Stamboom van de familie De Waal

(nov 2017) Terug naar Mijn Stambomen


mst.

 

 STAMBOOM PAULUS JAN DE WAAL door mevr. Wensvoort-Oranje

 

Helaas zijn de hele vroege overlijdens niet bewaard gebleven, waarschijnlijk verloren gegaan bij overstromingen of bombardementen.

De vetgedrukte zonen worden verder gevolgd als directe lijn naar Paulus Jan de Waal, geboren te Rotterdam 1 maart 1923

De eerste de Waal die tot nu gevonden is, is

LOGIER PIETERSZ. DE WAAL , geboren te Driewegen

 

1e generatie: LOGIER PIETERSZ. DE WAAL

gehuwd met Kornelia Janze Hogenboom te Nieuwerkerk op 3 mei 1746:

Den 21 april 1746 zijn hier ondertrouwd Logier Piterse de Waal j.m. van Drijwigen

(Driewegen) woonagtig alhier met Kornelia Janzs. Hogenboom j.d. van hier. Huwelijk is op 3 mei 1746.

Rogier Pietersz. de Waal zou geboren zijn in 1720 – (family search) in Driewegen, helaas is dit niet bewaard gebleven.

Cornelia Hogeboom is gedoopt te Nieuwerkerk op 4 november 1725 als dochter

van Jan Lambregtse Hogenboom en Jakoba Janse de Lange, getuige was Jannetie Jakobsd. Bolut.

Ouders van Cornelia/Kornelia gaan te Nieuwerkerk in o.t. op 18 augustus 1718 en huwen 2 septem- ber 1718: Jan Lambregste Hogenboom j.m. van Noordwelle en Jakoba Jansze de Lange van hier.

In het huwelijk van Jan Hogenboom en Jakoba de Lange worden in elk geval acht kinderen geboren waarvan één levenloos. Cornelia de Lange is het vierde kind.

In het huwelijk van Logier de Waal en Kornelia Hogenboom geboren:

(allemaal te Nieuwerkerk):

Piternella de Waal, doop 5 februari 1746, dochter van Rigier Pitersz. de Waal

en Kornelia Janz. Hogenboom.

Huwt 26 juni 1774 te Nieuwerkerk met Leendert Adriaansz. de Jonge,j.m.. geboren te Brouwershaven, als Pieternella Logierse de Waal, j.d., geboren en beijde wonende hier te Nieuwerkerk. 2

 

kinderen in het huwelijk van Pieternella de Waal en Leendert de Jonge:

Margje de Jonge, doop 17 november 1776

Kornelis de Jonge, doop 22 februari 1778

Cornelia de Jonge, geb. 25 februari 1779, doop 28e, getuige Maria van der Have

Jakoba de Waal, doop 10 november 1748, dochter van Rogier de Waal en Kornelia Hogenbooms

Kornelis de Waal, doop 28 februari 1751, zoon van Logier de Waal en Kornelia Hogenboom

 

2e generatie. Jan de Waal, doop 9 september 1753, zoon van Logier de Waal en Kornelia Hogenboom.

Koba de Waal, doop 26 oktober 1755

Jakobus de Waal, doop 6 augustus 1757

Abraham de Waal, doop 7 oktober 1759 Nieuwerkerk, zoon van Logier de Waal en Kornelia Hogenboom, getuige Jacomijne Hogenboom.

Abraham de Waal huwt 5 april 1791 te Middelburg met Jacomina Johanna Koevelt.

(nog veel onduidelijk, er zou een dochter zijn: Maria Cornelia de Waal, zij is overleden op 58 jarige leeftijd, ongehuwd, te Middelburg op 15 februari 1858, dochter van Abraham de Waal en Jacomina Koeveld. (overlijdensakte 87)

Abraham de Waal is overleden te Middelburg op 7 februari 1816, gehuwd met Jacomina Koeveld, van beroep winkelier. Aangever van overlijden is broer Isaac de Waal, 49 jaar eveneens winkelier. overl.akte 18 – im. 297 - Middelburg.

Jacomina Johanna Koevelt is op 63 jarige leeftijd te Middelburg overleden op 21 mei 1828, overl.akte 215, als weduwe van Abraham de Waal. Persoon Memorie van Successie. Overlijdensplaats Middelburg. Jacomina Johanna Koeveldtoverl.datum 21-05-1828, weduwe van Abraham de Waal, kantoor Middelburg. Memorienummer 7/159, toegangsnr 398, inventarisnummer 392, cassettenr. 58. )

Isaak de Waal, levenloos geboren 30 augustus 1761, zoon van Logier de Waal en Kornelia Hogenboom

Marinus de Waal, doop 22 juni 1764, zoon van Logier de Waal en Cornelia

Hogeboom. Huwt Neeltje Waleveld op 19 oktober 1791 te Middelburg.

kinderen in het huwelijk van Marinus de Waal en Neeltje Waleveld:

Joanna de Waal, geboren ca. 1794, overlijdt ongehuwd te Middelburg, oud 82 jaar, overl.akte 196 - Middelburg.

Logier de Waal, geb:1 augustus 1791 te Vlissingen als zoon van Marinus de Waal en Neeltje Waleveld, huwt 23 jaar oud op 7 september 1815 te Middelburg met

Pieternella Harthoorn, geboren 18-2-1791 Middelburg als dochter van Pieter Harthoorn en Elisabeth de Klerk. Logier is translateur van beroep, beëedigd in 1814 te Vlissingen. Zijn geboorteakte is nergens te vinden, ook niet bij zijn huwelijk of bij huwelijken van kinderen. Hij lijdt een zwervend bestaan, het aantal kinderen is ook niet helemaal duidelijk:

Kinderen van Logier de Waal en Pieternella Harthoorn:

Maria Neeltje Pieternella de Waal, geboren 10-01-1816 Middelburg, is gehuwd met Jan Hilarius, boekhandelaar. Moeder bij huwelijk: Pieternella Harthoren.

Maria Neeltje de Waal is overleden te Leeuwarden op 1 juli1867, 51 jaar oud.

Elizabeth de Waal, geb. 08-03-1817 te Vlissingen, geb.akte 74

Elizabeth Hélène de Waal, geb. 26 mei 1822 te Ieper/IJperen België. Gehuwd met

Pieter Oostmeijer. Overleden te Warffum op 27 augustus 1906, overl.akte 27.  

 

Johanna Jacoba de Waal, geb. 3 december 1825 te Brussel. Huwt te Leeuwarden op 10 mei 1851, Johannes Jacobus Hilarius,zoon van Sicco Hilarius en Hendrikje Schaaff. Johanna Jacoba de Waal is overleden 03-03-1900 te Leeuwarden, 74 jaar oud.

