Stamboom van de familie Van Peene, Van Peenen

(jun 2018) Terug naar Mijn Stambomen


mst.

 

I.1        Dierick Van PEENE, begraven op 20‑12‑1615 te Leiden. Poorter in 1586. Gratis omdat hij behoorde tot degenen die de eerste hoofdmannen, gouverneurs en waranderers waren van de nieuwe lakens op de Belsche manier gereed.

Gehuwd.

Uit dit huwelijk:

1.         Pieter Van PEENE (zie II.1 op blz. ).

2.         Geleijne Van PEENE, geboren ca 1564 te Belle.

Ondertrouwd op 07‑12‑1585 te Leiden (getuige(n): zijn schoonbroer Pieter van Peene en haar moije Maijcke Peteroijs in Belle), gehuwd 1585 met Jacques OUSEEL, geboren ca 1564 te Belle. Poorter in 1598. Borg is Dirck van Pene. Zoon van OUSEEL.

3.         Casijntje Van PEENE, geboren ca 1575 te Belle.

Ondertrouwd op 11‑04‑1596 te Leiden (getuige(n): Gwilgame Lupaert en haar zuster Anna van Pene), gehuwd 1596 met Francois Van STRASELE, geboren ca 1575 te Belle.

Notarieel archief 1596: trouwen onder condities, Franchoijs van Strasele wolleploter van Belle en Casijntgen van Peenen, geass met Dirik van Peenen haren vader en Pieter van Peenen haer broeder.

 

Notarieel archief 1627: Geregistreerde :Francois van Strasele. Iinhoud zijn zoon Franchois van Strasele student te Leijden en mitgaarders Pieter van Peene de Oude zijn swager en Marcus de Witte zijn neve.

 

II.1       Pieter Van PEENE, koopman in wol, geboren ca 1563 te Belle

 

Getuigenisboek T. folio 89v°: Pieter, Haeques, Abraham, Isaac, Michiel, Johanna, Susanna, meerderjarig en Daniel, Magdalena en Agneta, minderjarig doch tot oordeel des onderscheids gekomen, alle nagelaten kinderen van Pieter van Peenen de oude, koopman in Leiden, verklaren de inventaris van de nalatenschap van hun vader, wijlen Pieter van Peenen te kennen en dat daarin al het door hem nagelaten goed voorkomt en verklaren zich bereid tot aanvulling, zoodra zij van omissies kennis zullen krijgen. Actum 6 maart 1636

 

Getuigenisboek folio 16v°; Sr Pieter van Peene, koopman in wol te Leiden, oud circa 52jaar, verklaart, dat hij op 23 april 1615 op Gent aan Carel de la Royere voor rekening van Jan du Ponceau, koopman in Doornik gezonden heeft een zak "Pomersche" scheerwol, gemerkt no VA PE 18, zonder dat dezelve plootwol is geweest en dat die aan Ponceau voor "Pomersche" scheerwol in rekening is gebracht. Actum 8 mei 1615.

 

Getuigenisboek R. 680.~0; Sr. Pieter van Peenen, de oude, oud ca 70 jaren,

Michiel Ouseel, ca 57j en Nicolaes Baelde, oud 42 jaren, kooplieden te

Leiden, verklaren ten verzoeke van Sr. Daniel Longespey, mede koopman

aldaar, uit naam en op aanschrijven van Andries Ousel, dat de laatste een

zoon is van wijlen Jacques Ouseel en Geleyne van Peenen, zijn vrouw, welke zij gewonnen hebben te Hamburg, waar zij toen woonden, verklarende Pieter van Peenen, dat Geleyne zijn volle broeder (=zuster?)  was en Nicolaes Baelde, dat zijn vader en moeder in het huis gewoond hebben, waar de genoemde Andries werd geboren en dat voornoemde Baeldens vader hem verscheidene malen het huis heeft gewezen en gezegd: daar is Andries Ouseel geboren. Wijders nijet. Soo waerlick most hen comparanten Gods Almachtig. Actum 16 april 1631.

Gehuwd (1) voor 1585 met Maria OUSEEL, dochter van OUSEEL.

Ondertrouwd (2) op 12‑01‑1593 te Amsterdam. Hij is wed van Maria Ouzeels. Uit Belle. Gehuwd op 02‑02‑1593 met Anna BAILLIJ (Baelde?), geboren ca 1570.

