Stamboom van de familie De Schregel

(sept 2020) Terug naar Mijn Stambomen


mst.

 

I.1        Jan De SCHREGEL. De familie De Schregel is Mennonitisch/Doopsgezind wat verklaart waarom er zo weinig dopen te vinden zijn.

Gehuwd met Lievijntje CLAAS.

Uit dit huwelijk:

1.         Geleijn De SCHREGEL (Guillaun) (zie II.1).

2.         Aert De SCHREGEL (zie II.4).

3.         Anthonis De SCHREGEL, geboren ca 1575 te Gent. Poorter 1591. Borg: Claas de Steur.

Ondertrouwd op 05‑12‑1600 te Leiden (getuige(n): zijn broer Geleijn de Schregele en zijn broer Aernt de Schregele en haar bekende Tonette de Boneth en haar bekende Marij de Boneth), gehuwd 1600 met Jorijntje Van den BERGE, geboren ca 1580 te Wervicke. {Zij is later ondertrouwd op 06‑02‑1609 te Leiden (getuige(n): zijn bekende Jan de Feijere en Antonette de Bonnet). Zij is wed van Anthonis de Scregele, gehuwd 1609 met Hendrik ADRIAANS, geboren te Emden.}

 

II.1       Geleijn De SCHREGEL (Guillaun), geboren ca 1560, begraven op 20‑05‑1618 te Leiden. In Haarlem verkopen op 14 mei 1619 Jan van den Kerckhove als gemachtigde van Jacob de Schregel, Abraham de Schregel, IJsack de Schregel en Jan van Fecchel man en voogd van Lievijntgen de Schregel, kinderen en erfgenamen van wijlen Geleyn de Schregel, met procuratie gepasseerd te Leiden op 25 april 1619 voor notaris Claes van der Meer, voor de helft, nog Jan van den Kerckhove voorschreven, voor hem zelve [plus nog een stoet Kerckhoves], erfgenamen van Syntgen van den Kerckhove in haar tijd weduwe van Michiel van Heede van Roeselare, voor de andere helft, aan Caerl van de Base een huis met erf op 't Cleyne Heyligelant waar de Vergulden Laurier uithangt, tussen Cornelis Walters en Hendricxz, voor 1200 gld, te betalen op 5 meien, de eerste mei 1619. (info Marleen).

Gehuwd (1) ca 1580 met Lijntje De WILDE.

Ondertrouwd (2) op 21‑03‑1609 te Leiden (getuige(n): att, bruid woont te Haarlem). Hij is wed van Lijntje de Wilde uit Leiden, gehuwd 1609 met Sijntje Van den KERCKHOVEN.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Jacob De SCHREGEL (zie III.1).

2.         Lievijntge De SCHREGEL, geboren ca 1584 te Gent.

Ondertrouwd op 29‑08‑1605 te Leiden (getuige(n): zijn toek. schoonvader Geleijn de Schregele en haar (groot)vader Jan de Schregele en haar grootmoeder Lievijntje Claas), gehuwd 1605 met Jan Oliphiers Van FECCHEL, geboren ca 1584 te Ieperen.

3.         Abraham De SCHREGEL (zie III.5).

4.         Sara De SCHREGEL, geboren ca 1592 te Delft.

Ondertrouwd op 23‑03‑1613 te Leiden (getuige(n): zijn bekende David de Rijcke en haar schoonzuster Maijcke de Schregel), gehuwd 1613 met Pieter HAGEBAART, geboren ca 1592 te Middelburg. {Hij is later ondertrouwd op 02‑04‑1620 te Leiden (getuige(n): ). Hij is wed van Sara de Schrijvere, gehuwd 1620 met Margriete PIETERS.}

5.         Isaak De SCHREGEL, geboren ca 1594 te Delft.

Ondertrouwd op 11‑09‑1615 te Leiden (getuige(n): zijn broer Jacob de Scregel en haar moeder Martijntje Maartens), gehuwd 1615 met Susanna ROELS, geboren ca 1595 te Leiden, dochter van Martijntje MAARTENS. Wonen in 1642 Korte Koppenhinkensteeg. {Zij is later ondertrouwd op 08‑09‑1645 te Leiden (getuige(n): zijn broer Gillis Frans Longeval en haar zuster Lijsbeth Roels), gehuwd 1645 met Thomas Frans LONGEVAL, zoon van Frans LONGEVAL.}

 

II.4       Aert De SCHREGEL, geboren ca 1564 te Gent.

Ondertrouwd op 01‑06‑1585 te Leiden (getuige(n): zijn broer Thonis en Maijke van Dalen en Hans de Steur), gehuwd 1585 met Louwijske BELLINGS, geboren ca 1564 te Ronse. {Zij is later ondertrouwd op 28‑03‑1608 te Leiden (getuige(n): zijn huismeester Jan de Man en haar schoonmoeder Liewijne Claasdr), gehuwd 1608 met Boudewijn Jans POLET, geboren ca 1564 te Duinkerken.}

Uit dit huwelijk:

1.         Pieter Arensz De SCHREGEL (zie III.12).

 

III.1      Jacob De SCHREGEL, geboren ca 1580 te Gent. Op 19 februari 1616 verkopen in Haarlem Josyna van Hoorne, weduwe van Remeus Bruneel, voor de helft, mitsgaders Gillis Bruneel voor hemzelve en als voogd van Ysack Bruneel zijn halve broeder, nog Barnaert Vogele getrouwd hebbende Louwysken Bruneel, Daniel Bruneel, Jacob de Schregele getrouwd hebbende Maycken Bruneel, Jan Wytooge getrouwd hebbende Saerken Bruneel, en Pieter Charle getrouwd hebbende Tanneken Bruneel, tezamen voor de helft, aan Abel Huyser een huis met een erf op 't Groot Heyligelandt achter de huizinge van Jan van Creijl, met een last van 200 gld, voor 950 gld, te betalen op 6 eerstkomende meien, met als borgen Adam Hulscher en Willem Egbertsz (info Marleen).

Ondertrouwd op 11‑02‑1605 te Leiden (getuige(n): zijn vader Geleijn de Schregel.), gehuwd 1605 met Maijke BRUNEEL (Bruijneels), geboren ca 1580 te Haarlem, dochter van Remeus BRUNEEL en Josijna Van HOORNE.

Uit dit huwelijk:

1.         Cathalina De SCHREGEL, geboren ca 1605.

Ondertrouwd op 10‑05‑1629 te Leiden (getuige(n): zijn vader Jan Bossu en haar moeder Maijcke de Schregel), gehuwd 1629 met Isaak BOSSU, geboren ca 1605. {Hij is later ondertrouwd op 19‑12‑1636 te Leiden (getuige(n): ). Hij is wed van Catharina de Schregels, gehuwd 1636 met Sara De GRAAT, geboren te Haarlem.  Hij is later ondertrouwd op 15‑01‑1644 te Leiden (getuige(n): zijn toekomstig oom Jacob Roebs en haar zuster Susannetje Roebs). Hij is wed van Saar de Graat, gehuwd op 20‑02‑1644 te Leiden met Maijcke Davids ROELS (Roebs).}

2.         Jacob De SCHREGEL (zie IV.3).

3.         Frans De SCHREGEL (zie IV.7).

4.         Sijntje De SCHREGEL (Schregels, Josijntje), geboren ca 1616.

Ondertrouwd op 13‑01‑1637 te Leiden (getuige(n): zijn vader Jan de Clercq en haar moeder Maijcke de Schregel in de Kijfhoekstraat), gehuwd 1637 met Christiaan De CLERCQ, geboren ca 1616 te Leiden, zoon van Jan De CLERCQ (De Clerck) en Jacquemijntje Andr. BILLET (Billiet). {Hij is later ondertrouwd op 24‑02‑1638 te Leiden (getuige(n): zijn vader Jan de Clercq en haar bekende Neeltje Dirks). Hij is wed van Josintje de Schregel, gehuwd 1638 met Jacomijntje BOUDENS, geboren ca 1615.  Hij is later ondertrouwd op 19‑02‑1648 te Leiden (getuige(n): zijn vader Jan de Clercq en haar moei Immetje Jans). Hij is wed van Jaquemijntje Boudens, gehuwd 1649 met Jannetje GERRITS.}

5.         Sara De SCHREGEL, geboren ca 1619 te Leiden.

Ondertrouwd op 04‑10‑1641 te Leiden (getuige(n): zijn bekende Gillis Willems en haar moeder Maijcke de Schregel in de Kijfhoeckstraat), gehuwd op 20‑10‑1641 te Leiden met Jacob Gillis Van der MEULEN, geboren ca 1620 te Aken. Poorter in 1641.

