Stamboom van de familie Klock, Clock

(okt 2021) Terug naar Mijn Stambomen


mst.

 

I.1        Anthonis CLEMENTS, appelkoper.

Gehuwd met Crijntje CORNELIS (Trijntje Cornelis).

Genoemd: Crijntgen Cornelisdochter.

Relatie : weduwe van Thonis Clementsz (de bogertman)

Legataris : Weeshuis.

 

In bonboek ook Anthonis Clements en Trijntje Cornelis.

Uit dit huwelijk:

1.         Cornelis ANTHONIS (zie II.1).

2.         Dirk Thomis CLOCQ (zie II.4).

3.         Beelie ANTHONIS.

Gehuwd met Quijrings Bartholomeus Van BUIJTEVEST, warmoesman, geboren ca 1550, begraven op 02‑11‑1617 te Leiden, zoon van Bartholomeus Hendriks (Singelshoek, Cingelshoek, Chingelshouck), scheepmaker, en Catharina JACOBS.

 

II.1       Cornelis ANTHONIS, glasschrijver, geboren ca 1550.

Gehuwd (1) ca 1570. Samen genoemd in volkstelling van 1581. Echtgenote is Cunera JANS.

Ondertrouwd (2) op 10‑07‑1592 te Leiden (getuige(n): zijn bekende Andries Jacobs en haar zwager Claas Cornelis). Zij is wed van Heindric van Doort, gehuwd op 26‑07‑1592 te Leiden met Trijntje DIRKS, geboren ca 1570.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Jan ANTHONIS, geboren ca 1573.

2.         Cornelis Cornelis CLOCK, glasschrijver, geboren ca 1574 te Leiden, overleden 1629 te Leiden. Voogd over kinderen van zijn zuster Marijtje.

Ondertrouwd op 11‑11‑1595 te Leiden (getuige(n): zijn bek. Jan Paets en haar zuster Claartje Keijsersdr). Zij is wed van Pieter Tonisz. Gehuwd 1595 met Jannetje KEIJSERS.

3.         Belijtje Cornelis CLOCK, geboren ca 1576 te Leiden.

Ondertrouwd op 24‑01‑1597 te Leiden (getuige(n): zijn meester Jacques Lourijs en haar schoonmoeder Trijntje Dirks), gehuwd 1597 met Dirk Wijbrants Van WARENBROEK, geboren ca 1576.

4.         Marijtge Cornelisdr CLOCK, geboren ca 1577 te Leiden.

Ondertrouwd (1) op 08‑12‑1598 te Leiden (getuige(n): zijn broer Dirk Pieters en haar broer Cornelis Cornelisz en haar zuster Janneke Keijser), gehuwd 1598 met Aalbrecht PIETERS, glasschrijver, geboren ca 1577 te Delft.

Ondertrouwd (2) op 24‑11‑1605 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Jan Cornelis en haar zuster Belijtje Cornelis). Hij is wed van Neeltje Quijrijns van Banchem en zij van Aelbert Pieters, gehuwd op 11‑12‑1605 te Leiden met Cornelis Adriaans Van STIENEVELT (Cors), geboren ca 1564, zoon van Adriaan Adriaans Van STIENEVELT en Catharijna Dirksdr HASIUS.

{Hij was eerder ondertrouwd op 23‑11‑1585 te Leiden (getuige(n): zijn moeder Trijn Dirks en haar moeij Aaltje Hendriks), gehuwd 1585 met Cornelia Quirijnsdr Van BANCHEM, geboren ca 1564, dochter van Quiring Van BANCHEM.  Hij is later ondertrouwd op 19‑01‑1617 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Jan Cornelisz en haar nicht Adriaantje Jaspers). Hij is wed van Marijtje Cornelis Clock. Gehuwd op 05‑02‑1617 te Leiden met Fijtje Jorisdr Van SOETERWOUDE, geboren ca 1590 te Zoeterwoude.  Hij is later ondertrouwd op 26‑04‑1638 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Jan Cornelis en haar nicht Belijtge Cornelisdr). Hij is wed van Fijtgen Joris van het Rietvelt en zij van Henrick Huijberts van Rosendael, gehuwd op 18‑05‑1638 te Leiden met Trijntje Lambrechts Van ONDERWATER, geboren ca 1593 te Leiden, dochter van Lambrecht Corsz Van ONDERWATER en Toentgen FLORIS.}

 

II.4       Dirk Thomis CLOCQ, overleden op 21‑05‑1600 te Leiden.

Gehuwd met Neeltje Aarts Van WAERDEN.

Uit dit huwelijk:

1.      Trijntje Dirks CLOCQ, geboren ca 1576 te Leiden.    

Catharijna Dircksdr, weduwe Engel Dirck Corneliszsz. schipper op Bergen op Zoom wonende Leiden geassisteerd met Anthonis Dircksz. Clock haar broeder, geeft hijpotheek op 2 hond 34 roe warmoesland buiten de Hogewoerdse poort in de 1° waard, belend ten N: Pelgrom Fransz. koperslager, ten O: Kors Lambertsz. van Onderwater warmoesman, ten Z: Arent Gerritsz. van Tethroede goudsmid en ten W: de vaarsloot. Afgelost 20‑02‑1646.

Ondertrouwd (1) op 10‑05‑1597 te Leiden (getuige(n): zijn vader Thomas Adriaans en haar zuster Geertje Dirks), gehuwd 1597 met Jacob THOMAS, warmoesman, geboren ca 1576 te Leiden, zoon van Thomas ADRIAANS.

