Stamboom van de familie Hensing

(feb 2018) Terug naar Mijn Stambomen


mst.

 

I.1††††††† Johannes Adriaen HENSING, soldaat, geboren ca 1704 (gezindte: rk), overleden op 07‑09‑1755 te Venlo

(Met dank aan Mieke Kleijn.)

De oudste Hensing (Hinsing‑Henzin‑Henselinck) vinden we in reformatorische (in die tijd de officiele staatskerk) en katholieke kerkboeken (de Martinuskerk) van Venlo. Zijn naam is:Johannes Adriaen HENSING (HINSING). Soldaat in het Regiment en de Compagnie van Colonel en Baron van der Leithen.

 

In de collectie Wolters bij het Centraal Bureau Genealogie (C.B.G.) vinden we in het boek: Venlo trouwen militairen, Ref. 1716‑1798, RK 1702‑1811 het huwelijk van Johannes en Anna als volgt opgetekend: "1729,25‑9 Johannes Adriaen HENSING, soldaat in het regiment en de Compagnie van Colonel en Baron van der Leithen, met Anna Margrieta CASPERS, getrouwd 2‑10, getrouwd in de RK Kerk".

In de D.T.B.boeken van de St.Martinuskerk te Venlo‑Limburg staat 2‑10‑1729 getrouwd Johannes Adriaen HINSING en Anna Margarita CASPERS.

Bovendien vonden we in Venlo‑Limburg in de St.Martinuskerk het volgende huwelijk: "Anna Margaretha CASPER trouwde 2‑12‑1758 met Johannes Henricus RECKER. Getuigen: Theodorus Jannsen en Petrus Hinssen". In het doopboek van de St.Martinuskerk te Venlo staat bij de doopakte van zijn zoon Franciscus: ouders zijn Joannes HENSELINCK en Anna Margareta CASPERS. Johannes overlijdt waarschijnlijk in Venlo want in de begraafboeken van de St.Martinuskerk staat opgetekend: "Johannes HENSING 7‑9‑175 5 op den Kerckhof begraven".

Gehuwd op 09‑10‑1729 te Venlo met Anna Margarieta CASPERS, geboren ca 1704.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Alexander Henricus HENSING, geboren 1730, gedoopt (rk) op 23‑07‑1730 te Venlo. Alexander is RK gedoopt in de St.Martinuskerk te Venlo‑Limburg.

2.†††††††† Franciscus HENSING (Henselinck) (zie II.2).

 

II.2†††††† Franciscus HENSING (Henselinck), kleermaker, geboren 1731, gedoopt (rk) op 14‑08‑1731 te Venlo. Volgens doopakte: Franciscus HENSELINCK (Zie achternaam vader: Henselinck).

Hij is gedooptRK in de St.Martinuskerk te Venlo‑Limburg.

 

Franciscus was kleermaker, soldaat, tamboer, pijper, grenadier onder andere te Bergen op Zoom, Heusden, Vlissingen, Namen, Leeuwarden en Arnhem, alwaar hij in 1770 de militaire dienst verlaat.

 

In de militaire boeken staan de volgende aantekeningen:

Francis Hensing, Tamboer, geboren Venlo, 18 jaar.

Lening f.1 en 8 stuivers.

In dienst 27‑3‑1750 Bergen op Zoom, 10 jaar.

In wintermaand (november of december) te expireren (aflopen).

Laatst gediend Regiment Villegas, paspoort (vrijbrief of vrijgeleide) 3 jaar.

14‑5‑1751 in de Compagnie Captein de Lassassar als pijper.

Bron: C.B.G. Den Haag (Raad van State, inv.nr. 1952, folie 186, fiche 28).

 

Francis Henzing, geboren Venlo, kleermaker, 18 jaar.

Heusden 24‑3‑1752 voor 6 jaar.

Vlissingen 6‑10‑1757 voor 5 jaar.

Uit Regiment van Villegas 2 jaar als tambour af met paspoort.

In dit Regiment 2 jaar als tambour en pijper den 22‑11‑1757.

Afgegeven onder de Compagnie Grenediers.

Uit dienst 14‑3‑1753 Namen gedeserteerd van de waagt.

Wedergekomen 26‑5‑1757 gepardonnerd.

Bron: C.B.G. Den Haag (Raad van State 1.01.19, blz.242, inv.nr. 1952, fiche 37).

 

Francis Hensing, geboren Venlo, kleermaker, 24 jaar.

Lening f 1 en 10 stuivers.

In dienst 24‑3‑1754 in Heusden voor 6 jaar.

Moet den 5‑10‑1757 nog dienen 5 jaar nog geprolongeerd twee jaar.

5‑10‑1763 geprolongeerd 6 jaar in het Regiment Villegas 2 jaar af met paspoort.

3 jaar als tambour 10‑11‑1757 vertrokken uit dienst voor grenadier in de Compagnie de Kuttschreuter.

Uit dienst 5‑10‑1770 af met paspoort.

Bron: C.B.S. Den Haag (Raad van State, Regiment Berg/Drevon/Evertsen, inv.nr. 1952, folie 27, fische 5).

 

Francis Hensing, lengte 5 voet 6 duim, lening f 1 en 8 stuivers, gediend in het Bataljon Grenadiers Compagnie.

9‑10‑1770 Arnhem af voor altijd met paspoort.

Kleermaker, 36 jaar.

Bron: C.B.G. Den Haag (Raad van State, Lt.Colonel Swintoun, inv.nr. 1952, folie 104, fische 17).

 

 

Franciscus trouwt voor het gerecht op 21‑12‑1763 te Deventer en op 24‑5‑1764 in de Broederenkerk te Deventer met attestatie gegeven op Leeuwarden met Maria HEMELS. In de kerkboeken heet hij HEIJNSEN.

 

Gehuwd op 21‑12‑1763 te Deventer, gehuwd voor de kerk op 24‑05‑1764 te Deventer met Maria HEMELS, geboren ca 1730 te Venlo.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Johannes Gregorius HENSING (zie III.1).

2.†††††††† Joanna Anna Maria HENSING (Hensen) (gezindte: rk). Joanna is gedoopt in de RK Broederenkerk te Deventer.

3.†††††††† Johannes Petrus HENSING (gezindte: rk). Johannes is gedoopt in de RK Kerk in de Varkensstraat te Arnhem.

4.†††††††† Johannes HENSING (Hensink) (gezindte: rk). Johannes is gedoopt in de RK Kerk op de Vleeschmarkt te Leeuwarden.

5.†††††††† Maria HENSING (gezindte: rk). Maria is gedoopt in de RK Kerk op de Vleeschmarkt te Leeuwarden.

 

III.1††††† Johannes Gregorius HENSING, soldaat, sergeant, geboren op 15‑02‑1768 te Bergen op Zoom (gezindte: rk), overleden op 05‑04‑1821 te Charleroi in Belgie op 53‑jarige leeftijd. Johannes is gedoopt in de RK Schuilkerk op de Korenmarkt te Bergen op Zoom.

Volgens het ondertrouwregister van het Raadhuis te Leiden waar Johannes en Margaretha staan ingeschreven gingen zij in ondertrouw op 17 maart 1798.

Zij trouwden op 31 maart 1798 voor de schepenen van Leiden (Schepenhuwelijk).

Getuigen bij hun huwelijk zijn: Joannes Rolf en Catharina Potti.

Ze woonden tijdens hun huwelijk allebei in de Kuijsstraat te Leiden.

Als hun jongste zoon Henricus in 1813 in Ooltgensplaat wordt geboren, wordt als beroep van Johannes opgegeven Sergeant.