Ondertrouwd (3) op 01‑10‑1610 te Leiden (getuige(n): att), 25 9 1610 in Amsterdam. Zij is 32 jaar oud. Gehuwd 1610 met Susanna GEUBELS, geboren ca 1578 te Brussel, dochter van Francois GEUBELS.

 

Voogdenboek 1610: Hans Pels koopman te Amsterdam behuwde oom van moederszijde en Michiel Ouzeel koopman van wol, bij gebrek aan verdere bloedverwanten, gebeden vriend zijn gesteld voogden over Johannes oud omtrent 17, Jacques 15, Dirck 12, Abraham 7, Isaac 5, Anna 10, Janniken 9 en Susanna 3 jaar, nagelaten weeskinderen van zaliger Anna Baillijs gewonnen bij Pieter van Peenen koopman van wol.

 

Voogdenboek 1633. Ds. Petrus Pantius predikant te Kampen en Henrick van Rossen pletskoper behuwde neven zijn voogden gesteld over Michiel geboren 23‑12‑1612, Daniel geboren 19‑10‑1616, Maghdalena geboren 7‑7‑1614 en Anna geboren 28‑2‑1618, nagelaten weeskinderen van Susanna Geubels zaliger gewonnen bij Pieter van Peenen wolkoper den Ouden.

 

Gehuwd (4) na 1611 met Anna BRULLY.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Dirk Van PEENE, koopman, geboren ca 1580,

 

1626: Dhr Dirk van Pene, coopman tegenwoordig residerende tot Stettijn in Pomeren ... mitgaarders.... instituerende (erfgenamen) Jacques, Abraham en Isaac van Pene, zijn volle broeder en Susanna van Pene, zijn volle suster en de kinderen van zaliger Anna van Pene, mede zijn volle suster geass. bij Marcus de Witte haar man (zie I‑058 dd 25‑05‑1620).

Pieter van Pene de Oude sijn compants vader (en dan verder hoe de erfenis verdeeld moet worden met legaten als de een en de ander overlijdt naar bv wettige kinderen van zijn broers en zusters en de kinderen van zijn vaderscompants notaris Ewout Hendricksz Craen Folio 43 (tab91).

 

2.         Maria Van PEENE, geboren ca 1585.

Ondertrouwd op 14‑08‑1609 te Leiden (getuige(n): zijn vader Michiel Baelde en zijn toekomstig schoonvader Pieter van Pene en haar moeij Geleine van Pene en haar toekomstig schoonmoeder Ysabelle Baeldes), gehuwd op 02‑09‑1609 te Leiden met Nicolaes BAELDE, 29 jaar oud, geboren op 08‑06‑1580 te Ieperen (Staden). Poorter in 1610, borg is zijn schoonvader Pieter van Pene. Zoon van Michiel BAELDE en Isabella BOLLENGIERS.

3.         Pieter Van PEENE (de jonge) (zie III.4 op blz. ).

4.         Jacques Van PEENE, geboren ca 1592.

Uit het tweede huwelijk:

5.         Johannes Van PEENE, geboren ca 1593 (17 in 1610).

6.         Jacques Van PEENE, geboren ca 1595 (15 in 1610).

7.         Dirk Van PEENE, geboren ca 1598 (12 in 1610).

8.         Anna Van PEENE (Johanna), geboren ca 1600 (10 in 1610).

Ondertrouwd op 25‑05‑1620 te Leiden (getuige(n): ). Hij is wed van Sara van Schuijren, gehuwd 1620 te Leiden met Marcus De WITTE, geboren ca 1586 te Brugge, zoon van Marcus De WITTE en Josijntje Van STRASELE. {Hij was eerder ondertrouwd op 16‑01‑1607 te Leiden (getuige(n): zijn vader Marcus de Wit en zijn toekomstig schoonzoon Pieter van der Schuijre en haar moeder Franchijntje Dirks), gehuwd 1607 met Sara Van der SCHUIJRE, geboren ca 1586 te Leiden, dochter van Pieter Van der SCHUIJRE en Francijntje Dirks CHRISTIAANS.

