Veroordelingen in Leiden

(jun 2015) Naar MIJN STAMBOMEN


mst.

 

Deze lijst kreeg ik opgestuurd van iemand. Er staan helaas geen data bij, maar wellicht is het een aanwijzing tot verder onderzoek.

 

Achternaam Voornaam Delictomschrijving Woonplaats Leeftijd Burgerlijke staat Geboorteplaats Beroep

 

Adamse Andries heling Leiden 49 onbekend Leiden negotie doende

 

Alexander Jacomina diefstal van een kaas Leiden 38 gehuwd Leiden spinster

 

Augustin Philippus diefstallen van lood Leiden 17 ongehuwd Leiden schoenmaker

 

Barends Arnoldus - medeplichtigheid aan diefstallen van wol Leiden 17 ongehuwd Leiden kettingspinner

 

Barends Hendrik - diefstallen van wol Leiden 17 ongehuwd Leiden dekenwerker

 

Beekman Johannes houden van een pandhuis zonder vergunning Leiden 25 onbekend Leiden commissionair (m)

 

Berg Hendrik, van den verduistering van geld Leiden 15 ongehuwd Leiden bezemmakersknecht

 

Berkel Geertrui, van verduistering (misbruik van vertrouwen) Leiden 35 onbekend Leiden naaister of naaivrouw

 

Bink Johannes - diefstal van lood Leiden 45 onbekend Leiden metselaarsknecht

 

Bonekamp Jan belediging van een ambtenaar in functie Leiden 29 onbekend Leiden jager

 

Bongers Gerrit belediging van een ambtenaar in functie Leiden 37 onbekend Leiden tapper of tapperiaan

 

Boudewijnse Jacobus lid 8: burengerucht 33 onbekend Leiden pakdrager, pakkedrager

 

Bouwman Maria medeplichtigheid aan diefstal van een kaas Leiden 28 onbekend Leiden spinster

 

Broek Pieter, van den diefstallen van zout uit de zoutkeet Leiden 30 onbekend Leiden warmoezier

 

Brucknert Johanna oplichting Leiden 20 onbekend Leiden werkster

 

Buitendijk Dina diefstal Leiden 43 gehuwd Leiden spinster; werkster

 

Bunje Gideon, de- diefstallen Leiden 15 ongehuwd Leiden schoenmakersjongen

 

Campen Catharina, van diefstal van zilvergoed Amsterdam 41 onbekend Leiden naaister of naaivrouw

 

Carton Steven - diefstallen Leiden 10 ongehuwd Leiden kaardestekersjongen

 

Cassier Anthony Levy Leiden 30 onbekend Leiden koopman of negotiant

 

Casteel Jacobus lid 8: burengerucht onder Zoeterwoude 54 onbekend Leiden steenhouwersbaas

 

Cordelie Philippus lid 8: burengerucht Leiden 21 onbekend Leiden kleermakersknecht

 

Cour(t) Anna, la diefstal Leiden 19 onbekend Leiden spinster

 

Disseldorp Arie - medeplichtigheid aan mishandeling Leiden 39 onbekend Leiden schoenmaker

 

Duindam Jan mishandeling; lid 8: veroorzaken van burengerucht Leiden 28 onbekend Leiden schipper

 

Duuren Pieter, van - mishandeling Leiden 33 gehuwd Leiden schoorsteenveger

 

Ecluse Abram Adriaan, de l' - diefstal van kledingstukken Leiden 24 onbekend Leiden spinner

 

Eik Jan, van diefstal van een kip Leiden 52 onbekend Leiden spinner

 

Eldik Johan Frans, van mishandeling Leiden 26 onbekend Leiden zilversmid

 

Es Maria, van diefstal van kledingstukken van een bleek Leiden 36 onbekend Leiden werkster

 

Fasseur Isaac diefstallen Leiden 12 ongehuwd Leiden dekenspoeler

 