Ondertrouwd op 17‑03‑1798 te Leiden (getuige(n): zijn bek. Jan van Beek en haar moeder Theresia Pien), gehuwd op 30‑jarige leeftijd op 31‑03‑1798 te Leiden met Grietje CRISPIJN (Margrieta), geboren 1778, gedoopt op 21‑06‑1778 te Leiden, overleden op 07‑11‑1828 te Leiden, dochter van Jakob CRISPIJN, dekenwerker, en Treese PAIJEN (Theresia Pien).

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Franciscus HENSING (zie IV.1).

2.†††††††† Jacobus HENSING, geboren op 27‑11‑1799 te Den Haag (gezindte: rk), overleden op 08‑05‑1809 te Den Haag op 9‑jarige leeftijd. Jacobus is gedoopt door Pater van Gils in de RK Kerk aan de Casuariestraat te 's‑Gravenhage.

3.†††††††† Maria HENSING, werkster, geboren op 11‑06‑1801 te Den Haag (gezindte: rk), overleden op 02‑02‑1864 te Leiden op 62‑jarige leeftijd. Maria is gedoopt door Pater Mael Maquin in de RK Kerk in de Assendelftstraat te 's‑Gravenhage.

Tijdens het huwelijkwoonde Maria in de Groene Poort op de Haarlemmerstraat wijk 6 nr.513 te Leiden.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 03‑05‑1827 te Leiden met Johannes Gerardus OUWERKERK, opperman, geboren 1805 te Leiden, gedoopt op 27‑02‑1805 te Leiden, overleden op 15‑01‑1867 te Leiden. Tijdens het huwelijk woonde Johannes in de Groene Poort op de Haarlemmerstraat wijk 6 nr 505 te Leiden. Zoon van Petrus OUWERKERK (Pieter) en Maria TANGE (Tanger).

4.†††††††† Johannes HENSING (zie IV.6).

5.†††††††† Jacobus Fredericus HENSING (zie IV.8).

6.†††††††† Henricus HENSING (zie IV.10).

 

IV.1†††† Franciscus HENSING, wolkammer, geboren 1798 te Leiden, gedoopt (rk) op 13‑08‑1798 te Leiden, overleden op 20‑03‑1851 te Leiden. Franciscus is gedoopt RK in de St.Jorissteeg te Leiden.

Doopgetuigen zijn:

Franciscus Hensing, waarschijnlijk zijn opa, en Alida Spierenburg.

Franciscus en Susanna woonden op de Groenesteeg, wijk 7 nr. 373 te Leiden.

Zijn moeder is aanwezig bij het huwelijk en geeft toestemming, zijn vader is overleden.

Gehuwd op 02‑06‑1825 te Leiden met Susanna Jacomina VERMEIJ, Spinster, geboren 1792, gedoopt op 30‑12‑1792 te Leiden, overleden op 02‑11‑1846 te Leiden, dochter van Jan Gerrits VERMEIJ, warmoesiersknecht, en Magdalena PAIJEN (Lena Pien).

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Johannes HENSING, geboren op 28‑02‑1825 te Leiden, overleden op 07‑03‑1825 te Leiden, 7 dagen oud.

2.†††††††† Lena HENSING, geboren op 14‑02‑1826 te Leiden, overleden op 21‑03‑1849 te Leiden op 23‑jarige leeftijd.

3.†††††††† Susanna Sara Wilhelmina HENSING, geboren op 23‑01‑1829 te Leiden, overleden op 19‑03‑1847 te Leiden op 18‑jarige leeftijd.

4.†††††††† Margaretha HENSING, geboren op 18‑08‑1832 te Leiden, overleden op 01‑11‑1846 te Leiden op 14‑jarige leeftijd.

5.†††††††† Maria Catharina HENSING, geboren op 17‑04‑1835 te Leiden, overleden op 17‑07‑1836 te Leiden op 1‑jarige leeftijd.

 

IV.6†††† Johannes HENSING, loodgieter, geboren op 12‑11‑1804 te Delft (gezindte: rk), overleden op 18‑10‑1861 te Leiden op 56‑jarige leeftijd. Johannes is gedoopt RK te Delft.

Johannes en Catharina woonde beide in de Zandstraat te Leiden.

Gehuwd op 34‑jarige leeftijd op 14‑10‑1839 te Leiden met Catharina OUWERKERK, Werkster, geboren 1801 te Leiden, gedoopt op 29‑04‑1801 te Leiden, overleden op 23‑09‑1859 te Leiden, dochter van Petrus OUWERKERK (Pieter) en Maria TANGE (Tanger).

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Maria Margaretha HENSING, geboren op 19‑03‑1841 te Leiden, overleden op 04‑04‑1841 te Leiden, 16 dagen oud.

2.†††††††† Petrus Johannes HENSING, geboren op 01‑08‑1842 te Leiden, overleden op 16‑08‑1842 te Leiden, 15 dagen oud.

3.†††††††† Maria Margaretha HENSING, geboren op 25‑06‑1844 te Leiden, overleden op 02‑08‑1844 te Leiden, 38 dagen oud.

 

IV.8†††† Jacobus Fredericus HENSING, metselaar, geboren op 10‑06‑1811 te Oude‑Tonge (gezindte: rk), overleden op 14‑06‑1868 te Leiden op 57‑jarige leeftijd.

In de Doop‑ Trouw‑ en Begraafboeken van Oude Tonge 1800‑1812 vinden we zijn doopakte:

"Ouddorp, Natus 10‑6‑1811 et baptiza 21‑7‑1811 Jacobus Fredericus.

Vader: Joannis Hensing Bergosomensis, Moeder: Margarita Chijspijn, Acatholica ex Leiden.

Getuigen bij zijn doop zijn: Johannes van den Berg en Hendrica Kessels".

Jacobus woonde op de Haarlemmerstraat te Leiden.

Met zijn gezin woonde hij op de Aalmarkt te Leiden.

 

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 02‑10‑1834 te Leiden met Catharina Johanna Van MASTRIGT, dienstbode, geboren 1810 te Leiden, gedoopt op 10‑10‑1810 te Leiden, overleden op 16‑06‑1866 te Leiden. Catharina woonde in de Kaardensteeg te Leiden. Dochter van Tilemanus Van MAASTRICHT (Tieleman Van Mastrigt), knopenmakersknecht, en Elisabeth Helena KERKHOF.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Johannes Fredericus HENSING, geboren op 22‑02‑1835 te Leiden, overleden op 31‑10‑1835 te Leiden, 251 dagen oud.

2.†††††††† Elisabeth Antonia HENSING, geboren op 28‑09‑1836 te Leiden. Getuigen bij dit huwelijk zijn:

Franciscus Del Ponte, 32 jaar, regenschermmaker, neef van de bruidegom en wonende te Schiedam.

Petrus van der Ven, 31 jaar, horlogemaker en wonende te Rotterdam.

Jan Andries van der Lingen, 50 jaar, logementhouder en wonende te Rotterdam.

Johannes Maria Annestatius Gubbe, 60 jaar, regenschermmaker en wonende te Rotterdam.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 13‑05‑1863 te Rotterdam met Pietro Antonio LANINI, Koffijhuishouder, geboren 1837 te Cavergno in Zwitserland, zoon van Antonio LANINI, Landbouwer, en Susanna Del PONTE.

3.†††††††† Jacobus Franciscus HENZING (zie V.12).

4.†††††††† Catharina Elisabeth HENSING, geboren op 28‑04‑1841 te Leiden. Catharina woont op 20‑7‑1864 bij haar ouders op de Aalmarkt te Leiden.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 20‑07‑1864 te Leiden met Lambertus Jacobus De KLEIJNEN, 26 jaar oud, timmerman, geboren op 07‑09‑1837 te Leiden. Lambertus woont op 20‑7‑1864 op de Oude Varkensmarkt te Leiden. Zoon van Nicolaas Jacobus De KLEIJNEN en Geertrui WAARDENBURG (Waarsenburg).