 

Voogdenboek 1611: Franchoijs van Strasele oom van moederszijde en Marcus de Witte broeder zijn gesteld voogden over Sara omtrent 22 jaar oud, nagelaten alsnog onmondige dochter van Marcus de Witte baaidrapier zaliger gewonnen bij Josina van Strasale zijn eerste huisvrouw was. En Pieter van der Schuijre verver is tot voogd gesteld tot de scheiding toe over Abraham omtrent 19 jaar oud, de voorsz. Marcus zoon gewonnen bij Catharina Meesters zijn tweede huisvrouw was. 

 

Hij is later ondertrouwd op 04‑09‑1625 te Leiden (getuige(n): ). Hij is wed van Anneke van Peenen, gehuwd 1625 met Tanneke BERTEN, dochter van Christina PRIJNS (Du Pree).}

9.         Janniken Van PEENE, geboren ca 1601 (9 in 1610). Huwt misschien met Glaude Coppens.

10.       Abraham Van PEENE, geboren ca 1603 (7 in 1610).

Gehuwd met Maria SWEIJTS. Bron van dit huwelijk onduidelijk.

11.       Isaac Van PEENE (zie III.15 op blz. ).

12.       Susanna Van PEENE, geboren ca 1607.

Uit het derde huwelijk:

13.       Michiel Van PEENE (zie III.18 op blz. ).

14.       Magdalena Van PEENE, geboren op 07‑07‑1614 te Leiden.

Ondertrouwd op 23‑08‑1639 te Leiden (getuige(n): haar schoonzuster Sara de Witte en zijn vader Pieter Vergens den Ouden). Hij is wed van Antonetta Bodeijn, gehuwd 1639 te Leiden met Pieter de jonge VERGENST, lintier, geboren ca 1600 te Leiden, zoon van Pieter VERGENST (Vergeens) en Paulijntje CABBELJOUW (Cabbeljaus). {Hij was eerder ondertrouwd op 03‑04‑1624 te Leiden (getuige(n): geen getuigen), gehuwd 1624 met Prijntje JANS, geboren ca 1600 te Baare in Vlaanderen.  Hij was eerder ondertrouwd op 10‑09‑1625 te Leiden (getuige(n): geen getuigen), gehuwd 1625 met Antonetta BODIJN, geboren ca 1600.}

15.       Daniel Van PEENE (zie III.22 op blz. ).

16.       Agneta Van PEENE, geboren op 28‑02‑1618 te Leiden.

Ondertrouwd op 29‑04‑1641 te Leiden (getuige(n): zijn vader Isaak de Visscher en haar zuster Sara de Witte), gehuwd 1641 te Leiden met Johannes VISSCHER, geboren ca 1620, zoon van Isaak VISSCHER. {Hij is later ondertrouwd op 21‑12‑1682 te Amsterdam. Hij is wed van Agneta van Penen. Gehuwd 1682 met Anna LANTSMAN.}

 

III.4      Pieter Van PEENE (de jonge), koopman, geboren ca 1587 (30 in 1617).

Ondertrouwd op 02‑12‑1617 te Leiden (getuige(n): att). Ook 29‑11‑1617 te Amsterdam. Hij is 30, van Leiden, met zijn vader Pieter van Pene, zij is 20, van Amsterdam, met haar moeder Maria Bailly. Gehuwd 1617 met Agneta PELS, geboren 1597, gedoopt op 14‑06‑1597 te Amsterdam, dochter van Hans PELS en Marij BALLIJ.

Uit dit huwelijk:

1.         Pieter de jonge Van PEENE (zie IV.1 op blz. ).

2.         Johannes Van PEENE (zie IV.3 op blz. ).

3.         Maria Van PEENE, geboren ca 1627.

Ondertrouwd op 20‑11‑1648 te Leiden (getuige(n): zijn vader Willem Ponsen van Iselsteijn en haar moije Maria van Penen), gehuwd 1648 met Pieter Willems Van IJSSELSTEIN, geboren ca 1627 te Leiden, zoon van Willem Ponsz Van IJSSELSTEIN en Geertruijd Pieters VERGEIJL (Verheijl).

 

III.15    Isaac Van PEENE, geboren ca 1606 te Leiden (5 in 1610) (37 in 1643).

Ondertrouwd op 05‑02‑1644 te Leiden (getuige(n): att, beiden wonend in Amsterdam). Ook 29‑1‑1644 te Amsterdam. Hij is van Leiden, 37 jaar oud, met zijn moeder/moeij Maria Pels. Gehuwd 1644 met Cornelia Van HOORNE.