6.         Tanneke De SCHREGEL, geboren ca 1624, overleden 1694 te Leiden.

Ondertrouwd op 25‑02‑1650 te Leiden (getuige(n): zijn vader Theunis le Pole en haar moeder Maijcke Bruneels). Hij wordt geen wed. genoemd, dus eerder huwelijk, relatie klopt wrs. niet, gehuwd op 13‑03‑1650 te Leiden met Jacob Le POOLE, kleermaker, jutefabrikant, geboren 1624, gedoopt op 24‑06‑1624 te Hontschoten, overleden nov 1693 te Leiden, zoon van Antonij Le POOLE (Polé), kamslager, later kleermaker. Hij was poorter te Leiden op 19 april 1627., en Francijntje Carelsdr MESSIOEN (Mensioens). {Hij was eerder gehuwd ca 1648 met Josijntje Le CLERCQ, geboren ca 1625, overleden ca 1649.}

7.         Daniel De SCHREGEL, geboren ca 1626.

Ondertrouwd op 04‑05‑1647 te Leiden (getuige(n): zijn vader Jacob de Schregel en haar stiefmoeder Susannetje de Ruijsscher), gehuwd op 26‑05‑1647 te Leiden met Machteld MOIJAART, geboren ca 1626 te Amsterdam, dochter van Pieter Jans MOIJAART en Elisabeth WINKELMANS. {Zij is later ondertrouwd op 29‑08‑1656 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Pieter Kinne en haar bekende Jannetje de Ruijsch). Hij is wed van Judith Aelberts en zij van Daniel de Schregel, gehuwd 1656 met Abraham MILLECAMP (Millecan), geboren 1625, gedoopt op 05‑11‑1625 te Leiden (getuige(n): Coenraet Millecou en Janneke Passavant). Krijgt in 1661 attestatie naar Amsterdam, zoon van Pieter MILLECAMP, velleploter, en Jannetje RIJCKES.}

8.         Levijntje De SCHREGEL, geboren ca 1628 te Leiden.

Ondertrouwd op 05‑03‑1649 te Leiden (getuige(n): zijn bekende Frans de Schregel en haar moeder Maeijcke de Schregel), gehuwd op 21‑03‑1649 te Leiden met Pieter HEMERICK (Emerick), geboren ca 1628 te Dixmuiden, zoon van HEMERICK (Hemerich). {Hij is later ondertrouwd op 10‑06‑1650 te Leiden (getuige(n): zijn neef Adriaan van Nispen en haar bekende Jannetgien de Plaa). Hij is wed van Levijntgien de Schregel, gehuwd 1650 met Annetje LINSEN, geboren te Borcken.  Hij is later ondertrouwd op 25‑03‑1666 te Leiden (getuige(n): zijn broer Adriaan Emmerick en haar zuster Susanna Everts). Hij is wed van Annetgen Lensing, gehuwd op 18‑04‑1666 te Leiden met Elisabeth EVERTS.}

 

III.5      Abraham De SCHREGEL, geboren ca 1585 te Delft, overleden ca 1638. Poorter in 1607. Borg zijn vader Gelijn de Schregel.

Ondertrouwd (1) op 21‑04‑1606 te Leiden (getuige(n): zijn broer Jacob de Schregel en zijn zwager Jan van Fecchel en haar moeij Maijcke de Boijs en oudmoeij Josijntje Maartens), gehuwd 1606 met Maijcke De BOIS, geboren ca 1585 te Menen in Vlaanderen, dochter van De BOIS.

Ondertrouwd (2) op 30‑03‑1629 te Leiden (getuige(n): zijn broer Jacob Schregel en haar zuster Lijsbeth Dirksdr). Hij is wed van Maijcke du Bois, gehuwd 1629 met Crijntje Dirks Van BUIJTEVEST, geboren ca 1608 te Leiden, dochter van Dirk Pieters Van BUIJTEVEST, warmoesman, en Machtelt Van ONDERWATER.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Cathalijna De SCHREGEL, geboren ca 1609 te Leiden.

2.         Lucas De SCHREGEL, geboren ca 1612 te Leiden.

3.         Marijtje De SCHREGEL, geboren ca 1614.

Ondertrouwd op 07‑11‑1639 te Leiden (getuige(n): zijn bekende Barent Barents de Schreijer en haar moeder Crijntje Dirks van Buijtevest), gehuwd 1639 met Dirk Gerrits Van KOESVELD (Van Coesvelt), geboren ca 1618 te Wageningen. {Hij is later ondertrouwd op 25‑09‑1641 te Leiden (getuige(n): zijn neef Barent Barents de Schreijfer en haar nicht Jacquemijntje de Marcou). Hij is wed van Maijke Schregels, gehuwd 1641 met Catherina PASSEVANT, geboren te Amsterdam ?}

4.         Sara De SCHREGEL, geboren ca 1619 te Leiden.

5.         Geleijn Abrahams De SCHREGEL (zie IV.25).

6.         Abraham Abrahams De SCHREGEL (zie IV.27).

Uit het tweede huwelijk:

7.         Barbara De SCHREGEL, geboren 1630, gedoopt op 24‑10‑1630 te Leiden (getuige(n): Pieter Dirks van Buijtevest).

8.         Dirk De SCHREGEL, geboren 1632, gedoopt op 15‑07‑1632 te Leiden, overleden voor 1636.

9.         Lucas De SCHREGEL (zie IV.31).

10.       Dirk De SCHREGEL, geboren 1636, gedoopt op 03‑02‑1636 te Leiden, overleden voor 1638.

11.       Pieter De SCHREGEL (zie IV.34).

 

III.12    Pieter Arensz De SCHREGEL, geboren te Ronse. Poorter in 1613, toont de poorterakte van zijn moeder Lowijsken Billings.

Pieter Arensz de Schregel komt voor in het notarieel archief in 1648, 1650.

Ondertrouwd op 02‑07‑1610 te Leiden (getuige(n): zijn cosijn Jan de Steur en Giellis Loreijns en haar toekomstig moeij Loijsken Bellincks en haar bekende Grietgen Gerrits), gehuwd 1610 met Maijcke WECKSTEEN, geboren ca 1590 te Colcester, dochter van WECKSTEEN.

Uit dit huwelijk:

1.         Lijsbeth De SCHREGEL, geboren ca 1630.

Ondertrouwd op 20‑04‑1650 te Leiden (getuige(n): zijn vader Michiel Joris van Winschot en haar moeder Maijcke Wecksteen), gehuwd 1650 met David Michiels Van WINSCHOT, geboren 1631, gedoopt op 02‑02‑1631 te Leiden, zoon van Michiel Jorisz Van WINSCHOT (Michiel Winneschut) en Annetje Van HOUTEN.

2.         Joost De SCHREGEL (zie IV.38).

 

IV.3     Jacob De SCHREGEL, geboren ca 1610.

Ondertrouwd (1) op 21‑03‑1630 te Leiden (getuige(n): zijn toek. schoonvader Pieter de Soutere en haar toek. moeder Maijcke de Schregel), gehuwd 1630 met Tanneke Pieters De SOUTER, dochter van Pieter De SOUTER.