Neeltje Marina de Waal, geb. 28-06-1832 te Leeuwarden, huwt te Leeuwarden

op 31 maart 1857 met Adolf Oostmeijer, zoon van Ludolf Oostmeijer en

Geertie Zijlstra. (moeder van Neeltje hier: Petronella Harthoorn)

Neeltje Marina de Waal huwt 31 maart 1857, huw.akte 12, te Leeuwarden met

Adolf Oostmeijer, geb. 9 april 1833 te Groningen. Bij het huwelijk zit een acte van bekendheid mbt haar vader: akte 58. 6 maart 1857. Compareerde etc. Sicco Hilarius, verwer, Johannes Jacobus Hilarius, verwer, Jan Hilarius, boek- handelaar en Wijbe van Nus, beambte der plaatselijke secretarie etc. welke wel te weten dat haar vader Logier de Waal in der tijd Commies bij de huishoudelijke dienst was in het huis van Opsluiting en Tuchtiging te Leeuwarden, gehuwd met Petronella Harthoorn, voor ruim 20 jaar

zijn woonplaats Leeuwarden heeft verlaten. (akte opgeslagen)

Neeltje Marina de Waal overlijdt op 56 jarige leeftijd op 8 januari 1889 te Leeuwarden.

Louisa de Waal, geb.03-06-1836, Leeuwarden, bij haar geboorte is vader Logier de Waal afwezig. Louisa de Waal is overleden 31 maart 1840, aangever van overlijden is Abraham de Waal, 39 jaar, kastenmaker, oom.

Wanneer vader Logier de Waal is overleden is niet bekend, Petronella Harthoorn overlijdt op 73 jarige leeftijd te Leeuwarden op 10 september 1864 als weduwe van Logier de Waal, aangever van overlijden is Adolf Oostmeijer.

Cornelis de Waal, zoon van Marinus de Waal en Neeltje Waleveld, geboren…. overleden Nieuwstraat Vlissingen 19-07-1796 met als opmerking erbij: zoon van Marinus de Waal

Abraham de Waal, geboren 18 juni 1800 te Vlissingen als zoon van Marinus de Waal

in Neeltje Waalveld. zie verder na Koba de Waal *)

Isaak de Waal, zoon van Marinus de Waal en Neeltje Waleveld, geboren te Vlissingen

10 april 1806, 1807, huwt te Meliskerke, als candidates in de godgeleerdheid op 14 juli 1830 met Maria Johanna Sivert, particuliere.

Izaac is overleden op 91 jarige leeftijd te Middelburg, akte 22 op 19 januari 1898. Maria een jaar later op 25 augustus 1899, 92 jaar oud, dochter van Johan Daniel Sivert en Anna Barbera Krauwer, geboren 21 juni 1807 te Meliskerke.

Maria Levina de Waal, geboren 22 november 1802, doop 5 december 1802 te Vlissingen als dochter van Marinus de Waal en Neeltje Waleveld (bron: Kerke-

lijke Registerindex, via zoekakten.nl)

overleden Dok, Maria Levina, dochter van Marinus de Waal 22-09-1807

Vlissingen, Rekeningen lijkdienaarsgilde 1786-1810

Marinus de Waal, zoon van Logier de Waal en Cornelia Hogeboom is over- leden te Middelburg op 5 juni 1814, 50 jaar oud, aangever is Isaac de Waal 47 jaar, winkelier(broer), overl.akte 283, gehuwd met Neeltje Waleveld.

Neeltje Waleveld is overleden te Middelburg op 21 december 1844, 84 jaar oud, weduwe van Marinus de Waal.

 

Isaac de Waal, doop 4 januari 1767 te Nieuwerkerk, als zoon van Logier de Waal en Cornelia Hogenboom, (geeft het overlijden aan in 1816 van zijn broer Abraham).

1e huwelijk van Isaac de Waal:

het huwelijk te Middelburg 13 april 1802, Isaac de Waal, afkomstig van Nieuwerkerk, met Neeltje Barbet, afkomstig van Middelburg.

Eén kind is bekend: overleden, kraamkind van Isaac de Waal op 2 april 1803 (bron: Middelburg, index begr. op alphabet). Neeltje Barbet is overleden te Middelburg op 22 augustus 1805, 41 jaar oud, wonende op den Langenburg (bron: index begraven op naam). Isaac staat als winkelier ingeschreven in 1812 te Middelburg.

Isaak huwt 2e huw) te Middelburg, als weduwnaar, op 11 mei 1806 met

Maria Suzanna Blaakhert(bron: archief 164, naamlijst der ondertrouwde

personen binnen Middelburg en Stads-Ambachten 1792-1810)

Eén kind: Suzanna Maria de Waal, geboren 7 september 1807 te Middelburg,

Zij huwt op 1 juli 1830 te Middelburg met Cornelis le Clercq, boomkweker. Zij krijgen samen twee zonen, de eerste in 1831, de tweede 9 augustus 1832. Zes dagen na de geboorte van haar tweede zoon overlijdt Suzanna Maria de Waal op 15 augustus 1832 te Middelburg, 25 jaar oud.

Maria Suzanna Blaakhert heeft eerder, ongehuwd, een zoon gekregen, Marinus Blaakhert, deze is

op 42 jarige leeftijd te Middelburg overleden op 27 januari 1844.

Isaac de Waal, zoon van Logier de Waal en Cornelia Hogenboom is over- leden te Middelburg op 31 maart 1824, 57 jaar oud en gepensioneerde, gehuwd met Suzanna Maria Blaakhert, overl.akte 127 Middelburg. Suzanna

Maria Blaakhert is als Maria Susanna Blaakhert is te Middelburg overleden op 75 jarige leeftijd winkelierster van beroep, op 11 april 1851, weduwe van Isaac de Waal. overl.akte 142 - Middelburg. im 49. (haar ouders staan niet vermeld, zij zou geboren zijn ca.1776 te Middelburg).

Koba de Waal, doop 5 maart 1769 dochter van Logier de Waal en Cornelia

Hogenboom

*) Abraham de Waal 1800 - 1872

geboren te Vlissingen op 18 juni 1800, zoon van Marinus de Waal en Neeltje Waleveld. Abraham de Waal huwt te Zierikzee op 25 jarige leeftijd en schrijnwerker van beroep op 31 augustus 1825, huw.akte 31, met

Johanna L(e)ijntje Verhoeff, geboren 14 december 1802 te Vlissingen als dochter van Adriaan Verhoeff en Magrita van der Jagt. Bij het huwelijk zit ook zijn militieformulier waarop staat dat Abraham ingeloot is maar dat hij een nummer-wisselaar heeft. Op het formulier staat: Abraham de Waal, geboren te Vlissingen 18 juni 1800, beroep schrijnwerker, zoon van Marinus de Waal, over-leden, en Neeltje Waaleveld, particuliere, wonende te Zierikzee, is voor de Natio-nale Militie ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer 51, het welke hem, tot den dienst verpligtte, hij daaraan heeft voldaan door nummerwisseling.

Beschrijving van Abraham:

1 el, 5 palm, 7 duim en 6 streep, dit is behoorlijk lang, Abraham is 1,77cm lang, heeft een bleek aangezigt, rond voorhoofd, bruine ogen, dikke neus, ordinaire mond (= gewoon), spitse kin, bruin haar en wenkbrauwen en als merkbare kenmerken heeft hij een litteken aan het voorhoofd.