Uit dit huwelijk:

1.         Cornelia Van PEENE, geboren 1645, gedoopt op 07‑02‑1645 te Amsterdam.

 

III.18    Michiel Van PEENE, geboren op 23‑12‑1612 te Leiden.

Ondertrouwd op 05‑10‑1633 te Leiden (getuige(n): zijn vader Pieter van Pene en haar moeder Tanneke Berten), gehuwd 1633 met Sara De WITTE, geboren ca 1612 te Leiden, dochter van Marcus De WITTE en Sara Van der SCHUIJRE.

Uit dit huwelijk:

1.         Dirick Van PEENE (zie IV.9 op blz. ).

2.         Marcus Van PEENE, geboren 1637, gedoopt op 15‑09‑1637 te Leiden (getuige(n): Marcus de Witte), overleden voor 1642.

3.         Sara Van PEENE, geboren 1639, gedoopt op 12‑05‑1639 te Leiden.

Ondertrouwd op 19‑07‑1660 te Leiden (getuige(n): zijn broer Jacob Ardinois en haar moeder Sara de Witte), gehuwd 1660 met Pieter ARDINOIS (Petrus Ardinoys), bedienaar gods woord, geboren 1629, gedoopt op 03‑07‑1629 te Leiden (getuige(n): Elisabeth de Vrede en Jacob Cabeljauw), zoon van Jacob ARDINOIS en Abigail Van der SCHUIJRE (Verscheur).

4.         Marcus Van PEENE (zie IV.14 op blz. ).

5.         Michiel Van PEENE, geboren 1644, gedoopt op 16‑03‑1644 te Leiden (getuige(n): Agneta van Peene), overleden voor 1646.

6.         Michiel Van PEENE (zie IV.17 op blz. ).

7.         Susanna Van PEENE, geboren 1648, gedoopt op 11‑08‑1648 te Leiden (getuige(n): Margaretha Keth).

Ondertrouwd op 10‑08‑1672 te Leiden (getuige(n): zijn vader Johan Roosenboom en haar zuster Sara Ardenoijs), gehuwd 1672 met Reinier ROOSENBOOM, advocaat Hof van Holland, geboren 1648 te Den Haag.

 

Op 26‑07‑1677 is door de officier beroep aangetekend tegen deze uitspraak bij het Hof van Holland; voortvluchtig

Delict: Vragen van een te groot honorarium voor een zaak welke hij niet had mogen aannemen en het laten voorkomen alsof dat geld nodig was enige belangrijke functionarissen aan het Hof  van de Prins van Oranje om te kopen.

Eis: Verbod om als advocaat voor de Vierschaar op te treden en confiscatie

Vonnis: Ontslag van rechtsvervolging,

 

zoon van Johan ROOSENBOOM en Levina STEVIN. {Hij is later ondertrouwd op 03‑08‑1691 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Michiel van Peenen en haar schoonzuster Debora van Campen en haar schoonzuster Sara de Hoorne), gehuwd 1691 te Voorhout met Susanna De HOORNE, geboren 1636, gedoopt op 10‑08‑1636 te Leiden, dochter van Carel De HOORNE en Francijntje WEIJTENS.}

8.         Daniel Van PEENE, geboren 1650, gedoopt op 13‑04‑1650 te Leiden (getuige(n): Daniel van Pene).

 

III.22    Daniel Van PEENE, bedienaar des Goddelijcken Woords Noortwijckerhout, geboren op 19‑10‑1616 te Leiden (30 in 1652), overleden 1681 te Noordwijkerhout.

Ondertrouwd (1) op 06‑06‑1652 te Amsterdam (getuige(n): zijn broer Isaac van Peene en haar moeder Christina van  Heden). Hij is van Leiden, 30 jaar, en zij is van Amsterdam, 24 jaar. Gehuwd 1652 met Anna Van den HEEDEN.

Ondertrouwd (2) op 01‑09‑1659 te Warmond, gehuwd 1659 met Geertruijt THEUNEMANS.

Uit het tweede huwelijk:

1.         Pieter Van PEENE (zie IV.22 op blz. ).

 

IV.1     Pieter de jonge Van PEENE, geboren 1621, gedoopt op 14‑03‑1621 te Leiden (getuige(n): Niclaes Baelde).