Ondertrouwd (2) op 17‑05‑1646 te Leiden (getuige(n): Jacob de Schregel de oude en haar moeder Maartje Willems). Hij is wed van Tanneke de Zouter, gehuwd 1646 met Jannetje SIEVERS (Slevers), geboren ca 1625 te Lisse, dochter van Maartje WILLEMS.

Ondertrouwd (3) op 03‑04‑1648 te Leiden (getuige(n): zijn vader Jacob de Schregel en haar schoonzuster Jannetje Casier). Hij is wed van Jannetje Slevers en zij van Jan Casier, gehuwd 1648 met Elsje DIRKS. {Zij was ook ooit gehuwd met Jan CASIER.}

Uit het eerste huwelijk:

1.         Maijcke De SCHREGEL, geboren ca 1636.

Ondertrouwd op 25‑07‑1657 te Leiden (getuige(n): zijn vader Teunis Lens en haar moeder Elsje Berts (Dirks?)), gehuwd 1657 met Lourens Anthonis LENSE (Van Sleijden), doopsgezinde ouderling, geboren ca 1636 te Leiden, zoon van Teunis LENSE en Maartje JANS. {Hij is later ondertrouwd op 14‑12‑1673 te Leiden (getuige(n): ). Hij is wed van Maria de Schregel, gehuwd 1673 met Maria Van ARKEL.  Hij is later ondertrouwd op 12‑03‑1694 te Leiden. Hij is wed (van Maria van Arkel), gehuwd 1694 met Agatha KOSTER, geboren te Den Haag.}

2.         Jacob De SCHREGEL, geboren ca 1640 te Leiden.

Ondertrouwd op 19‑02‑1660 te Leiden (getuige(n): Jacob de Schregel de oude en haar moeder Elsje Dirks), gehuwd 1660 met Belia CASIER, geboren ca 1640 te Leiden, dochter van Jan CASIER en Elsje DIRKS.

3.         Isaak De SCHREGEL (zie V.5).

4.         Jannetje De SCHREGEL, geboren ca 1643.

Ondertrouwd op 09‑07‑1664 te Leiden (getuige(n): zijn bekende Lourens Lense en haar moeder Elsje Dirks), gehuwd 1664 met Jan Abrahams MAROU, geboren ca 1643 te Gouda. {Hij is later ondertrouwd op 08‑04‑1671 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Jacob de Schregel en zijn zwager Lamerik Lense en haar bekende Francijntje du Flo). Hij is wed van Jannetje de Schregel en zij van Gerrit van Breugel, gehuwd 1671 met Jannetje MAARTENS.}

5.         Pieter De SCHREGEL, geboren ca 1643.

Ondertrouwd op 25‑09‑1664 te Leiden (getuige(n): zijn oom Jacob Gillis en haar moeder Sara Wilsoets), gehuwd 1664 met Janneke De SCHREGEL, geboren ca 1643 te Leiden, dochter van Frans De SCHREGEL (zie IV.7) en Sara Marcus WILSOET.

6.         Sara De SCHREGEL, geboren ca 1660 te Leiden.

Ondertrouwd op 02‑07‑1682 te Leiden (getuige(n): zijn broer Lourens Lense van Sleijde en haar zuster Jannetje de Schregel), gehuwd 1682 met Isaak Lense Van SLEIJDEN, geboren ca 1660 te Leiden, zoon van Lens Van SLEIJDEN.

 

IV.7     Frans De SCHREGEL, geboren ca 1615. Rechterlijk archief Voorschoten 06. 07‑05‑1637. Jan Marcuszn. Wilsoet, Francois de Screvel man en voogd van Sara Wilsoet, Thomas van Eede en Nicolaas Moeij voogden over Jacob Wilsoet uitlandig en Besaliel Wilsoet, kinderen van Marcus Wilsoet die een broer was van Maritje Wilsoet weduwe Bastiaan Feetsen, nog Jan Jasperszn. Wilsoet en Frederik Willemszn. van Roeij man en voogd van Marritje Wilsoet en vervangende Trijntje Wilsoet hun zuster, kinderen van Jasper Wilsoet mede een broer van Maritje Wilsoet en de voorsz. Thomas van Eede en Nicolaas Moeij Ondertrouwd (1) op 12‑12‑1636 te Leiden (getuige(n): zijn vader Jacob de Schregel en de huisvrouw van Pieter Adriaans van de Velde), gehuwd op 28‑12‑1636 te Leiden met Sara Marcus WILSOET, geboren ca 1615, dochter van Marcus WILSOET en Jannetje BODRIJ (Bouderijs).

Ondertrouwd (2) op 01‑01‑1671 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Jacob le Poole en haar nicht Elsgen Wijnants). Hij is wed van Sara Wilsoet, gehuwd 1671 met Godewijna PUTMANS (Putsmans), geboren ca 1650 te Amsterdam, dochter van PUTMANS.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Maria De SCHREGEL (Maartje), geboren ca 1640 te Leiden.

Ondertrouwd op 06‑07‑1662 te Leiden (getuige(n): zijn vader Jacob de Schregel en haar moeder Maria Wilsoet), gehuwd op 23‑07‑1662 te Leiden met Isaak De SCHREGEL (zie V.5). {Hij is later ondertrouwd op 22‑09‑1678 te Leiden (getuige(n): zijn schoonvader Franchois de Schregel en haar moij Godewijna Putmans). Hij is wed van Maria de Schregel, gehuwd op 27‑10‑1678 te Leiden met Francijntje Le POOLE, geboren ca 1655, dochter van Jacob Le POOLE, kleermaker, jutefabrikant, en Tanneke De SCHREGEL.}

2.         Janneke De SCHREGEL, geboren ca 1643 te Leiden.

Ondertrouwd op 25‑09‑1664 te Leiden (getuige(n): zijn oom Jacob Gillis en haar moeder Sara Wilsoets), gehuwd 1664 met Pieter De SCHREGEL, geboren ca 1643, zoon van Jacob De SCHREGEL (zie IV.3) en Tanneke Pieters De SOUTER.

3.         Galenus De SCHREGEL (zie V.14).

4.         Francois De SCHREGEL, geboren ca 1656.

Ondertrouwd op 13‑05‑1677 te Leiden (getuige(n): zijn vader Francois de Schregel en haar moeder Elsje Wijnands), gehuwd 1677 met Wilhelma Van BILDERBEEK, overleden 1723. In 1723 bezat Wilhelmina van Bilderbeek (overleden in 1723), weduwevan de doopsgezinde lakenbereider François de Schregel, een buitenplaats aan de Rijndijk onder Zoeterwoude. Dochter van Elsje WIJNANDS.

 

IV.25    Geleijn Abrahams De SCHREGEL, timmerman, geboren 1621, gedoopt op 30‑09‑1621 te Leiden (getuige(n): Gamalios du Boijs).

Ondertrouwd op 09‑06‑1645 te Leiden (getuige(n): zijn oom Jacob de Schregel en haar moije Maertgien Cornelis), gehuwd op 25‑06‑1645 te Leiden met Volckien JACOBS.

Uit dit huwelijk:

1.         Haasje Geleijns De SCHREGEL (Schregels), geboren ca 1647 te Leiden.

Ondertrouwd op 09‑12‑1667 te Leiden (getuige(n): zijn vader Balthasar Morre en haar nicht Maartge Bartels), gehuwd op 24‑12‑1667 te Leiden met Dionisius Balte MORRE (Dionijs), geboren 1647, gedoopt (rk) op 24‑10‑1647 te Leiden, zoon van Balten MORRE (Balthasar Morin), brouwersgezel, en Aaltje BOEIJERS (Aaltgien Boijers).

