Bibliotheque Wallonne

 


Het oudste gebouw in Leiden is waarschijnlijk de vroegere Bibliotheque Wallonne. Dit pand aan het Pieterskerkhof 40 B, is een waarachtig stadskasteel, waarvan de kapconstructie dateert uit het jaar 1380!

Het gebouw is vroeger ondermeer een ziekenhuis en weeshuis geweest, maar is vooral bekend als de Bibliotheque Wallonne.

In de middeleeuwen woonden er veel Franstalige Walen in Leiden. Zij stichtten de Waalse kerk aan de Breestraat (waar nog steeds Franstalige diensten zijn) en de Waalse Bibliotheek. Rond 1700 telde de Waalse gemeenschap rond 5000 leden. Zij hadden ook invloed op de stad. Zo stelt een taalkundige (Beets) dat de Leidse R uit het Waals Frans afkomstig is. Ook zou de Leidse zinswending "Niet dan?" aan het einde van een zin een verbastering zijn van het "n'est-ce pas?"

 De Waalse kerk

 

TERUG naar MIJN STAMBOMEN