5.†††††††† Maria Margaretha HENSING, geboren op 27‑12‑1843 te Leiden, overleden op 12‑03‑1844 te Leiden, 76 dagen oud.

6.†††††††† Maria Margaretha HENSING, geboren op 12‑05‑1845 te Leiden, overleden op 16‑09‑1867 te Leiden op 22‑jarige leeftijd.

7.†††††††† Hendricus Johannes HENSING, geboren op 11‑10‑1847 te Leiden‑Zuid‑Holland, overleden op 08‑12‑1847 te Leiden‑Zuid‑Holland, 58 dagen oud.

8.†††††††† Margaretha Petronella HENSING, geboren op 04‑03‑1849 te Leiden‑Zuid‑Holland, overleden op 23‑04‑1854 te Leiden‑Zuid‑Holland op 5‑jarige leeftijd.

9.†††††††† Johannes Jacobus HENSING, geboren op 20‑11‑1851 te Leiden, overleden op 24‑05‑1873 te Schiedam op 21‑jarige leeftijd.

10.†††††† Margaretha Elisabeth HENSING, geboren op 26‑08‑1854 te Leiden, overleden op 02‑09‑1854 te Leiden, 7 dagen oud.

 

IV.10††† Henricus HENSING, timmerman, geboren op 08‑06‑1813 te Ooltgensplaat (gezindte: rk), overleden op 03‑12‑1875 te Leiden op 62‑jarige leeftijd. Henricus woonde op 24‑5‑1871 op de Oranjegracht te Leiden.

Gehuwd (1) op 25‑jarige leeftijd op 30‑08‑1838 te Leiden met Elisabeth Helena Van MAASTRICHT (Mastigt), 21 jaar oud, dienstbode, geboren op 17‑06‑1817 te Leiden, overleden op 17‑06‑1849 te Leiden op 32‑jarige leeftijd, dochter van Tilemanus Van MAASTRICHT (Tieleman Van Mastrigt), knopenmakersknecht, en Elisabeth Helena KERKHOF.

Gehuwd (2) op 36‑jarige leeftijd op 24‑10‑1849 te Leiden met Catharina KLINK, 30 jaar oud, geboren op 17‑10‑1819 te Alkemade, overleden op 20‑01‑1891 te Leiden op 71‑jarige leeftijd. Catharina woonde op 3‑10‑1877 op de Oranjegracht te Leiden. Dochter van Cornelis KLINK en Pleuntje SLUIS.

Uit het eerste huwelijk:

1.†††††††† Antonia Elisabeth HENSING, geboren op 03‑06‑1839 te Leiden, overleden op 27‑01‑1911 te Leiden op 71‑jarige leeftijd. Achternaam volgens geboorteakte is Hensing.

Achternaam volgens huwelijksakte is Henzing.

Antonia woont op 24‑5‑1871 bij haar ouders op de Oranjegracht te Leiden.

Gehuwd op 31‑jarige leeftijd op 24‑05‑1871 te Leiden met Hendrik OVERPELT (Hendrikus), Fabriekswerker, geboren 1842 te Leiderdorp, zoon van Hendrik OVERPELT en Engeltje AUGUSTINUS.

2.†††††††† Margaretha Maria HENSING, geboren op 14‑09‑1842 te Leiden, overleden op 16‑09‑1842 te Leiden, 2 dagen oud. Margaretha is 2 dagen oud geworden.

3.†††††††† Johannes Hendricus HENSING (zie V.26).

4.†††††††† Margaretha Maria HENSING, geboren op 10‑05‑1846 te Leiden, overleden op 22‑10‑1923 te Den Haag op 77‑jarige leeftijd.

5.†††††††† Hendricus Jacobus HENSING (zie V.29).

Uit het tweede huwelijk:

6.†††††††† Elisabeth Catharina HENSING, geboren op 04‑04‑1852 te Leiden (gezindte: rk), overleden op 23‑04‑1853 te Leiden op 1‑jarige leeftijd. Elisabeth is 1 jaar geworden.

7.†††††††† Jacobus Fredericus HENSING, geboren op 25‑05‑1855 te Leiden (gezindte: rk), overleden op 22‑12‑1855 te Leiden, 211 dagen oud. Jacobus is 211 dagen oud geworden.

8.†††††††† Hendricus Johannes HENSING (zie V.33).

9.†††††††† Maria HENSING, geboren op 10‑05‑1859 te Leiden (gezindte: rk), overleden op 17‑03‑1933 te Leiden op 73‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 15‑02‑1882 te Leiden met Wilhelmus Van der KROGT, 22 jaar oud, melkverkoper, geboren op 06‑06‑1859 te Leiden, overleden op 14‑04‑1939 te Leiden op 79‑jarige leeftijd, zoon van Cornelis Van der KROGT en Hubertha KLERK.

 

V.12†††† Jacobus Franciscus HENZING, winkelbediende, Agent van politie, geboren op 15‑12‑1838 te Leiden, overleden op 15‑01‑1917 te Leiden op 78‑jarige leeftijd. Achternaam volgens huwelijksakte Henzing.

Jacobus woont op 4‑5‑1864 met zijn ouders op de Aalmarkt te Leiden.

Hij woont op 15‑9‑1875 op de Haarlemmerstraat te Leiden.

Gehuwd (1) op 25‑jarige leeftijd op 04‑05‑1864 te Leiden met Elisabeth Johanna Van BEEK, 25 jaar oud, Dienstbode, geboren op 13‑11‑1838 te Leiden, overleden op 02‑03‑1875 te Leiden op 36‑jarige leeftijd. Elisabeth woont op 4‑5‑1864 op de Botermarkt te Leiden. Dochter van Cornelis Wilhelmus Van BEEK, Zeepziedersknecht, en Anna Maria Van der BAAN.

Gehuwd (2) op 36‑jarige leeftijd op 15‑09‑1875 te Leiden met Johanna Catharina De RIDDER, 40 jaar oud, geboren op 25‑11‑1834 te Leiden. Johanna woont op 15‑9‑1875 aan het Levendaal te Leiden. Dochter van Jacobus De RIDDER en Johanna Elisabeth Van BEMMEL.

Uit het eerste huwelijk:

1.†††††††† Anna Maria HENSING, Non, geboren op 17‑05‑1867 te Leiden, overleden op 27‑07‑1942 te Tilburg op 75‑jarige leeftijd. Anna is non bij de zusters O.L.Vrouw van Liefde v.d. Goede Herder.

2.†††††††† Maria Aplonia HENSING, geboren 1871 te Leiden, overleden op 16‑03‑1875 te Leiden.

3.†††††††† Lambertus Jacobus HENZING (zie VI.3).

4.†††††††† Franciscus Jacobus HENSING, geboren 1874 te Leiden, overleden op 10‑03‑1875 te Utrecht.

5.†††††††† Johannes Jacobus HENSING, geboren feb 1875 te Leiden, overleden op 11‑08‑1875 te Leiden.

Uit het tweede huwelijk:

6.†††††††† Jacobus HENSING, geboren 1876 te Leiden, overleden op 16‑11‑1876 te Leiden.

 

V.26†††† Johannes Hendricus HENSING, Smid, geboren op 01‑10‑1843 te Leiden (gezindte: rk), overleden op 24‑06‑1927 te Leiden op 83‑jarige leeftijd, begraven op 27‑06‑1927 te Leiden. Johannes is overleden in het RK Oudeliedenhuis te Leiden.