Ondertrouwd op 20‑10‑1645 te Leiden (getuige(n): att). Zij wonend in Amsterdam, gehuwd 1645 met Emmerentia De VROEDE, geboren 1620, gedoopt op 24‑12‑1620 te Amsterdam, dochter van Francois De VROEDE en Elisabeth Pieters BOS.

Uit dit huwelijk:

1.         Elisabeth Van PEENE, geboren 1646, gedoopt op 02‑09‑1646 te Leiden, overleden voor 1650.

2.         Agneta Van PEENE, geboren 1647, gedoopt op 15‑12‑1647 te Leiden.

Ondertrouwd op 27‑06‑1670 te Leiden (getuige(n): zijn neef Rippert van Groenendijk en haar moei Margaretha van Kerchem), gehuwd 1670 met Johan Van VESANEVELD, schepen dezer stad.

3.         Elisabeth Van PEENE, geboren 1650, gedoopt op 25‑01‑1650 te Leiden.

Gehuwd (1) op 02‑10‑1670 te Leiden met Adriaan Le PLA, geboren 1654, gedoopt op 19‑06‑1654 te Leiden, zoon van Abraham Le PLA, koopman, en Johanna De MAUBUS.

Ondertrouwd (2) op 29‑09‑1677 te Leiden (getuige(n): zijn oom Rippert van Groenendijk en haar meuij Margaretha van Kerckhem). Hij is wed van Margaretha Barbrij en zij van Adriaan le Pla, gehuwd 1677 met Theodor SCHREVELIUS, preceptor in de Trijviale School, geboren 1643, gedoopt op 20‑12‑1643 te Leiden, zoon van Cornelis SCHREVELIUS en Theodora Van GROENENDIJK (Dirkje). {Hij was eerder ondertrouwd op 17‑10‑1674 te Leiden (getuige(n): zijn oom Rippert van Groenendijk, burgemeester en haar zuster Judick Barbarij), gehuwd 1674 met Margaretha BARBARIJ.}

4.         Pieter Van PEENE, geboren 1652, gedoopt op 31‑10‑1652 te Leiden.

5.         Emerencia Van PEENE, geboren 1655, gedoopt op 05‑01‑1655 te Leiden.

 

IV.3     Johannes Van PEENE, geboren 1622, gedoopt op 08‑11‑1622 te Leiden. Elders staat dat zijn moeder Maria Oudemans is.

Ondertrouwd (1) op 06‑08‑1649 te Leiden (getuige(n): zijn broer Pieter Peene de jonge en haar stiefmoeder Rachel Chersteman), gehuwd 1649 te Leiden met Anna BAELDE, geboren 1629, gedoopt op 05‑08‑1629 te Leiden, dochter van Pieter Michiels BAELDE, koopman, en Pieteronelia TRISTRAM.

Ondertrouwd (2) op 02‑04‑1659 te Leiden (getuige(n): zijn broer Pieter van Peene en haar zuster Cornelia van Kerchem), gehuwd 1659 met Margaretha Van KERCHEM, geboren ca 1625 te Leiden, dochter van Cornelis Willems Van KERCHEM, zeemleerbereider, en Annetje QUIJRIJNS. {Zij was eerder ondertrouwd op 24‑01‑1646 te Leiden (getuige(n): zijn bekende Floris van Dam en haar zuster Cornelia Malveseijn), gehuwd 1646 met Jorge DWINGELO (Gorgie van Dwingelo), dokter in de medicijnen, geboren ca 1625 te Vlaardingen.}

Uit het eerste huwelijk:

1.         Agneta Van PEENE, geboren op 05‑09‑1650 te Leiden, gedoopt op 06‑09‑1650 te Leiden, overleden op 12‑01‑1680 te Leiden op 29‑jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 30‑08‑1670 te Leiden (getuige(n): zijn neef Dirk van Peenen en haar moeder Margarieta van Kerchem), gehuwd 1670 te Leiden met Josias HUBRECHT, geboren 1648, gedoopt op 15‑07‑1648 te Leiden, zoon van Jan HUBRECHT, koopman, en Anna GIJS.

 

IV.9     Dirick Van PEENE, geboren 1635, gedoopt op 26‑07‑1635 te Leiden (getuige(n): Pieter van Peene).