2.         Abraham De SCHREGEL (zie V.20).

3.         Cornelia Geleijn De SCHREGEL.

 

IV.27    Abraham Abrahams De SCHREGEL, geboren 1624 te Leiden, gedoopt op 23‑05‑1624 te Leiden.

Ondertrouwd op 30‑03‑1645 te Leiden (getuige(n): zijn oom Jacob de Schregel en haar moeder Jacquemijntje Remeus), gehuwd 1645 met Lijsbeth Joosten Van COUWEN, geboren ca 1624 te Leiden, dochter van Joost Van COUWEN en Jacquemijntje REMEUS. {Zij is later ondertrouwd op 21‑03‑1665 te Leiden (getuige(n): zijn neef Jan Carels en haar zuster Jacquemijntje Joosten), gehuwd 1665 te Leiden met Jan Pieters BREVAER (Brevaert), geboren ca 1615 te Canterbury, zoon van Pieter BREVAER.}

Uit dit huwelijk:

1.         Maria De SCHREGEL, geboren 1646, gedoopt op 04‑02‑1646 te Leiden, overleden voor 1655.

2.         Catharina De SCHREGEL, geboren 1647, gedoopt op 20‑06‑1647 te Leiden, overleden voor 1648.

3.         Catharina De SCHREGEL (Catrijn), geboren 1648, gedoopt op 13‑09‑1648 te Leiden.

4.         Abram De SCHREGEL (zie V.26).

5.         Catharina De SCHREGEL, geboren 1654, gedoopt op 02‑08‑1654 te Leiden (getuige(n): Lucas de Schregel).

6.         Marijtje De SCHREGEL, geboren 1655, gedoopt op 30‑12‑1655 te Leiden (getuige(n): Jacomijntje Jans van Kouwen).

Ondertrouwd (1) op 07‑08‑1682 te Leiden (getuige(n): zijn broer Arij van Eijck en haar schoonzuster Susanna de Sitter), gehuwd 1682 met Jan Jans Van EIJK, geboren ca 1660.

Ondertrouwd (2) op 16‑08‑1692 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Frans Feijs en haar schoonzuster Maria Pols en haar bekende Josina Boom), gehuwd 1692 met Jacobus Pieter SLABBING, geboren 1645, gedoopt op 14‑07‑1645 te Leiden, zoon van Pieter Cornelis SLABBING en Heijltje Jacobs BUIJS (Magdalena Jacobs). {Hij was eerder ondertrouwd op 24‑07‑1677 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Frans Feijs en haar meuij Adriaentje Jacobs Blanckaert), gehuwd 1677 met Beatrix BLANCKAART, geboren 1648, gedoopt op 26‑07‑1648 te Leiden (getuige(n): Cornelis van Tol), dochter van Joris Jacobs BLANCKAART, bakker, en Neeltje Jans HOORN.}

 

IV.31    Lucas De SCHREGEL, bakker, geboren 1634, gedoopt op 28‑05‑1634 te Leiden (getuige(n): Cornelis Buijtevest).

Ondertrouwd op 04‑03‑1659 te Leiden (getuige(n): zijn broer Abraham de Schregel en haar schoonmoeder Elisabeth Tonis), gehuwd op 25‑03‑1659 te Leiden met Lijsbeth HONIS, geboren 1639, gedoopt op 25‑10‑1639 te Leiden (getuige(n): David Hones), dochter van Salomon HONIS (Monis, Hanis) en Marijtje LENAERTS. {Zij is later ondertrouwd op 16‑04‑1666 te Leiden (getuige(n): zijn vader Claas Claasz en haar moeder Lijsbeth Theunis). Hij is wed van Jannetje Jans van den Berch en zij van Lucas de Schregel, gehuwd 1666 met Jacob Claasz Van SPIERENBURG, geboren ca 1640 te Leiden, zoon van Claas Claas SPIERENBURG.}

Uit dit huwelijk:

1.         Abraham De SCHREGEL, geboren 1660, gedoopt op 14‑03‑1660 te Leiden, overleden voor 1661.

2.         Abraham Lucasz De SCHREGEL (zie V.34).

3.         Salomon De SCHREGEL, geboren 1663, gedoopt op 28‑08‑1663 te Leiden.

4.         Marijtje De SCHREGEL, geboren 1665, gedoopt op 03‑05‑1665 te Leiden.

Ondertrouwd op 14‑03‑1687 te Leiden (getuige(n): zijn bekende Cornelis van Staveren en haar moeder Lijsbeth Spierenburg), gehuwd 1687 met Simon Van OIJEN, geboren 1660 te Delft, gedoopt op 25‑12‑1660 te Delft, zoon van Jan Van OIJEN en Elisabeth BONAART. {Hij is later ondertrouwd op 15‑04‑1690 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Tomas van der Zwik en haar zuster Adriaantje de Meij), gehuwd 1690 met Baartje De MEIJ, geboren 1664, gedoopt op 03‑08‑1664 te Leiden, dochter van Cornelis Jacobs De MEIJ en Sara Jacobs VERBEEK (Verbeeck).}

 

IV.34    Pieter De SCHREGEL, geboren 1637, gedoopt op 16‑08‑1637 te Leiden (getuige(n): Jan Pieters van Buijtevest).

Ondertrouwd op 20‑04‑1660 te Leiden (getuige(n): Lucas de Schregel en haar grootmoeder Nellitge Jans), gehuwd 1660 met Geertje Gerrits Van STIENEVELT, geboren 1637, gedoopt op 13‑09‑1637 te Leiden (getuige(n): Jacob Cornelis, Jannetje Verstaveren), dochter van Gerrit Jacobs Van STIENEVELT en Catelijntje CONINGSGRAAFS. {Zij is later ondertrouwd op 06‑07‑1680 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Claas Lagas en haar schoonzuster Maartje Simons en haar moei Lijsbeth Jacobs van Stienevelt). Hij is wed van Annetje Lagas en zij van Pieter de Schregel, gehuwd 1680 met Johannes Engels Van der MEIJDE (Jan Engelen, Van Ameiden), geboren ca 1645 te Utrecht.}

Uit dit huwelijk:

1.         Abraham De SCHREGEL, geboren 1661, gedoopt op 24‑03‑1661 te Leiden (getuige(n): Gerrit Jacobs), overleden voor 1670.

2.         Maartje De SCHREGEL, geboren 1663, gedoopt op 01‑05‑1663 te Leiden (getuige(n): Lucas de Schregel).

3.         Jacob De SCHREGEL, geboren 1664, gedoopt op 23‑10‑1664 te Leiden.

4.         Isaak De SCHREGEL, geboren 1664, gedoopt op 23‑10‑1664 te Leiden (getuige(n): Lucas de Schregel).

5.         Sara De SCHREGEL, geboren 1666, gedoopt op 29‑08‑1666 te Leiden (getuige(n): Gerrit Jacobs van Stenevelt).

Ondertrouwd op 05‑07‑1696 te Leiden (getuige(n): zijn bekende Jacobus Slabbing en haar nicht Marij de Schregel), gehuwd 1696 met Jan Willems HACKFORT.

6.         Maria De SCHREGEL, geboren 1668, gedoopt op 15‑04‑1668 te Leiden.

7.         Abraham De SCHREGEL (zie V.47).

8.         Katelijntie De SCHREGEL, geboren 1671, gedoopt op 19‑07‑1671 te Amsterdam.

Ondertrouwd op 10‑05‑1698 te Leiden (getuige(n): zijn broer Daniel van den Bos en haar meui Maartje Simons), gehuwd 1698 met Claas Van den BOSCH, zoon van Jan Claas Van den BOSCH en Sara Jans Van LOO.

9.         Elisabeth Pieters De SCHREGEL.

 

IV.38    Joost De SCHREGEL, geboren ca 1634.

