De Leidse Jagers naar Belgi

(mei 2023) Terug naar Mijn Stambomen


mst.

 

Hoewel de naam Belgica al door Julius Caesar gebruikt werd voor een gebied dat ongeveer bestond uit Noord-Frankrijk, Belgie en Zuid Nederland en Luxemburg, is het land pas in 1830 ontstaan na de Belgische Revolutie.
Nadat het eerst deel had uitgemaakt van het Habsburgse rijk en zich daarna in 1815 verenigd had met Nederland om zo een blok te vormen tegen het machtige Frankrijk, wilden ze zelfstandig zijn. Dat kwam mede omdat ze door het rijke Holland behoorlijk achtergesteld werden.

Koning Willem I was daar niet blij mee en riep op tot vrijwillige bewapening.

 

Studenten stonden al eerder te springen om te mogen strijden voor het vaderland. Ze moesten eerst gekeurd worden. Daarna kwamen er wapens, die echter nauwelijks voldeden.

 

 

Na een maand oefenen trekken de Leidse studenten naar de grens om daar op nadere orders te wachten.

Het afscheid op 18 november 1830 was zeer indrukwekkend, half Leiden was uitgelopen om hen uit te zwaaien.

O. Veldhorst schreef er een scriptie over, die hier te lezen valt.

Ze heeft daarin het journaal verwerkt dat de student Eco de Wendt bijhield.

 

Ook zijn er brieven bewaard gebleven van W.L. Diemont, geschreven naar het thuisfront.


Meer gegevens over de familie staan in de stamboom van Diemont ,

 

 

(voor de transcriptie van de brieven is ook dank verschuldigd aan mevr. De Mol Moncourt)

 

 

 

 

Voor de namen van de Leidse Jagers, zie dit bericht:


 

Ook leuk is het (onduidelijke) plaatje van de ontvangst van de Leidse Jagers.

 

 

 

Meer lezen: de scriptie van O. Veldhorst.

 

De transcriptie van de brieven van W.L. Diemont

 


Meer gegevens over de familie staan in de stamboom van Diemont ,

 

 

Terug naar Mijn Stambomen