Hij is begraven op het RK Kerkhof te Leiden.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 12‑06‑1867 te Leiden met Helena Johanna HOUPS, 24 jaar oud, geboren op 21‑05‑1843 te Leiden (gezindte: rk), overleden op 23‑11‑1923 te Leiden op 80‑jarige leeftijd, dochter van Jacobus HOUPS en Helena SCHOLS.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Hendrikus Jacobus HENSING (zie VI.8).

2.†††††††† Helena Maria Wilhelmina HENSING, geboren op 19‑02‑1870 te Leiden (gezindte: rk), overleden op 23‑02‑1870 te Leiden, 4 dagen oud. Helena is 4 dagen oud geworden.

3.†††††††† Johannes Hendricus HENSING (zie VI.11).

4.†††††††† Johanna Helena HENSING, Non, geboren op 27‑09‑1874 te Leiden (gezindte: rk), overleden op 13‑08‑1961 te Oirschot in Brabant op 86‑jarige leeftijd. Johanna is in het klooster gegaan.

Haar naam daar was Maria Ceciliana.

Ze is geprofest op 27‑4‑1909, St.Franciscushof, Klooster van Nazareth te Oirschot.

Maria is begraven op het St.Franciscushof te Oirschot.

5.†††††††† Dirk Jacobus HENSING, geboren op 03‑04‑1877 te Leiden (gezindte: rk), overleden op 02‑06‑1877 te Leiden, 60 dagen oud. Dirk is 60 dagen oud geworden.

6.†††††††† Antonius Hendricus HENSING, geboren op 01‑07‑1878 te Leiden (gezindte: rk), overleden op 24‑07‑1879 te Leiden op 1‑jarige leeftijd. Antonius is 1 jaar oud geworden.

7.†††††††† Jacobus Hendricus HENSING (zie VI.16).

8.†††††††† Helena Geertruida HENSING, geboren op 04‑03‑1881 te Leiden (gezindte: rk), overleden op 17‑08‑1883 te Leiden op 2‑jarige leeftijd. Helena en Jacobus zijn een tweeling.

Zij is 2 jaar geworden.

9.†††††††† Dirk HENSING (zie VI.20).

 

V.29†††† Hendricus Jacobus HENSING, geboren op 25‑09‑1848 te Leiden, overleden op 29‑03‑1903 te Leiden op 54‑jarige leeftijd. Beroepen van Hendricus:

1873 Schoorsteenveger.

1875 Smid.

1877 Sjouwer.

1879 Smid.

1885 Fabrieksarbeider.

1887 Sjouwer.

1888 Fabrieksarbeider.

1889 Sjouwerman.

1899 Koopman.

Hendricus woont op 24‑9‑1873 bij zijn ouders in de Kerkstraat te Leiden.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 24‑09‑1873 te Leiden met Sophia Van GEMERT, Dienstbode, Werkvrouw, geboren 1850 te Ter Aar, overleden op 02‑03‑1927 te Leiden. Sophia woont op 24‑9‑1873 in de Kerkstraat te Leiden. Dochter van Johannes Van GEMERT en Johanna De PREE.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Susanna HENSING, geboren op 02‑08‑1874 te Leiden, overleden op 23‑11‑1874 te Leiden, 113 dagen oud. Susanna en Catharina zijn een tweeling.

2.†††††††† Catharina Elisabeth HENSING, geboren op 02‑08‑1874 te Leiden, overleden op 20‑11‑1874 te Leiden, 110 dagen oud. Catharina en Susanna zijn een tweeling.

3.†††††††† Johannes Hendrikus HENSING, geboren op 29‑12‑1875 te Leiderdorp. Johannes is geboren s'nachts om 2 uur.

4.†††††††† Johanna HENSING, geboren op 15‑09‑1877 te Leiderdorp, overleden op 28‑08‑1952 te Leiderdorp op 74‑jarige leeftijd. Johanna is geboren des namiddags om 3 uur.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 13‑12‑1899 te Leiden‑Zuid‑Holland met Jacobus Johannes Van der HEIJDEN, geboren 1871 te Leiderdorp, zoon van Cornelis Van der HEIJDEN en Catharina DUNIER.

5.†††††††† Hendrikus Antonius HENSING (zie VI.27).

6.†††††††† Abraham HENSING (zie VI.29).

7.†††††††† Wilhelmus Johannes HENSING (zie VI.31).

8.†††††††† Leendert Johannes HENSING, geboren op 09‑06‑1885 te Leiderdorp, overleden op 09‑10‑1885 te Leiderdorp, 122 dagen oud. Leendert is geboren 's avonds om 9 uur.

Hij is overleden 's avonds om 6uur en is 4 maanden oud geworden.

9.†††††††† Antonius Hendricus HENSING, geboren op 10‑04‑1887 te Leiderdorp, overleden op 01‑05‑1887 te Leiderdorp, 21 dagen oud. Antonius is geboren 's nacht om 2 uur in het Huis Wijk Z nummer 178 te Leiderdorp.

Hij is overleden 3 weken oud des voormiddags om 4 uur in het Huis Wijk Z nummer 178 te Leiderdorp.

10.†††††† Helena Antonia HENSING, geboren op 07‑08‑1888 te Leiderdorp, overleden op 15‑12‑1968 te Leiden op 80‑jarige leeftijd. Helena is geboren 's morgens om 8 uur in het Huis Wijk Z nummer 178 te Leiderdorp.

Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 23‑06‑1909 te Leiden‑Zuid‑Holland met Antonius Johannes DUBBELAAR, Los werkman, geboren 1885 te Leiden, zoon van Dirk DUBBELAAR en Maria De LANGE.

11.†††††† Sophia HENSING, geboren op 02‑02‑1891 te Leiderdorp, overleden op 03‑06‑1928 te Leiden op 37‑jarige leeftijd. Sophia is geboren des voormiddags om 9 uur op de Heerensingel 25 te Leiderdorp.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 20‑08‑1913 te Leiden met Matthijs WOLTERS, 28 jaar oud, geboren op 05‑02‑1885 te Leiden, zoon van Jacob WOLTERS en Maria KLUIJVERS. {Hij was eerder gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 02‑06‑1909 te Leiden met Susanna DUIKERS.}

 

V.33†††† Hendricus Johannes HENSING, timmerman, geboren op 24‑01‑1857 te Leiden (gezindte: rk), overleden op 21‑04‑1928 te Den Haag op 71‑jarige leeftijd. Op 3‑10‑1877 woonde Hendricus met zijn moeder Kaatje Klink op de Oranjegracht te Leiden.

Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 03‑10‑1877 te Leiden met Johanna BIEGSTRAATEN, 20 jaar oud, geboren op 23‑03‑1857 te Leiden, overleden op 17‑11‑1935 te Den Haag op 78‑jarige leeftijd, begraven op 21‑11‑1935 te Den Haag. Op 3‑10‑1877 woonde Johanna met haar moeder Alida de Haas op de Waardgracht te Leiden.

Johanna is begraven op het RK Kerkhof St.Barbara, Brinckhorstlaan te 's‑Gravenhage. Dochter van Johannes Servaes BIEGSTRATEN en Alida De HAAS.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Hendrik Johannes HENSING, geboren op 17‑10‑1879 te Leiderdorp, overleden op 20‑11‑1946 te Amsterdam op 67‑jarige leeftijd. Hendrik is geboren s'middags om 4 uur.

Gehuwd (1) met Catharina Petronella Van EIJKEREN.

Gehuwd (2) met Maria Emerentia BADOUR.

2.†††††††† Alida Johanna HENSING, geboren op 23‑11‑1881 te Leiden, overleden op 07‑11‑1929 te Den Haag op 47‑jarige leeftijd, begraven op 11‑11‑1929 te Den Haag. Alida is begraven op het RK Kerkhof St.Barbara, Binckhorstlaan te 's‑Gravenhage.