Ondertrouwd op 26‑05‑1655 te Leiden (getuige(n): zijn zwager David Michiels en haar zuster Susanna Jeremias). Zij is wed van Huijch Maartensz, gehuwd 1655 met Lijsbeth Thomas WITTEBOL, geboren ca 1614, dochter van Thomas Janz WITTEBOL en Magdaleentje Pieters BLECKMERRIJ. {Zij was eerder ondertrouwd op 14‑08‑1635 te Leiden (getuige(n): zijn bekende Noe Gregoor en haar moeder Magdaleen Pieters in Zoeterwoude). Hij is wed van Grietje Jacobs, gehuwd 1635 met Cornelis Jaspers Van ONDERWATER, geboren ca 1605, zoon van Jasper Van ONDERWATER.  Zij was eerder ondertrouwd op 01‑06‑1654 te Leiden (getuige(n): zijn bek. Erasmus Scholtse en haar schoonzuster Susanna Jeremias van der Heuvel). Zij is wed van Cornelis Jaspers, gehuwd 1654 met Huijch MAARTENS, geboren te Voorschoten.}

Uit dit huwelijk:

1.         Cornelia De SCHREGEL, geboren ca 1656.

Ondertrouwd op 22‑06‑1674 te Leiden (getuige(n): zijn broer Johannes Adriaans van Coedijk en haar bekende Sara Pieters), gehuwd 1674 met Pieter Adriaans Van KOEDIJK, geboren ca 1653, zoon van Adriaan Hendriks KOEDIJK en Maria WICKE.

 

V.5       Isaak De SCHREGEL, geboren ca 1641 te Leiden.

Ondertrouwd (1) op 06‑07‑1662 te Leiden (getuige(n): zijn vader Jacob de Schregel en haar moeder Maria Wilsoet), gehuwd op 23‑07‑1662 te Leiden met Maria De SCHREGEL (Maartje), geboren ca 1640 te Leiden, dochter van Frans De SCHREGEL (zie IV.7) en Sara Marcus WILSOET.

Ondertrouwd (2) op 22‑09‑1678 te Leiden (getuige(n): zijn schoonvader Franchois de Schregel en haar moij Godewijna Putmans). Hij is wed van Maria de Schregel, gehuwd op 27‑10‑1678 te Leiden met Francijntje Le POOLE, geboren ca 1655, dochter van Jacob Le POOLE, kleermaker, jutefabrikant, en Tanneke De SCHREGEL.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Sara De SCHREGEL, geboren ca 1664 te Leiden, gedoopt (dg) jul 1684 te Leiden, overleden 1708 te Leiden.

Ondertrouwd (1) op 18‑12‑1686 te Leiden (getuige(n): zijn vader Jacob van Louw in Amsterdam en haar moeder Francijne le Poole), gehuwd op 07‑01‑1687 te Leiden met Abraham Van LOUW, geboren ca 1665 te Amsterdam, zoon van Jacob Van LOUW.

Ondertrouwd (2) op 11‑11‑1700 te Leiden (getuige(n): zijn vader Jacob Adriaans Dop en haar schoonzuster Catharina van Louw en haar schoonzuster Sara de Schregel Pietersdr), gehuwd op 05‑12‑1700 te Leiden met Adriaan Van den DOP, geboren ca 1674 te Zoeterwoude, gedoopt op 21‑12‑1692 te Leiden, zoon van Jacobus Adriaans Van den DOP. {Hij is later ondertrouwd op 16‑08‑1708 te Leiden (getuige(n): zijn vader Jacob Adriaans van der Dop en haar moeder Cornelia Storm). Hij is wed van Sara de Schregel, gehuwd op 02‑09‑1708 te Leiden met Johanna BENNING, geboren ca 1686 te Delft.}

2.         Francois Isaaks De SCHREGEL, geboren ca 1678 te Leiden.

Ondertrouwd op 11‑11‑1699 te Leiden (getuige(n): zijn vader Isack de Schregel en haar meuij Willemijntje van Bilderbeek), gehuwd 1699 met Sara Pieters De SCHREGEL, geboren ca 1678.

3.         Anna De SCHREGEL, geboren ca 1678 te Leiden.

Ondertrouwd op 01‑07‑1699 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Pieter Vrede en haar meuij Sara van Sleijden), gehuwd 1699 met Cornelis HARTIG, geboren ca 1678 te Den Briel.

4.         Maria De SCHREGEL, geboren ca 1688.

Ondertrouwd op 13‑06‑1709 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Willem van Vredenburg en haar moeij Wilhelma van Bilderbeek), gehuwd 1709 met Francois De SCHREGEL (zie VI.11). Archief: Francois de Schregel, is overleden, afkomstig uit Leiden, beroep Assistent. Hij had een maandbrief en schuldbrief en zijn dochters Wijnanda en Francina worden genoemd.(info Marleen).

 

V.14     Galenus De SCHREGEL, geboren ca 1646 te Leiden.

Ondertrouwd op 11‑01‑1686 te Leiden (getuige(n): ). Zij is wed van Egbert van Bilderbeecq. Hij is 39 jaar. Gehuwd 1686 met Wijntje BONTEMANTEL, geboren 1654, gedoopt op 08‑10‑1654 te Amsterdam, dochter van Hans BONTEMANTEL en Maria SNOECK. {Zij was eerder ondertrouwd op 19‑11‑1676 te Amsterdam, gehuwd 1676 met Egbert Van BILDERBEEK.  Zij is later ondertrouwd op 20‑05‑1694 te Leiden (getuige(n): zijn neef Cornelis van Berendregt en haar schoonzuster Wilhelmina van Bilderbeeck en haar zuster Maria Bontemantel). Hij is wed van Sara van Immeseel en zij van Galenus de Schregel, gehuwd 1694 met Nicolaas Van der SPRONG, notaris, geboren ca 1645 te Schoonhoven.}

Uit dit huwelijk:

1.         Tanneke De SCHREGEL, geboren ca 1686 te Leiden.

Ondertrouwd op 01‑04‑1706 te Leiden (getuige(n): zijn oom Rutger Elsma en haar moeij Wilhelmina van Bilderbeek), gehuwd 1706 met Jacob Gillis Van der MEULEN.

2.         Francois De SCHREGEL (zie VI.11).

3.         Francina De SCHREGEL, geboren ca 1693 te Leiden.

Ondertrouwd op 11‑06‑1716 te Leiden (getuige(n): zijn vader Gerrit Yvenius en haar zuster Tanneke de Schregel), gehuwd 1716 met Cornelis IJVENIUS, geboren 1689 te Leiden, gedoopt op 22‑09‑1689 te Leiden (getuige(n): Petrus Yvenius), zoon van Gerrit IJVENIUS en Sara De GOE. {Hij is later ondertrouwd op 10‑12‑1729 te Leiden (getuige(n): ). Hij is wed van Francina de Schregel, gehuwd 1729 met Anna Maria BOSMAN, geboren ca 1700 te Delft.}

 

V.20     Abraham De SCHREGEL, geboren ca 1660 te Leiden.

Ondertrouwd op 22‑07‑1683 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Denijs Morre en haar moeder Maria Stevens), gehuwd op 08‑08‑1683 te Leiden met Cornelia LEPELAAR, geboren 1659, gedoopt op 23‑02‑1659 te Leiden, overleden 1728, dochter van Lowijs Roelants De LEPELAAR, soldaat onder de binnenwacht van Leiden, en Lijsbeth PIETERS.

Uit dit huwelijk:

1.         Anna De SCHREGEL, geboren 1684, gedoopt (rk) op 20‑05‑1684 te Leiden (getuige(n): Cornelia de Schregel).

Ondertrouwd op 17‑01‑1716 te Leiden (getuige(n): zijn oom Jurrien Tack en haar moeder Cornelia Lepelaar), gehuwd op 01‑02‑1716 te Leiden met Jan Van de BEEK, geboren te Sticht Munster.