Genet Jean Leiden 55 onbekend Leiden kleermaker; uitdrager

 

Goddijn Johannes diefstal van kippen Leiden 62 onbekend Leiden hoenderkoper

 

Haan Jacobus, - de diefstallen Leiden 17 ongehuwd Leiden schoenmakersknecht

 

Haarlem Christina, van diefstal Leiden 16 ongehuwd Leiden zonder beroep (v)

 

Hen Jacobus, de misbruik van vertrouwen Leiden 41 onbekend Leiden zadelmaker

 

Hensen Geertrui diefstal Leiden 18 onbekend Leiden dienstmaagd

 

Heus Hendrik diefstal van geld Leiden 14 ongehuwd Leiden dubbelaarsjongen

 

Hollinde Jan Willem diefstal van geld en 4 mutsen Leiden 36 onbekend Leiden kabinetmaker of kabinetwerker

 

Holst Margaretha oplichting Leiden 34 onbekend Leiden zonder beroep (v)

 

Horn Hendrik, van den diefstallen Leiden 17 ongehuwd Leiden loodgietersjongen

 

Horst Jannetje, van der (medeplichtigheid aan) diefstal van geld Leiden 41 gehuwd Leiden dubbelaarster

 

Hugten Willem, van mishandeling ; lid 8: veroorzaken van burengerucht Leiden 22 onbekend Leiden blekersknecht

 

Immink Bernardus Jacobus misbruik van vertrouwen Leiden 37 onbekend Leiden kantoorbediende (m)

 

Jansen Roelof - winkeldiefstal Leiden 21 onbekend Leiden spinner

 

Jardin Pieter diefstallen van ijzer Leiden 16 ongehuwd Leiden warmoeziersjongen

 

Jonker Willem diefstallen van lood en kledingstukken Leiden 42 onbekend Leiden spinner

 

Karton [Carton] Naatje - diefstallen Leiden 17 ongehuwd Leiden spinster

 

Keerweer Maria medeplichtigheid aan diefstal van een spinnewiel (heling) Leiden 46 gehuwd Leiden koekbakster

 

Klein Lena diefstal Leiden 22 onbekend Leiden spinster

 

Klein Lena lid 8: burengerucht Leiden 21 onbekend Leiden naaister of naaivrouw

 

Klerk Adrianus, - de diefstallen Leiden 10 ongehuwd Leiden schoenmakersjongen

 

Klerk Pieter, de diefstallen Leiden 12 ongehuwd Leiden mandenmakersjongen

 

Knotsenburg [van Knossenburg] Teunis - diefstal ; overtreding v.d.opgelegde verbanning 23 onbekend Leiden zonder beroep (m)

 

Kok Cornelia, de mishandelingen Leiden 37 onbekend Leiden spinster

 

Kort Cornelis - bedelarij ; landloperij Leiden 63 onbekend Leiden zonder beroep (m)

 

Kozijne Jan, van de - mishandeling Leiden 35 onbekend Leiden verver

 

Kral Dina - diefstal van textiel Leiden 29 gehuwd Leiden zonder beroep (v)

 

Ladan Coenraad diefstallen Leiden 23 onbekend Leiden zonder beroep (m)

 

Landa Jan Leiden onbekend Leiden uitdrager

 

Laven Pieter mishandeling Leiden 20 onbekend Leiden jager

 

Lavent [Laven] Naatje diefstallen Leiden 45 gehuwd Leiden spinster

 

Lazie (de vader) Philippus - mishandeling van zijn dochter Leiden 63 gehuwd Leiden warmoezier

 

Lazie (de zoon) Philippus - mishandeling van zijn vrouw Leiden 26 gehuwd Leiden droogscheerder

 

Leek Hendrik, van der diefstal van een strijkijzer en een snuifdoos Leiden 19 onbekend Leiden spinner

 

Lelie Bernardus, van der - medeplichtigheid aan diefstallen Leiden 19 onbekend Leiden

