑1753 te Boornbergum, overleden op 19‑07‑1798 te Sint Annaparochie.

Gehuwd op 05‑11‑1780 te Finkum met Hiltje Willems, 24 jaar oud, geboren op 21‑03‑1756 te Finkum, overleden op 16‑03‑1824 te Sint Annaparochie op 67‑jarige leeftijd, dochter van Willem Hendriks en Tryntje Idses.

Uit dit huwelijk:

1.         Marijke De Jong, geboren op 11‑10‑1780 te Finkum, gedoopt op 11‑11‑1780 te Finkum.

2.         Willem De Jong (zie III.5).

3.         Antoni De Jong (zie III.7).

 

III.1      Anthony Johannes De Jong, geboren ca 1770 te Heerenveen.

Gehuwd (1) op 22‑11‑1801 te Joure met Remke Geljes De Vries, geboren ca 1780 te Joure.

Gehuwd (2) op 21‑01‑1810 te Joure met Jeltje Siebrens Geldeloos, overleden op 29‑03‑1837 te Joure.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Wytske De Jong, geboren op 05‑04‑1802 te Joure, overleden op 09‑06‑1828 te Joure op 26‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 31‑10‑1824 te Joure met Petrus Jacobs Praamsma, 24 jaar oud, geboren op 27‑12‑1799 te Joure, overleden op 29‑07‑1879 te Joure op 79‑jarige leeftijd, zoon van Jacob Petrus Praamsma en Geeske Jans Cornel.

2.         Gellius De Jong (zie IV.3).

3.         Grietje De Jong, geboren ca 1805 te Joure, overleden op 10‑10‑1826 te Joure.

Gehuwd op 19‑02‑1826 te Joure met Jitte Arjens Zetstra, geboren ca 1806, overleden op 06‑06‑1898 te Joure, zoon van Arjen Tiedes Zetstra en Henderina Gerrits.

Uit het tweede huwelijk:

4.         Anne De Jong, geboren 1811, overleden op 07‑10‑1811 te Joure.

5.         Anne De Jong, geboren op 17‑07‑1812 te Joure, overleden op 01‑08‑1813 te Joure op 1‑jarige leeftijd.

6.         Trijntje De Jong, geboren op 07‑02‑1815 te Joure, overleden op 01‑06‑1816 te Joure op 1‑jarige leeftijd.

 

III.5      Willem De Jong, Timmerman, geboren op 17‑04‑1787 te Finkum, gedoopt op 15‑05‑1787 te Finkum, overleden op 29‑06‑1854 te Ferwerd op 67‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 27‑jarige leeftijd op 15‑05‑1814 te Dantumadeel met Janke Wybrens Van der Meulen, geboren 1791 te Murmerwoude, overleden op 30‑10‑1885 te Ferwerd, dochter van Wybren Fokkes en Wypkjen Jans.

Uit dit huwelijk:

1.         Willem De Jong (zie IV.10).

2.         Wiepkje De Jong, geboren op 09‑06‑1817 te Ferwerd, overleden op 14‑10‑1832 te Ferwerd op 15‑jarige leeftijd.

3.         Wybren De Jong (zie IV.13).

4.         Hiltje De Jong, geboren op 10‑02‑1821 te Ferwerd, overleden op 15‑08‑1822 te Ferwerd op 1‑jarige leeftijd.

5.         Hiltje De Jong, geboren op 04‑01‑1823 te Ferwerd, overleden op 06‑02‑1906 te Ferwerd op 83‑jarige leeftijd.

6.         Marijke De Jong, geboren op 12‑11‑1824 te Ferwerd, overleden op 23‑02‑1827 te Ferwerd op 2‑jarige leeftijd.

7.         Anthooni De Jong, geboren op 17‑12‑1827 te Ferwerd, overleden op 29‑05‑1914 te Ferwerd op 86‑jarige leeftijd.

 

III.7      Antoni De Jong, geboren op 02‑12‑1787 te Finkum, gedoopt op 13‑01‑1788 te Finkum, overleden op 25‑05‑1871 te Ferwerd op 83‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op 02‑06‑1817 te Ferwerd met Baukje Johannes Verbeek, geboren ca 1793 te Ferwerd, dochter van Johannes Ottes Verbeek en Maaike Gelts.