2.         Elisabeth De SCHREGEL, geboren 1686, gedoopt (rk) op 04‑04‑1686 te Leiden (getuige(n): Haesie de Schregel).

Ondertrouwd op 12‑04‑1709 te Leiden (getuige(n): zijn vader Cornelis van der Groep en haar moeder Cornelia Lepelaars), gehuwd op 27‑04‑1709 te Leiden met Gijsbert Van der GROEP, geboren te Leiden, zoon van Cornelis Van der GROEP en Geertruijd AERTS.

3.         Cornelia De SCHREGEL, geboren 1688, gedoopt (rk) op 28‑01‑1688 te Leiden.

4.         Maria De SCHREGEL, geboren 1690, gedoopt (rk) op 15‑01‑1690 te Leiden (getuige(n): Haasje Schregel).

Gehuwd (1) ca 1712 met Petrus KREFT, geboren 1689, gedoopt (rk) op 10‑12‑1689 te Leiden, zoon van Jan Louis KREFT (Crefft) en Catharina PIERONTAS (Piron).

Ondertrouwd (2) op 04‑09‑1716 te Leiden (getuige(n): zijn bekende Frans Tornhouten en haar moeder Cornelia Lepelaar), gehuwd op 04‑10‑1716 te Leiden met Hendrik KOST, geboren ca 1690 te Leiden.

5.         Sara De SCHREGEL, geboren 1691, gedoopt (rk) op 04‑10‑1691 te Leiden (getuige(n): Hendrik Sool).

6.         Sara De SCHREGEL, geboren 1694, gedoopt (rk) op 07‑02‑1694 te Leiden (getuige(n): Jacobus Morre).

Ondertrouwd op 07‑08‑1722 te Leiden (getuige(n): zijn bekende Frans van der Hoeve en haar moeder Cornelia Lepelaars), gehuwd op 22‑08‑1722 te Leiden met Dirk VERBRAECKEN (Van Braken).

7.         Abraham De SCHREGEL, geboren 1700, gedoopt (rk) op 23‑09‑1700 te Leiden.

 

V.26     Abram De SCHREGEL, geboren 1650, gedoopt op 17‑07‑1650 te Leiden.

Ondertrouwd (1) op 10‑12‑1677 te Leiden (getuige(n): zijn neef Jacob Vellioen en haar zuster Elisabeth van Mutsenbrouck), gehuwd 1677 met Susanna De SITTER, geboren 1657, gedoopt op 22‑04‑1657 te Leiden, dochter van Frans De SITTER en Elisabeth Lamberts Van der FUICK.

Ondertrouwd (2) op 09‑03‑1691 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Jacob Christiaans en haar moeder Grietje de Roose). Hij is wed van Susanna de Sitter, gehuwd 1691 met Maria BOLS, geboren 1662, gedoopt op 05‑03‑1662 te Leiden, dochter van Abraham BOLS en Grietje De ROO.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Elisabeth De SCHREGEL, geboren 1678, gedoopt op 06‑09‑1678 te Leiden (getuige(n): Elisabeth Joosten van Kouwen), overleden voor 1680.

2.         Elisabeth De SCHREGEL, geboren 1680, gedoopt op 22‑12‑1680 te Leiden (getuige(n): Maria de Schregel).

3.         Abraham De SCHREGEL, geboren 1683, gedoopt op 28‑02‑1683 te Leiden (getuige(n): Ruth van Winkel).

4.         Francois De SCHREGEL, geboren 1686, gedoopt op 03‑06‑1686 te Leiden.

5.         Pieter De SCHREGEL, geboren 1688, gedoopt op 18‑03‑1688 te Leiden.

6.         Maria De SCHREGEL, geboren 1688, gedoopt op 18‑03‑1688 te Leiden.

Uit het tweede huwelijk:

7.         Elisabeth De SCHREGEL, geboren 1692, gedoopt op 24‑09‑1692 te Leiden.

8.         Susanna De SCHREGEL, geboren 1694, gedoopt op 06‑06‑1694 te Leiden.

 

V.34     Abraham Lucasz De SCHREGEL, geboren 1661, gedoopt op 31‑07‑1661 te Leiden.

Ondertrouwd (1) op 28‑04‑1684 te Leiden (getuige(n): zijn schoonvader Jacob van Spierenburg en haar moeder Lijsbeth Adriaans), gehuwd 1684 met Jannetje Louris Van der BAERS, geboren ca 1662 te Amsterdam.

Ondertrouwd (2) op 10‑11‑1691 te Leiden (getuige(n): zijn schoonvader Jacob van Spierenburg en haar zuster Jannetje Schouten en haar schoonmoeder Baartje Hendriks), gehuwd 1691 met Grietje Jans SCHOUTEN, geboren ca 1660, dochter van Jan JANS (Jan Schouten) en Susanna Gillis MARIJT. {Zij was eerder ondertrouwd op 02‑05‑1681 te Leiden (getuige(n): zijn vader Jan Cornelis van der Mors en haar moeder Susanna Gillis), gehuwd 1681 met Cornelis Jans Van der POEL, geboren ca 1660 te Leiden, zoon van Jan Janz Van der POEL, warmoezier, en Jannetje CORNELIS.}

Uit het eerste huwelijk:

1.         Lucas De SCHREGEL, geboren 1685, gedoopt op 28‑01‑1685 te Leiden.

2.         Lijsbeth De SCHREGEL, geboren 1687, gedoopt op 15‑05‑1687 te Leiden (getuige(n): Simon van Oije en Marij de Schregel).

3.         Lijsbeth De SCHREGEL, geboren 1688, gedoopt op 08‑07‑1688 te Leiden.

Uit het tweede huwelijk:

4.         Jannetje De SCHREGEL, geboren 1690, gedoopt op 05‑11‑1690 te Leiden.

 

V.47     Abraham De SCHREGEL, geboren 1670 te Amsterdam, gedoopt op 24‑01‑1670 te Amsterdam.

Ondertrouwd op 27‑11‑1694 te Leiden (getuige(n): zijn oom Jacobus van Stienevelt en haar schoonmoeder Susanna Ditmans), gehuwd 1694 met Maria GRIFFIER, geboren 1668, gedoopt op 18‑03‑1668 te Leiden, dochter van Johannes GRIFFIER (Greffier) en Aefje Jacobs Van KOUWENHOVEN (Eva). {Zij is later ondertrouwd op 03‑07‑1723 te Leiden (getuige(n): zijn aanbeh. zoon Dirk van der Berg en haar bekende Anna Brouwers). Hij is wed van Geertruijd Duijkers en zij van Abraham Schregel, gehuwd 1723 met Jacob Jans BRUGMAN, geboren ca 1650 te land van Gulick.}

Uit dit huwelijk:

1.         Aagje SCHREGEL, geboren 1695, gedoopt op 27‑11‑1695 te Leiden (getuige(n): Catharijntje Schregel).

2.         Pieter SCHREGEL, geboren 1697, gedoopt op 25‑08‑1697 te Leiden (getuige(n): Klaas van den Bos).

3.         Johannes SCHREGEL (zie VI.40).

4.         Cornelia SCHREGEL, geboren 1701, gedoopt op 13‑02‑1701 te Leiden.

Ondertrouwd op 13‑09‑1721 te Leiden (getuige(n): zijn oom Barend van Hofting en haar moeder Maria Griffie), gehuwd 1721 met Jan Van HOFTINGEN. {Hij is later ondertrouwd op 13‑11‑1723 te Leiden (getuige(n): zijn oom Barent van Hoftingen en haar moeder Annetje Alevoet). Hij is wed van Cornelia Schregel, gehuwd 1723 met Meinsje DUBBELDEMAN, geboren 1706, gedoopt op 09‑02‑1706 te Leiden (getuige(n): Isac Pieters, Margarita Philips), dochter van Willem Michiels DUBBELDEMAN en Annetje Pieters ALEVOET.}

 

VI.11    Francois De SCHREGEL, geboren ca 1688, gedoopt (dg) 1709, overleden 1732 te Azie.