 

Leu Jan, de Leiden 53 onbekend Leiden fabrikeur in baaien

 

Looy Philippus, de - diefstal van lood Leiden 21 onbekend Leiden schoenmakersknecht

 

Maastricht Klaas, van diefstal van geld Leiden 15 ongehuwd Leiden dubbelaarsjongen

 

Man Maria, de - heling van wol Leiden 41 gehuwd Leiden rokjestrapier

 

Manakker Catharina diefstal van een gouden oorbel Leiden 24 onbekend Leiden naaister of naaivrouw

 

Mielo Stijntje diefstal van kleding Leiden 21 onbekend Leiden weekmeid

 

Mieremet de Jonge Frans veroorzaken van letsel door onvoorzichtigheid Leiden 17 ongehuwd Leiden zonder beroep

 

Mieremet Pieter mishandeling Leiden 25 onbekend Leiden baggeraar of baggerman

 

Mozie Johannes veroorzaken van letsel door onvoorzichtigheid Leiden 30 onbekend Leiden metselaarsknecht

 

Nat Jacobus, van der mishandeling Leiden 24 onbekend Leiden rokjeswever

 

Nieuwenburg Alexander, van - medeplichtigheid aan mishandeling Zoeterwoude 23 onbekend Leiden volmolensknecht, volmolenaarsknecht

 

Olivier Machiel - vervalsing van een paspoort Leiden 33 onbekend Leiden scheepsslijter

 

Overwater Tobias - wederspannigheid Leiden 35 onbekend Leiden koopman in ijzer

 

Pelt Nicolaas, van Zoeterwoude 'aan het Delfsche Schouw' 16 ongehuwd Leiden ondermeester

 

Piekaar [Pikaar] Johannes [Jan] mishandeling (toebrengen van een steekwond) Leiden 36 onbekend Leiden verver en glazenmaker

 

Piekaar Abraham bedriegelijke bankbreuk Leiden 49 onbekend Leiden schoolmeester

 

Pinte Hendrik - diefstallen Leiden 15 ongehuwd Leiden kleermakersknecht

 

Ramak Pieter misbruik van vertrouwen Leiden 60 onbekend Leiden verver

 

Rapis Gerrit medeplichtigheid aan mishandeling Leiden 17 ongehuwd Leiden leerbereider

 

Riebot Frans - mishandeling Leiden 41 onbekend Leiden zonder beroep (m)

 

Scheer Cornelis, van der - mishandeling Leiden 42 onbekend Leiden kabinetmaker of kabinetwerker; turfdrager

 

Scheer Janus, van der diefstal van geld Leiden 16 ongehuwd Leiden turfvoldersjongen

 

Scheer Leentje onttrekken van goederen uit openbare bewaring Leiden 21 onbekend Leiden dienstmeid

 

Scheffers Geertrui misbruik van vertrouwen Leiden 49 gehuwd Leiden spinster

 

Schenkelenberg Grietje medeplichtigheid aan winkeldiefstal Leiden 22 onbekend Leiden naaister of naaivrouw

 

Schenkelenberg Johannes mishandeling Leiden 20 onbekend Leiden schoenmakersknecht

 

Scholtz Jacobus verduistering Leiden 56 onbekend Leiden kuiper

 

Schuurman Jacobus Leiden 21 onbekend Leiden zonder beroep (m)

 

Sjardijn [Sjardin] Jacobus - wederspannigheid ;straatschenderij Leiden 32 onbekend Leiden reizende op de kermissen met een kraam (m)

 

Smit Anna diefstal van een kuipersdissel Leiden 56 weduwnaar/weduwe Leiden zonder beroep (v)

 

Smits Bartholomeus diefstal van lood en hout Leiden 52 onbekend Leiden metselaar

 

Springer Johannes mishandeling Leiden 19 onbekend Leiden warmoeziersknecht

 

