Stamboom van de familie Chingelshouck, (Cingelshoek) & Van Buijtevest

(sep 2021) Terug naar Mijn Stambomen


mst.

 

I.1        Bartholomeus Hendriks (Singelshoek, Cingelshoek, Chingelshouck), scheepmaker, geboren ca 1520, overleden voor 1588.

Gehuwd met Catharina JACOBS, geboren ca 1522.

Testament 1588, Catharina Jacobs was in jan. 1588 al weduwe. Hij was scheepmaker.

Testament 1591, Catharina Jacobs, weduwe van BH, omtrekt LXIX jaren,

haar zoon Cornelis Bartholomeus, out omtrent XLVI jaren.

Testament 1603. Ze had 7 kinderen.

Uit dit huwelijk:

1.         Cornelis BARTHOLOMEUS (Van Buijtevest) (zie II.1).

2.         Quijrings Bartholomeus Van BUIJTEVEST (zie II.5).

3.         Claas Bartholomeus CHINGELSHOUCK (zie II.7).

4.         Gijsbert Bartholomeesz CHINGELSHOUCK (Singelshoeck), geboren ca 1563 te Leiden.

Ondertrouwd op 29‑03‑1584 te Leiden (getuige(n): zijn moeder Trijntje Jacobs en Pieternella Jans), gehuwd 1584 met Diewertje PIETERS, geboren ca 1563. {Zij is later ondertrouwd op 20‑11‑1609 te Leiden (getuige(n): zijn vader Jan Claasz van Bijwech en haar bek. Aagje Willems). Zij is wed van Gijsberth Bartholomeus, scheepmaker, gehuwd 1609 met Frans Jans Van BIJWECH, kuiper, zoon van Jan Claas Van BIJWECH.}

5.         Gerrit Bartholomeus CHINGELSHOUCK, geboren ca 1566 te Leiden.

Ondertrouwd op 17‑01‑1587 te Leiden (getuige(n): zijn broer Cornelis Bartholomeesz, zijn broer Quirijn Bartholomeesz, haar mooie Machtelt Frans  en Assweer Gerijts), gehuwd 1587 met Neeltje ANDRIES, geboren ca 1566.

6.         Meijnsje CHINGELSHOUCK, geboren ca 1567, begraven op 11‑10‑1635 te Leiden.

Ondertrouwd op 22‑10‑1588 te Leiden (getuige(n): zijn vader Claas Gijsbrechts, zijn broer Gijsbrecht Claas, zijn broer Quijrijn Bartholomeus en haar zuster Grietje Bartholomeus), gehuwd 1588 met Pieter CLAAS, rietdekker, geboren ca 1567 te Leiden, zoon van Claas Gijsbrechts VERMEIJ.

7.         Grietje CHINGELSHOUCK, geboren ca 1570 te Leiden.

Ondertrouwd op 27‑01‑1590 te Leiden (getuige(n): zijn bek. Claas Bartelmees, haar zuster Maritgen Bartelmees), gehuwd 1590 met Gerrit REIJERS, geboren ca 1570 te Wijck. {Hij is later ondertrouwd op 31‑03‑1601 te Leiden (getuige(n): zijn bek. Jan Mouton en haar bek. Martijntje Lombaerts). Hij is wed van Grietgen Bartelmeusdr, gehuwd 1601 met Jacobmijntje REIJNIERS, geboren ca 1580 te Alleveringen Vlaanderen.}

8.         Maritge CHINGELSHOUCK.

 

II.1       Cornelis BARTHOLOMEUS (Van Buijtevest), koopman in de Prince van Oraingien, geboren ca 1545 te Leiden.

Gehuwd (1) ca 1577 met Machteld Jans Van BORSSEN, geboren ca 1556, dochter van Jan Frans Van BORSSEN, smid, en Meijntje BROEREN. Volkstelling 1581, koopmijn, 5 kinderen.

Ondertrouwd (2) op 05‑02‑1584 te Leiden (getuige(n): Janneke Gerrits). Hij wonende in de Prins. Gehuwd 1584 met Trijntje CLAAS. In 1593: Grote bewijzen C folio 299 22‑1‑1593 Bartholomeus 7 jr en Machtelt 5 jr kinderen van Cornelis Bartholomeus in de Prins botercoper en wijlen Catherina Claesdr.

Ondertrouwd (3) op 20‑11‑1593 te Leiden (getuige(n): zijn bek. Quijrijn Dirks). Hij wonende In de Prins, gehuwd 1593 met Josijntje JANS, geboren ca 1570 te Delft. Claes B. Chingelshouck vaderlijke oom en Mathijs Mathijsz Buytevest, neef,   voogden gesteld over de onmondige kinderen van Cornelis Bart, Buytevest en Josyna Jans, beide zaliger.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Marijtgen CORNELIS, geboren 1571 te Leiden.

2.         Annetgen CORNELIS, geboren ca 1577 te Leiden, overleden 1606 te Leiden.

Ondertrouwd (1) op 24‑04‑1598 te Leiden (getuige(n): Marijtje Pieters en haar moeder Joosgen Jans), gehuwd 1598 met Allert Jans De HAAS.

Ondertrouwd (2) op 18‑05‑1600 te Leiden (getuige(n): zijn oom Jacob Gerijts en haar schoonmoeder Josijna Jans). Hij is wed van Trijn Dirks en zij van Allert Jans de Haes, gehuwd op 09‑06‑1600 te Leiden met Anthonius Cornelisz Van POLANEN (Tonis Cornelisz, Van Pelanten), schoenmaker, geboren ca 1566 te Leiden, overleden 1613, zoon van Cornelis Pieters Van POLANEN (Cornelis Pieters), bakker, en Marijtje Jacobs PELLE. {Hij was eerder ondertrouwd op 09‑02‑1590 te Leiden (getuige(n): zijn oom Pieter Jacobs en haar moeij Jaepge Claesdr), gehuwd op 24‑02‑1590 te Leiden met Catharina Dirks Van der DOES, geboren ca 1568 te Leiden, dochter van Dirk Adriaans Van der DOES en Marijtje CLAAS.  Hij is later ondertrouwd op 31‑08‑1607 te Leiden (getuige(n): zijn neef Jacob Pieters en haar nicht Trijntje Barents). Hij is wed van Annetje Cornelisdr en zij van Henric Pieters Wassenaar, gehuwd 1607 met Hendrikje WILLEMS, geboren ca 1580 te Deventer. Voogdenboek 1614: voogden: Adriaan Pieters van Pelanen en Jan Ripperts, beide neven.}

3.         Sijchgen CORNELIS (Lucia, Sijtgen), geboren 1580 te Leiden.

Ondertrouwd op 21‑08‑1604 te Leiden (getuige(n): zijn moeder Hercke Jans en haar vader Cornelis Bartelmees), gehuwd 1604 met Dirk Jans SCHEIJ, pannenbakker.