 

In het huwelijk van Abraham de Waal en Johanna Lijntje Verhoeff geboren:

Marinus de Waal, geboren te Merxplas, België op 13 juli 1828, deze Marinus wordt boekdrukker en huwt 8 mei 1854 te Groningen, huw.akte 91,

Jantien Netje Bendix, geboren 10 oktober 1827 te Groningen als dochter van Nathan Michiel Wonsdorff Bendix, zaakwaarnemer en Annigen Hartman.

kinderen in het huwelijk van Marinus de Waal en Jantien Netje Bendix:

Abraham de Waal, 28 december 1854 te Groningen, huwt op 26 jarige leeftijd, is boekdrukker,

te Amsterdam op 21 november 1881 (reg.25 fol.21) met de 22 jarige Hissina Beckering, geboren te Amsterdam, dochter van Dirk Beckering en Hissina Knoop. Geboorte van zoon Marinus de Waal, 9 maart 1883 te Amsterdam. Abraham en Hissina vertrekken in 1884 met zoon Marinus naar Amerika, New Yersey. Daarna niets meer van bekend.

* wel gevonden: 3 advertenties en de passagierslijst naar Amerika

Michiel de Waal, geboren 17 januari 1857 te Groningen, overleden 9 februari 1857 te Groningen(adv)*

Michiel de Waal, geboren 9 januari 1858 te Groningen, overleden 11 juli 1859 te Groningen

Johanna Lijntje de Waal, geboren 12 augustus 1860 te Groningen, overleden op 39 jarige leeftijd

te Groningen op 9 januari 1900

Annechina de Waal, geboren 23 november 1862 te Groningen, dochter van Marinus de Waal en Jantien Netje Bendix, huwt 12 november 1884 te Groningen met

Paulus Adriani, geboren 5 maart 1860 te Grootebroek als zoon van Jacob

Lambertus Adriani en Martha Johanna Theodora Keizer.

Daarna weinig te vinden, zij gaan in Amsterdam wonen, twee kinderen bekend:

zoon Marinus Adriani, is Oost-Indisch ambtenaar en huwt op 22 jarige leeftijd te

Den Haag op 24 oktober 1908 met Ida Mansvelt Beck, dochter van Johannes

Frederik Mansvelt Beck, fabrikant van wapenen. Echtscheiding 17-5-1924.

dochter Martha Johanna Theodora Adriani geboren in Amsterdam huwt 27 jaar

oud te Haarlem op 20 maart 1913, huw.akte 94, met Derk Inklaar, leraar. Bij dit huwelijk is haar vader al overleden (13-01-1910 te Haarlem, 49 jaar oud),

moeder Annechina geeft toestemming voor het huwelijk, is ook aanwezig zij woont dan in Den Haag waar zij ook overlijdt: Annechina de Waal, overleden te

Den Haag op 25 maart 1952, overl.akte 606, in de leeftijd van 89 jaar.

Paulus Adriani overlijdt op 13 januari in Haarlem.

Neeltje Grietje de Waal, geboren 16 maart 1864 te Groningen, huwt 19 augustus 1891 te

Groningen, 27 jaar, met de 37 jarige

Gerhard Herman Rudolf Nieuwensteed, handelsreiziger, geboren 5 augustus 1854 te Amsterdam. Neeltje Grietje de Waal, geboren te Groningen is op 60 jarige leeftijd overleden te Utrecht op 17 februari 1925 (overl.akte nr.270). Haar man Gerhard H.R. Nieuwensteed is overleden te Utrecht, 62 jaar oud, op 7 april 1917.

levenloze zoon, 17 december 1867 te Groningen

Michiel de Waal, geboren 23 juni 1869 te Groningen, zoon van Marinus de Waal en

Jantien Netje Bendix. Michiel, boekdrukker huwt op 31 jarige leeftijd te Groningen , met de eveneens 31 jarige Everdina Abelia Henrica Penon, geboren te Westerlee. Kinderen van Michiel de Waal en Everdina Penon:

Marinus de Waal, 1 april 1902 te Groningen (wordt koopman)

Marinus de Waal huwt Marcelle Laure Louise Desreux, waar en wanneer

onbekend, Marcelle is geboren 22 juni 1910 te Croix in Frankrijk. Hoeveel

kinderen in het huwelijk worden geboren is ook niet bekend, alles is nog niet

openbaar en daardoor niet te vinden. Wel gevonden zijn:

Madeleine Louise de Waal, geboren 22 september 1928 te Brussel

Everdina Laura de Waal, geboren 24 mei 1932 te Groningen (adv)

Adelgonda de Waal, geboren 15 oktober 1938 te Bussum (adv)

Michiel Alfred de Waal, geboren 21 februari 1942 te Vught (adv)

Er is ook een registratie van Desreux-de Waal van 1913 in Den Haag en

woningkaart (opgeslagen)

Magdalena Adriana de Waal 17 januari 1907 te Groningen als dochter van Michiel de Waal en Everdina Penon (Magdalena is gehuwd met Sava Vassileff Sotiroff (waar niet bekend) dochtertje Everina Adriana Sotiroff, geboren te Parijs is 6 maanden oud overleden te Groningen 15 augustus 1933. akte 1037

Michiel de Waal, zoon van Marinus de Waal en Jantien Bendix is overleden op 77 jarige leeftijd, boekdrukker op 15 januari 1947 te Groningen.

Everdina Abelia Henrica Penon (hier staat dat zij is geboren te Scheemda) is overleden op 85 jarige leeftijd te Groningen op 30 september 1955.

Marie de Waal, geboren 21 april 1872 te Groningen, Marie, dochter van Marinus de Waal en

Jantien Netje Bendix huwt op 24 jarige leeftijd op 7 oktober 1896 te Groningen met de 36 jarige Ede Dommering, administrateur, geboren 6 oktober 1860 te Groningen, zoon van Jan Dommering en Cornelsien Wonsdorff Bendix. ADV

Marie de Waal is overleden te Groningen op 74 jarige leeftijd op 1 mei 1946, weduwe van Ede Dommering, relatie met Karel Frans Bakker. Karel Frans Bakker overlijdt 16 maart 1953 in Den Haag, 80 jaar oud, oud referendaris bij het Depar- tement van Waterstaat.

Marinus de Waal is overleden 2 maart 1908 te Den Haag, oud 79 jaar, echtgenoot van Jantien Netje Bendix, zoon van Abraham de Waal en Lijntje Verhoef.

Jantien Netje Bendix is op 86 jarige leeftijd overleden te Haarlem op 31 december 1913,

overl.akte 3 -1914.

Adrianus de Waal, 12 juni 1831, zoon van Abraham de Waal en Johanna Lijntje Verhoef,

geb.akte A359 te Groningen.

Eerste huwelijk met IJtje Amoraal, geboren 16 november 1833 in Leeuwarden, is te Leeuwarden op 20 juni 1866 huw.akte 135, Adrianus is 35 jaar en koopman, IJtje is 32 jaar en zonder beroep.

15 april 1867 krijgen zij een levenloze dochter te Sneek, IJtje Amoraal is overleden

26 april 1867 te Sneek, op 33 jarige leeftijd, geboren te Leeuwarden, wonende

te Sneek, echtgenoot van Adrianus de Waal, dochter van Cornelis Menno Amoraal,

commissionair, wonende te Leeuwarden, en Geeske Jansma, overleden.