Steen Marcus, van der - heling (medeplichtigheid aan diefstal)van loodfraude bij het bijhouden van het koopmansregister Leiden 44 onbekend Leiden loodgieter of loodverweker

 

Stellingwerf Jacoba diefstallen Leiden 14 ongehuwd Leiden zonder beroep (v)

 

Stellingwerf Jacoba, van oplichting Leiden 15 ongehuwd Leiden zonder beroep (v)

 

Stellingwerf Pieter Johannes, van oplichting Leiden 13 ongehuwd Leiden zonder beroep (m)

 

Steyger Jacob diefstal Leiden 24 onbekend Leiden schoenmaker

 

Stijger Jacobus diefstal van een ijzeren venster Leiden 23 onbekend Leiden schoenmakersbaas

 

Stikkelorum Francina (medeplichtigheid aan)diefstal van textiel Leiden 49 weduwnaar/weduwe Leiden spinster

 

Teskes Matthijs diefstallen Leiden 14 ongehuwd Leiden schoenmakersjongen

 

Tongeren Jacobus, van medeplichtigheid aan diefstal (heling) Leiden 45 onbekend Leiden leertouwer; slijter van garen en sajet

 

Uljee Jacobus diefstallen uit herbergen 'gestationneerd voor den Briel' 36 onbekend Leiden matroos

 

Verboog Jacoba mishandeling van haar moeder Leiden 15 ongehuwd Leiden dienstmaagd

 

Verboom Nicolaas mishandeling Leiden 20 onbekend Leiden gruttersknecht

 

Vette Laurens, de veroorzaken van letsel door onvoorzichtigheid Leiden 16 ongehuwd Leiden grutter

 

Vigelant Willemina diefstal van enige kledingstukken Leiden 32 onbekend Leiden spinster

 

Vilders Ary diefstal Leiden 61 onbekend Leiden droogscheerder

 

Vilders Ary diefstal met braak ;mishandeling van een ambtenaar in functie; straatschenderij Leiden 22 onbekend Leiden zonder beroep (m)

 

Vilders Ary diefstal van kippen Leiden 60 onbekend Leiden spinner

 

Vilders Ary diefstal van kleding Leiden 60 onbekend Leiden zonder beroep (m)

 

Vilders Jan diefstal van een roggebrood Leiden 12 ongehuwd Leiden spinner

 

Vilders Karel mishandeling van een ambtenaar in functie; straatschenderij Leiden 30 onbekend Leiden vachteblotersknecht

 

Vilders Willem diefstal van een lamp Leiden 18 onbekend Leiden spinner

 

Vilders Willem mishandeling van een ambtenaar in functie ;straatschenderij Leiden 21 onbekend Leiden dekenwever

 

Visser Geertruij winkeldiefstal Leiden 17 ongehuwd Leiden spinster

 

Voogt Maria Elisabeth Leiden 70 weduwnaar/weduwe Leiden zonder beroep (v)

 

Vorst Pieter, diefstallen Leiden 11 ongehuwd Leiden schoenmakersjongen

 

Vrijbloed Izaac diefstallen van een spinnewiel en aardappelen Leiden 20 onbekend Leiden zonder beroep (m)

 

Waals Abraham, van der diefstallen en verduistering Leiden 15 ongehuwd Leiden loopjongen; loper

 

Wassenburg Johannes diefstal Leiden 14 ongehuwd Leiden zonder beroep (m)

 

Weijden Johannes Izaac, van der diefstal van lood van het huis van zijn moeder Leiden 27 onbekend Leiden kleermaker

 

Wijsman Samuel mishandeling Leiden 26 onbekend Leiden nachtwerker

 

Wijting Lena niet bijhouden van een beleningsregister Leiden 27 gehuwd Leiden inbrengster (in de beleenbank)

 

Wouters Pieter diefstal van een hok met kippen Leiden 33 onbekend Leiden straatwerker

 

 

TERUG naar MIJN STAMBOMEN