4.         Reijer Cornelis Van BUIJTEVEST (zie III.7).

5.         Bartholomeus CORNELIS, geboren 1582 te Leiden, overleden voor 1586.

Uit het tweede huwelijk:

6.         Bartholomeus CORNELIS, geboren 1586 te Leiden. In 1587: lijfrente, begunstigde Bertelmees Cornelisz, 2 jaar oud.

7.         Machtelt BARTHOLOMEUS, geboren 1588 te Leiden.

Uit het derde huwelijk:

8.         Trijntje CORNELIS, geboren ca 1593 te Leiden.

 

II.5       Quijrings Bartholomeus Van BUIJTEVEST, warmoesman, geboren ca 1550, begraven op 02‑11‑1617 te Leiden.

Gehuwd met Beelie ANTHONIS, dochter van Anthonis CLEMENTS, appelkoper, en Crijntje CORNELIS (Trijntje Cornelis). Voogdenboek 1588: Anthonis 12 jr, Jacob 7 jr, Bartholomeus 6 en Neeltgen 10 jr en Neeltje 5 jaar, weeskinderen van Quiryn Bartholomeuszn en wylen Beelie Anthonisdr.

Voogden: Dirck Anthoniszn boomgaertman en Cornelis Anthoniszn glaescryver gebroeders omen en Quiryn Claeszn van Bergen.

Uit dit huwelijk:

1.         Neeltje Quijrijns Van BUIJTEVEST (Neeltje de oude), geboren ca 1574 te Leiden.

Ondertrouwd (1) op 03‑06‑1595 te Leiden (getuige(n): zijn vader Dirk Cornelis en haar moeij Marijtje Jans en haar moeij Neeltje Arijens), gehuwd 1595 met Cornelis DIRKS, smid, geboren ca 1574 te Leiden, zoon van Dirk CORNELIS.

Ondertrouwd (2) op 21‑10‑1603 te Leiden (getuige(n): zijn broer Claas Jans en haar moei Marijtje Jans). Hij is wed van Marijtje Cornelis en zij van Cornelis Dirks. Gehuwd 1603 met Broer JANS, boomgaardman, geboren ca 1570 te Leiden. {Hij was eerder ondertrouwd op 26‑06‑1593 te Leiden (getuige(n): zijn moeder Divertje Claasdr en haar schoonzuster Leentgen Adriaens), gehuwd 1593 met Marijtje CORNELIS, geboren ca 1570 te Leiden.  Hij is later ondertrouwd op 28‑04‑1606 te Leiden (getuige(n): zijn broer Clasa Jans en haar bek. Marijtje Willems). Hij is wed van Neeltje Quijrijns en zij van Dirck Jacobs. Gehuwd 1606 met Grietje PIETERS.}

2.         Antonij Quijrijns Van BUIJTEVEST (Teunis) (zie III.17).

3.         Neeltje Quijrings Van BUIJTEVEST, geboren ca 1578 te Leiden.

Ondertrouwd (1) op 26‑05‑1606 te Leiden (getuige(n): zijn vader Jacob Hendriks en haar schoonzuster Marijtje Maurijns), gehuwd 1606 met Cornelis JACOBS, geboren ca 1578 te Leiden.

Ondertrouwd (2) op 21‑11‑1614 te Leiden (getuige(n): zijn cosijn Arent Jans en haar schoonzuster Marijtje Maurijns). Hij is wed van Annetje Claas en zij van Cornelis Jacobs, gehuwd 1614 met Harman THONIS. {Hij is later ondertrouwd op 12‑11‑1626 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Ewout Cornelis Witge en haar schoonzuster Marijtje Lenaertsdr). Hij is wed van Neeltgen Quiringsdr van Buijtevest op ten Rijn en zij van Pieter Sijmons van Borsse. Gehuwd 1626 met Adriaantje MAGNUS, geboren ca 1590 te Katwijk, dochter van Magnus Van RIJN en Pietertje BASTIAANS.}

4.         Jacob Van BUIJTEVEST, geboren ca 1581 te Leiden.

5.         Bartholomeus Van BUIJTEVEST (zie III.23).

 

II.7       Claas Bartholomeus CHINGELSHOUCK, geboren ca 1560 te Leiden.

Ondertrouwd (1) op 01‑03‑1586 te Leiden (getuige(n): zijn broer Cornelis Bertelmeesz, zijn neef Salomon Davids, haar schoonzuster Jutgen Baerntsdr en haar schoonzuster Arien Claasdr), gehuwd 1586 met Beatrix JANS, geboren ca 1564 te Leiden.

Ondertrouwd (2) op 06‑09‑1594 te Leiden (getuige(n): Jan Cors en haar moeder Marijtje Joosten), gehuwd 1594 met Agnieta JANS, geboren ca 1573, dochter van Maria JOOSTEN.

Voogdenboek 1593:  Jan 6 jr en Bartolomeus 2˝ jaar kinderen van Claes Bartolomeus cousmaker en wijlen Beatrix Jansdr.

Voogden: Jan Janszn cleermaker en Willem Janszn slootemaker omen

600 car. guldens

Onderpand: huys ende erve over de Ryn aen de cleyne nuen strate in de Coornbregstege belendt aen deen zyde ten oosten Laurens Symonszn vetwarier met de huysinge genaemt den burch ende an die andere zyde Mayken de wede Jeronimus den Turck strekkende voor uyt de voors nyenstrate tot achter aen de caemer van Dirck Dirckszn Stien brouwer.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Jan Claasz CHINGELSHOUCK, geboren ca 1588 te Leiden.

Ondertrouwd op 13‑02‑1609 te Leiden (getuige(n): zijn vader Claas Bartholomeus en haar schoonmoeder Colijntje Lauwijkx), gehuwd 1609 met Aaltje THIJMANS, geboren ca 1588, dochter van Thijman JACOBS en Colijntje LOWIJCXS.