Ondertrouwd (2) op 31‑05‑1603 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Jan Cornelis en haar zuster Gertje Dirks). Hij is wed van Marijtje Quirijns van Banchem en zij van Jacob Thomas, gehuwd 1603 met Jan Adriaans Van STIENEVELT, boomgaardman, geboren ca 1565 te Leiden, zoon van Adriaan Adriaans Van STIENEVELT en Catharijna Dirksdr HASIUS. {Hij was eerder ondertrouwd op 19‑04‑1586 te Leiden (getuige(n): zijn moeder Trijntje Dirks en haar moij Aaltje Hendriks), gehuwd 1586 met Marijtje Quireinsdr Van BANCKEN, geboren ca 1565 te Leiden.}

Ondertrouwd (3) op 07‑05‑1608 te Leiden (getuige(n): zijn broer Balthen Cornelis en haar zuster Geertje Dirks). Hij is wed van Trijntje Dominicus en zij van Jan Adriaans van Stienevelt. Gehuwd 1608 met Engel CORNELIS, schipper, geboren ca 1575 te Leiden. {Hij was eerder ondertrouwd op 19‑04‑1597 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Cornelis Tonis en haar moeder Marijtje Tonis), gehuwd 1597 met Leuntje CRIJNEN, geboren ca 1575 te Leiden.  Hij was eerder ondertrouwd op 11‑04‑1603 te Leiden (getuige(n): zijn cozijn Frederick Pelle en haar moeder Magdalena Huijbrechts). Hij is wed van Leuntje Crijnendr. Gehuwd 1603 met Crijntje DOMINICUS.}

2.         Anthonis Dircxz CLOCK (Thonis Dirks) (zie III.13).

3.         Clement Dircks CLOCK (zie III.15).

4.         Geertje Dirks CLOCQ.

5.         Aernt Dirks MOL.

 

III.13    Anthonis Dircxz CLOCK (Thonis Dirks), geboren ca 1577 te Leiden, begraven op 10‑10‑1648 te Leiden.

Ondertrouwd op 27‑03‑1598 te Leiden (getuige(n): zijn oom Qurijn Bartholomees en haar stiefmoeder Aagje Tonisdr), gehuwd op 11‑04‑1598 te Leiden met Cecilia WILLEMS (Celijtje), geboren ca 1577 te Leiden, overleden 1635 te Leiden, dochter van Willem QUIJRIJNS en Marijtje JACOBS.

Uit dit huwelijk:

1.         Neeltje Thonis CLOCK, geboren ca 1602 te Leiden.

Ondertrouwd op 23‑11‑1623 te Leiden (getuige(n): ), gehuwd 1623 met Cornelis Pieters Van SLINGERLAND, geboren ca 1599 te Leiden, zoon van Pieter Quijrings Van SLINGERLAND, schoenmaker, huidenkoper, en Beatrix CORS (Jateris Corsen).

2.         Marijtje Teunis CLOCK, geboren ca 1607.

Ondertrouwd op 21‑01‑1628 te Leiden (getuige(n): zijn broer Pieter Jacobs van Brederoede en haar moeder Celijtje Willems), gehuwd 1628 met Cornelis Jacobs Van BREDERODE, gardenier, geboren ca 1607, zoon van Jacob Pauls Van BREDERODE, doelwachter schutter, en Aagje HUIJBRECHTS.

3.         Willem Anthonis CLOCK (zie IV.5).

4.         Dirck Thonis CLOCK (zie IV.9).

 

III.15    Clement Dircks CLOCK, zeilmaker, geboren ca 1580.

Ondertrouwd (1) op 09‑11‑1604 te Leiden (getuige(n): zijn broer Thonis Dirks en haar moeder Aaltje Wouters), gehuwd 1604 met Stijn Jans Van WALWIJK, geboren ca 1582 te Leiden, dochter van Jan Marcusz Van WALWIJK, vaandeldrager van de schutterij, en Aaltje WOUTERS.

Ondertrouwd (2) op 31‑12‑1610 te Leiden (getuige(n): zijn broer Thonis Dirks Clock en haar vader Jan Jacobs de Molijn en haar broer Jan Jans de Molijn). Hij is wed van Stijn Jansdr. Gehuwd 1610 met Geertruij Jans MOLIJN (De Molijn), geboren ca 1585 te Delft, dochter van Jan Jacobs De MOLIJN.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Neeltje Clemensdr CLOCK, geboren ca 1607.

Ondertrouwd op 06‑07‑1627 te Leiden (getuige(n): zijn vader Jan Cornelisz en haar moeder Geertruijd Jans), gehuwd 1627 met Pieter Jans Van GRIEKEN, varensgezel, geboren ca 1606 te , zoon van Jan Cornelis Van GRIEKEN.

Uit het tweede huwelijk:

2.         Dirck Clemmens CLOCK (zie IV.13).

3.         Willem Clements CLOCK, geboren ca 1617 te Leiden.

Ondertrouwd op 17‑11‑1638 te Leiden (getuige(n): zijn vader Clement Dirks Clock en haar moeder Diewertje Crijnen), gehuwd 1638 met Maria Thonisdr Van der WIJCK, dochter van Diewertje CRIJNEN.