2e huwelijk van Adrianus de Waal, koopman, met Heintje Groenendijk is op 20 februari 1868 te Leeuwarden. (huw.akte 6), Heintje is geboren te Leeuwarden op 27 februari 1833 als dochter van Johannes Groenendijk en Anna Elisabeth Kortz/Korst/Goch. ADV

Kinderen in het huwelijk van Adrianus de Waal en Heintje Groenendijk:

Johanna Lijntje de Waal, 6 december 1868 te Leeuwarden, overl te Leeuwarden ADV

op 12 juli 1882, 13 jaar en zeven maanden oud. overl.akte 339

Anna Elisabeth de Waal, 19 mei 1870 te Leeuwarden, d.v. Adrianus de Waal en

Heintje Groenendijk, overleden op 20 jarige leeftijd 11 juni 1890 te Leeuwarden

Adriana de Waal, 17 juli 1872 te Leeuwarden

overleden 9 augustus 1872 Leeuwarden, drie weken oud.

Adrianus de Waal is overleden op 62 jarige leeftijd 30 november 1893 te Leeuwarden, akte A510, koopman, geboren en wonende te Leeuwarden, man van Heintje Groenendijk, weduwnaar van IJtje Amoraal, zoon van Abraham de Waal en Johanna Lijntje Verhoeff, beide overleden. Wanneer Heintje Groenendijk is overleden: niet bekend

Isaac de Waal, geboren 21 maart 1834,zoon van Abraham de Waal en J.L. Verhoeff, geb.akte A 151, Leeuwarden, Isaac de Waal, tapper, huwt 23 januari 1862 te Amsterdam met Maria Margaretha Kouwenberg, dienstbaar, geboren te Amsterdam, dochter van Willem Frederik Kouwenberg, schoenmaker, en Grietje Laan.(huw.akte: reg.1.fol.37)

Kinderenin het huwelijk van Isaac de Waal en Maria M. Kouwenberg:

Abraham de Waal, geboren te Amsterdam op 30 juli 1862 als zoon van Isaac de Waal

en Maria Margaretha Kouwenberg.

Johanna Lijntje de Waal, geboren te Amsterdam op 10 februari 1871, huwt op 18 jarige leeftijd de Nieuwer Amstel op 2 mei 1889 met Nicolaas Meijer, schilder, geboren in Amsterdam rond 1866, zoon van Nicolaas Meijer, blikslager, en Alida Antje Braams. Haar ouders zijn dan al overleden, toestemming voor het huwelijk krijgt zij van grootvader Kouwenberg, vader van haar moeder.

Johanna Lijntje de Waal is te Hilversum overleden op 30 januari 1939, 67 jaar oud.

Nicolaas Meijer is overleden op 2 maart 1941 in Hilversum.

Isaac de Waal, zoon van Abraham de Waal en J.L. Verhoeff is overleden te Amsterdam

op 31 mei 1881, Rembrandtplein 44, Kanton 2, 47 jaar oud, geboren te Leeuwarden,

echtgenoot van Maria M. Kouwenberg, overl.akte 3963

Maria M. Kouwenberg overlijdt op 48 jarige leeftijd te Amsterdam op 13 maart 1888, als weduwe, overl.akte 2356

Abraham de Waal, geboren 10 april 1836, geb.akte A213 Leeuwarden, zoon van Abraham de Waal en Johanna Lijntje Verhoeff.

Cornelis Johannes de Waal, zoon van Abraham de Waal en J. L. Verhoeff geboren 6 september 1837, geb.akte 511 Leeuwarden.

overleden te Leeuwarden op 14 januari 1838, vier maanden oud.

Neeltje Grietje de Waal, geboren 24 juni 1839, geb.akte A 355 Leeuwarden,

bij deze geboorteakte is moeder Johanna Lijntje Verhoef corchetmaker.

Neeltje de Waal huwt te Leeuwarden op 8 augustus 1859. huw.akte 110, met

Wyndelt Wyndelts, klerk, later notaris. Gaan later in Groningen wonen. Krijgen heel veel kinderen. (niet gevolgd)Wyndelt is geboren op 5 maart 1838 te Groningen als zoon van Jelle Wijndelts en Anna Catharina Harbets.

Neeltje Grietje de Waal geboren te Leeuwarden als dochter van Abraham de Waal en

Johanna Lijntje Verhoeff, gehuwd met Wijndelt Wijndelts, is overleden op 67 jarige

leeftijd op 7 maart 1907 te Haarlem.(overl.akte 269)

Johanna de Waal, geboren 4 augustus 1841, geb.akte A499 Leeuwarden,

moeder Johanna hier zonder beroep. Johanna de Waal is op 18 jarige leeftijd overleden te Groningen op 29 november 1859, overl.akte 1451

Pieter Coenraad de Waal, geboren 11 november 1844, geb.akte A680 te Leeuwarden,

als zoon van Abraham de Waal en Lijntje Verhoeff.

Pieter Coenraad de Waal, dan reizend agent, huwt op 21 september 1870 te Leeuwarden, huw.akte 181, met

Gesiena Magrieta Sterkenburg, dochter van Jacobus Wilhelmus Sterkenburg, koop- man/winkelier, en Anna Magrieta Muller, geboren te Leeuwarden op 27 november 1846.

In het huwelijk van Pieter Coenraad de Waal en Gesiena Magrieta Sterkenburg geboren:

Johanna Lijntje de Waal, 12 juni 1871 te Leeuwarden, overleden op 18 jarige leeftijd te

Leeuwarden op 22 juni 1889 als dochter van Pieter Coenraad, winkelier en

Gesiena M. Sterkenburg, overl.akte A 345.

Jacobus Wilhelmus de Waal, 19 november 1873 te Leeuwarden

Jacobus Wilhelmus de Waal huwt 27 mei 1902 te Leeuwarden - zie later Jacobus Wilhelmus*  

Marinus de Waal, 11 mei 1885 te Leeuwarden, Marinus de Waal, apotheker, huwt op 29 jarige leeftijd te Heino op 28 mei 1914, huw.akte 12, met Gerrita Rakhorst, geboren te Wijhe op 30 augustus 1886 als dochter van Wessel Rakhorst en Johanna Rompel-

man. Gerrita is apothekersassistente. Bij het huwelijk woont Marinus in Veendam.

Er is een adver. van een overlijden 13 januari 1967 te Wageningen waarin

Gerrita wordt genoemd, maar ook de Waal. Niet openbaar nog.

(via twee advertenties – worden later toegevoegd - ) zijn beide overlijdens bekend:

** Marinus de Waal is op 1 oktober 1957 te Wageningen overleden, 72 jaar oud, Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Gerrita Rakhorst is overleden op 13 januari 1976, 80 jaar oud,

weduwe van dr. M. de Waal.

Gesiena Magrieta Sterkenburg overlijdt te Leeuwarden op 6 april 1896 op 50 jarige leef- tijd. Pieter gaat in Den Haag wonen en huwt daar twee jaar later, op 1 juni 1898 met Berendina Catharina de Graaf, geboren 23 december 1860 in Hillegersberg , als dochter van Hendrik de Graaf en Henriëtte Charlotte Meijer.