Ondertrouwd op 13‑06‑1709 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Willem van Vredenburg en haar moeij Wilhelma van Bilderbeek), gehuwd 1709 met Maria De SCHREGEL, geboren ca 1688, dochter van Isaak De SCHREGEL (zie V.5) en Maria De SCHREGEL (Maartje) (zie V.12). Archief: Francois de Schregel, is overleden, afkomstig uit Leiden, beroep Assistent. Hij had een maandbrief en schuldbrief en zijn dochters Wijnanda en Francina worden genoemd.(info Marleen).

Uit dit huwelijk:

1.         Francina De SCHREGEL, geboren ca 1714 te Leiden, gedoopt (dg) op 13‑12‑1767 te Leiden, overleden 1772 te Leiden.

Ondertrouwd op 16‑04‑1739 te Amsterdam, hij woonde op de Nieuwendijk, 25 jaar oud, ouders dood, geassisteerd met zijn broer Jacob, en zij woonde op de Kijzersgracht, ook 25 jaar oud, geassisteerd met haar neef Adolph Smit, gehuwd 1739 met Pieter Van BERKEN, geboren ca 1714 te Leiden, zoon van Francois Pieters Van BERKEN en Tanneke Le POOLE. {Hij was eerder ondertrouwd op 09‑11‑1718 te Leiden (getuige(n): zijn neef Johannes van Solingen en haar snaar Johanna Megtelt van Rijn), gehuwd 1718 met Sara SASSELE, geboren 1678, gedoopt op 28‑09‑1678 te Leiden (getuige(n): Sara Sassele, Lucas Schagt), dochter van Abraham SASSELE en Hillegont OOSTERDIJK.}

2.         Wijnanda De SCHREGEL, geboren ca 1717.

Ondertrouwd op 09‑01‑1738 te Leiden (getuige(n): zijn vader Lukas Kloppenburg en haar moeij Tanneke de Schregel), gehuwd 1738 met Walraven KLOPPENBURG, geboren ca 1717 te Leiden, gedoopt op 12‑12‑1734 te Leiden, zoon van Lucas KLOPPENBURG en Catharina Van IXUM (Ixon).

 

VI.40    Johannes SCHREGEL, geboren 1698, gedoopt op 24‑09‑1698 te Leiden (getuige(n): Rachel Griffier en Hendrik Weerts).

Ondertrouwd (1) op 10‑06‑1719 te Leiden (getuige(n): zijn oom Johannes van Snellenberg en haar moeder Barber Christiaanse), gehuwd 1719 met Annetje CHEVAL (Sivaal), geboren 1701, gedoopt op 17‑04‑1701 te Leiden (getuige(n): Cornelis Jacobs van Erff en Catarina Rocse), dochter van Jean CHEVAL en Barber CHRISTIAANS (Barber Berlein).

Ondertrouwd (2) op 03‑02‑1731 te Leiden (getuige(n): zijn schoonvader Jacob Brugman en haar zuster Maria Limburg). Hij is wed van Johanna Cheval, twee kinderen. Gehuwd 1731 met Catharina LIMBURG, geboren 1708, gedoopt op 28‑03‑1708 te Leiden (getuige(n): Willem Willems, Catharina Willems), dochter van Mathijs LIMBURG en Maartje GERRITS (Marijtje Claas).

Uit het eerste huwelijk:

1.         Abraham SCHREGEL (zie VII.5).

2.         Catrina SCHREGEL, geboren 1726, gedoopt op 13‑02‑1726 te Leiden (getuige(n): Catrina Schregel en Nicolaas van den Bos).

Ondertrouwd op 25‑07‑1749 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Johannes Quaadgras en haar moeder Caatie Limburg), gehuwd 1749 met Jacobus PLATTEEL, geboren ca 1724, zoon van Isaak PLATTEEL, schoenmaker, en Anna FABELS (Tabels).

3.         Lijntje SCHREGEL, geboren 1728, gedoopt op 21‑01‑1728 te Leiden (getuige(n): Adriaan van Biemen).

Uit het tweede huwelijk:

4.         Lijsbeth SCHREGEL, geboren 1731, gedoopt op 16‑12‑1731 te Leiden (getuige(n): Lijsbeth Weijdenaar).

5.         Abram SCHREGEL, geboren 1733, gedoopt op 14‑01‑1733 te Leiden.

6.         Mietje SCHREGEL, geboren 1735, gedoopt op 05‑05‑1735 te Leiden.

7.         Cornelia SCHREGEL (Kornelia), geboren 1737, gedoopt op 03‑02‑1737 te Leiden.

8.         Marijtje SCHREGEL, geboren 1738, gedoopt op 18‑09‑1738 te Leiden.

9.         Jan SCHREGEL (zie VII.15).

10.       Maria SCHREGEL, geboren 1742, gedoopt op 28‑10‑1742 te Leiden.

 

VII.5    Abraham SCHREGEL, geboren 1723, gedoopt op 19‑09‑1723 te Leiden.

Ondertrouwd op 27‑01‑1759 te Leiden (getuige(n): zijn vader Johannes Schregel en haar vader Pieter Akkenijs), gehuwd 1759 met Lijsbeth HACKENIJS (Lijsje), geboren 1734, gedoopt op 16‑05‑1734 te Leiden, overleden 1793 te Leiden, dochter van Pieter HACKENIJS en Maria Van der MIJN. {Zij is later ondertrouwd op 10‑02‑1769 te Leiden (getuige(n): zijn bek. Leendert van der Kruk en haar vader Pieter Akenijs en haar aanbeh. moeder Kaatje Limburg). Zij is wed van Abraham Schregel, vier kinderen. Gehuwd 1769, gescheiden 1790 van Pieter BIJSTERVELD.  Zij is later ondertrouwd op 15‑01‑1790 te Leiden (getuige(n): zijn dochter Elisabeth de Vink en haar zoon Pieter Schreegel). Hij is wed van Elisabeth Masurel. Zij is wettig gesepareerd van Pieter Bijsterveld, gehuwd 1790 met Tobias De VINK, geboren 1733, gedoopt op 04‑02‑1733 te Leiden (getuige(n): Tobias de Vink en Hester Lamzen), zoon van Isaak De VINK en Rosa Van den BERG.}

Uit dit huwelijk:

1.         Jan SCHREGEL, geboren 1759, gedoopt op 16‑09‑1759 te Leiden (getuige(n): Jan Schreegel), overleden voor 1765.

2.         Pieter SCHREGEL (zie VIII.2).

3.         Abraham SCHREGEL (zie VIII.4).

4.         Kaatje SCHREGEL, geboren 1764, gedoopt op 15‑07‑1764 te Leiden.

5.         Jan SCHREGEL, geboren 1765, gedoopt op 08‑09‑1765 te Leiden.

6.         Jetro SCHREGEL, geboren 1767, gedoopt op 24‑02‑1767 te Leiden.

 

VII.15  Jan SCHREGEL, geboren 1740, gedoopt op 07‑04‑1740 te Leiden.

Ondertrouwd op 29‑06‑1764 te Leiden (getuige(n): zijn vader Jan Schregel en haar moeder Marijtje Walbeek), gehuwd 1764 met Johanna BUSKUS (Anna), geboren 1739, gedoopt op 18‑11‑1739 te Leiden, dochter van Leenert BUSKUS en Marijtje WALBEEK.