2.         Bartolomeus CHINGELSHOUCK, geboren ca 1590 te Leiden.

Uit het tweede huwelijk:

3.         Trijntje Claasdr CHINGELSHOUCK, geboren ca 1600 te Leiden.

Ondertrouwd op 17‑03‑1627 te Leiden (getuige(n): zijn oom Barent Hendriks en haar moeder Angietje Jansdr), gehuwd 1627 met Rutger Claas Van der DOES, bakker, geboren ca 1605 te Leiden, zoon van Claas Van der DOES. {Hij is later ondertrouwd op 30‑04‑1631 te Leiden (getuige(n): zijn oom Barent Hendriks en haar moei Maijcke Blancquaerts). Hij is wed van Trijntje Jansdr van Chingelshouck en zij van Lowijs Elseputh, gehuwd 1631 met Cathalina De HAAN (Den Haan).  Hij is later ondertrouwd op 16‑10‑1641 te Leiden (getuige(n): zijn neef Reijer Barents Coersveld en haar moeder Geertje Lenaerts). Hij is wed van Cathalijntje de Haen. Gehuwd 1641 met Maartje IJNGENAERS (Ingendr), geboren ca 1615, dochter van Ingenaar Arents BLOCKLANT en Geertje LEENDERTS.}

4.         Hendrik Claasz CHINGELSHOUCK (zie III.30).

5.         Johannes Claas CHINGELSHOUCK (zie III.32).

6.         Beatrix Claasdr CHINGELSHOUCK, geboren ca 1605 te Leiden.

Ondertrouwd op 08‑02‑1629 te Leiden (getuige(n): zijn vader Sijmon Hendriks Hasius en haar moeder Angnietje Jansdr), gehuwd 1629 met Willem Sijmen HASIUS, bakker, burgermeester, schepen, geboren ca 1610, overleden 1669 te Leiden, zoon van Sijmon Hendrix HASIUS, schoenmaker, en Magdalena WILLEMS. {Hij is later ondertrouwd op 23‑10‑1643 te Leiden (getuige(n): ). Hij is wed van Beatrix Clas en zij van Jan van Velde, gehuwd op 10‑11‑1643 te Leiden met Martijntje Claasdr GLAUME, geboren ca 1610 te Amsterdam, dochter van Nicolaas Andriesz GLAUWE (Claas Gauwe) en Aachte Pieters De BOER.  Hij is later ondertrouwd op 26‑07‑1657 te Leiden (getuige(n): zijn broer Cornelis Simons Hasius en haar moeder Agnietje Jans), gehuwd 1657 met Annetje Cornelis Van SUIJLEN, geboren ca 1616, dochter van Cornelis Van SUIJLEN en Hester JANS.}

7.         Maartje CHINGELSHOUCK, geboren ca 1610 te Leiden.

Ondertrouwd op 16‑06‑1639 te Leiden (getuige(n): Johannes Claasz Chingelshouck en haar zuster Beatrix Claasdr van Chingelshouck). Hij is wed van Jannetje Claasdr de Munt, gehuwd 1639 met Gerrit Frans Van PEENE, geboren ca 1600 te Leiden, zoon van Frans Allerts Van PEENE en Geertje GERRITS. {Hij was eerder ondertrouwd op 02‑04‑1621 te Leiden (getuige(n): zijn vader Frans Alders van Penen en haar moeder Deliana Hendriks), gehuwd op 18‑04‑1621 te Leiden met Jannetje Claasdr De MUNT, geboren ca 1600 te Leiden, dochter van Claas Willemz De MUNT, warmoesgezel, en Delia Heijndricxdr Van BLOMMESTEIJN.}

8.         Jannetje Claasdr CHINGELSHOUCK, geboren ca 1610 te Leiden.

Ondertrouwd op 04‑08‑1639 te Leiden (getuige(n): zijn vader David de Maarschalk en haar zuster Beatrix van Chingelshouck), gehuwd 1639 met Johan De MAARSCHALK, geboren ca 1610, zoon van David De MAARSCHALK en Maijcken BAELDES.

9.         Sara Claasdr CHINGELSHOUCK, geboren ca 1615 te Leiden.

Ondertrouwd op 01‑12‑1639 te Leiden (getuige(n): zijn schoonvader Samuel van Damme en haar schoonzuster Aaltje Thijmans), gehuwd 1639 met Cornelis Arents SPRANGER, geboren ca 1615 te Antwerpen, zoon van Arnoult SPRANGERS en Susanne CROIJS.

 

III.7      Reijer Cornelis Van BUIJTEVEST, suikerbakker, geboren ca 1581 te Leiden.

Ondertrouwd (1) op 23‑01‑1608 te Leiden (getuige(n): zijn vader Cornelis Bartholomeus en haar moeder Sijtje Claasdr). Zij is wed van Claas Dirks van Beek. Gehuwd 1608 met Aaltje Jans Van ASSENDELFT, geboren ca 1578 te Leiden, dochter van Jan Meesz Van ASSENDELFT en Lucia Claasdr Van BANCHEM (Sijtje Claas). Eerste keer dat de naam Buijtevest gebruikt wordt in deze familie.

{Zij was eerder ondertrouwd op 22‑04‑1599 te Leiden (getuige(n): zijn vader Dirk Jans van der Beek en haar moeder Lucia Claas van Banchem), gehuwd 1599 met Claas Dirks Van der BEEK, zoon van Dirk Jans Van der BEEK.}

Ondertrouwd (2) op 04‑07‑1618 te Leiden (getuige(n): zijn bekende Broer Jans van Borssen en att.). Hij is wed van Aaltje Jans van Assendelft, gehuwd 1618 met Jannetje Pieters Van POELGEEST, geboren ca 1600 te Koudekerk.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Machteld Reijers Van BUIJTEVEST, geboren ca 1610 te Leiden.