Gehuwd ca 1902 met Gerardus Gregorius De LAAF, geboren op 17‑08‑1882 te Leiden, zoon van Franciscus Johannes De LAAF en Maria Van der SPEK.

3.†††††††† Catharina Maria HENSING, geboren op 25‑04‑1884 te Leiden.

4.†††††††† Johannes Hendricus HENSING, geboren op 02‑01‑1887 te Leiden.

5.†††††††† Antonius Hendricus HENSING, geboren op 02‑04‑1889 te Leiderdorp.

6.†††††††† Agnes Alida HENSING, geboren op 12‑04‑1892 te Leiden, overleden op 17‑05‑1892 te Leiden, 35 dagen oud.

7.†††††††† Helena Maria HENSING, geboren op 14‑05‑1893 te Leiden, overleden op 07‑05‑1932 te Den Haag op 38‑jarige leeftijd.

Gehuwd met Adrianus Hubertus Den DEKKER.

8.†††††††† Maria HENSING, geboren op 15‑03‑1896 te Leiderdorp. Maria is geboren s'middags om 12 uur op de Heerensingel 12 te Leiderdorp.

9.†††††††† Wilhelmus Hendricus HENSING (zie VI.50).

 

VI.3†††† Lambertus Jacobus HENZING, behanger, geboren op 23‑02‑1872 te Leiden, overleden op 09‑04‑1967 te Leiden op 95‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 08‑02‑1899 te Leiden met Catharina Alexanderina FERRON, geboren 1877 te Leiden, dochter van Reijnbout Hermanus FERRON en Anna Maria HAAMKE.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Lambertus Jacobus HENZING, geboren op 24‑09‑1899 te Leiden.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 28‑07‑1926 te Leiden met Elisabeth Van LUNSEN, geboren te Amsterdam, dochter van Abraham Van LUNSEN en Elisabeth MULDER.

2.†††††††† Hermanus Antonius HENZING, kapper, geboren op 24‑08‑1901 te Leiden, overleden op 23‑11‑1968 te Leiden op 67‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 29‑jarige leeftijd op 10‑09‑1930 te Leiden met Catharina Johanna FREEKE, 29 jaar oud, geboren op 02‑05‑1901 te Leiden, dochter van Jacobus Johannes FREEKE en Johanna Barbara De la RIVIERE.

3.†††††††† Johannes Franciscus HENZING, geboren op 24‑02‑1904 te Leiden, overleden op 18‑06‑1973 te Leiden op 69‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 41‑jarige leeftijd op 20‑02‑1946 te Leiden met Apolonia Van BEIJEREN BERGEN HENEGOUWEN, dochter van Bartholomeus Johannes Van BEIJEREN BERGEN HENEGOUWEN en Johanna Van DUUREN.

4.†††††††† Elisabeth Johanna HENZING, geboren 1909 te Leiden, overleden op 24‑12‑1924 te Leiden.

 

VI.8†††† Hendrikus Jacobus HENSING, Korporaal, Smid, IJzerwerker, Fabrieksarbeider, Constructiewerker, geboren op 13‑09‑1868 te Leiderdorp (gezindte: rk), overleden op 12‑02‑1950 te Schiedam op 81‑jarige leeftijd, begraven op 15‑02‑1950 te Schiedam. Hendrikus is geboren s'avonds om 10 uur.

Paspoort(Getuigschrift van goed gedrag).

Op 8‑10‑1892 verleent de Commanderende Officier van het Korps Pontonniers bij deze Paspoort aan den Milicien Korporaal Hendrikus Jacobus Hensing, geboren 13‑9‑1868 te Leiderdorp.

Lengte: 1.668 meter, Aangesicht: Ovaal, Voorhoofd: Laag, Oogen: Bruin, Neus: Gewoon, Mond: Gewoon, Kin: Spits, Haar: Bruin, Wenkbrauwen: Bruin, Merkbare teekenen: Geene, Gehuwd.

Stamboeknr. 3529; en zulks wegens geŽindigde militiediensttijd.

Staat van Dienst:

1‑5‑1888 Als loteling ingedeeld.

19‑2‑1889 Milicien Korporaal.

12‑9‑1889 Groot verlof.

17‑7‑1891 Terug.

26‑8‑1891 Groot verlof.

Getekend te Dordrecht, 30‑4‑1895, de Majoor.

 

Hendrikus is overleden in het St.Liduinagesticht te Schiedam.

Het adres is Huize St.Liduina, Nieuwe Haven 225 te Schiedam.

Hij is begraven op het RK Kerkhof te Schiedam.

 

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 23‑08‑1893 te Leiden met Alida BAVELAAR, 24 jaar oud, geboren op 10‑04‑1869 te Leiden (gezindte: rk), overleden op 03‑10‑1915 te Rotterdam op 46‑jarige leeftijd, begraven op 06‑10‑1915 te Rotterdam. Bij de geboorte van Alida's laatste kind openbaarde zich een ziekte waarvan zij werd genezen. De arts voorspelde haar echter, dat zij na 15 jaar deze ziekte weer zou krijgen, en dat er dan geen genezing meer mogelijk was. Dochter van Christiaan BAVELAAR, katoenwever, herbergier, en Agnes Maria BIEGSTRATEN.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Johannes Hendricus HENSING, geboren op 08‑07‑1894 te Leiden, overleden op 27‑03‑1895 te Leiden, 262 dagen oud. Johannes is 262 dagen oud geworden.

2.†††††††† Christiaan Stephanus HENSING (zie VII.9).

3.†††††††† Johanna Alida Maria HENSING, geboren op 02‑12‑1896 te Leiden‑Zuid‑Holland. Getuigen bij het huwelijk zijn: Theodorus Kloeg, 45 jaar, bediende en wonende te Rotterdam en Adrianus van Pernis, 40 jaar, bediende en wonende te Rotterdam.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 11‑06‑1919 te Rotterdam met Johannes Paulus Hendrikus SCHRAUWERS, 26 jaar oud, Kleermaker, geboren op 26‑06‑1892 te Gilze en Rijen, overleden op 18‑02‑1955 te Rotterdam op 62‑jarige leeftijd, begraven op 22‑02‑1955 te Rotterdam. Johannes is begraven op het RK Kerkhof in Crooswijk te Rotterdam. Zoon van Johannes SCHRAUWERS en Maria Johanna De ROOIJ.

4.†††††††† Johannes Hendricus HENSING (zie VII.14).

5.†††††††† Agnes Maria HENSING, geboren op 03‑05‑1900 te Leiden, overleden op 17‑03‑1977 te Rozenburg op 76‑jarige leeftijd, begraven op 22‑07‑1977 te Rotterdam. Getuigen bij het huwelijk van Agnes en Johannes zijn: Johannes Henricus Hensing, broer van de bruid, Johannes Paulus Henri Schrauwers, zwager van de bruid, Agnes is begraven op de Zuider begraafplaats te Rotterdam.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 22‑11‑1922 te Rotterdam met Johannes BIJL, 36 jaar oud, sigarenmaker, kleederenperser, geboren op 12‑10‑1886 te Sneek, overleden op 09‑10‑1967 te Rotterdam op 80‑jarige leeftijd, begraven op 12‑10‑1967 te Rotterdam. Volgens huwelijksakte woonde Johannes het laatst te Delft.

Hij is begraven op de Zuiderbegraafplaats op het rooms katholieke gedeelt te Rotterdam. Zoon van Jente BIJL en Martha Johannes HUISMAN.

 

VI.11††† Johannes Hendricus HENSING, Smid, geboren op 28‑08‑1871 te Leiden (gezindte: rk), overleden op 10‑06‑1944 te Oegstgeest op 72‑jarige leeftijd, begraven op 14‑06‑1944 te Oegstgeest. Johannes is begraven op het Parochiekerkhof St.Willibrord te Oegstgeest.

Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op 20‑06‑1900 te Leiden met Maria Alida De GRAAF, 23 jaar oud, geboren op 24‑09‑1876 te Leiderdorp (gezindte: rk), overleden op 05‑03‑1948 te Oegstgeest op 71‑jarige leeftijd, begraven op 08‑03‑1948 te Oegstgeest. Maria is begraven op het RK Kerkhof te Oegstgeest. Dochter van Johannes Petrus De GRAAF en Maria Catharina Van TOL.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Helena Johanna HENSING, geboren op 07‑03‑1901 te Leiden.

2.†††††††† Alida Antoinette Maria HENSING, geboren op 15‑12‑1902 te Leiderdorp, overleden op 20‑06‑1925 te Poortugaal op 22‑jarige leeftijd.

3.†††††††† Maria Alida HENSING, geboren op 21‑09‑1904 te Leiderdorp.

Gehuwd op 23‑jarige leeftijd op 18‑04‑1928 te Rotterdam met P.J. ZONDAG.

4.†††††††† Catharina Johanna HENSING, geboren op 11‑09‑1906 te Leiderdorp. Catharina is in ondetrouw gegaan op 9‑5‑1927 te Den Haag.

5.†††††††† Johannes Jacobus HENSING, geboren op 04‑09‑1908 te Leiderdorp, overleden 1979. Johannes is in ondertrouw gegaan op 24‑5‑1932 te Rotterdam.

6.†††††††† Gerarda Anna Maria HENSING, geboren op 07‑11‑1911 te Leiderdorp. Gerarda is in ondertrouw gegaan te Beigen‑Noord‑Holland.

7.†††††††† Theodorus Antonius HENSING (zie VII.25).

8.†††††††† Antonius Johannes Petrus HENSING, geboren op 25‑09‑1914 te Leiderdorp. Antonius is in ondertrouw gegaan op 23‑10‑1941 te Rotterdam.

9.†††††††† Johanna Helena HENSING, geboren op 18‑12‑1915 te Leiderdorp. Johanna is in ondertrouw gegaan op 6‑12‑1942 te Den Haag.

10.†††††† Petronella Rubertha Antonia HENSING, geboren op 05‑07‑1919 te Rotterdam.

 

VI.16††† Jacobus Hendricus HENSING, Katoendrukker, Monteur, geboren op 04‑03‑1881 te Leiden (gezindte: rk), overleden op 11‑02‑1958 te Leiden op 76‑jarige leeftijd, begraven op 15‑02‑1958 te Leiden. Jacobus en Helena zijn een tweeling.

Hij is begraven op het RK Kerkhof te Leiden.

Gehuwd (1) op 24‑jarige leeftijd op 17‑05‑1905 te Leiden met Jacoba Petronella KOREE, 23 jaar oud, geboren op 05‑11‑1881 te Leiden (gezindte: rk), overleden op 20‑06‑1926 te Leiden op 44‑jarige leeftijd, dochter van Johannes Jacobus KOREE en Christina VINKESTEIN.

Gehuwd (2) op 46‑jarige leeftijd op 09‑11‑1927 te Hillegom met Christina Johanna GODDIJN, 46 jaar oud, geboren op 05‑11‑1881 te Leiden, overleden op 16‑02‑1963 te Leiden op 81‑jarige leeftijd, dochter van Lambertus GODDIJN (Gordijn) en Johanna ENGELBREGT. {Zij was eerder gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 15‑06‑1904 te Leiden‑Zuid‑Holland met Wilhelmus Johannes HENSING, 21 jaar oud (zie VI.31).}

Uit het eerste huwelijk:

1.      Helena Joanna HENSING, Naaister, Verkoopster, geboren op 03‑01‑1907 te Leiden (gezindte: rk), overleden op 09‑04‑1998 te Den Haag op 91‑jarige leeftijd, begraven op 14‑04‑1998 te Den Haag.

Helena was verkoopster bij De Gruyter en bij de Fam.van der Wiel in 's‑Gravenhage.

Het huwelijk van Helena en Leonardus werd ingezegend in de Parochie Gerardus Majella op 27‑4‑1933 te 's‑Gravenhage.

Zij werd begraven op het St.Petrus Banden, Kerkhoflaan te 's‑Gravenhage.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 26‑04‑1933 te Den Haag met Leonardus Jacobus Van BRONSWIJK, 29 jaar oud, geboren op 14‑05‑1903 te Leiden, overleden op 11‑07‑1952 te Den Haag op 49‑jarige leeftijd, begraven op 14‑07‑1952 te Den Haag. Leonardus is begraven op het Kerkhof St.Barbara te 's‑Gravenhage. Zoon van Lodewijk Franciscus Van BRONSWIJK en Leonardina BRUNE.

2.†††††††† Johannes Jacobus HENSING, geboren op 11‑05‑1908 te Leiden (gezindte: rk), overleden op 29‑09‑1910 te Leiden op 2‑jarige leeftijd.

3.†††††††† Hendricus Jacobus HENSING (zie VII.33).

4.†††††††† Johannes Jacobus Maria HENSING (zie VII.34).

5.†††††††† Jacoba Petronella HENSING, geboren op 17‑03‑1913 te Leiden (gezindte: rk).

Gehuwd op 33‑jarige leeftijd op 28‑12‑1946 te Voorburg met Jan TETTEROO, 42 jaar oud, Straatmaker, geboren op 11‑02‑1904 te Voorburg, overleden op 03‑09‑1980 te Voorburg op 76‑jarige leeftijd.

6.†††††††† Johanna Cecilia HENSING, Verpleegkundige, geboren op 30‑12‑1914 te Leiden (gezindte: rk), overleden op 19‑01‑1998 te Voorschoten op 83‑jarige leeftijd.

7.†††††††† Christina Adriana Petronella HENSING, geboren op 09‑08‑1917 te Leiden (gezindte: rk). Kreeg na de oorlog dochter Lenneke Helena uit onbekende relatie.

Gehuwd op 60‑jarige leeftijd op 20‑10‑1977 te Rijswijk met Jim HUFFNER, 59 jaar oud, geboren op 16‑04‑1918.

8.†††††††† Alida Helena Maria HENSING, geboren op 03‑11‑1919 te Leiden (gezindte: rk), overleden op 13‑03‑1937 te Leiden op 17‑jarige leeftijd.

9.†††††††† Jacobus Hendricus HENSING (zie VII.42).

10.†††††† Petronella Christina HENSING, geboren op 09‑07‑1924 te Leiden (gezindte: rk).

Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 04‑02‑1946 te Leiden met Jacobus Hendrikus FAAS, 24 jaar oud, bierbottelaar, metaalbewerker, geboren op 28‑07‑1921 te Lisserbroek, overleden op 17‑09‑1982 te Nieuw Vennep op 61‑jarige leeftijd, begraven op 20‑09‑1982 te Nieuw Vennep.

 

VI.20††† Dirk HENSING, Smid, geboren op 12‑09‑1882 te Leiden (gezindte: rk), overleden op 13‑01‑1973 te Alphen aan den Rijn op 90‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 19‑05‑1904 te Wassenaar met Jacoba PARLEVLIET, 25 jaar oud, geboren op 16‑04‑1879 te Wassenaar (gezindte: rk), overleden op 24‑12‑1964 te Alphen aan den Rijn op 85‑jarige leeftijd, begraven op 29‑12‑1964 te Alphen aan den Rijn. Jacoba woonde op 19‑5‑1904 in Wassenaar.

Zij is overleden in het Pension Sint Joseph, Prins Hendrikstraat 163 te Alphen aan den Rijn.