Ondertrouwd op 25‑04‑1658 te Leiden (getuige(n): zijn oom Daniel van Peene te Noordwijkerhout en haar moeder Maria Gijs), gehuwd op 14‑05‑1658 te Leiden met Sara Van de CAPELLE, geboren 1637, gedoopt op 23‑07‑1637 te Leiden (getuige(n): Sara van de Capelle, Anna Gijs), dochter van Jacob Van de CAPELLE en Maria GIJS.

Uit dit huwelijk:

1.         Michiel Van PEENE, geboren 1659, gedoopt op 02‑03‑1659 te Leiden.

2.         Jacobus Van PEENE, geboren 1661, gedoopt op 11‑09‑1661 te Leiden, overleden voor 1663.

3.         Jacobus Van PEENE, geboren 1663, gedoopt op 04‑04‑1663 te Leiden.

4.         Dirck Van PEENE, geboren 1664, gedoopt op 09‑09‑1664 te Leiden.

5.         Michiel Van PEENE, geboren 1667, gedoopt op 01‑01‑1667 te Leiden, overleden voor 1671 te Leiden.

6.         Sara Van PEENE, geboren 1668, gedoopt op 09‑03‑1668 te Leiden. Pieter Cornelisz van Slingeland heeft een portret van haar geschilderd.

Ondertrouwd op 31‑10‑1692 te Leiden (getuige(n): zijn broer Petrus Cuneus en haar moeder Sara van de Capelle), gehuwd op 16‑11‑1692 te Leiden met Jacobus Adrianus CUNAEUS, advocaat Hof van Holland, geboren 1664, gedoopt op 08‑02‑1664 te Leiden (getuige(n): Elisabeth Calandrini en Adriana Cunaeus), overleden 1727 te Den Haag, zoon van Johannes CUNAEUS en Susanna CALANDRINI. {Hij is later ondertrouwd op 13‑09‑1698 te Leiden (getuige(n): ). Hij is wed van Sara van Peenen, gehuwd op 29‑09‑1698 te Leerdam met Elisabeth Mettina SAAGMANS, geboren 1672, gedoopt op 18‑02‑1672 te Leerdam, dochter van Johan Adriaan SAAGMANS en Susanna Van der MEULEN.}

7.         Michiel Van PEENE, geboren 1671, gedoopt op 14‑07‑1671 te Leiden.

8.         Maria Van PEENE, geboren 1675, gedoopt op 17‑02‑1675 te Leiden.

 

IV.14    Marcus Van PEENE, predikant te Koudekerk, geboren op 20‑08‑1642 te Leiden, gedoopt op 31‑08‑1642 te Leiden (getuige(n): Anna de Witte), overleden op 01‑02‑1696 te Leiden op 53‑jarige leeftijd.

Gehuwd op 32‑jarige leeftijd op 27‑11‑1674 te Haarlem met Cornelia Van der MAARSCHE, geboren 1655, gedoopt op 06‑08‑1655 te Haarlem, overleden 1733 te Leiden, dochter van Nicolaas Jans Van der MAARSCHE en Digna Bastiaans Van OVERACKER. {Zij is later ondertrouwd op 11‑02‑1708 te Leiden (getuige(n): zijn zoon Petrus Hollebeeck en haar meuij Johanna van der Maersche). Hij is wed van Magtilda Scholten en zij van Marcus van Peenen, gehuwd 1708 te Leiden met Petrus HOLLEBEEK, geboren 1646, gedoopt op 25‑09‑1646 te Leiden, zoon van Pieter HOLLEBEEK en Elisabeth NOIRET.}

Uit dit huwelijk:

1.         Michiel Van PEENE, geboren ca 1680 te Koudekerk.

Ondertrouwd op 15‑07‑1701 te Leiden, gehuwd 1701 met Berendina Van der VLUGT, geboren ca 1680 te Leiden.