Ondertrouwd op 08‑05‑1636 te Leiden (getuige(n): zijn vader Claas Cornelis van Nattenhoven en haar zuster Jannetje Claas). Hij is wed van Jaapje Willems van Walwijk, gehuwd 1636 met Cornelis Claas Van NATTENHOVEN, geboren ca 1605. Woont in Leiderdorp, zoon van Claas Cornelis Van NATTENHOVEN en Marrichen SANTEN (Marijtje Senten?). {Hij was eerder ondertrouwd op 04‑12‑1629 te Leiden (getuige(n): zijn vader Claas Cornelis van Nattenhoven en de vrouw van Gilles Jans van Walwijk, Aaltje Willems), gehuwd 1629 met Jaapje Willems Van WALWIJK (Jacoba), geboren ca 1607 te Leiden, dochter van Willem Janz Van WALWIJK en Maritgen Jansdr Van STAVEREN.}

2.         Claas Reijaerts Van BUIJTEVEST (zie IV.3).

3.         Cornelis Van BUIJTEVEST, geboren ca 1614 te Leiden.

Uit het tweede huwelijk:

4.         Pieter Van BUIJTEVEST, geboren 1621, gedoopt op 07‑12‑1621 te Leiden (getuige(n): Arij Gerrits, Sijtgen Cornelis, Willem Pieters).

5.         Dirk Van BUIJTEVEST, geboren 1623, gedoopt op 07‑11‑1623 te Leiden.

6.         Abraham Van BUIJTEVEST (zie IV.8).

 

III.17    Antonij Quijrijns Van BUIJTEVEST (Teunis), koekenbakker, geboren ca 1575.

Ondertrouwd op 27‑01‑1606 te Leiden (getuige(n): zijn vader Quijrijn Bartholomees en haar nicht Barbera Aernts). Zij is wed van Claas Allerts. Gehuwd 1606 met Marijtje MAURIJNS, geboren ca 1573 te Delft. {Zij was eerder ondertrouwd op 04‑06‑1594 te Leiden (getuige(n): zijn broer Bastijn Huijbrechts en haar schoonbroer Isbrant Cornelis van Delft), gehuwd 1594 met Claas ALLERTS, geboren ca 1573 te Leiden.}

Uit dit huwelijk:

1.         Cornelis Teunis Van BUIJTEVEST (zie IV.10).

2.         Belijtje Anthonis Van BUIJTEVEST, geboren ca 1618 te Leiden.

Ondertrouwd (1) op 06‑10‑1639 te Leiden (getuige(n): zijn vader Michiel Chimaer en haar schoonzuster Agnietje Philps), gehuwd 1639 met Mathias CHIMAER, predikant, geboren ca 1610 te Leiden, zoon van Michael Matthijsz CHIMAER, letterzetter, en Janneke ELSEVIER. {Hij was eerder ondertrouwd op 12‑07‑1632 te Leiden (getuige(n): zijn vader Michiel Mathijs Chimaer en haar moeder Abigel Minne), gehuwd 1632 met Janneke Eduardus BOOMS, geboren ca 1610 te Koningsplaat op Noord Beveland.}

Ondertrouwd (2) op 23‑06‑1659 te Leiden (getuige(n): zijn oom Cors Lamberts van Oudewater en haar schoonzuster Agnieta Philips van Velsen). Hij is wed van Belijtje Cornelisdr van Spruijteboom en zij van Mathias Chimaer, gehuwd 1659 met Pieter Dirks Van BUIJTEVEST, koekebakker, geboren ca 1605 te Leiden, zoon van Dirk Pieters Van BUIJTEVEST, warmoesman, en Machtelt Van ONDERWATER. {Hij was eerder ondertrouwd op 23‑11‑1629 te Leiden (getuige(n): zijn oom Jan Pieters van Buijtevest en haar moeij Joosje Jacobs van Hoochboot), gehuwd 1629 met Belijtje Cornelis Van SPRUIJTENBOOM, geboren ca 1608, dochter van Cornelis Van SPRUIJTENBOOM.}

 

III.23    Bartholomeus Van BUIJTEVEST, boomgaardman, geboren ca 1582 te Leiden.

Ondertrouwd op 24‑10‑1609 te Leiden (getuige(n): zijn vader Quijrijn Bartholomeus en haar schoonzuster Aaltje Cors). Zij is wed van Willem Willems. Gehuwd 1609 met Neeltje DIRKS, geboren ca 1585 te Leiden, dochter van Aagje CORNELIS. {Zij was eerder ondertrouwd op 15‑11‑1606 te Leiden (getuige(n): zijn broer Simon Willems en haar moeder Aechgen Cornelis), gehuwd 1606 met Willem Willems STEUR, viskoper, geboren ca 1585 te Leiden, zoon van Willem STEUR.}

Uit dit huwelijk:

1.         Johannes Van BUIJTEVEST, geboren 1621, gedoopt op 26‑01‑1621 te Leiden (getuige(n): Janneke Geschiere).

 

III.30    Hendrik Claasz CHINGELSHOUCK, geboren ca 1600 te Leiden.

Ondertrouwd op 30‑03‑1622 te Leiden (getuige(n): ), gehuwd 1622 met Lijsbeth Isaaks Van HEEMSKERK, geboren ca 1597 te Leiden, dochter van Isaak Jacobs Van HEEMSKERK, kramer, en Ceeltje Claas Van BERGEN.

Uit dit huwelijk:

1.         Celitgen Van CINGELSHOEK, geboren 1623, gedoopt op 20‑01‑1623 te Leiden (getuige(n): Isaac jacobs, Aaletje Tijnnes).

2.         Bartholomeus Van CINGELSHOEK, geboren 1626, gedoopt op 01‑02‑1626 te Leiden (getuige(n): Jan Claessen van Cingelshouck, Claas Bartholomeus van Cingelshouck), overleden voor 1627.

3.         Bartholomeus Van CINGELSHOEK, geboren 1627, gedoopt op 12‑10‑1627 te Leiden (getuige(n): Claas Bartholomeus, Trijntje Claeszen), overleden voor 1629.

4.         Bartholomeus Van CINGELSHOEK, geboren 1629, gedoopt op 08‑03‑1629 te Leiden, overleden voor 1632.

5.         Bartholomeus Van CINGELSHOEK, geboren 1632, gedoopt op 20‑08‑1632 te Leiden.

6.         Maartje Van CINGELSHOEK, geboren 1634, gedoopt op 18‑04‑1634 te Leiden (getuige(n): Isaak Jacobs van Heemskerk).