Zoon Jacobus Wilhelmus, 24 jaar oud, is getuige bij het huwelijk, apotheker van beroep (is Jacobus van 1873). Pieter Coenraad de Waal overlijdt te Den Haag op 72 jarige leeftijd, zonder beroep, op 9 augustus 1917.

Abraham de Waal zoon van Marinus deWaal en Neeltje Waleveld is overleden op 71 jarige leeftijd te Groningen op 5 januari 1872, overl.akte 35, echtgenoot van Johanna Lijntje Verhoeff.(advertentie toevoegen)

Johanna Lijntje Verhoeff is overleden op 70 jarige leeftijd te Groningen op 7 december 1873, dochter van Adriaan Verhoeff en Margrita van der Jagt, weduwe van Abraham de Waal.

Logier Pietersz. de Waal is overleden: (laatste kind is Koba, 5 maart 1769)

Kornelia Hogenboom is overleden:

* Jacobus Wilhelminus de Waal

Jacobus Wilhelminus de Waal, geboren 19 november 1873 te Leeuwarden als zoon van Pieter Coenraad de Waal en Gesiena Magrieta Sterkenburg.

Jacobus de Waal wordt apotheker en huwt op 29 jarige leeftijd op 27 mei 1902 te Leeuwarden met Geertje Sterkenburg, dochter van Johannes Jacobus Sterkenburg en Jantje Konter, geboren 12 december 1876 te Leeuwarden.

In het huwelijk van Jacobus Wilhelmus de Waal en Geertje Sterkenburg geboren:

Pieter Coenraad de Waal, 22 april 1903 te Culemborg, zoon van Jacobus Wilhelmus de Waal, 29 jaar, apotheker, en Geertje Sterkenburg, 26 jaar.

Pieter Coenraad is overleden op 22 jarige leeftijd 19 september 1925, te Groningen waar hij studeerde aan gevolgen van een fietsongeluk. ADV

Johan Willem de Waal, 27 augustus 1904 te Culemborg, Johan Willem is op 4 jarige leeftijd te Culemborg overleden op 5 september 1908.

*Anna de Waal, geboren zondag 25 november 1906 te Culemborg als dochter van

Jacobus Wilhelmus de Waal, 33 jaar, apotheker, en Geertje Sterkenburg,

29 jaar, zonder beroep.

Anna is op 21 maart 1981 te Arnhem overleden, 74 jaar oud.

Duco de Waal, geboren 6 november 1911 te Culemborg. Duco huwt te Amsterdam

op 11 juni 1942 met A.L. du Celliée Muller (ADV) en krijgen drie kinderen:

 

J.W. de Waal, B.J. de Waal en R. de Waal (is niet openbaar)

Duco de Waal is overleden op 16 mei 1968 bij een vliegtuigongeluk.

Geertje Sterkenburg is op 66 jarige leeftijd overleden te Wageningen op

15 november 1943, overl.akte 223 dd 16 november 1943.

Jacobus Wilhelmus de Waal is overleden te Lochem op 12 maart 1956, op

77 jarige leeftijd.

*Anna de Waal, dochter van Jacobus Wilhelmus de Waal en Geertje Sterkenburg.

Anna de Waal, geboren 25 november 1906 te Culemborg en overleden te Arnhem op 22 maart 1981, was staatssecretaris van onderwijs van 1953 tot 1957 en daarmee de eerste Nederlandse bewindsvrouw. (bron: Wikipedia).

 

TWEEDE GENERATIE DE WAAL

2e generatie: JAN DE WAAL

doop 9 september 1753 te Nieuwerkerk, zoon van Logier de Waal en Kornelia Hogeboom. Overleden ca.1799

gehuwd te Nieuwerkerk op 7 mei 1777(ondertrouw op 18 mei) als Jan Logierse de Waal, j.m. geboren alhier met Pieternella Huisson j.d. geboren te ….(niet te lezen). Pieternella is overleden als Huison, op 25 februari 1832 te Nieuwerkerk, oud 76 jaar, weduwe van Jan de Waal. (akte 6 im. 238 zoekakten.nl)

In dit huwelijk zijn veel kinderen geboren alle te Nieuwerkerk- Duijveland (prov. Zeeland)

Kinderen van Jan de Waal en Pieternella Huisson/Huiszoon

Cornelia de Waal, geboren 3 mei 1778, moeder Huiszoon,

Anthonie de Waal, geboren 17 oktober 1779, moeder hier Huiszoon,

Anthonie de Waal is op 66 jarige leeftijd te Nieuwerkerk overleden op 1 april 1846, overl.akte 15, zoon van Jan de Waal en Pieternella Huizon,

gehuwd met Pieternella van der Wiele op 19 mei 1810 te Nieuwerkerk.

Pieternella van der Wiele is overleden op 78 jarige leeftijd te Nieuwerkerk 15 mei 1848, dochter van Gillis Janse van der Wiele en Janna Pieterse Klink Er waren geen kinderen in dit huwelijk.

Logier Jansz. de Waal, geboren 5 november 1780, vader Jan de Waal, moeder Pieternella Huiszoon, im 394 (zelfde image als doop Lena van der Have)

Logier de Waal huwt 29 juli 1803 te Nieuwerkerk met

Lena Leenderts. van der Have, gedoopt de Nieuwerkerk op 2 april 1780, als dochter van Leendert van der Have en Pieternella Jacobse Luik.

In het huwelijk van Logier de Waal en Lena van der Have geboren:

Janna de Waal, geboren 31 januari 1804 te Nieuwerkerk, huwt op 28 jarige leeftijd  

te Zierikzee op 16 mei 1832, huw.akte 14, Leijn van Loo geboren te Goes, 37 jaar

zoutstoker van beroep. Janna is overleden op 22 februari 1839 als Johanna de Waal,

te Vlissingen, 35 jaar oud, particuliere, weduwe van Leendert van Loo. Leendert is

overleden 12 juli 1836 te Zierikzee, 42 jaar, arbeider.

Leendert de Waal, geboren 22 mei 1806 te Nieuwerkerk, vader hier: Lochier

overleden 22 maart 1807 te Nieuwerkerk, 10 maanden oud

Logiertje de Waal, geboren 18 december 1808 , als Loogiertje, dochter van Logier de Waal

en Lena van der Have, getuigen bij de doop op de 29e december zijn Antonij de Waal en Pieternella Huijson. Logiertje de Waal huwt, boeremeid, te Bommenede op 17 november 1830, is dan 22 jaar, met Antonij Kooman, geboren te Ooster- land, 27 jaar en boerenknecht. Haar moeder Lena van der Have is bij het huwe- lijk aanwezig, (Lena van der Have is opnieuw gehuwd met Cornelis van Thiel/- Tielen op 20 mei 1810 te Nieuwerkerk)

Logiertje is in 1849 naar Amerika vertrokken, verder geen gegevens van gevonden

(waarschijnlijk met haar moeder mee)

Logier Jansz. de Waal is overleden 16 oktober 1807 te Nieuwerkerk , 27 jaar oud. Lena van der Have huwt opnieuw, 20 mei 1810 te Nieuwerkerk met Cornelis Willemse van Tielen, en krijgt met hem nog vier, vijf kinderen. Kon niet vinden wanneer Lena van der Have is overleden, dan vind ik via FS het volgende: Lena van der Have, woonplaats Nieuwerkerk, 1849, emigrant naar Noord- Amerika, arbeidster, 69 jaar oud. Reden van emigratie: ‘verbetering van bestaan’, met één kind. Lang heeft deze hopelijk verbetering niet geduurd, Lena is in de USA overleden in 1855.