Uit dit huwelijk:

1.         Hiltje De Jong, geboren op 01‑03‑1818 te Ferwerd, overleden op 03‑11‑1822 te Ferwerd op 4‑jarige leeftijd.

2.         Maaike De Jong, geboren op 01‑04‑1820 te Ferwerd, overleden op 23‑11‑1900 te Ferwerd op 80‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op 23‑06‑1849 te Ferwerd met Pier Jacobs Van der Ploeg, 30 jaar oud, geboren op 26‑10‑1818 te Ferwerd, overleden op 06‑02‑1879 te Ferwerd op 60‑jarige leeftijd, zoon van Jacob Jochums Van der Ploeg en Antje Piers Prins.

3.         Marike Anthoons De Jong, geboren op 18‑11‑1821 te Ferwerd, overleden op 04‑11‑1877 te Ferwerd op 55‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 27‑05‑1848 te Ferwerd met Hidde Johannes Folkertsma, 28 jaar oud, geboren op 04‑02‑1820 te Ferwerd, zoon van Johannes Hiddes Folkertsma en Jeltje Eilerts Van der Schaaf.

4.         Willem De Jong (zie IV.24).

5.         Hiltje De Jong, geboren op 29‑11‑1825 te Ferwerd, overleden op 25‑12‑1825 te Ferwerd, 26 dagen oud.

6.         Hiltje De Jong, geboren op 29‑06‑1830 te Ferwerd, overleden op 18‑06‑1890 te Ferwerd op 59‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 33‑jarige leeftijd op 11‑06‑1864 te Ferwerd met Hendrik Ottes Bokkenga, 29 jaar oud, geboren op 25‑11‑1834 te Ferwerd, overleden op 21‑12‑1911 te Ferwerd op 77‑jarige leeftijd, zoon van Otte Hendriks Bokkenga en Janke Jouws Bennema.

7.         Johannes De Jong, geboren op 01‑02‑1833 te Ferwerd.

 

IV.3     Gellius De Jong, geboren ca 1803 te Joure, overleden op 14‑01‑1858 te Joure.

Gehuwd op 28‑10‑1827 te Joure met Jikke Sakes Pekema, geboren ca 1805 te Joure, overleden op 26‑10‑1884 te Joure, dochter van Sake Pieters Pekema.

Uit dit huwelijk:

1.         Sybrigje De Jong, geboren op 07‑04‑1830 te Joure, overleden op 03‑11‑1882 te Joure op 52‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 32‑jarige leeftijd op 25‑05‑1862 te Joure met Hartman Annes Hoekstra, 36 jaar oud, geboren op 19‑04‑1826 te Utingeradeel, overleden op 15‑10‑1895 te Joure op 69‑jarige leeftijd, zoon van Anne Hartmans Hoekstra en Minke Jacobs Webster.

2.         Johannes De Jong, geboren op 24‑01‑1832 te Joure, overleden op 18‑06‑1919 te Joure op 87‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 36‑jarige leeftijd op 06‑11‑1868 te Joure met Baukje Jans Geerts, 37 jaar oud, geboren op 20‑12‑1830 te Joure, overleden op 02‑03‑1907 te Joure op 76‑jarige leeftijd, dochter van Jan Symons Geerts en Tjamkje Elias Tyleman.

3.         Sake De Jong (zie V.5).

4.         Rimke De Jong, geboren op 15‑10‑1836 te Joure.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 12‑05‑1861 te Joure met Gerben Bokma, 41 jaar oud, geboren op 19‑05‑1819 te Doniawerstal, overleden op 11‑04‑1906 te Joure op 86‑jarige leeftijd, zoon van Johannes Freerks Bokma en Artje De Vries.

5.         Grietje De Jong, geboren op 13‑03‑1839 te Joure, overleden op 09‑05‑1842 te Joure op 3‑jarige leeftijd.

6.         Antonie De Jong, geboren op 18‑10‑1841 te Joure, overleden op 03‑03‑1865 te Joure op 23‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 10‑03‑1863 te Joure met Joukje Dijkstra.

7.         Grietje De Jong, geboren op 10‑11‑1844 te Joure.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 17‑04‑1868 te Joure met Feike Dokter, overleden op 12‑12‑1868 te Smallingerland, zoon van Reinder Feikes Dokter en Trijntje Simons De Vries.