Ondertrouwd (1) op 07‑01‑1660 te Leiden (getuige(n): zijn beh. vader Johannes Hardnig en haar moeder Elisabeth Isaaks), gehuwd 1660 met Cornelis (Pieters) Pieters Van BILDERBEEK, zoon van Pieter Willems Van BILDERBEEK en Trijntje Adriaans Van GAASBEEK.

Ondertrouwd (2) op 15‑02‑1668 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Quijring van Crimpen en haar nicht Jannetje van Cingelshoeck). Hij is wed van Cornelia van Aeckeren en zij van Cornelis van Bilderbeek, gehuwd 1668 met Maarten Van der DUIJN, geboren 1633, gedoopt op 04‑01‑1633 te Leiden, zoon van Leendert Maartens Van der DUIJN, suikerbakker, en Maria Matheus HOOGBOOT. {Hij was eerder ondertrouwd op 07‑04‑1654 te Leiden (getuige(n): zijn oom Mouring Cornelis van der Aa en haar moeder Haasgien Jans van Rijn), gehuwd 1654 met Cornelia Van AKEREN, geboren 1631, gedoopt op 03‑06‑1631 te Leiden (getuige(n): Adriaantje Tijmonsdr), dochter van Jan Meijnderts Van AKEREN en Haasje Jandr Van RIJN.}

 

III.32    Johannes Claas CHINGELSHOUCK, geboren ca 1603.

Ondertrouwd (1) op 04‑09‑1625 te Leiden (getuige(n): ). Zij is wed van Cornelis Cornelisz van der Wal, gehuwd 1625 met Niesje Maartens VLIETENHOORN, geboren ca 1595 te Leiden, dochter van Maarten Jans VLIETENHOORN (Maarten Hendriks?). {Zij was eerder ondertrouwd op 18‑03‑1616 te Leiden (getuige(n): zijn schoonvader Zeger de Cock en haar schoonzustr Dorite Michiels), gehuwd 1616 met Cornelis Cornelis De WAL (De Waal), geboren ca 1595 te Leiden.}

Ondertrouwd (2) op 30‑06‑1636 te Leiden (getuige(n): zijn vader Claas Bartholomeus van Chingelshouck en haar zuster Trijntje Quijrings). Hij is wed van Nijesgen Maertensdr Vlyetenthoorn en zij van Simon Cornelisz Drijfloo. Gehuwd 1636 met Aagje Quiringsdr Van BOSCHHUISEN, geboren ca 1600 te Leiden, dochter van Quiring Van BOSCHHUISEN. {Zij was eerder ondertrouwd op 26‑11‑1621 te Leiden (getuige(n): ), gehuwd 1621 met Simon Cornelisz DRIJFLOO, timmerman, geboren ca 1580 te Leiden, zoon van Cornelis Simons DRIJFLOO, boomgaardman, en Marijtje MICHIELS.}

Uit het eerste huwelijk:

1.         Aaltje CHINGELSHOUCK, geboren 1626, gedoopt op 08‑09‑1626 te Leiden (getuige(n): Maarten Hendriks van Vlietentoren).

2.         Maarten Van CINGELSHOEK (zie IV.25).

3.         Bartholomeus Van CINGELSHOEK (zie IV.28).

4.         Janneke Van CINGELSHOEK, geboren 1632, gedoopt op 25‑07‑1632 te Leiden (getuige(n): Agneetje Jans).

Ondertrouwd op 06‑11‑1658 te Leiden (getuige(n): zijn neef Claas Willems van Toll en haar moei Jannetgen Claas), gehuwd 1658 met Hendrik Van TOL, geboren ca 1632.

5.         Frans Van CINGELSHOUCK (zie IV.32).

Uit het tweede huwelijk:

6.         Nieske Van CHINGELSHOUCK, geboren 1637, gedoopt op 03‑05‑1637 te Leiden (getuige(n): Aaltje Tijmansdr).

7.         Quiring Van CHINGELSHOUCK, geboren 1640, gedoopt op 17‑07‑1640 te Leiden.

8.         Claas Van CHINGELSHOUCK, geboren 1642, gedoopt op 09‑11‑1642 te Leiden (getuige(n): Jan Claas Singelshouck).

 

IV.3     Claas Reijaerts Van BUIJTEVEST, geboren ca 1612 te Leiden.

Ondertrouwd op 23‑05‑1635 te Leiden (getuige(n): zijn vader Reijaert van Buijtevest en att), gehuwd 1635 met Cathalina Cornelis BUICK, geboren ca 1614 te Woerden.

Uit dit huwelijk:

1.         Aaltje Van BUIJTEVEST, geboren 1637, gedoopt op 05‑07‑1637 te Leiden.

2.         Reijnier Van BUIJTEVEST, geboren 1639, gedoopt op 03‑04‑1639 te Leiden.

3.         Catrijntie Van BUIJTEVEST, geboren 1642, gedoopt op 24‑08‑1642 te Leiden.

Ondertrouwd op 02‑04‑1664 te Leiden (getuige(n): zijn vader Cornelis Spranger en haar moeder Catharina Cornelis), gehuwd 1664 met Claas SPRANGER (Nicolaas), geboren 1643, gedoopt op 09‑07‑1643 te Leiden (getuige(n): Jan Claas Singelshoek), zoon van Cornelis Arents SPRANGER en Sara Claasdr CHINGELSHOUCK. {Hij is later ondertrouwd op 22‑11‑1692 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Jan Wastijn en haar schoonmoeder Anna Wastjou en haar zuster Maria de Plancque). Hij is wed van Catharina Buijtenvest en zij van Antonij de Champs, gehuwd 1692 te Leiderdorp met Sara De PLANCKE, geboren ca 1650 te Leiden.}

4.         Cornelis Van BUIJTEVEST, geboren 1645, gedoopt op 22‑08‑1645 te Leiden.

5.         Lucia Van BUIJTEVEST, geboren 1650, gedoopt op 03‑04‑1650 te Leiden.

Ondertrouwd op 10‑08‑1679 te Leiden (getuige(n): zijn vader Jan Wastijn en haar moeder Catalijna Cornelis), gehuwd 1679 met Johannes WASTIJN, geboren 1646, gedoopt op 21‑10‑1646 te Leiden (getuige(n): Anna de Baer, Tobias de Witte), zoon van Johannes WASTIJN en Anna Van der WALLE.