4.         Jannetje Clemensdr CLOCK, geboren ca 1620 te Leiden.

Ondertrouwd op 27‑03‑1641 te Leiden (getuige(n): zijn vader Joost de Back en haar moeder Geertruijd Moulijn), gehuwd 1641 met Jan JOOSTEN, zoon van Joost De BACK.

 

IV.5     Willem Anthonis CLOCK, gardenier, geboren ca 1610 te Leiden, overleden 1671 te Leiden.

Ondertrouwd (1) op 06‑09‑1646 te Leiden (getuige(n): zijn vader Antonis Dirks Clock en haar moeder Maeke Jans van Durick), gehuwd 1646 met Trijntgen Cornelisdr SCHERPELIJN (Catharina), geboren ca 1607 te Leiden, dochter van Cornelis Jacobs SCHERPELIJN (Scharpelijn, Scharpelingen), lakenbereider, en Judith Dircksdr De HAAS.

Ondertrouwd (2) op 24‑01‑1652 te Leiden (getuige(n): zijn broer Dirk Anthonisz Clock en haar bekende Susannetje van Dammen). Hij is wed van Catharina Scherpeling. Gehuwd 1652 met Magtelt Bartholomeus Ter HOEVE (Ter Houve), geboren ca 1630 te Meurs.

Ondertrouwd (3) op 24‑06‑1659 te Leiden (getuige(n): zijn broer Dirk Anthonis Clock en haar stiefmoeder Annetje Hasius). Hij is wed van Magtelt ter Hoeve, gehuwd 1659 met Agneetgen HASIUS, geboren 1636, gedoopt op 05‑08‑1636 te Leiden (getuige(n): Trijntje Salomons), dochter van Willem Sijmen HASIUS, bakker, burgermeester, schepen, en Beatrix Claasdr CHINGELSHOUCK.

Uit het derde huwelijk:

1.         Anthonij CLOCK (zie V.1).

 

IV.9     Dirck Thonis CLOCK, geboren ca 1618 te Leiden.

Ondertrouwd op 28‑01‑1638 te Leiden (getuige(n): zijn vader Thonis Dirks Clock en haar stiefmoeder Metgen de Clercq), gehuwd 1638 met Marijtge Jeroensdr Van der TUIJN, geboren ca 1620 te Leiden, dochter van Jeroen Dirks Van TUIJN, kousenverver, en Lijsbeth Van BINCHORST.

Uit dit huwelijk:

1.         Anthonis CLOCK, geboren 1639, gedoopt op 16‑01‑1639 te Leiden, overleden voor 1642.

2.         Lijsbeth Dirks CLOCK, geboren 1640, gedoopt op 05‑06‑1640 te Leiden.

Ondertrouwd op 04‑03‑1659 te Leiden (getuige(n): zijn vader Pieter Pieters van Heusden en haar moeder Maartje Jeroens van der Tuin), gehuwd 1659 te Koudekerk met Dirk Pieters Van HEUSDEN, koekenbakker, geboren 1637, gedoopt op 24‑11‑1637 te Leiden, zoon van Pieter Pieters Van HEUSDEN en Eva Dirks Van LINSCHOTEN.

3.         Anthonis CLOCK (zie V.8).

4.         Cornelis CLOCK, geboren 1645, gedoopt op 20‑08‑1645 te Leiden.

5.         Jan CLOCK, geboren ca 1647 te Leiden.

6.         Sijtje CLOCK (Fijtje Kloek), geboren ca 1648 te Leiden.

Ondertrouwd op 02‑05‑1669 te Leiden (getuige(n): zijn oom Pieter Banheijningen en haar schoonzuster Duijfje van Kerchem), gehuwd op 19‑05‑1669 te Koudekerk met Isaak Van ACKEREN (Van Aken), geboren 1645, gedoopt op 13‑08‑1645 te Leiden (getuige(n): Willem Cornelisz Block), zoon van Thomas Van ACKEREN (Van Acker), compositeur, en Neeltje Dirks BANHEIJNINGEN.

 

IV.13    Dirck Clemmens CLOCK, geboren ca 1612 te Leiden.

Ondertrouwd op 14‑10‑1632 te Leiden (getuige(n): zijn vader Clemment Dirks Clock en haar bekende Neeltje Pieters), gehuwd 1632 met Annetje FOIJTENS. {Zij is later ondertrouwd op 15‑08‑1656 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Jan de Kuijer en haar zuster Grietje Feuijten te Warmond), gehuwd 1656 met Adriaan WEUIJTEN (Weijten), geboren ca 1600 te Leiden, zoon van Frans Gillis WEUIJTEN en Marijtje DIRKS.}

Uit dit huwelijk:

1.         Clement Dirks CLOCK (zie V.14).

 

V.1       Anthonij CLOCK, geboren 1660, gedoopt op 18‑04‑1660 te Leiden, overleden okt 1728 te Leiden.

Ondertrouwd (1) op 18‑04‑1681 te Rijswijk, gehuwd op 04‑05‑1681 te Rijswijk met Ariaantje Huijgens REESLOOT, geboren 1659, gedoopt op 16‑03‑1659 te Maasland, overleden 1703 te Leiden, dochter van Huijgen Jacobs REESLOOT en Grietje Pieters Van der VALK.