Begraven op het RK Kerkhof , Paradijslaan te Alphen aan den Rijn. Dochter van Carnelis PARLEVLIET en Wilhelmina Van WISSEN.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Joannes Theodorus HENSING (zie VII.46).

2.†††††††† Cornelis HENSING, Touwspinner, geboren op 06‑10‑1906 te Leiden.

Gehuwd op 20‑jarige leeftijd op 27‑04‑1927 te Leiden met Jacoba Elisabeth De HAAS, 19 jaar oud, geboren op 03‑09‑1907 te Leiden, dochter van Gerardus De HAAS en Jacoba Elisabeth De GRAAF.

3.†††††††† Hendricus Jacobus Anthonius HENSING, Notarisklerk, geboren op 13‑06‑1908 te Leiden.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 29‑10‑1930 te Leiden met Helena Johanna Petronella HERMANS, 24 jaar oud, geboren op 02‑02‑1906 te Leiden, dochter van Johannes Wilhelmus HERMANS en Willemina Petronella Van GILS.

4.†††††††† Theodorus Cornelis HENSING (zie VII.52).

5.†††††††† Maria Helena HENSING, geboren op 29‑09‑1914 te Leiden.

6.†††††††† Wilhelmina Johanna Maria HENSING, geboren op 01‑05‑1917 te Leiden, overleden 1988 te Leiden.

Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op 20‑02‑1946 te Leiden met J.J. HAKKAART.

 

VI.27††† Hendrikus Antonius HENSING, Matroos 1e Klas, geboren op 22‑05‑1879 te Leiderdorp, overleden op 04‑02‑1968 te Leiden op 88‑jarige leeftijd. Hendrikus is geboren s'middags om 4 uur.

Hij woonde op 19‑6‑1907 in Hellevoetsluis.

Gehuwd op 28‑jarige leeftijd op 19‑06‑1907 te Leiden met Cornelia VERMEER, geboren 1883 te Oegstgeest, dochter van Andries VERMEER en Zwaantje KROON.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Hendrikus Jacobus HENSING, geboren 1910 te Den Helder.

Gehuwd op 10‑07‑1935 te Leiden met Apolonia Van DUIJL, 26 jaar oud, geboren op 19‑11‑1908 te Leiden, dochter van Jan Herman Van DUIJL en Lena Van LEEUWEN.

2.†††††††† Andries HENSING, geboren 1919 te Den Helder.

Gehuwd op 15‑03‑1950 te Leiden met Alida Catharina REIJMAN, geboren 1922 te Den Haag, dochter van Johannes Bernardus Christiaan REIJMAN en Alida PEIJSEL.

3.†††††††† Cornelia HENSING, geboren op 13‑12‑1919 te Leiden.

 

VI.29††† Abraham HENSING, stoker 1e Klas bij de Marine, geboren op 04‑02‑1881 te Leiderdorp. Abraham is geboren 's morgens om 7 uur.

Hij woonde op 11‑9‑1907 in Den Helder.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 11‑09‑1907 te Leiden met Johanna Van der PLAS, 23 jaar oud, geboren op 22‑06‑1884 te Leiden, dochter van Cornelis Krijn Van der PLAS en Jansje ROBBERS.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Johanna HENSING, geboren op 05‑03‑1908 te Leiden, overleden op 16‑03‑1974 te Leiden op 66‑jarige leeftijd.

Gehuwd met Jacobus De la RIE.

2.†††††††† Hendrikus Jacobus HENSING, geboren op 05‑03‑1908 te Leiden, overleden op 04‑09‑1912 te Leiden op 4‑jarige leeftijd.

3.†††††††† Cornelis Krijn HENSING, geboren op 20‑09‑1920.

4.†††††††† Hendrikus Jacobus HENSING, geboren op 26‑08‑1922.

 

VI.31††† Wilhelmus Johannes HENSING, Smid, geboren op 25‑03‑1883 te Leiderdorp. Wilhelmus is geboren 's nachts om 2 uur.

Gehuwd op 21‑jarige leeftijd op 15‑06‑1904 te Leiden‑Zuid‑Holland met Christina Johanna GODDIJN, 22 jaar oud, geboren op 05‑11‑1881 te Leiden, overleden op 16‑02‑1963 te Leiden op 81‑jarige leeftijd, dochter van Lambertus GODDIJN (Gordijn) en Johanna ENGELBREGT. {Zij is later gehuwd op 46‑jarige leeftijd op 09‑11‑1927 te Hillegom met Jacobus Hendricus HENSING, 46 jaar oud (zie VI.16).}

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Hendrikus Jacobus HENSING, geboren op 23‑07‑1905 te Leiden.

2.†††††††† Johanna Christina HENSING, geboren op 14‑08‑1907 te Leiden, overleden op 25‑11‑1973 te Leiden op 66‑jarige leeftijd.

Gehuwd met Abraham POLDERMAN.

3.†††††††† Christina Petronella HENSING, geboren op 22‑06‑1913 te Leiden.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 16‑10‑1935 te Leiden met Hendricus Jacobus HENSING, 25 jaar oud (zie VII.33).

4.†††††††† Sophia Joanna HENSING, geboren op 03‑10‑1914 te Leiden.

5.†††††††† Cornelia HENSING, geboren op 27‑07‑1916 te Leiden, overleden op 13‑02‑1999 te Voorschoten op 82‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 19‑07‑1939 te Leiden met Jacobus De RIDDER, geboren ca 1915, overleden op 21‑11‑1997 te Voorschoten, zoon van Jacobus De RIDDER en Maria Catharina HOOGEVEEN.

6.†††††††† Wilhelmus Johannes HENSING (zie VII.74).

7.†††††††† Lambertus Johannes HENSING, geboren op 07‑10‑1921 te Leiden.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 10‑03‑1948 te Leiden‑Zuid‑Holland met Margaretha Van KEMPEN, geboren 1923, dochter van Josephus Petrus Van KEMPEN en Catharina Petronella BIZOT.

8.†††††††† Petronella HENSING, geboren op 08‑04‑1924 te Hillegom.

 

VI.50††† Wilhelmus Hendricus HENSING, geboren op 24‑07‑1899 te Leiden, overleden op 15‑11‑1982 te Den Haag op 83‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 30‑08‑1924 met Bertha Louise Van der WALLE, 28 jaar oud, geboren op 04‑01‑1896 te Sluis, overleden op 10‑02‑1978 te Voorburg op 82‑jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Hendricus Johannes Maria HENSING (zie VII.79).

2.†††††††† Theodoor Victor Maria HENSING (zie VII.81).

3.†††††††† Johanna Catharina Maria HENSING, geboren op 25‑12‑1928 te Voorburg.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 24‑10‑1953 met Franciscus Johannes MOL, 30 jaar oud, geboren op 12‑09‑1923 te Den Haag.

4.†††††††† Clementina Johanna Maria HENSING, geboren op 08‑04‑1930 te Voorburg. Clementina's geboorte staat in de krant Het Vaderland van 12‑4‑1930 te Voorburg geboren.

Gehuwd met Job Cornelis DUIJKERS, geboren op 31‑08‑1932 te Den Haag, overleden op 01‑07‑1991 te Voorburg op 58‑jarige leeftijd.

5.†††††††† Wilhelmus Hendricus Maria HENSING (zie VII.87).

6.†††††††† Emma Catharina Maria HENSING, geboren op 26‑12‑1934 te Voorburg. Gehuwd.

 

VII.9††† Christiaan Stephanus HENSING, IJzerwerker, Vertegenwoordiger, geboren op 03‑08‑1895 te Leiden (gezindte: rk), overleden op 05‑02‑1977 te Amsterdam op 81‑jarige leeftijd, begraven op 10‑02‑1977 te Amsterdam. Christiaan woonde op 19‑1‑1916 in Rotterdam.