Leendert de Waal , 23 oktober 1781, vader Jan de Waal, moeder Huiszoon,

Lena en Cornelia de Waal, 30 september 1783, tweeling,

dochters van Jan de Waal en Pieternella Huiszon, im 399

Lena de Waal , 2 augustus 1785, geboren, moeder, Huiszoon, im 402

Huwelijk met Marinus Lukus/Lucas vóór 1810, veel kinderen in dit huw.

Marinus Lucas is overleden op 45 jarige leeftijd 19-9-1832 te Nieuwerkerk, Lena huwt 19 oktober 1836 met Jakop Kooijman, schoenmaker, geboren te

Kerkwerve, 63 jaar. Weduwnaar van Elena van der Jagt(overleden 14-5- 1835 te Nieuwerkerk, 60 jaar oud). Jacob Kooijman is overleden te Nieuwerkerk op 14 april 1841, 68 jaar, gareelmaker, zoon van Lambregt Kooijman en Cornelia de Lange, eerder weduwnaar van Lena van der Jagt, echtgenoot

van Lena de Waal, particuliere.

Lena de Waal is op 61 jarige leeftijd overleden te Nieuwerkerk op 6 februari 1846, overl.akte 5, als weduwe van Jakob Kooijman, dochter van Jan de Waal en Pieternella Huizon, eerder weduwe van Marinus Lukus

Cornelia de Waal 12 juli 1788, geboren, vader Jan de Waal,moeder, Huison,

geb. te Oosterland

Abraham de Waal, geboren 31 augustus, doop 10 september 1789 te Nieuwerkerk, Schouwen, Zeeland, als zoon van Jan Rogiers de Waal en Pieternella Huiszoon

Cornelia de Waal 21 februari 1791, moeder Huisoon,

Isaác en Cornelia de Waal , tweeling 2 april 1792, er staat bij dat Isaäc de oudste is. Hervormd gedoopt op 10 april 1792 te Nieuwerkerk

 

Isaac: ?

Cornelia de Waal , particuliere, huwt te Nieuwerkerk 18 maart 1818, 26 jaar

oud, huw.akte 4, met Pieter van IJsseldijck, dagloner, 23 jaar. Vader Jan de Waal is al overleden, moeder wordt in akte genoemd als Husson, ze is zelf aanwezig en tekent de huw.akte met Pieternella Huiszoon. Getuige bij het huwelijk is o.a. Hannes(?niet goed te lezen) de Waal, 21 jaar oud. Bij het huwelijk erkennen Cornelia en Pieter een dochter: Willemina de Waal, geboren 15 december 1817.

Drie maanden ná het huwelijk overlijdt Pieter IJssendijck op 19 juni 1818, 23 jaar oud. Twee maanden later overlijdt ook dochterje Willemina de Waal, acht maanden oud op 29 augustus 1818.

Cornelia huwt 20 februari 1829 te Noordgouwe, 36 jaar, arbeidster, met Marinus Moermond, 37 jaar, arbeider, zoon van Izak Moermond en Willemina de Boer. Moeder Pieternella Huisson, arbeidster, is bij het huwelijk aanwezig, woont te Dreischor.

Cornelia de Waal overlijdt op 62 jarige leeftijd op 25 maart 1855, te Noordgouwe, echtgenote van Marinus Moermond. Marinus Moermond overlijdt op 64 jarige leeftijd

in Noordgouwe op 10 augustus 1856.

Jacoba de Waal, geboren 17 december 1794 te Nieuwerkerk,im. 424 als dochter

van Jan de Waal en Pieternella Huiszon

Marinus de Waal, geboren 20 januari 1797 te Nieuwerkerk als zoon van

Jan de Waal en Pieternella Huiszon. Marinus huwt op 28 december 1841

huw.akte 2 te Hekelingen, 43 jaar oud, met de 42 jarige

Maartje van Weel, geboren 24 januari 1799 te Piershil, weduwe van Cornelis Mastenbroek. Moeder bij huwelijk: Pieternella Hudson Marinus is inlandsch kramer oftewel: marskramer. Amper een jaar na zijn

huwelijk is Marinus de Waal op 31 december 1842, overl.akte 19, overleden te Hekelingen, 44 jaar oud, zoon van Jan de Waal en Petronella Huisson.

Janna de Waal , 5 maart 1798, vader Jan de Waal, moeder Huiszon

Johannes de Waal …..1799, geboren, geb.akte niet gevonden , zoon van Jan de Waal en Pieternella Huiszon. Wordt boerenknecht, wonende onder Bruinisse, bij huwelijk. Johannes de Waal huwt te Oosterland op 9 augustus 1823, huw.akte 13, Maria Klaase, geboren te Oosterland, dochter van Johannes Klaase en Krina van Westenbrugge. (huw.bijlage: geen geboor- tebewijs) Wel stuk van de vrederechter omtrent het overlijden van zijn vader Jan de Waal, waarvan datum onbekend is, “wegens het niet altijd bijhouden van deze gegevens”….(stuk opgeslagen)

In het huwelijk van Johannes de Waal en Maria Klaase geboren:

Pietronella de Waal, 6 november 1823, geb.akte 47 te Oosterland, moeder: Klaaze

Pietronella huwt 3 april 1852 te Nieuwerkerk, 28 jaar, dienstmeid, met de 34 jarige Jeremias Arnoudse, geboren Sint Philipsland, landbouwersknecht, vader hier Johannis.

Zij krijgt drie kinderen: Pieter Aarnoudze op 25-12-1852 te Bruinisse, zoon

Johannes Aarnoudse 14 februari 1855 te Dirksland en dochter Adriana Aarnoudze op 12-12-1857 te Oosterland. Daarna niets meer gevonden.

Johannes de Waal, 16 april 1825 te Oosterland, geb.akte 9, vader Johannes

is dan 25 jaar.moeder: Klaasse

Lena de Waal, 8 april 1827, geb.akte 16 – Oosterland

Lena huwt, 25 jaar oud op 23 juli 1852 te Oosterland Jacob de Vos, 21 jaar  

Jacob de Vos is geboren 22 maart 1831 te Oosterland, zoon van Pieter de Vos en Maria Smallegang.

Lena de Waal en Jacob de Vos krijgen negen kinderen, vier overlijden, met vijf

kinderen (Maria, Pieternella, Pieter, Johannes en Jacob) emigreren zij in 1873

naar Amerika waar zij op 19 april 1873 aankomen. Volgens een akte, gevonden

via FS zijn Jacob – als Jakob en zoon Jacob snel overleden, in oktober 1873.

vader Jakob 43 jaar en 6 maanden oud

Zoon Johannes(geb. 1867) huwt als John Devos, 35 jaar,timmerman in het

Vogel Center Missaukee, Michigan op 30 maart 1904 met Grietze Nieuwehuise,

geboren te Michigan, dochter van Reitze Nieuwehuise en Meentje Diepstra.