Ondertrouwd (2) op 14‑11‑1704 te Leiden (getuige(n): zijn bekende Hendrik de Fries en haar schoonvader Jan van Gennip en haar schoonmoeder Clara Doenis). Hij is wed van Adriaantje Reeslooth en zij van Leendert van Gennip, gehuwd 1704 met Catharina WAGENS, geboren 1674, gedoopt op 26‑09‑1674 te Leiden (getuige(n): Abrahamus Braackenburch), dochter van Johannes WAGENS en Elisabeth BRAECKENBURG. {Zij was eerder ondertrouwd op 16‑01‑1699 te Leiden (getuige(n): zijn vader Jan van Gennip en haar moeder Lijsbeth Braeckenburg), gehuwd 1699 met Leendert Van GENNIP, geboren ca 1667 te Leiden, zoon van Jan Leenderts Van GENNIP en Clara DOENIS.}

Ondertrouwd (3) op 17‑03‑1711 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Jan Verhagen en haar aangeh. zuster Anneke Sanneke), gehuwd 1711 met Annetje BLOX, geboren ca 1670 te Berckeveld. {Zij was eerder ondertrouwd op 24‑10‑1692 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Johannes Horsten en haar moeder Anna Marij), gehuwd 1692 met Jan Paulus SANNEKEN (Johannes), geboren 1673, gedoopt op 07‑06‑1673 te Leiden (getuige(n): Anthonis Onkruijdt), zoon van Paulus SANNEKEN en Judith JANS (Jude).}

Uit het eerste huwelijk:

1.         Agnietje CLOCK, geboren ca 1682 te Leiden.

Ondertrouwd op 25‑07‑1705 te Leiden (getuige(n): zijn vader Jacobus Verhagen en haar schoonmoeder Catharina Wagens), gehuwd 1705 met Johannes VERHAGEN, geboren 1685, gedoopt op 21‑01‑1685 te Leiden (getuige(n): Johannes van der Brugge, Machline Wimels, Elias Verhaegen), zoon van Jacques De la HAIJE en Willemijntje VERBRUGGE. {Hij is later ondertrouwd op 18‑11‑1724 te Leiden (getuige(n): zijn vader Jacobus Verhagen en haar moeder Aaltje Houthof en haar snaar Trijntje van Waalwijk). Hij is wed van Angenietje Clock en zij van Hermanus Hemminck, gehuwd 1724 met Teuntje SCHRIJVER, geboren 1683, gedoopt op 26‑01‑1683 te Leiden (getuige(n): Maria Quackelval), dochter van Claas SCHRIJVER en Aaltje HOUTHOF (Oudhof).  Hij is later ondertrouwd op 17‑06‑1729 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Dirk Schrijvers en haar bek. Catharina Ligtvoet en haar zuster Pietertje Jacobs). Hij is wed van Teuntje Schrijvers en zij van Daniel van der Nath, gehuwd 1729 met Martijntje JACOBS, geboren ca 1680.}

2.         Hugo CLOCK (zie VI.3).

3.         Bartholomeus CLOCK, geboren 1688, gedoopt op 26‑05‑1688 te Leiden (getuige(n): Levina van Bersingen).

4.         Grietje CLOCK, geboren 1691, gedoopt op 06‑09‑1691 te Leiden (getuige(n): Maria Resloot).

5.         Willem CLOCK, geboren 1695, gedoopt op 30‑08‑1695 te Leiden, overleden voor 1702.

6.         Maria CLOCK, geboren 1697, gedoopt op 29‑01‑1697 te Leiden, begraven op 21‑12‑1783 te Leiden.

Ondertrouwd op 10‑05‑1721 te Leiden (getuige(n): zijn oom Claas Duijf en haar zuster Angenietje Clock), gehuwd op 25‑05‑1721 te Leiden met Johannes Van NIEUWENBURG, droogscheerder, geboren 1697, gedoopt (rk) op 29‑06‑1697 te Leiden (getuige(n): Jan Voij en Maria Jonckbloet), begraven op 23‑11‑1772 te Leiden, zoon van Willem Hendriks Van NIEUWENBURG en Sophia Jacobs KERVEMAECKER (Fijtje Jacobs).

7.         Margarita CLOCK, geboren 1697, gedoopt (rk) op 29‑01‑1697 te Leiden.

8.         Willem KLOCK (zie VI.11).

Uit het tweede huwelijk:

9.         Johannes KLOCK, geboren 1706, gedoopt op 07‑01‑1706 te Leiden.

 

V.8       Anthonis CLOCK, geboren 1642, gedoopt op 14‑12‑1642 te Leiden.

Ondertrouwd op 06‑09‑1663 te Leiden (getuige(n): zijn vader Dirk Anthonis Clock en haar moeder Gooltje van Hoochmade), gehuwd 1663 met Duijfje Van KERCHEM, geboren 1640, gedoopt op 23‑09‑1640 te Leiden (getuige(n): Engeltje Engels), dochter van Gerrit Jacobs Van KERCHEM en Gooltje Jans HOOCHBURCH.

Uit dit huwelijk:

1.         Gerrit CLOCK, geboren 1664, gedoopt op 03‑12‑1664 te Leiden.

2.         Dirk CLOCK, geboren 1666, gedoopt op 17‑01‑1666 te Leiden.

3.         Antonij CLOCK, geboren 1671, gedoopt op 05‑04‑1671 te Leiden (getuige(n): Elisabeth Dirks de Klock).

4.         Maria CLOCK, geboren 1673, gedoopt op 01‑10‑1673 te Leiden.

 

V.14     Clement Dirks CLOCK, geboren ca 1644.

