Hofjes in Leiden

(sep 2018) Terug naar Mijn StambomenIn Leiden zijn 35 hofjes te bekijken. Dit is een verzameling kleine huisjes rond een binnenplaats, met tuin en vaak slechts een ingang. In een hofje merk je vaak niets meer van het drukke verkeer dat zich in de stad bevindt. Je waant je ineens terug in vroegere tijden.

Oorspronkelijk zijn de hofjes gebouwd om arme bejaarden in te huisvesten. De stichting die dit beheerde, had vaak vele strenge regels. In ruil voor gratis wonen en vaak ook uitkeringen in de vorm van brood, vlees en kleren, moesten de mensen zich netjes en dankbaar gedragen.
Het bestuur was een stichting, die bestond uit de familieleden van de oorspronkelijke stichter, die ook vaak zijn naam aan het hofje verleende.  

nr

Hofje

Adres

Jaar

Stichter

1

Annahofje

Middelstegracht

1507

Willem Claesz van Toornvliet en Hillegont Willemsdr

2

St Annahofje of Joostenpoort,

Zegersteeg

1503

Joost Hendricksz. van der Strijpen van Duivelandt

3

Van Assendelfthofje

Langegracht

1624

Bartholomeus Willemsz van Assendelft

4

Bethaniën- of Emmaüshofje

Kaiserstraat

1563

Agatha van Alckemade, weduwe van Johan van Culemborch

5

Bethlehemshofje

Levendaal

1630

Gerrit van Frankensz. van Hoogmade

6

Van Brouchovenhofje

Papengracht

1631

Jacob Van Brouchoven

7

Justus Carelhuis,

Witte Rozenstraat

1936

Carel en Justus Pape

8

Coninckshofje

Oude Vest

1773

Cecilia Coninck

9

St Elisabethgasthuishof

Oude Vest

1428

Jan Dirk Coenenzn en Katrijn Willem Tedendr

10

Groeneveldstichting

Oude Vest

1878

Eduard Cornelis Groeneveld

11

Heilige Geest- of Cornelis Sprongh-hofje

Doezastraat

1690

Cornelis Sprongh

12

Eva van Hoogeveenshofje

Doelensteeg

1650

Eva van Hoogeveen

13

François Houttijnhofje

Hooigracht

1685

François Houttijn

14

Jacobsdochterhofje, Cathrijn

Kaarsenmakerstraat

1597

Cathrijn Jacobs

15

St Jacobs of Crayenboschhofje

Doezastraat

1672

Gomarus Jacobsz van Kraayenbosch

16

St Janshofje of van der Laanshofje

Haarlemmerstraat

1504

Jan Stoop Kerstiaansz. en zijn echtgenote Claertgen Pieter Jan Clearenszoons dochter

17

Jeruzalemhof

Kaiserstraat

1467

Wouter IJsbrantszoon

18

Jan de Laterehofje

2e Binnenvestgracht

1616

Jan de Latere

19

Joost Frans van der Lindenhofje of Remonstrantenpoort

Grevenstraat

1668

Joost Fransz van der Linden

20

Pieter Loridanshofje

Oude Varkenmarkt

1655

Pieter Loridan, lakenverver van Waalse afkomst

21

 Cathrijn Maartensdochterhofje

Pasteurstraat

1608

Cathrijne Maartensdochter, weduwe van een rijke kleermaker

22

 Juffrouw Maashofje

Kalvermarkt

1899

Juffrouw Maas

23

Meermansburg

Oude Vest

1680

Maarten Ruyckhaver Meerman en diens echtgenote Helena Verburg

24

Jean Michelhofje

Pieterskerkstraat

1687

Juffrouw Catharina Geschier, weduwe van Jean Michielsz

25

Mierennesthofje

Hooglandse Kerkgracht

1760

Diederik van Leyden

26

Barend van Namenhofje

Hoefstraat

1728

Barend van Namen, koopman

27

Jean Pesijnhofje

Kloksteeg

1655

Marie de Lannoy, de weduwe van Jean Pesijn

28

St Pieters- of van der Speckhofje

Pieterskerkhof

1645

Pieter Gerritse van der Speck

29

St Salvatorhofje

Steenstraat

1625

Pauwels van de Velde

30

Schachtenhofje

Middelstegracht

1664

Theunis Jacobsz. Van der Schacht

31

Sionshofje

Sionssteeg

1480

Huych van Zwieten en Luytgert Clarisdochter van Boshuysen

32

Klein Sionshofje

Lange Schoolsteeg

1641

Emerentia van Brouchoven - Banning, echtgenote van Jacob van Brouchoven, burgemeester van Leiden

33

St Stevenshofje of Convent van Tetterode

Haarlemmerstraat

1487

Willem Aerntsz. van Tettrode en Christina Arentsdr

34

Tevelingshofje

Binnenvestgracht

1655

Jacob en Charles Tevel

35

Samuel de Zee's hofje

Doezastraat

1724

Samuel de Zee

 

Literatuur: Leidse hofjes door I. Leermakers en W. Donkersloot

 

 

 

 

 

Terug naar Mijn Stambomen