John is een zoon van Jacob Devos en Lena Dewall.

Zoon Pieter huwt als Peter Devoos op 24 april 1892, 27 jaar oud, met

Cornelia Schepers. Verder ontbreken gegevens, ook niet verder gezocht.

Jan de Waal, geboren 6 september 1829 geb.akte 26 Oosterland, moeder: Klaase

overleden: Jan de Waal 29 augustus 1831, twee jaar oud, Oosterland

overl.akte 13, moeder: Klaasse

Jan de Waal, 6 juni 1836, geb.akte 21 Oosterland. vader Johannis

overleden15 januari 1858 te Zierikzee in het huis van bewaring

Krina de Waal, 7 februari 1838, geb.akte 10 Oosterland, vader Johannis

Krina, arbeidster, huwt 2 augustus 1882 te Ouwerkerk, 44 jaar oud met Mattheus Hallingse geb Zierikzee, 41 jaar boerenknecht, Krina is dan weduwe van Mels Reijngoud (huw.11 mei 1859 Ouwerkerk).

Mels Reijngoud is overleden te Ouwerkerk op 30 juli 1876

Krina de Waal is overleden te Ouwerkerk op 9 januari 1907

Mattheus Hallings is overleden op 30 januari 1936 te Zierikzee

levenloos: Marinus de Waal, 23 mei 1840, overl.akte 28, Oosterland, vader

Johannis is 42 jaar.

En nog dit: dd.26 maart 1830: Hof van Assisen, Strafvonnissen 1811-1838

gedaagde: Johannes de Waal, arbeider, wonende te Oosterland, wegens

diefstal. Vonnis 7.

Johannes de Waal overlijdt op 53 jarige leeftijd te Oosterland, arbeider,

op 15 oktober 1852, overl.akte 33, zoon van Jan de Waal en Pieternella

Husson, geboren te Nieuwerkerk, gehuwd met Maria Klaasse

Maria Klaasse is overleden op 5 september 1872 te Oosterland, 72 jaar oud.

Jan Logierse de Waal is overleden circa 1799 te Nieuwerkerk, bij huwelijk van kinderen is hiervan een acte van bekendheid bij.

Pieternella is overleden op 25 februari 1832 te Nieuwerkerk als Pieternella

Huison, overl.akte 6, in de ouderdom van 76 jaar. 

 

3e generatie. IZAK JANSE DE WAAL

geboren 2 april 1792 te Nieuwerkerk, als Isaäc, zoon van Jan de Waal en Pieternella Huisson, huwt op 2 maart 1818 te Dreischor met

JANNA ADMIRAAL, geboren 2 juli 1791 te Dreischor als dochter van Jan Admiraal en Willemina Berman. Bij het huwelijk een verklaring van de vrederechter mbt het overlijden van zijn vader Jan de Waal, datum is onbekend, ongeveer 19 jaar geleden, zou dan circa 1799 moeten zijn.

In het huwelijk van Izak de Waal en Janna Admiraal geboren:

Jan de Waal, geboren 29 oktober 1818 te Dreischor, geb.akte 29, vader: Izak

de Waal, dagloner.

overleden: Jan de Waal is overleden te Dreischor op 28 maart 1841, oud

23 jaar, arbeider, overl.akte 8.

Willemina de Waal geboren 13 februari 1820, te Dreischor (abusievelijk staat zij in het archief genoemd als Johanna Jacoba, staat wel als Willemina in de akte) geb.akte 5 Dreischor (is door het archief verbeterd)Willemina de Waal huwt

te Dreischor op 5 februari met Leendert Dooge, huw.akte 2..

Willemina overlijdt te Dreischor op 3 maart 1893, overl.akte 1, oud 73 jaar,

dochter van Izak de Waal en Janna Admiraal, weduwe van Leendert Dooge.

4e generatie. Pieter de Waal, geboren 6 juli 1821 te Dreischor, als zoon van Izaak de Waal en Janna Admiraal.

Paulus Jacobusse de Waal, geboren 1 augustus 1826 te Dreischor, geb.akte 23.

huwt 28 jr oud te Dreischor, huw.akte 6. op 4 juli 1855 met Maria van de Velde, winkelierster, dochter van Leendert van de Velde en Krina Bleiker, weduwe van Pieter Minne. In dit huwelijk geen kinderen.

Paulus Jacobusse de Waal overlijdt te Dreischor, overl.akte 15, op 13 oktober 1905, 79 jaar oud.

Maria van de Velde overlijdt te Dreischor op 7 februari 1882, o.akte 3.

Maria van de Velde huwt te Dreischor op 26 juli 1839 met Pieter Minne en krijgt met hem acht kinderen, waaronder:

Samuel Minne, geboren 10 november 1839 te Dreischor, Samuel huwt te Dreischor

op 6 september 1867 met Johanna van der Werf. Paulus de Waal is getuige als

behuwdvader van Samuel.

Adriaantje Minne, geboren 29 mei 1850, huwt 19 mei 1875 te Dreischor met

Johannis van der Velde, Paulus de Waal is getuige als stiefvader van de bruid.

Amper vijf maanden na de geboorte van hun jongste kind, Pieternella op 2 december

1852, overlijdt Pieter Minne op 12 april 1853, 35 jaar oud. Twee jaar later huwt Maria

met Paulus de Waal, samen zorgen zij voor de vijf kinderen van Maria en Pieter Minne

die dan nog leven en allemaal oud worden. Paulus was vlasser van beroep

(gegevens andere kinderen opgeslagen)

Lena de Waal, geboren 5 januari 1831, overleden 27 september 1832, beide te Dreischor, oud 20 maanden, dochter van Izak en Janna.

Lena de Waal, geboren 22 juli 1834 te Dreischor

overleden: Lena de Waal is overleden 24 februari 1836 te Dreischor, oud

1 jaar en 6 maanden, vader Izak is hier winkelier, overl.akte 4 

 

Izak Janse de Waal, zoon van Jan de Waal en Pieternella Huisson is overleden op 60 jarige leeftijd te Dreischor, overl.akte 2, op 23 februari 1853, zoon van Jan de Waal en Pieternella Huisson.

Janna Admiraal is overleden te Dreischor op 8 januari 1859, 67 jaar oud, echt- genoot van Izak de Waal. Aangever is zoon Paulus de Waal, 32 jaar.

4e generatie. PIETER DE WAAL,

geboren 6 juli 1821 te Dreischor als zoon van Izaak de Waal en Janna Admiraal, huwt te Dreischor op 31 januari 1861 met JACOBA DE VOS, geboren te Oosterland, dienstmeid, dochter van Pieter de Vos en Maria Smallegang.