Ondertrouwd (1) op 16‑03‑1668 te Leiden (getuige(n): zijn bekende Josijas Lucasz Longepee en haar moeder Hillegont Gerrits), gehuwd 1668 met Jannetje Mattheus LIGTVOET, geboren 1646, gedoopt op 13‑05‑1646 te Leiden, dochter van Mattheus LIGTVOET, saaivoller, en Hilletje GERRITS.

Ondertrouwd (2) op 22‑01‑1677 te Leiden (getuige(n): zijn neef Cornelis de Coning en haar moeder Annetje Verhaer). Hij wordt geen wed. genoemd! Foutje? Gehuwd op 06‑02‑1677 te Leiden met Catharina Davids NOUTS (Nauwts, Noots), geboren ca 1655 te Nieuwkoop, dochter van Annetje Van der PLAS. {Zij is later ondertrouwd op 31‑12‑1687 te Leiden (getuige(n): zijn schoonvader Jasper Kock en haar moeder Annetje van der Plas). Zij is wed van Clement Clock, gehuwd op 17‑01‑1688 te Leiden met Cornelis PERSIJN (Van Persijn, Percijn), kaatsbaanmeester, geboren ca 1666 te Leiden, zoon van Joost Cornelis PERSIJN en Jannetje CRIJNEN.}

Uit het eerste huwelijk:

1.         Catrina CLOCK, geboren 1670, gedoopt op 28‑03‑1670 te Leiden (getuige(n): Gillegom Gerrits).

Uit het tweede huwelijk:

2.         Theodorus CLOCK, geboren 1677, gedoopt op 31‑12‑1677 te Leiden (getuige(n): Johannes van der Plas en Joanna Klock).

3.         David CLOCK (zie VI.20).

4.         Clemens CLOCK, geboren 1686, gedoopt (rk) op 11‑04‑1686 te Leiden.

 

VI.3     Hugo CLOCK, geboren 1685, gedoopt op 24‑06‑1685 te Leiden (getuige(n): Clasina Hasius).

Ondertrouwd op 18‑04‑1710 te Leiden (getuige(n): zijn vader Anthonij Klock en haar moeder Grietje Blommendal), gehuwd 1710 te Leiden met Marijtje De MIKKER, geboren 1687 te Leiden, gedoopt op 17‑07‑1687 te Leiden, dochter van Abraham De MIKKER (De Micker) en Trijntje PHILIPS (Catharina).

Uit dit huwelijk:

1.         Antonij CLOCK, geboren 1710 te Leiden, gedoopt op 27‑10‑1710 te Leiden.

2.         Catharina CLOCK, geboren 1712 te Leiden, gedoopt op 11‑05‑1712 te Leiden.

Ondertrouwd op 16‑04‑1734 te Leiden (getuige(n): zijn moeder Jannetje Egmond en haar moeder Marijtje de Mikker), gehuwd 1734 te Leiden met Isaac ALDERSE, geboren 1714, gedoopt op 30‑05‑1714 te Leiden, zoon van Jacobus ALDERSE (Alderts, Allaerts) en Jannetje Van EGMOND. {Hij is later ondertrouwd op 06‑07‑1748 te Leiden, gehuwd 1748 te Leiden met Marijtje NAGTEGAAL, geboren 1724, gedoopt op 20‑02‑1724 te Leiden, dochter van Maarten NAGTEGAAL (Nagtergaal), lakenwerker, en Claasje CORBESIER.}

3.         Adriana CLOCK, geboren 1714, gedoopt op 21‑03‑1714 te Leiden.

Ondertrouwd op 01‑05‑1745 te Leiden (getuige(n): zijn broer Carel Hamet en (‑) Marijtje de Mikker), gehuwd 1745 met Johannes HAMET, geboren 1709, gedoopt op 12‑05‑1709 te Leiden, zoon van Gillis HAMET en Engel TEURNAAR (Engeltje Torenaar).

4.         Maria CLOCK, geboren 1716, gedoopt op 14‑10‑1716 te Leiden.

Ondertrouwd op 17‑04‑1745 te Leiden (getuige(n): zijn moeder Hester de Clercq en haar moeder Maria de Mikker), gehuwd 1745 met Daniel Hendriks PUIJWEG, geboren 1718 te Leiden, gedoopt op 08‑03‑1718 te Leiden, zoon van Hendrik PUIJWEG en Hester De CLERCQ.

5.         Abraham CLOCK, geboren 1719, gedoopt op 02‑04‑1719 te Leiden.

6.         Jannetje CLOCK, geboren 1721, gedoopt op 10‑12‑1721 te Leiden.

7.         Aagtje CLOCK, geboren 1724, gedoopt op 19‑03‑1724 te Leiden.

Ondertrouwd op 18‑07‑1755 te Leiden (getuige(n): zijn vader Jan Sojé en haar vader Hugo Klok), gehuwd 1755 met Pieter SOIÉ, geboren 1732, gedoopt op 03‑02‑1732 te Leiden (getuige(n): Catharina Emrik), zoon van Jan SOIÉ (Sowie, Sager, Saagsel) en Catharina Van DIJK.

8.         Anthonij CLOCK, geboren 1727, gedoopt op 13‑07‑1727 te Leiden.

 

VI.11    Willem KLOCK, lakenwerker, geboren 1702, gedoopt op 01‑10‑1702 te Leiden (getuige(n): Jannetje Turenbrouck).