6.         Willem Van BUIJTEVEST, geboren 1652, gedoopt op 17‑11‑1652 te Leiden.

7.         Johannes Van BUIJTEVEST, geboren 1655, gedoopt op 17‑11‑1655 te Leiden.

 

IV.8     Abraham Van BUIJTEVEST, geboren 1626, gedoopt op 05‑04‑1626 te Leiden.

Ondertrouwd op 21‑11‑1658 te Leiden (getuige(n): zijn bek. Albertus Engelvaert en att voor de bruid), gehuwd 1658 met Magdalena De FUIJTER, geboren ca 1635 te Amsterdam.

Uit dit huwelijk:

1.         Jannetje Van BUIJTEVEST, geboren ca 1660 te Leiden.

Ondertrouwd op 26‑04‑1680 te Leiden (getuige(n): zijn bek. Frans van der Schot en haar moeder Magdalena de Fuijter), gehuwd 1680 met Lucas Pieters ELEMAN, straatmaker, geboren ca 1660.

2.         Maria Van BUIJTEVEST, geboren 1665, gedoopt op 28‑01‑1665 te Leiden (getuige(n): Claas Reijers Buijtevest).

3.         Jacobus Van BUIJTEVEST, geboren 1666, gedoopt op 21‑05‑1666 te Leiden.

 

IV.10    Cornelis Teunis Van BUIJTEVEST, geboren ca 1617 te Leiden.

Ondertrouwd op 25‑08‑1638 te Leiden (getuige(n): geen), gehuwd 1638 met Agnietje Philips Van VELSEN, geboren ca 1617 te Delft, dochter van Philip Van VELSEN.

Uit dit huwelijk:

1.         Teunis Van BUIJTEVEST, geboren 1639, gedoopt op 30‑10‑1639 te Leiden (getuige(n): Belijtje Teunis van Buijtevest).

2.         Philippus Van BUIJTEVEST, geboren 1641, gedoopt op 05‑03‑1641 te Leiden (getuige(n): Margriete Philips van Velsen).

3.         Philippus Van BUIJTEVEST, geboren 1642, gedoopt op 04‑04‑1642 te Leiden.

4.         Marijtje Van BUIJTEVEST, geboren 1644, gedoopt op 23‑02‑1644 te Leiden.

5.         Philips Van BUIJTEVEST, geboren 1645, gedoopt op 26‑10‑1645 te Leiden.

6.         Philips Mourits Van BUIJTEVEST, geboren 1647, gedoopt op 26‑05‑1647 te Leiden.

7.         Maurits Van BUIJTEVEST, geboren 1652, gedoopt op 27‑12‑1652 te Leiden.

 

IV.25    Maarten Van CINGELSHOEK, geboren ca 1628.

Ondertrouwd (1) op 27‑01‑1648 te Leiden (getuige(n): zijn vader Johannes Claasz Van Chingelshouck en haar moeder Aachje Quijrings van Boschuijsen), gehuwd 1648 met Marijtje Simons DRIJFLOO, geboren ca 1626 te Leiden, dochter van Simon Cornelisz DRIJFLOO, timmerman, en Aagje Quiringsdr Van BOSCHHUISEN.

Ondertrouwd (2) op 16‑10‑1658 te Leiden (getuige(n): att). Hij is wed van Maartje Simons van Drijfloo, gehuwd 1658 met Hester SAMSONS, geboren ca 1630.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Niesien Van CINGELSHOEK, geboren 1649, gedoopt op 13‑10‑1649 te Leiden (getuige(n): Dorothea van Vlietentoorns).

2.         Sijmon Van CINGELSHOEK, geboren 1650, gedoopt op 11‑09‑1650 te Leiden (getuige(n): Hendrik Claasz van Cingelshoek).

3.         Cornelis Van CINGELSHOEK, geboren 1652, gedoopt op 16‑02‑1652 te Leiden.

4.         Aeltien Maartens Van CINGELSHOEK, geboren 1653, gedoopt op 06‑07‑1653 te Leiden (getuige(n): Saertien van Singelshoeck en Jannetien van Singelshoeck).

Ondertrouwd (1) op 26‑04‑1680 te Leiden (getuige(n): zijn broer Jacob Abrahams de Hoedt en haar moeij Jannetje Chingelshoeck), gehuwd 1680 met Johannes Den HOET, geboren 1656, gedoopt op 28‑03‑1656 te Leiden (getuige(n): Reijnier Cornelis van Straten), zoon van Abraham Abrahams Den HOET (Den Hoedt, Noiret), fusteinwerker, en Catharina Jacobs VERBEEK.

Ondertrouwd (2) op 02‑10‑1699 te Leiden (getuige(n): zijn broer Pieter van Leeuwen en haar zuster Marijtje Hendriks). Zij is wed van Johannes de Goeth, gehuwd 1699 met David Van LEEUWEN, geboren 1674, gedoopt op 02‑12‑1674 te Leiden, zoon van Willem Van LEEUWEN en Barbara THOMAS. {Hij is later ondertrouwd op 22‑04‑1707 te Leiden (getuige(n): zijn broer Pieter van Leeuwen en haar moeder Marijtje Haack). Hij is wed van Aaltje Cingelshoek, gehuwd 1707 met Jehanne THOMA, geboren 1675, gedoopt (w) op 08‑09‑1675 te Leiden (getuige(n): Jehanne Hané en Jehanne l'Empereur), dochter van Pieter THOMA en Maria HAVE (Havere, Haack).  Hij is later ondertrouwd op 06‑08‑1718 te Leiden (getuige(n): zijn broer Pieter van Leeuwen en haar bekende Maria van Arenberg). Hij is wed van Jannetje Thoma, gehuwd 1718 met Engeltje Van den BERG.}

 

IV.28    Bartholomeus Van CINGELSHOEK, geboren 1631, gedoopt op 08‑05‑1631 te Leiden (getuige(n): Claas Bartholomeus van Cingelshouck).