2.         Markus Van PEENE, geboren 1681, gedoopt op 30‑11‑1681 te Leiden, overleden voor 1690.

3.         Nicolaus Van PEENE, geboren 1683, gedoopt op 13‑06‑1683 te Leiden, overleden voor 1684.

4.         Nicolaus Van PEENE, geboren 1684, gedoopt op 30‑07‑1684 te Leiden, overleden voor 1688.

5.         Cornelia Van PEENE, geboren 1685, gedoopt op 06‑12‑1685 te Leiden.

6.         Nicolaas Van PEENE, geboren 1688, gedoopt op 11‑11‑1688 te Leiden, overleden voor 1694.

7.         Marcus Van PEENE, geboren 1690, gedoopt op 09‑05‑1690 te Leiden.

8.         Dirk Van PEENE, geboren 1691, gedoopt op 22‑04‑1691 te Leiden.

9.         Nicolaas Van PEENE (zie V.29 op blz. ).

10.       Sara Maria Van PEENE, geboren 1696, gedoopt op 09‑02‑1696 te Leiden, overleden 1762 te Leiden.

Ondertrouwd op 09‑10‑1721 te Leiden (getuige(n): zijn oom de Heer Laurens van Bueren en haar moeder juffrouw Cornelia van der Maarsche, laatst wed van de heer Petrus Hollebeek), gehuwd 1721 met Pieter Van HOOGMADE, geboren 1686, gedoopt op 11‑08‑1686 te Leiden, zoon van Balthasar Van HOOGMADE, regent hofje Bethlehem, en Johanna COONE.

 

IV.17    Michiel Van PEENE, geboren 1646, gedoopt op 06‑09‑1646 te Leiden (getuige(n): Magdalena van Peenen).

Ondertrouwd op 22‑09‑1667 te Leiden (getuige(n): zijn broer Dirck van Peene, koopman en haar zus Marija de Hoorn), gehuwd 1667 met Sara De HOORNE, geboren 1647 te Leiden, gedoopt op 23‑05‑1647 te Leiden, dochter van Carel De HOORNE en Francijntje WEIJTENS.

Uit dit huwelijk:

1.         Sara Van PEENE, geboren 1669, gedoopt op 10‑02‑1669 te Leiden (getuige(n): Sara van Peene, de weduwe van Petrus Ardinois).

2.         Michiel Van PEENE, geboren 1671, gedoopt op 25‑03‑1671 te Leiden.

3.         Carel Van PEENE, geboren 1672, gedoopt op 14‑09‑1672 te Leiden, overleden voor 1682.

4.         Michiel Van PEENE, geboren 1673, gedoopt op 25‑10‑1673 te Leiden, overleden voor 1674.

5.         Michiel Van PEENE, geboren 1674, gedoopt op 09‑12‑1674 te Leiden (getuige(n): Cornelia van der Marsche, de huisvrouw van Marcus van Peene).

6.         Sara Fransijna Van PEENE, geboren 1676, gedoopt op 24‑06‑1676 te Leiden (getuige(n): Susanna van Peene, de huisvrouw van Reinier Roosenboom).

7.         Sara Van PEENE, geboren 1678, gedoopt op 03‑07‑1678 te Leiden (getuige(n): Dirk van Peenen).

Ondertrouwd op 10‑06‑1700 te Leiden (getuige(n): zijn vader Hermanus Smith en haar moeder Sara de Houwert), gehuwd 1700 met Roelof SMIT, geboren 1675, gedoopt op 21‑05‑1675 te Leiden (getuige(n): Abraham van Tongeren), zoon van Hermanus SMIT en Golina Van TONGEREN.

8.         Carel Van PEENE, geboren 1682, gedoopt op 19‑05‑1682 te Leiden.

9.         Dirck Van PEENE, geboren 1683, gedoopt op 10‑09‑1683 te Leiden.

10.       Maria Van PEENE, geboren 1684, gedoopt op 31‑12‑1684 te Leiden.

 

IV.22    Pieter Van PEENE, geboren ca 1665 te Noordwijkerhout.

Ondertrouwd op 23‑05‑1693 te Leiden (getuige(n): zijn bekende Simon van Beverswijk en haar moeder Cornelia Pieters en haar zuster Hester Huijsvesting). Zij is wd van David Schrijver, gehuwd op 05‑06‑1693 te Hoogmade met Cornelia HUISVESTING, geboren ca 1665 te Leiden, dochter van Frans Lodewijks HUISVESTING, verversgast, en Cornelia PIETERS. {Zij was eerder ondertrouwd op 24‑09‑1689 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Johannes Smits en haar moeder Cornelia Pieters). Hij is wed van Geertie Hengelenberg met kinderen, gehuwd 1689 met David SCHRIJVER, chirurgijn, geboren 1657, gedoopt op 02‑04‑1657 te Leiden, zoon van Gerard SCHRIJVER (Gerrit) en Jeanne BONTE (Jannetje de Bont, Bout).}

Uit dit huwelijk:

1.         Daniel Van PEENE, geboren 1694, gedoopt op 14‑10‑1694 te Leiden (getuige(n): Simon van Beverswijck en Hester van Huijsvesting), overleden voor 1696.