Ondertrouwd op 06‑07‑1725 te Leiden (getuige(n): zijn vader Anthonij Clock en haar moeder Maria Gaalbregt), gehuwd 1725 met Jacomijntje SLUIJTNIET, geboren 1701, gedoopt op 23‑09‑1701 te Leiden, dochter van Gerrit Gerrits SLUIJTNIET en Sara Isaaks Van REESEN (Van Rese, Van Resing). {Zij was eerder gehuwd ca 1723. Geen huwelijk maar relatie. Echtgenoot is Abraham FILIPPO (Philipaux), geboren op 29‑03‑1694 te Leiden, gedoopt (w) op 02‑04‑1694 te Leiden (getuige(n): Pierre le Roie en Marie Menant), zoon van Anthony FILIPPEAU (Philippo) en Jannetje KRUIS (Jeane de la Croix).}

Uit dit huwelijk:

1.         Sara KLOCK, geboren 1726, gedoopt op 23‑06‑1726 te Leiden (getuige(n): Antonij Klock en Marij Gaelbret).

Ondertrouwd op 21‑11‑1755 te Leiden (getuige(n): zijn moeder Jacomijntje Pierot en haar moeder Jacomijntje Sluijtniet), gehuwd 1755 met Isaak ALEWIJN, geboren 1730, gedoopt op 03‑10‑1730 te Leiden (getuige(n): Johannes Duivenaar), zoon van Jacobus ALEWIJN en Jacomijntje PARO (Prevat).

2.         Antonij KLOCK, geboren 1727, gedoopt op 10‑04‑1727 te Leiden.

3.         Willemtje KLOCK, geboren 1728, gedoopt op 16‑11‑1728 te Leiden (getuige(n): Marijtje Rijst).

4.         Antonij KLOCK (zie VII.17).

5.         Geertruid KLOCK, geboren 1733, gedoopt op 19‑02‑1733 te Leiden (getuige(n): Isaac de Jong).

6.         Willemtje KLOCK, geboren 1735, gedoopt op 08‑02‑1735 te Leiden.

7.         Ariaantje KLOCK, geboren 1739, gedoopt op 19‑08‑1739 te Leiden.

Ondertrouwd op 30‑11‑1764 te Leiden (getuige(n): zijn bekende Cornelis Moes en haar zuster Sara Klok), gehuwd 1764 met Pieter BERGHOEF, geboren ca 1739 te Willis onder 't stigt van Utrecht. Deze familie verhuist naar Kockengen.

 

VI.20    David CLOCK, geboren 1680, gedoopt (rk) op 10‑01‑1680 te Leiden. Ook 10 3 1680. 10/3?

Ondertrouwd op 30‑04‑1706 te Leiden (getuige(n): zijn schoonvader Cornelis van Persijn en haar moeder Annetje Dickelman), gehuwd op 15‑05‑1706 te Leiden met Catherina HINKELMAN, geboren 1674, gedoopt (rk) op 07‑11‑1674 te Leiden (getuige(n): Willem Coster en Catrijn Hinkelman), dochter van Mathijs HINKELMAN (Hinckelman) en Annetje Jacobs DICKELMAN.

Uit dit huwelijk:

1.         David CLOCK, geboren 1710, gedoopt (rk) op 08‑02‑1710 te Leiden.

2.         Mathias CLOCK (Klok) (zie VII.24).

 

VII.17  Antonij KLOCK, geboren 1729, gedoopt op 20‑11‑1729 te Leiden (getuige(n): Geertruij Lamars, Isaak de Jong), overleden 1784 te Leiden.

Ondertrouwd op 07‑05‑1756 te Leiden (getuige(n): zijn moeder Jacomijntje Sluijtniet en haar vader Jan Sojee), gehuwd 1756 met Catrina SOIÉ, geboren 1735, gedoopt op 21‑06‑1735 te Leiden, dochter van Jan SOIÉ (Sowie, Sager, Saagsel) en Catharina Van DIJK.

Uit dit huwelijk:

1.         Willem KLOCK, geboren 1757, gedoopt op 20‑10‑1757 te Leiden (getuige(n): Sara Klok).

2.         Catharina KLOCK (Katrina), geboren 1759, gedoopt op 05‑09‑1759 te Leiden (getuige(n): Jannetje Cejee).

3.         Anthonij KLOCK (zie VIII.3).

4.         Catharina KLOCK, geboren 1763, gedoopt op 12‑10‑1763 te Leiden (getuige(n): Catharina Davids, Sara Klok), overleden 1793 te Leiden.

Ondertrouwd op 24‑02‑1790 te Leiden (getuige(n): zijn zuster Clasijntje Smittenaar en haar moeder Catharina Sinjee). Hij is wed van Gerritje Mulder, gehuwd 1790 met Jan SMITTENAAR, geboren 1755, gedoopt op 23‑10‑1755 te Leiden, zoon van Maurits SMITTENAAR en Adriaantje NAGTEGAAL. {Hij was eerder ondertrouwd op 31‑03‑1777 te Leiden, gehuwd 1777 met Gerritje MULDER, geboren 1758, gedoopt op 09‑04‑1758 te Leiden, overleden op 01‑02‑1789 te Leiden, dochter van Gerrit MULDER en Catharina De VOS.}