Ondertrouwd op 20‑08‑1654 te Leiden (getuige(n): zijn oom Johannes de Maarschalk en haar bekende Tanneke Bernoulje), gehuwd 1654 met Aaltgien KERKHOF, geboren te Santen. {Zij was eerder ondertrouwd op 17‑01‑1653 te Leiden (getuige(n): att). Hij is wed van Maria Honck, gehuwd 1653 met Isaac PALING, geboren 1627, gedoopt op 05‑08‑1627 te Leiden, zoon van Isaak PALING en Susanna CASIER.}

Uit dit huwelijk:

1.         Johannes Bartholomeusz Van CINGELSHOEK (zie V.27).

2.         Arnoldus Van CINGELSHOEK, geboren 1656, gedoopt op 22‑01‑1656 te Leiden (getuige(n): Margrietje Kerckhof).

3.         Nicolaus Van CINGELSHOEK, geboren 1657, gedoopt op 04‑11‑1657 te Leiden.

4.         Gerard Van CINGELSHOEK, geboren 1659, gedoopt op 02‑02‑1659 te Leiden.

5.         Agnieta Van CINGELSHOEK, geboren 1660, gedoopt op 02‑05‑1660 te Leiden.

 

IV.32    Frans Van CINGELSHOUCK, notaris, geboren 1633, gedoopt op 06‑11‑1633 te Leiden.

Ondertrouwd op 15‑05‑1656 te Leiden (getuige(n): zijn broer Maarten van Cingelshouck en haar moeder Maijcke van de Kellenaer), gehuwd 1656 met Janneke Van BEUNINGEN (Jannetje Bennings), geboren 1636, gedoopt op 26‑10‑1636 te Leiden (getuige(n): Judith Frans), dochter van Isaak Frans Van BEUNINGEN, ijzerkramer, en Maijcke Van de KELLENAAR. {Zij is later ondertrouwd op 05‑07‑1675 te Leiden (getuige(n): zijn schoonbroer Johan van Dam en haar zuster Maggalina van Beuningen). Hij is wed van Johanna Bogaert en zij van Frans van Cingelshoeck, gehuwd 1675 met Johan Van NOORT.}

Uit dit huwelijk:

1.         Isaak Van CINGELSHOEK, geboren 1658, gedoopt op 31‑03‑1658 te Leiden (getuige(n): Jacobus Sette), overleden voor 1661.

2.         Johannes Van CINGELSHOEK (zie V.34).

3.         Isaac Van CINGELSHOEK (zie V.37).

4.         Frans Van CINGELSHOEK (Francois) (zie V.39).

5.         Nicolaas Van CINGELSHOEK, geboren 1666, gedoopt op 28‑07‑1666 te Leiden (getuige(n): Alida Kerckhof).

6.         Maria Van CINGELSHOEK, geboren 1669, gedoopt op 09‑10‑1669 te Leiden (getuige(n): Daniel Ouseel).

 

V.27     Johannes Bartholomeusz Van CINGELSHOEK, geboren 1655, gedoopt op 27‑06‑1655 te Leiden.

Ondertrouwd op 21‑08‑1681 te Leiden (getuige(n): zijn neef Nicolaas Spranger en haar meui Lena van Swanenburg en haar zuster Cornelia van der Burg). Zij is wed van Salomon van Schie, gehuwd 1681 met Claasje Van der BURG, geboren 1658, gedoopt op 10‑12‑1658 te Leiden (getuige(n): Heijltje de la Berbe), dochter van Dirk Gerrits Van der BURG en Pieternelletje De la BARBE (Nelletje). {Zij was eerder ondertrouwd op 10‑11‑1676 te Leiden (getuige(n): zijn broer Pieter van Schie te Delft en haar moeder Petronella de le Barber), gehuwd 1676 met Salomon Willems Van SCHIE, chirurgijn, geboren te Delft, zoon van Willem Van SCHIE.  Zij is later ondertrouwd op 31‑03‑1691 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Pieter Pieters van Tielt en haar schoonzuster Cornelia van Raaphorst). Zij is wed van Johan Cingelshoeck, gehuwd 1691 met Johannes Van TOL, geboren 1663, gedoopt op 09‑09‑1663 te Leiden (getuige(n): Christiaan Helesteijn), zoon van Hendrik Van TOL en Janneke Van CINGELSHOEK.}

Uit dit huwelijk:

1.         Alida Van CINGELSHOEK, geboren 1682, gedoopt op 19‑07‑1682 te Leiden (getuige(n): Agneta van Cingelshouk).

2.         Bartholomeus Van CINGELSHOEK, geboren 1683, gedoopt op 04‑08‑1683 te Leiden.

3.         Petronella Van CINGELSHOEK, geboren 1684, gedoopt op 01‑10‑1684 te Leiden.

Ondertrouwd (1) op 14‑03‑1711 te Leiden (getuige(n): zijn aanbeh. vader Fuijt Hullet en haar moeder Clasina van der Burgh), gehuwd 1711 met Joachim ROVERS, pasteibakker, geboren 1686, gedoopt op 02‑07‑1686 te Leiden (getuige(n): Margarita Rovers), zoon van Jacobus ROVERS en Catharina STALPAART.

Ondertrouwd (2) op 05‑04‑1721 te Delft. Zij is wed van Jochem Rovers, gehuwd 1721 met Pieter De SOETE.

4.         Dirk Van CINGELSHOEK, geboren 1686, gedoopt op 16‑05‑1686 te Leiden (getuige(n): Arend Temming).

5.         Bartholomeus Van CINGELSHOEK, geboren 1687, gedoopt op 06‑07‑1687 te Leiden.

6.         Johanna Van CINGELSHOEK, geboren 1688, gedoopt op 28‑07‑1688 te Leiden.

 

V.34     Johannes Van CINGELSHOEK, geboren 1659, gedoopt op 04‑03‑1659 te Leiden (getuige(n): Johan van Leeuwen).

Ondertrouwd (1) op 28‑02‑1685 te Leiden (getuige(n): zijn bekende Pieter Cocq en Elisabeth Raven), gehuwd 1685 met Catharina RAVENS, geboren 1663, gedoopt op 17‑08‑1663 te Leiden (getuige(n): Maria de Smeth), dochter van Arent Joachims RAVENS en Catharina Van VESANEVELD.