Uit dit huwelijk:

1.         Jan SCHREGEL, geboren 1765, gedoopt op 01‑12‑1765 te Leiden.

2.         Jan SCHREGEL, geboren 1766, gedoopt op 04‑12‑1766 te Leiden.

3.         Leendert SCHREGEL, geboren 1768, gedoopt op 09‑02‑1768 te Leiden.

4.         Jan SCHREGEL, geboren 1770, gedoopt op 24‑06‑1770 te Leiden.

5.         Jan SCHREGEL, geboren 1771, gedoopt op 29‑12‑1771 te Leiden (getuige(n): Kaatje Limburg).

6.         Maria SCHREGEL, geboren 1774, gedoopt op 16‑03‑1774 te Leiden.

7.         Jan SCHREGEL, geboren 1778, gedoopt op 10‑05‑1778 te Leiden.

 

VIII.2   Pieter SCHREGEL, geboren 1761, gedoopt op 15‑02‑1761 te Leiden (getuige(n): Hendrik Akkenijs).

Ondertrouwd op 27‑08‑1784 te Leiden (getuige(n): zijn moeder Lijsje Akkenijs en haar moeder Aaltje van Putten), gehuwd 1784 met Lijdia Van LEEUWEN, geboren 1764, gedoopt op 07‑11‑1764 te Leiden, dochter van Adam Van LEEUWEN, stoovemaker, en Aaltje Van PUTTEN.

Uit dit huwelijk:

1.         Abraham SCHREGEL, geboren 1785, gedoopt op 13‑02‑1785 te Leiden.

2.         Adam SCHREGEL, geboren 1787, gedoopt op 15‑04‑1787 te Leiden.

3.         Jetro SCHREGEL, geboren 1788, gedoopt op 28‑12‑1788 te Leiden, overleden voor 1792.

4.         Pieter SCHREGEL, geboren 1790, gedoopt op 04‑04‑1790 te Leiden.

5.         Jetro SCHREGEL, geboren 1792, gedoopt op 18‑03‑1792 te Leiden.

6.         Stephanus SCHREGEL (zie IX.6).

7.         Mietje SCHREGEL, geboren 1797, gedoopt op 20‑04‑1797 te Leiden (getuige(n): Mietje van der Linden).

8.         Jan SCHREGEL (zie IX.9).

9.         Elisabeth SCHREGEL, geboren 1801, gedoopt op 08‑11‑1801 te Leiden.

 

VIII.4   Abraham SCHREGEL, geboren 1762, gedoopt op 27‑07‑1762 te Leiden.

Ondertrouwd (1) op 08‑04‑1784 te Leiden (getuige(n): zijn moeder Lijsje Akkeneijs en haar moeder Stijntje van Hoeken en haar aanbehuwd vader Gijsbert van der Walle). Zij is wed van Zacheas van der Walle, gehuwd 1784 met Sara ROBERT, geboren 1755, gedoopt op 03‑12‑1755 te Leiden, dochter van Israel ROBERT, greinwerker, en Stijntje Van HOEKEN. {Zij was eerder ondertrouwd op 07‑11‑1777 te Leiden (getuige(n): zijn vader Gijsbert van der Walle en haar moeder Stijntje van Hoeken), gehuwd 1777 met Zacheus Van der WALLE, geboren 1756, gedoopt op 02‑12‑1756 te Leiden, zoon van Gijsbert Van der WALLE en Trijntje Van PEENE.}

Ondertrouwd (2) op 17‑07‑1800 te Leiden (getuige(n): zijn broer Pieter Schregel en haar broer Johannes Dool). Hij is wed van Sara Rebel, gehuwd op 02‑08‑1800 te Leiden met Grietje DOOL, geboren 1764, gedoopt op 18‑07‑1764 te Leiden, dochter van Johannes DOOL en Johanna KIEMAN (Maria Johanna).

Ondertrouwd (3) op 20‑07‑1804 te Leiden (getuige(n): zijn broer Pieter Schregel en haar zuster Lijsje Joha). Hij is wed van Grietje Dool, gehuwd 1804 met Maartje JOHA, geboren 1764, gedoopt op 15‑07‑1764 te Hazerswoude, dochter van Klaas JOHA en Pleuntje KOOIJ.

Uit het eerste huwelijk:

1.         Elisabeth Maria SCHREGEL, geboren 1784, gedoopt op 09‑12‑1784 te Leiden.

2.         Sara Catharina SCHREGEL, geboren 1787, gedoopt op 17‑01‑1787 te Leiden, overleden voor 1790.

3.         Jannetje SCHREGEL, geboren 1789, gedoopt op 29‑05‑1789 te Leiden.

4.         Sara Catharina SCHREGEL, geboren 1790, gedoopt op 31‑10‑1790 te Leiden (getuige(n): Tobias de Vink, Elisabeth Akkenijs).

Gehuwd op 06‑05‑1812 te Leiden met Steven VERBEEK, geboren 1792 te Leiden, gedoopt op 05‑09‑1792 te Leiden, zoon van Jan VERBEEK, warmoesiersknecht, en Hendrikje ROOS.

5.         Elisabeth Maria SCHREGEL, geboren 1793, gedoopt op 03‑03‑1793 te Leiden.

Uit het tweede huwelijk:

6.         Christina SCHREGEL, Naaister, geboren 1802, gedoopt op 28‑03‑1802 te Leiden.

Ondertrouwd op 21‑12‑1827 te Leiden, gehuwd op 03‑01‑1828 te Leiden met Johannes WASSENAAR, 23 jaar oud, geboren op 28‑03‑1804 te Voorhout.

 

IX.6     Stephanus SCHREGEL, jagersknecht, geboren 1794, gedoopt op 07‑09‑1794 te Leiden.

Gehuwd op 24‑02‑1815 te Leiden met Maria De ZWART, spinster, geboren 1793, gedoopt op 22‑10‑1793 te Leiden, dochter van Hendrik De SWART en Grietje ZIERIKZEE.

Uit dit huwelijk:

1.         Abraham SCHREGEL, geboren op 28‑10‑1815 te Leiden, overleden op 16‑01‑1816 te Leiden, 80 dagen oud.

2.         Johanna Maria SCHREGEL, geboren op 27‑04‑1817 te Leiden.

3.         Lydia Maria SCHREGEL, geboren op 03‑02‑1820 te Leiden.

4.         Grietje SCHREGEL, geboren op 05‑02‑1823 te Leiden.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 26‑09‑1849 te Leiden met Paulus Van DUUREN, 27 jaar oud, sjouwer, geboren op 15‑04‑1822 te Leiden, overleden op 06‑02‑1894 te Leiden op 71‑jarige leeftijd, zoon van Isaak Van DUUREN en Geertruijd Van der HEIJDEN.

5.         Catharina SCHREGEL, geboren op 10‑06‑1823 te Leiden.

6.         Stephanus SCHREGEL, geboren op 07‑07‑1829 te Leiden, overleden op 19‑08‑1859 te Leiden op 30‑jarige leeftijd.

7.         Maria SCHREGEL, geboren op 24‑07‑1833 te Leiden.

8.         Hendrik SCHREGEL, geboren op 20‑04‑1837 te Leiden.

 

IX.9     Jan SCHREGEL, geboren 1799, gedoopt op 12‑05‑1799 te Leiden.

Gehuwd op 04‑12‑1817 te Leiden met Johanna Maria HAZEVELD, geboren 1795, gedoopt op 29‑08‑1795 te Leiden, dochter van Adriaan HAZEVELD en Adriana Van EGMOND.

Uit dit huwelijk:

1.         Pieter SCHREGEL (zie X.10).

 

X.10     Pieter SCHREGEL, geboren op 26‑12‑1819 te Leiden.

Gehuwd op 26‑jarige leeftijd op 30‑04‑1846 te Leiden met Lidia WIJNBEEK, geboren 1805, gedoopt op 15‑05‑1805 te Leiden (getuige(n): Jacobus van der Wallen), dochter van Isaak WIJNBEEK, schoorsteenveger, en Maria Cornelia Van der WALLE.

Uit dit huwelijk:

1.         Jan SCHREGEL, geboren op 15‑12‑1846 te Leiden, overleden op 11‑01‑1937 te Leiden op 90‑jarige leeftijd.

 

 

 

Terug naar Mijn Stambomen