5.         Isaak KLOCK, geboren 1763, gedoopt op 12‑10‑1763 te Leiden (getuige(n): Isaak Alewijn).

6.         Jacomijntje KLOCK, geboren 1765, gedoopt op 21‑11‑1765 te Leiden.

7.         Pieter KLOCK (Klok), geboren 1768, gedoopt op 12‑04‑1768 te Leiden.

8.         Johannes KLOCK, geboren 1770, gedoopt op 19‑08‑1770 te Leiden.

9.         Geertruijd KLOCK, geboren 1773, gedoopt op 14‑02‑1773 te Leiden (getuige(n): Geertruijd Klok).

10.       Jan KLOCK, geboren 1775, gedoopt op 23‑03‑1775 te Leiden.

 

VII.24  Mathias CLOCK (Klok), geboren 1713, gedoopt (rk) op 02‑02‑1713 te Leiden (getuige(n): Christiaan de Lof (Laaf)), overleden op 28‑11‑1793 te Leiden. In 1783 bedeeld, oud 73 jaar.

Ondertrouwd (1) op 25‑03‑1735 te Leiden (getuige(n): zijn oom Jacobus Babtist en (‑) Anna van der Linden), gehuwd 1735 met Francijntje De HAAN, geboren 1700, gedoopt op 26‑10‑1700 te Leiden (getuige(n): Marij Roose), dochter van Johannes De HAAN (De Hane), droogscheerder, en Magdalena Simons Van MALE.

Gehuwd (2) ca 1749 met Elisabeth OTGER, geboren 1708, gedoopt op 22‑11‑1708 te Leiden, dochter van Frans OTGER en Elisabeth BODRIJ (Lijsbeth). Geen huwelijk maar relatie.

 {Zij was eerder ondertrouwd op 02‑08‑1732 te Leiden (getuige(n): zijn vader Jacobus de Groot en haar zuster Willemijntje Otgaar), gehuwd 1732 met Johannes De GROOT (Jan), geboren 1688, gedoopt op 28‑12‑1688 te Leiden, zoon van Jacob Le GRAND (De Groot) en Elisabeth Jonas Van KNOTSENBURG (Lijsbeth).}

Ondertrouwd (3) op 30‑08‑1777 te Leiden (getuige(n): zijn bekende Volkert Ramak en haar moeder Elsje Slagters). Hij is wed van Francijntje de Haan, gehuwd 1777 met Francijntje De JUST, geboren 1750, gedoopt op 21‑07‑1750 te Leiden, dochter van Pieter De JUST en Elsje SLAGTER (Elisabeth Tieleman?). {Zij was eerder gehuwd ca 1774 met Adam RIETHOVEN (Rithoven), geboren 1744, gedoopt op 02‑08‑1744 te Rijnsburg (getuige(n): Antje Riethoven), zoon van Petrus Stevens RIETHOVEN (Pieter Arents) en Neeltje Van der VIJVER. Geen huwelijk maar relatie.  Zij is later gehuwd ca 1787 met Volkert RAMAK, geboren 1755, gedoopt op 04‑10‑1755 te Leiden (getuige(n): Folkert Wanna en Marijtje Ramak). Aktedatum: 11‑08‑1788 Bron: Deel: 59‑7 vso Crimineel klachtboek

Gehuwd. Delict: Overspel met Francijntje de Just.

Eis. Vonnis: 14 dagen hechtenis op water en brood en een boete van 400 gld., subs. 3 jaar verbanning uit Leiden, Rijnland, Den Haag en Haagambacht. Zoon van Mathias RAMAK en Sibilla Van der DRIFT. Geen huwelijk maar relatie.  Zij is later ondertrouwd op 26‑05‑1797 te Leiden (getuige(n): zijn aanbehuwd vader Gerrit van Dorp en haar nicht Elisabeth Vijftien). Zij is wed van Mathijs Klok, en ze heeft een onecht kind. Gehuwd op 10‑06‑1797 te Leiden met Jacobus SCHAAP, geboren 1767, gedoopt op 08‑07‑1767 te Leiden (getuige(n): Flora de Ruiter), zoon van Frans SCHAAP en Elisabeth GULJON (Siljon).  Zij is later ondertrouwd op 10‑05‑1810 te Leiden (getuige(n): zijn aanbehuwd dochter Lena Tieleman en haar zwager Matthijs Vijftien en haar aanbehuwd zuster Maria Schaap). Hij is wed van Lena de Haan en zij van Jacobus Schaap. Bruidegom heet hier Joseph. Gehuwd op 26‑05‑1810 te Leiden met Joris Du TOICT, geboren 1757, gedoopt op 08‑07‑1757 te Leiden (getuige(n): Joris ter Du), overleden op 21‑03‑1816 te Leiden, zoon van Johannes Du TOICT en Hester TERDU.}

Uit het tweede huwelijk:

1.         Mathijs CLOCK (zie VIII.13).

Uit het derde huwelijk:

2.         Catharina KLOCK, geboren 1778, gedoopt (rk) op 15‑03‑1778 te Leiden (getuige(n): Volkert Ramak).

3.         David KLOCK, geboren 1779, gedoopt (rk) op 18‑06‑1779 te Leiden (getuige(n): Barbara Bonten).

4.         Isaac CLOCK (Klok), geboren 1783, gedoopt op 13‑03‑1783 te Leiden (getuige(n): Isaac van Oosten, Anna Labordus), overleden 1784 te Leiden.