 

IV.10    Willem De Jong, geboren op 30‑11‑1815 te Ferwerd, overleden op 05‑03‑1869 te Ferwerd op 53‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 20‑05‑1841 te Ferwerd met Baukje Sybrens Stelpstra, 24 jaar oud, geboren op 07‑02‑1817 te Ferwerd, overleden op 31‑08‑1879 te Ferwerd op 62‑jarige leeftijd, dochter van Sybren Baukes Stelpstra en Antje Sakes Boonstra.

Uit dit huwelijk:

1.         Willem De Jong, geboren op 15‑06‑1842 te Ferwerd.

2.         Wypkje De Jong, geboren op 07‑12‑1844 te Ferwerd, overleden op 15‑04‑1925 te Leeuwarden op 80‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 27‑05‑1869 te Ferwerd met Frederik Hanzes Haasewind, geboren ca 1840, overleden op 27‑03‑1910 te Groningen, zoon van Hans Jans Haasewind en Hendrikje Freerks Berkenbosch.

3.         Sybren De Jong (zie V.18).

4.         Antje De Jong, geboren op 13‑03‑1855 te Ferwerd, overleden op 25‑05‑1919 te Leeuwarden op 64‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 30‑03‑1878 te Leeuwarden met Gosse Pakker, 28 jaar oud, geboren op 19‑09‑1849 te Workum, overleden op 08‑06‑1930 te Leeuwarden op 80‑jarige leeftijd, zoon van Pieter Pakker en Tietje Harmens Drost.

 

IV.13    Wybren De Jong, timmerman, geboren op 17‑05‑1819 te Ferwerd, overleden op 04‑01‑1897 te Ferwerd op 77‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op 06‑05‑1848 te Ferwerd met Maaike Jitses Hoogterp, 22 jaar oud, geboren op 25‑01‑1826 te Ferwerd, overleden op 15‑02‑1911 te Ferwerd op 85‑jarige leeftijd, dochter van Jitse Jans Hoogterp en Jaike Gerbens Adema.

Uit dit huwelijk:

1.         Janke De Jong, geboren op 21‑03‑1849 te Ferwerd, overleden op 24‑08‑1866 te Ferwerd op 17‑jarige leeftijd.

2.         Jitse De Jong (zie V.23).

3.         Maria De Jong, geboren op 08‑04‑1851 te Ferwerd, overleden op 15‑02‑1897 te Ferwerd op 45‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 09‑05‑1874 te Ferwerd met Hendrik Andries Vellema, 24 jaar oud, geboren op 31‑05‑1849 te Holwerd, overleden op 06‑09‑1923 te Ameland op 74‑jarige leeftijd, zoon van Andries Sybes Vellema en Antje Hendriks Faber.

4.         Willem De Jong (zie V.27).

5.         Fokke Antoni De Jong (zie V.30).

6.         Antoni De Jong, geboren op 04‑02‑1859 te Ferwerd, overleden op 05‑04‑1865 te Ferwerd op 6‑jarige leeftijd.

7.         Jan De Jong (zie V.33).

8.         Antoni De Jong, geboren op 04‑01‑1866 te Ferwerd, overleden op 12‑11‑1886 te Westdongeradeel op 20‑jarige leeftijd.

 

IV.24    Willem De Jong, geboren op 18‑12‑1823 te Ferwerd, overleden op 13‑12‑1855 te Ferwerd op 31‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 10‑05‑1849 te Ferwerd met Liepkje Jans Deinema, 22 jaar oud, geboren op 12‑01‑1827 te Ferwerd, overleden op 19‑01‑1902 te Ferwerd op 75‑jarige leeftijd, dochter van Jan Gerrits Deinema en Aaltje Siebes Roorda.

Uit dit huwelijk:

1.         Sybeltje De Jong, geboren op 04‑03‑1850 te Ferwerd.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 16‑07‑1874 te Ferwerd met Harm Drost.