2.         Daniel Van PEENE, geboren 1696, gedoopt op 29‑08‑1696 te Leiden (getuige(n): Cornelia Janse), overleden 1724 te op zee. Trad op 9 januari 1715 in dienst van de VOC (kamer Amsterdam).

In 1724 verging het schip Arendsduin.

3.         Ambrosius Van PEENE, geboren 1700, gedoopt op 29‑08‑1700 te Leiden.

 

V.29     Nicolaas Van PEENE, geboren 1694, gedoopt op 10‑03‑1694 te Leiden.

Ondertrouwd op 19‑02‑1722 te Leiden (getuige(n): zijn moeder Cornelis van der Maarsche, wed. van de heer Petrus Hollebeek en haar vader Laurens van Buren), gehuwd 1722 met Jacoba Van BUUREN, geboren 1703, gedoopt op 26‑12‑1703 te Leiden, dochter van Laurens Van BUUREN en Elisabeth Van TONGEREN.

Uit dit huwelijk:

1.         Marcus Van PEENE, geboren 1723, gedoopt op 02‑07‑1723 te Leiden.

2.         Johanna Elisabeth Van PEENE, geboren 1725, gedoopt op 03‑07‑1725 te Leiden.

3.         Laurens Van PEENE, geboren 1727, gedoopt op 25‑05‑1727 te Leiden.

4.         Cornelia Dina Van PEENE, geboren 1729, gedoopt op 09‑01‑1729 te Leiden.

5.         Pieter Van PEENE (zie VI.5 op blz. ).

6.         Adriana Van PEENE, geboren 1733, gedoopt op 22‑02‑1733 te Leiden.

7.         Michiel Abraham Van PEENE, geboren 1734, gedoopt op 15‑12‑1734 te Leiden.

Ondertrouwd op 29‑07‑1769 te Leiden (getuige(n): att), gehuwd 1769 met Maria Elisabeth LULOFS, geboren ca 1740 te Zutphen.

8.         Golina Egidia Van PEENE, geboren 1736, gedoopt op 22‑11‑1736 te Leiden.

 

VI.5     Pieter Van PEENE, geboren 1731, gedoopt op 11‑02‑1731 te Leiden.

Ondertrouwd op 18‑07‑1766 te Leiden (getuige(n): att), gehuwd 1766 met Johanna Elisabeth ROBIDÉ, geboren 1738, gedoopt op 09‑09‑1738 te Leiderdorp (getuige(n): Jan Isaac Robide, Elisabeth Schouten), dochter van Francois ROBIDÉ en Bartha MEERHOUT.

Uit dit huwelijk:

1.         Nicolina Jacoba Van PEENE, geboren 1767, gedoopt op 09‑09‑1767 te Leiden (getuige(n): Marcus van Peene).

2.         Francina Adriana Bartha Van PEENE, geboren 1768, gedoopt op 18‑10‑1768 te Leiden (getuige(n): Frans Robidé).

Ondertrouwd op 11‑01‑1790, gehuwd 1790 met Pierre Jean Baptiste Charles Van de AA, geboren 1768. Of 1770? Gedoopt op 31‑10‑1768 te Haarlem, overleden op 12‑05‑1812 te Leiden, zoon van Christianus Carolus Henricus Van de AA.

3.         Cornelia Dina Van PEENE, geboren 1771, gedoopt op 17‑02‑1771 te Leiden (getuige(n): Cornelia Dina van Peene).

4.         Johanna Petronella Van PEENE, geboren 1773, gedoopt op 07‑02‑1773 te Leiden.

5.         Michiel Abraham Van PEENE, geboren 1775, gedoopt op 03‑12‑1775 te Leiden (getuige(n): Michiel Abraham van Peene).

 

 

Terug naar Mijn Stambomen