Hij woonde met Maria van der Bijl op de Olympiakade te Amsterdam.

Of ze getrouwd waren is niet duidelijk, ze hadden geen kinderen.

Christiaan is overleden in het Verpleeghuis "De Poort", Hugo de Grootkade 20 te Amsterdam.

Begraven op de begraafplaats Zorgvliet, Amsteldijk te Amsterdam.

Gehuwd (1) op 20‑jarige leeftijd op 19‑01‑1916 te Leiden, gescheiden na 17 jaar op 07‑08‑1933 te Rotterdam van Maria Abramina De GRAAFF, Fijnstrijkster, geboren op 29‑06‑1893 te Leiden (gezindte: Apostolisch), overleden op 16‑01‑1967 te Rotterdam op 73‑jarige leeftijd, begraven op 20‑01‑1967 te Rotterdam.

Volgens de huwelijksakte heeft Maria binnen de laatste zes maanden gewoond hebbende te Delft.

Zij woonde in de Rijsoordstraat 24b te Rotterdam (14‑10‑1941) tot aan haar dood.

Begraven op de Zuider begraafplaats, Slinge te Rotterdam. Dochter van Willem Frederik De GRAAFF, kledermaker, en Helena Maria WIJLING.

Gehuwd (2) met Maria Cornelia Van der BIJL, Dienstbode, Werkster, geboren op 24‑03‑1907 te Amsterdam, overleden op 23‑03‑1969 te Amsterdam op 61‑jarige leeftijd, dochter van Gerardus Van der BIJL en Cornelia Van der VLIST.

Uit het eerste huwelijk:

1.†††††††† Hendrikus Jacobus HENSING (zie VIII.1).

2.†††††††† Willem Frederik HENSING, geboren op 23‑11‑1917 te Rotterdam, overleden op 04‑01‑1942 te Rotterdam op 24‑jarige leeftijd.

 

VII.14Johannes Hendricus HENSING, Barbier, Tramwegconducteur, geboren op 22‑07‑1898 te Leiden, overleden op 31‑10‑1972 te Geleen op 74‑jarige leeftijd, begraven op 03‑11‑1972 te Geleen. Getuigen bij het huwelijk van Johannes en Adriana zijn: Adriaan Simon van Dongen, 27 jaar, bankwerker en broeder van de bruid en Johannes Paulus Henri Schrauwers, 28 jaar, kleermaker en zwager van de bruidegom.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 20‑04‑1921 te Rotterdam met Adriana Maria Van DONGEN, 21 jaar oud, geboren op 29‑09‑1899 te Rotterdam, overleden op 22‑02‑1992 te Munster Geleen op 92‑jarige leeftijd, begraven op 27‑02‑1992 te Oud‑Geleen. Adriana is begraven op het Parochiekerkhof te Oud‑Geleen. Dochter van Cornelis Hendrikus Van DONGEN, Bootwerker, en Neeltje Johanna Van der GRIJN.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Harry Eduard HENSING (zie VIII.5).

 

VII.25Theodorus Antonius HENSING, Ing.Bouwkunde, geboren op 27‑10‑1912 te Leiderdorp.

Ondertrouwd op 22‑06‑1943 te Rotterdam, gehuwd 1943 te Rotterdam met Wilhelmina Johanna Louise Maria De WERD, geboren op 10‑10‑1922 te Rotterdam, overleden op 04‑05‑1992 te Rotterdam op 69‑jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk: zes kinderen

 

VII.33Hendricus Jacobus HENSING, Electricien, geboren op 24‑10‑1909 te Leiden (gezindte: rk), overleden op 25‑05‑1944 te Leiden op 34‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 25‑jarige leeftijd op 16‑10‑1935 te Leiden met Christina Petronella HENSING, 22 jaar oud, geboren op 22‑06‑1913 te Leiden, dochter van Wilhelmus Johannes HENSING (zie VI.31) en Christina Johanna GODDIJN.

Uit dit huwelijk: vijf kinderen

 

VII.34Johannes Jacobus Maria HENSING, Smid, Bankwerker, Voorman, geboren op 09‑08‑1911 te Leiden (gezindte: rk), overleden op 25‑07‑1973 te Leiden op 61‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 06‑07‑1938 te Leiden met Wilhelmina BLEIJI, 22 jaar oud, geboren op 29‑08‑1915 te Leiden, overleden op 25‑06‑1990 te Leiden op 74‑jarige leeftijd, dochter van Franciscus BLEIJI en Maria Jacoba BAKKER.

Uit dit huwelijk: vier kinderen

 

VII.42Jacobus Hendricus HENSING, geboren op 19‑01‑1922 te Leiden (gezindte: rk).

Gehuwd en twee kinderen.

 

VII.46Joannes Theodorus HENSING, Touwspinner, geboren op 18‑02‑1905 te Leiden.

Gehuwd op 22‑jarige leeftijd op 07‑09‑1927 te Leiden met Hendrika Van KUIJEREN, geboren te Duisburg, dochter van Johannes Arnoldus Van KUIJEREN en Johanna TUITHOF.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Gerardus Jacobus HENSING, geboren op 05‑12‑1936 te Leiden, overleden op 24‑04‑1946 te Leiden op 9‑jarige leeftijd.

 

VII.52Theodorus Cornelis HENSING, geboren op 05‑09‑1910 te Leiden, overleden op 24‑09‑1959 te Den Haag op 49‑jarige leeftijd. De huwelijksafkondiging van Theodorus en Catharina staat in de krant Het Vaderland van 1‑7‑1939 te 's‑Gravenhage.

Gehuwd 1939 te Den Haag met Catharina Adriana EBBELINGHAUS, geboren op 24‑07‑1911, overleden op 31‑10‑2002 op 91‑jarige leeftijd.

Uit dit huwelijk: vier kinderen

 

VII.74Wilhelmus Johannes HENSING, geboren op 27‑09‑1918 te Leiden, overleden op 05‑03‑1944 te Lublin op 25‑jarige leeftijd.

Gehuwd met Maria Johanna Van der WERF.

Uit dit huwelijk:

1.†††††††† Wilhelmina Maria Johanna HENSING, geboren op 31‑03‑1961 te Voorhout, overleden op 01‑04‑1961 te Leiden, 1 dag oud.

 

VII.79Hendricus Johannes Maria HENSING, geboren op 18‑08‑1925 te Voorburg.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 10‑01‑1952 met Maria Adriana HEIJDRA, 20 jaar oud, geboren op 13‑05‑1931 te Den Haag. Kreeg twee kinderen.

 

VII.81Theodoor Victor Maria HENSING, geboren op 16‑11‑1926 te Voorburg, overleden op 25‑04‑1998 te Nijmegen op 71‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 24‑jarige leeftijd op 06‑06‑1951 met Jacoba Johanna Theresia Van SCHIE, 26 jaar oud, geboren op 22‑03‑1925.

 

VII.87Wilhelmus Hendricus Maria HENSING, geboren op 21‑06‑1931 te Voorburg.

 

VIII.1†† Hendrikus Jacobus HENSING, geboren op 24‑06‑1916 te Rotterdam, overleden op 27‑07‑2001 te Amsterdam op 85‑jarige leeftijd, getrouwd, kinderen.

 

 

VIII.5†† Harry Eduard HENSING, geboren op 17‑05‑1923 te Rotterdam, overleden op 14‑09‑1984 te Nijmegen op 61‑jarige leeftijd, begraven op 18‑09‑1984 te Oud‑Geleen.

 

 

 

 

 

 

Terug naar Mijn Stambomen