2.         Antoni De Jong, geboren op 06‑05‑1852 te Ferwerd.

3.         Jan De Jong, geboren op 28‑11‑1855 te Ferwerd.

 

V.5       Sake De Jong, geboren op 06‑05‑1834 te Joure, overleden op 29‑03‑1897 te Joure op 62‑jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 22‑jarige leeftijd op 11‑05‑1856 te Joure met Hendrikje Jelles Langhout, overleden op 30‑05‑1864 te Joure, dochter van Jelle Ynzes Langhout en Namkje Geerts.

Gehuwd (2) op 32‑jarige leeftijd op 01‑07‑1866 te Joure met Tjitske Buding, 42 jaar oud, geboren op 11‑07‑1823 te Utingeradeel, overleden op 05‑04‑1894 te Joure op 70‑jarige leeftijd, dochter van Willem Frederiks Buding en Trijntje Everts Bos.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Gellius De Jong, geboren op 18‑04‑1857 te Joure.

2.         Jelle De Jong, geboren op 03‑12‑1859 te Joure.

3.         Johannes De Jong, geboren op 25‑05‑1861 te Joure.

4.         Namkje De Jong, geboren op 28‑08‑1862 te Joure, overleden op 05‑11‑1862 te Joure, 69 dagen oud.

5.         Namkje De Jong, geboren op 17‑04‑1864 te Joure, overleden op 04‑08‑1864 te Joure, 109 dagen oud.

 

V.18     Sybren De Jong, Huismeestersknecht, geboren op 16‑05‑1852 te Ferwerd, overleden op 19‑02‑1919 te Leeuwarden op 66‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 22‑09‑1877 te Tietjerkstradeel met Klaaske Wiltjes De Vos, 28 jaar oud, geboren op 18‑06‑1849 te Tietjerkstradeel, dochter van Wiltje Klazes De Vos en Trijntje Pieters Hellinga.

Uit dit huwelijk:

1.         Willem De Jong, geboren op 08‑02‑1878 te Tietjerkstradeel.

2.         Taetske De Jong, geboren op 01‑03‑1881 te Tietjerkstradeel.

Gehuwd op 38‑jarige leeftijd op 08‑03‑1919 te Tietjerkstradeel met Gatze Wadman, 31 jaar oud, geboren op 25‑12‑1887 te Tietjerkstradeel, zoon van Sybe Sipkes Wadman en Martha Gatzes Bijlsma.

 

V.23     Jitse De Jong, Timmerman aan de ambachtsschool in Groningen, geboren op 08‑04‑1851 te Ferwerd, overleden op 27‑11‑1889 te Ferwerd op 38‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 16‑11‑1876 te Ferwerd met Jantje IJsbrands Terpstra, 23 jaar oud, geboren op 12‑12‑1852 te Stiens, overleden op 24‑05‑1931 te Ferwerd op 78‑jarige leeftijd, dochter van IJsbrand Jelles Terpstra en Klaaske Tjibbes Fenma.

Uit dit huwelijk:

1.         Klaaske De Jong, geboren op 24‑04‑1877 te Ferwerd.

2.         Maaike De Jong, geboren op 04‑01‑1881 te Groningen.

3.         Tjeertje Maria De Jong, geboren op 21‑10‑1882 te Amsterdam.

4.         Maria De Jong, geboren op 08‑04‑1884 te Ferwerd.

5.         Janke De Jong, geboren op 15‑05‑1889 te Ferwerd.

 

V.27     Willem De Jong, Voerman, koopman, geboren op 25‑09‑1854 te Ferwerd, overleden op 15‑02‑1917 te Amsterdam op 62‑jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 22‑jarige leeftijd op 09‑07‑1877 te Ferwerd met Reintje Jeppes Orre, 34 jaar oud, geboren op 16‑11‑1842 te Schiermonnikoog, overleden op 11‑04‑1889 te Brantgum op 46‑jarige leeftijd, dochter van Jeppe Teens Orre en Fenne Edes Karst.

Gehuwd (2) op 37‑jarige leeftijd op 31‑03‑1892 te Groningen met Grietje Pathuis, 26 jaar oud, geboren op 03‑10‑1865 te Leegkerk, overleden op 13‑02‑1932 te Amsterdam op 66‑jarige leeftijd, dochter van Hindrik Pathuis en Knelsien Iwema.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Janke De Jong, geboren op 04‑03‑1878 te Ferwerd.