 

VIII.3   Anthonij KLOCK, geboren 1761, gedoopt op 23‑07‑1761 te Leiden (getuige(n): Hannes Hennik).

Ondertrouwd op 22‑04‑1790 te Leiden (getuige(n): zijn moeder Catharina Sijee en haar moeder Grietje Vigeland), gehuwd 1790 met Heiltje KOP, geboren 1765, gedoopt op 03‑03‑1765 te Leiden, dochter van Dirk Janszn KOP, pannenbakker, en Grietje VIGELAND (Fiegeland).

Uit dit huwelijk:

1.         Anthonij KLOCK, geboren 1791, gedoopt op 07‑06‑1791 te Leiden (getuige(n): Marcus Verdorst).

2.         Grietje KLOK, geboren 1793, gedoopt op 20‑10‑1793 te Leiden.

Gehuwd op 12‑06‑1823 te Leiden met Philippus AUGUSTIJN, 28 jaar oud, geboren op 29‑04‑1795 te Leiden, gedoopt op 03‑05‑1795 te Leiden, zoon van Philippus AUGUSTIJN en Susanna Van der BURG.

3.         Willem KLOCK, geboren 1796, gedoopt op 26‑05‑1796 te Leiden.

4.         Saartje KLOCK, geboren 1799, gedoopt op 20‑01‑1799 te Leiden.

5.         Johannes KLOK, geboren 1801, gedoopt op 17‑12‑1801 te Leiden.

Gehuwd op 09‑10‑1823 te Leiden met Catharina De SWART, geboren 1797, gedoopt op 05‑02‑1797 te Leiden, dochter van Hendrik De SWART en Grietje ZIERIKZEE.

6.         Dirk KLOCK, geboren 1804, gedoopt op 20‑09‑1804 te Leiden.

 

VIII.13 Mathijs CLOCK, geboren 1749, gedoopt op 26‑10‑1749 te Leiden (getuige(n): Jacobus van der Linden en Willemijntje Otgaar).

Ondertrouwd (1) op 13‑12‑1771 te Leiden (getuige(n): zijn moeder Lijsje Otgaar en haar moeder Jacomijntje Rooze), gehuwd 1771 met Jacomijntje FONTEIJN, geboren 1749, gedoopt op 26‑09‑1749 te Leiden, overleden 1788 te Leiden, dochter van Hendrik FONTEIJN en Jacomijntje ROOSE.

Ondertrouwd (2) op 28‑11‑1788 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Hendrik Fonteijn en haar oom Abraham Schroef). Hij is wed van Marijtje (sic) Fonteijn, gehuwd 1788 met Esther SCHROEF, geboren 1761, gedoopt op 04‑03‑1761 te Leiden, overleden op 05‑03‑1814 te Leiden, dochter van Michiel SCHROEF en Catrina RAMAKER. {Zij was eerder gehuwd ca 1787 met Lodewijk KALMOES, lakenwerker, geboren 1730, gedoopt op 07‑05‑1730 te Leiden, zoon van Adam KALMOES en Magdalena De REE. Geen huwelijk maar relatie.}

Uit het eerste huwelijk:

1.         Lijsje KLOCK, geboren 1772, gedoopt op 19‑04‑1772 te Leiden.

2.         Jacobus KLOCK, geboren 1774, gedoopt op 13‑03‑1774 te Leiden (getuige(n): Jacobus de Groot en Elisabeth Jansen).

3.         Hendrik KLOCK, geboren 1775, gedoopt op 20‑08‑1775 te Leiden (getuige(n): Hendrik Fonteijn).

4.         Elisabeth KLOCK, geboren 1777, gedoopt op 01‑10‑1777 te Leiden (getuige(n): Joost Otger), overleden op 09‑01‑1853 te Leiden.

Ondertrouwd op 30‑08‑1799 te Leiden (getuige(n): zijn moeder Jannetje van de Berg en haar aanbeh. moeij Anna Veesjes), gehuwd op 14‑09‑1799 te Leiden met Pieter Wouter GELTON, geboren 1776, gedoopt op 08‑09‑1776 te Leiden, zoon van Pieter GELTON en Jannetje Van den BERG.

5.         Johanna KLOCK, geboren 1780, gedoopt op 09‑03‑1780 te Leiden.

Ondertrouwd op 24‑07‑1806 te Leiden (getuige(n): zijn moeder Geertruij Meijerik en haar zuster Elisabeth Klock), gehuwd op 09‑08‑1806 te Leiden met Johannes MARTIJN, daggelder, geboren 1779, gedoopt op 30‑05‑1779 te Amsterdam, zoon van Bernardus MARTIJN en Geertruijd MEIJERINK.

6.         Jacomijntje KLOCK, geboren 1782, gedoopt op 22‑09‑1782 te Leiden.

7.         Isaac KLOCK, geboren 1783, gedoopt op 13‑03‑1783 te Leiden.

8.         Jacobus KLOCK, geboren 1785, gedoopt op 28‑08‑1785 te Leiden.

9.         Hendrika KLOCK, geboren 1788, gedoopt op 07‑09‑1788 te Leiden, overleden 1789 te Leiden.

Uit het tweede huwelijk:

10.       Hester CLOCK, geboren 1791, gedoopt op 08‑02‑1791 te Leiden (getuige(n): Jan Daggerman).

11.       Hendrika CLOCK, geboren 1796, gedoopt op 24‑04‑1796 te Leiden.

 

 

Terug naar Mijn Stambomen