Kinderen in het huwelijk van Pieter de Waal en Jacoba Vos:

Izaak de Waal, geb. 5 december 1861, geb.akte 29, Dreischor

overleden 13 december 1861, overl.akte 30, 8 dagen oud. 5e generatie. Pieter de Waal, geb. 5 november 1863 Dreischor

Janna de Waal, geb. 2 december 1865, geb.akte 39 te Dreischor

overleden 1 december 1871, overl.akte 27, zes jaar oud

Jacob de Waal, geb. 25 januari 1868, geb.akte 7, Dreischor

overleden 10 januari 1870, overl.akte 2, één jaar en 11 maanden oud

Izak de Waal, geb. 22 september 1871, geb.akte 31, Dreischor

overleden 16 juni 1888, overl.akte 10, 16 jaar oud

Pieter de Waal , zoon van Izaak de Waal en Janna Admiraal is overleden te Dreischor op 74 jarige leeftijd, 6 juli 1895, overl.akte 14, gehuwd met

Jacoba de Vos.

Jacoba de Vos is overleden op 21 mei 1898 te Dreischor, overl.akte 11, als weduwe van Pieter de Waal, in de ouderdom van 69 jaar.

Van de vijf kinderen in het huwelijk van Pieter de Waal en Jacoba de Vos blijft alleen Pieter leven, de andere vier kinderen overlijden jong.

GRANDFATHER OFF PAULUS JAN DE WAAL

Onderstaande Pieter de Waal is het enige van vijf kinderen van Pieter de Waal en Jacoba de Vos die blijft leven:

5e generatie. PIETER DE WAAL,

geboren 5 november 1863 te Dreischor, zoon van Pieter de Waal, stoker, en Jacoba de Vos, huwt op 25 jarige leeftijd de Colijnsplaat op 8 juni 1889 met

ADRIANA SCHIER, 22 jaar, geboren te Colijnsplaat op 6 april 1867 als dochter

van Marinus Schrier en Jacoba Vel.

Kinderen in het huwelijk van Pieter de Waal en Adriana Schrier:

Pieter Izak de Waal, geb. 24 januari 1890, geb.akte 3 te Dreischor

6e generatie. Marinus Jacobus de Waal, geb. 21 september 1891, geb.akte 26, Dreischor 

 

Jacoba Adriana de Waal, geb. 3 augustus 1893, geb.akte 23, Dreischor

Jacoba A. de Waal huwt 3 april 1918 te Dreischor, huw.akte 4, met

Kornelis Adrianus van ’t Noordende, varensgezel.

Kornelis ’t Noordende is overleden te Dreischor op 16 december 1961,

68 jaar oud, echtgenoot van J.A. van ’t Noordende- de Waal

**advertentie

Izak Arij de Waal, geb. 18 oktober 1895, geb.akte 25, Dreischor

Jan Adriaan de Waal, geb. 1 september 1900, geb.akte 15, Dreischor , als zoon

van Pieter de Waal en Adriana Schrier .

Jan Adriaan, brievenbesteller, huwt op 23 jarige leeftijd op 24 juli 1924 te

Amsterdam met Johanna Henriëtte Meijer, 21 jaar, geboren te Amsterdam, dochter van Hendrik Meijer en Catharina Elisabeth Vemer.

huws.akte Reg. 5D fol.45v.

Adriana Jacoba de Waal, geb. 12 december 1904, geb.akte 28, Dreischor huwt 22 jaar oud te Rotterdam op 7 september 1927, huw.akte 3240 vindplaats m0303v, met Pieter Visser, geboren R’dam op 10 maart 1903 Er zijn twee kinderen:

Bennij Cornelis Visser, geboren 31 augustus 1928 te Rotterdam

Pieter Adriaan Visser, geboren 30 oktober 1936 te Rotterdam

Pieternella Maria de Waal, geb. 2 mei 1907, geb. akte 16, Dreischor

Pieternella M. de Waal huwt 5 oktober 1938, huw.akte 7, te Dreischor

met Abraham Slager.

Maria Pieternella de Waal, geb. 7 september 1909, geb.akte 28, Dreischor

overleden 14 november 1910, overl.akte 8 Dreischor, één jaar oud

** Pieter Izak en Izak Arij Paulus de Waal zijn beiden op 24 december 1917 om vier uur overleden (overl.akte 18 en 19) te Dreischor. Beide waren polderwerkers. Wordt apart beschreven.

Pieter de Waal, zoon van Pieter de Waal en Jacoba de Vos, is overleden te Dreischor op 5 augustus 1949, overl.akte 8, in de leeftijd van 85 jaar, echtgenoot van Adriana Schrier etc.

Adriana Schrier overleden te Dreischor op 8 mei 1951, op 84 jarige leeftijd.

PARENTS OFF PAULUS JAN DE WAAL

6e generatie. MARINUS JACOBUS DE WAAL ,

geboren 21 september 1891 te Dreischor, geb.akte 26, zoon van Pieter de Waal, stoker, en Adriana Schrier, huwt 10 februari 1917, huw.akte 2, te Noordgouwe – prov. Zeeland –, met 16

 

JANNA DE WIT, geboren 1 augustus 1894 te Noordgouwe, geb.akte 17, dochter van Paulus de Wit, veldarbeider en Willemina de Boer.

Getuige bij huwelijk zijn Izak Arie Paulus de Waal, 22 jaar, broer van de bruide-gom (die later dat jaar overlijdt) en Willem Pieter de Wit, 21 jaar, broer van de bruid.

Kinderen in het huwelijk van Marinus Jacobus de Waal en Janna de Wit:

Pieter Paulus de Waal, geboren 29 augustus 1917 te Dreischor

huwt 14-6-1939 te Rotterdam met Riet Reuters, zij is geboren 14-12-1921

in dit huwelijk worden tien kinderen geboren. Het gezin emigreerde in

1961 naar Australie. Pieter Paulus de Waal is overleden op 8 oktober 1986

in Australie, Riet omstreeks 1989.

Willemina Adriana de Waal, geboren 2 februari 1920 te Dreischor – Willy

Willy de Waal is overleden 26-5-1990 in Sydney, Australie. Zij huwde te

Rotterdam op 25 november 1942 met Ben Geveling en krijgt met hem twee

kinderen. Zij emigreren naar Australie.

7e. generatie. Paulus Jan de Waal, geboren 1 maart 1923 te Rotterdam

Marinus Izak de Waal, geboren 9 juni 1924 te Rotterdam. Overleden 14 juli 1993.

Was gehuwd in 1944 met Annie Harmsen en krijgen drie kinderen.

 

7e generatie. PAULUS JAN DE WAAL

Paulus Jan de Waal, zoon van Marinus Jacobus de Waal en Janna de Wit,

geboren 1 maart 1923 te Rotterdam huwt op 29 december 1948 te Rotterdam met Eliza – Lies - Wensvoort, geboren te Rotterdam op 12 augustus 1924 als dochter van Willem Wensvoort en Elizabeth de Graaf. Overleden op 15 mei 2016 in Wanganui.

Paulus Jan de Waal is te Wanganui – New Zealand overleden op 13 augustus 2001,

was timmerman. In 1961 naar New Zealand geëmigreerd met drie kinderen.

 

 

 

 

 

Terug naar Mijn Stambomen