2.         Wybren De Jong, geboren op 14‑11‑1880 te Ferwerd.

Uit het tweede huwelijk:

3.         Knelsien De Jong, geboren op 18‑02‑1894 te Groningen, overleden op 26‑12‑1896 te Amsterdam op 2‑jarige leeftijd.

4.         Hendrik De Jong, geboren op 12‑06‑1898 te Amsterdam.

5.         Antonie De Jong, geboren op 02‑09‑1899 te Amsterdam, overleden op 16‑09‑1899 te Amsterdam, 14 dagen oud.

 

V.30     Fokke Antoni De Jong, Timmerman, geboren op 28‑10‑1856 te Ferwerd.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 18‑11‑1880 te Groningen met Johanna Dorothea Lameris, 22 jaar oud, geboren op 12‑08‑1858 te Groningen, dochter van Frides Lameris en Johanna Dorothea Luider.

Uit dit huwelijk:

1.         Maaike De Jong, geboren op 08‑02‑1882 te Groningen, overleden voor 1890.

2.         Frides De Jong, geboren op 15‑02‑1884 te Groningen.

3.         Wybren Fokke De Jong, geboren op 06‑03‑1886 te Groningen.

4.         Catharina De Jong, geboren op 19‑07‑1887 te Groningen.

5.         Wybren De Jong, geboren op 19‑10‑1889 te Groningen.

6.         Antoni De Jong, geboren op 11‑04‑1891 te Groningen.

 

V.33     Jan De Jong, Timmerman, geboren op 30‑07‑1862 te Ferwerd, overleden op 15‑08‑1920 te Huizum op 58‑jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 20‑jarige leeftijd op 03‑05‑1883 te Groningen met Johanna Geertruida Kruiger, 23 jaar oud, geboren op 26‑08‑1859 te Groningen, dochter van Meerten Kruiger en Ennechien Reiber.

Gehuwd (2) op 34‑jarige leeftijd op 14‑03‑1897 te Groningen met Pieterke Raven, 33 jaar oud, geboren op 07‑12‑1863 te Kommerzijl, overleden op 13‑11‑1901 te Groningen op 37‑jarige leeftijd, dochter van Pieter Raven en Aukje Hoeksema. {Zij was ook ooit gehuwd met Nicolaas Tingelaar.}

Gehuwd (3) op 44‑jarige leeftijd op 17‑11‑1906 te IJlst met Evertje Heins, 32 jaar oud, Werkvrouw, geboren op 19‑06‑1874 te Oudega, dochter van Jarig Heins en Sytske Wybenga.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Maaike De Jong, geboren op 11‑09‑1883 te Groningen.

2.         Ennechien De Jong, geboren op 12‑01‑1885 te Groningen.

3.         Maria De Jong, geboren op 30‑11‑1886 te Groningen.

4.         Johanna Geertruida De Jong, geboren op 15‑12‑1888 te Groningen.

5.         Jan De Jong (zie VI.29).

6.         Meerten De Jong, geboren op 16‑04‑1893 te Groningen.

Uit het tweede huwelijk:

7.         Jitze Antonie De Jong, geboren op 01‑11‑1897 te Groningen.

 

VI.29    Jan De Jong, Timmerman, geboren op 31‑10‑1890 te Groningen, overleden op 02‑12‑1957 te Groningen op 67‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 12‑08‑1915 te Groningen met Anna Wijn, 23 jaar oud, geboren op 28‑11‑1891 te Groningen, overleden op 01‑12‑1974 te Groningen op 83‑jarige leeftijd, dochter van Arnoldus Christoffel Wijn, Stadsreiniger, en Grietje Drenth.

Uit dit huwelijk:

1.         Johanna Geertruida De Jong, geboren op 11‑07‑1916 te Groningen.

2.         Grietje De Jong, geboren op 18‑03‑1918 te Groningen.

3.         Maaike De Jong, geboren op 27‑08‑1922 te Groningen.

4.         Harmanna De Jong, geboren op 09‑02‑1924 te Groningen.

5.         Jan De Jong, geboren op 09‑03‑1928 te Groningen.

6.         Arnoldus Christoffel De Jong, geboren op 20‑03‑1931 te Groningen.

7.         Meerten De Jong, geboren op 22‑01‑1933 te Groningen.

 

 

TERUG naar MIJN STAMBOMEN