Ondertrouwd (2) op 19‑08‑1693 te Leiden (getuige(n): zijn broer Isack van Cinkelshouck en haar zuster Beatrix Ouzeel). Hij is wed van Catharina Raven en zij van Isack van den Bergh, gehuwd op 05‑09‑1693 te Voorschoten met Cornelia OUSEEL, geboren ca 1655 te Hoogmade, dochter van Daniel OUSEEL, dienaar goddelijk woord, en Catharina Van SWIETEN. {Zij was eerder ondertrouwd op 26‑03‑1676 te Leiden (getuige(n): zijn schoonbroer Cornelis van Berendrecht en haar moeder Catharina van Swieten), gehuwd 1676 met Isaak Van den BERG, schout van Stompwijk, geboren ca 1655 te Leiden, zoon van Jacob Jans Van den BERG en Maria Gijsbrechts KNOTTER.}

Uit het eerste huwelijk:

1.         Catharina Van CINGELSHOEK, geboren 1686, gedoopt op 09‑01‑1686 te Leiden.

Ondertrouwd op 20‑09‑1704 te Leiden (getuige(n): zijn bek. Pontiaan van der Codde en haar nicht Clasina van der Burg). Hij is wed van Maria van den Berg, gehuwd 1704 met Eduard GALLAS, burgemeester van Briel.

2.         Frans Van CINGELSHOEK, geboren 1687, gedoopt op 19‑11‑1687 te Leiden, overleden op 26‑09‑1756 te Leiden. Bejaard persoon.

Erfgenamen: Christiaan Adriaan Cingelshoek en Catharina Eduarda Cingelshoek beijde ongehuwde personen en Cornelia Lidia van Cingelshoek gehuwd met Johannes Hacker. De 1e woonachtig te Rotterdam, de 2e te Utrecht en 3e te Ameide.

Uit het tweede huwelijk:

3.         Jan Daniel Van CINGELSHOEK (zie VI.12).

 

V.37     Isaac Van CINGELSHOEK, geboren 1661, gedoopt op 17‑04‑1661 te Leiden.

Ondertrouwd op 25‑02‑1705 te Leiden (getuige(n): zijn broer Frans van Cingelshouck en haar moei Johanna van Leeck en haar nicht Anna Poock). Zij is wed van Francois Verboom, gehuwd 1705 met Barbara Huijgens VERBOOM. {Zij was eerder gehuwd ca 1698 met Francois VERBOOM.}

Uit dit huwelijk:

1.         Anna Jacoba Van CINGELSHOEK, geboren 1705, gedoopt op 11‑12‑1705 te Leiden, overleden voor 1708.

2.         Anna Jacoba Van CINGELSHOEK, geboren 1708, gedoopt op 28‑11‑1708 te Leiden.

Ondertrouwd op 24‑06‑1723 te Leiden (getuige(n): zijn bek. Leonard Verboom en haar beh. zuster Elisabeth Anna Verboom), gehuwd 1723 met Simon Van der STEL, geboren ca 1705 te Amsterdam.

 

V.39     Frans Van CINGELSHOEK (Francois), geboren 1663, gedoopt op 15‑07‑1663 te Leiden.

Ondertrouwd (1) op 17‑12‑1693 te Leiden (getuige(n): zijn broer Johan van Cingelshoeck en haar schoonzuster Henriette Bus), gehuwd 1693 met Sara Van MARCKEN, geboren 1665, gedoopt op 28‑06‑1665 te Leiden (getuige(n): Sara Jacobs van der Weele), dochter van Jan Jans Van MARCKEN en Geertruijd VEECKENS. {Zij was eerder ondertrouwd op 28‑10‑1683 te Leiden (getuige(n): zijn broer Pieter de Clerck en haar meuij Maria Burchgraaf), gehuwd 1683 met Jacobus De CLERCQ, geboren 1663 te Leiden, gedoopt (w) op 11‑02‑1663 te Leiden (getuige(n): Jean Crombrugge, Louise des Maistres en Venant le Houcq), zoon van Glaude De CLERCQ (Glaude le Clair) en Jenne Del CROIJ (Del Croo).}

Ondertrouwd (2) op 23‑08‑1698 te Leiden (getuige(n): ), gehuwd 1698 met Elisabeth Van ROEVEROIJ, geboren 1668, gedoopt op 19‑04‑1668 te Leiden, dochter van Johannes Van ROUVEROIJ en Agatha Van DUIJN.

Uit het tweede huwelijk:

1.         Johanna Agatha CINGELSHOUK (Van Gingelshouk), geboren 1699, gedoopt op 22‑07‑1699 te Leiden.

Ondertrouwd op 21‑07‑1729 te Leiden (getuige(n): zijn broer en voogd Pieter Pauls van Lelijveld en haar moeder Elisabeth van Roeveroij), gehuwd op 09‑08‑1729 te Leiden met Wilhelmus Van LELIJVELD, lakenfabrikant, geboren 1706, gedoopt op 07‑11‑1706 te Leiden, overleden 1769, zoon van Pouwels Van LELIJVELD en Sara Van DOORN.

 

VI.12    Jan Daniel Van CINGELSHOEK, geboren 1695, gedoopt op 19‑04‑1695 te Leiden (getuige(n): Pieter van der Codde).

Ondertrouwd (1) op 20‑12‑1715 te Leiden (getuige(n): att), gehuwd op 09‑01‑1716 te Moordrecht met Theodora Maria KELK, geboren 1695, gedoopt op 01‑04‑1695 te Moordrecht, dochter van Christiaan KELK en Adriana MEESTERS.

Ondertrouwd (2) op 02‑02‑1725 te IJsselstein. Hij is wed. Gehuwd 1725 te Blauwcapel met Johanna LANGERLAAN.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Johan Van CINGELSHOEK, geboren 1717, gedoopt op 13‑02‑1717 te Zoeterwoude.

2.         Christianus Adrianus Van CINGELSHOEK, geboren 1721 te Rijnsaterwoude, gedoopt op 18‑05‑1721 te Zoeterwoude (getuige(n): Adriana Meesters, Philippus de Kuster).

Ondertrouwd op 28‑05‑1747 te Rotterdam, gehuwd op 13‑06‑1747 te Rotterdam met Trijntje De VOS, geboren te Alkmaar.

Uit het tweede huwelijk:

3.         Catharina Eduarda Van CINGELSHOEK.

Ondertrouwd op 03‑07‑1757 te Utrecht, gehuwd op 11‑07‑1757 te Utrecht met Hermanus Van der WEL. {Hij is later gehuwd op 31‑03‑1782 te Utrecht. Hij is wed van Catharina Eduarda van Engelshoek en zij van Hubertus de Groot met Anna Barbara MIJNHARD.}

4.         Cornelia Lidia Van CINGELSHOEK.

Gehuwd met Johannes HACKER.

 

 

 

Terug naar Mijn Stambomen