STAMBOOM VAN DE FAMILIE SAKE HOLWERDA

(jan 09) Naar MIJN STAMBOMEN


 

webmaster tools

I.1 Jan Hindrix.

Gehuwd met Riemke Doekles, geboren 1670, gedoopt op 06-02-1670 te Holwerd, dochter van Doekele Dirks.

Uit dit huwelijk:

1. Hendrik Jans, geboren 1704, gedoopt op 19-10-1704 te Holwerd.

2. Dirk Jans, geboren 1706, gedoopt op 01-12-1706 te Holwerd.

3. Hendrik Jans (Hindrix) (zie II.3 klik hier).

II.3 Hendrik Jans (Hindrix), geboren 1709, gedoopt op 10-03-1709 te Holwerd. Eerder werden Jan Clases en Entje Hendriks als ouders gegeven, maar Jan Hindrix en Riemke Doekeles passen qua leeftijd beter. Bovendien wordt er een dochter Riemke genoemd. Tot slot is Hendrik afkomstig uit Holwerd.

Gehuwd op 15-01-1736 te Waaxens met Janke Hendriks, geboren te Waaxens.

Uit dit huwelijk:

1. Saacke Hendriks (Zake) (zie III.1 klik hier).

2. Riemke Hendriks, geboren 1738, gedoopt op 14-12-1738 te Waaxens.

3. Zijtske Hendriks, geboren 1740, gedoopt op 11-09-1740 te Waaxens.

4. Antie Hendriks, geboren 1742, gedoopt juni 1742 te Waaxens. Datum niet genoemd.

5. Tjietske Hendriks, geboren 1743, gedoopt op 27-10-1743 te Waaxens.

6. Ymkje Hendriks, geboren 1746, gedoopt op 09-01-1746 te Waaxens.

7. Grietie Hendriks, geboren 1747, gedoopt op 04-06-1747 te Waaxens.

III.1 Saacke Hendriks (Zake), geboren 1737 te Waaxens, gedoopt op 16-06-1737 te Jilsum.

Gehuwd op 20-12-1762 te Jilsum met Sijtske Jans Lieuwes, geboren 1740 te Jilsum, gedoopt op 07-02-1740 te Jilsum, dochter van Jan Gerbens en Dieuwke Lieuwes.

Uit dit huwelijk:

1. Janke Holwerda, geboren 1762, gedoopt op 07-03-1762 te Jislum.

2. Jan Sakes Holwerda (Jan Zaakes) (zie IV.2 klik hier).

3. Duiwke Holwerda, geboren 1767, gedoopt op 16-08-1767 te Jislum.

4. Ymkjen Holwerda, geboren 1770, gedoopt op 08-04-1770 te Jislum.

5. Luwe Holwerda, geboren op 03-12-1772 te Jislum, gedoopt op 10-01-1773 te Jislum.

6. Hindrik Holwerda, geboren op 16-03-1775 te Jislum, gedoopt op 23-04-1775 te Jislum.

7. Janke Holwerda, geboren op 19-11-1777 te Jislum, gedoopt op 12-04-1778 te Jislum.

8. Pytter Holwerda, geboren op 11-06-1780 te Jislum, gedoopt op 06-08-1780 te Jislum.

IV.2 Jan Sakes Holwerda (Jan Zaakes), geboren 1764 te Hallum, gedoopt op 01-04-1764 te Jislum, overleden op 10-09-1826 te Ferwerderadeel.

Gehuwd (1) op 17-05-1789 te Hallum met Antje Bouwes.

Gehuwd (2) op 02-03-1800 te Hallum met Lijsbeth Kornelis Dijkstra, 23 jaar oud, Gardeniersche, geboren op 17-01-1777 te Hallum, overleden op 14-04-1844 te Hallum op 67-jarige leeftijd, dochter van Kornelis Dijkstra.

Uit het eerste huwelijk:

1. Geertje Holwerda, geboren op 22-08-1791 te Hallum, gedoopt op 18-09-1791 te Hallum.

Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 24-04-1828 te Ferwerderadeel met Eye Lieuwes Klooster, overleden 1840, 50 jaar, zoon van Lieuwe Eyes Klooster en Dirkje Dirks.

Uit het tweede huwelijk:

2. Sake Jans Holwerda (Zaake) (zie V.3 klik hier).

3. Kornelis Holwerda (zie V.5 klik hier).

4. Lieuwe Janszoon Holwerda (zie V.7 klik hier).

5. Harmen Holwerda (zie V.10 klik hier).

6. Jacob Holwerda, geboren ca 1810, overleden op 25-09-1816 te Hallum. Oud vijf jaar.

7. Froukje Jans Holwerda, geboren op 11-08-1811 te Hallum, gedoopt op 29-09-1811 te Hallum.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-02-1835 te Ferwerderadeel met Gerrit Jans Fennema, geboren ca 1804 te Hogebeintum, zoon van Jan Gerrits Fennema en Saakje Alberts De Vries.

8. Gerben Holwerda (zie V.15 klik hier).

9. Jacob Holwerda, geboren op 21-08-1816 te Hallum.

10. Sijtske Holwerda, geboren op 24-01-1819 te Ferwerderadeel, overleden 1842.

V.3 Sake Jans Holwerda (Zaake), geboren op 09-04-1800 te Hallum, gedoopt op 08-05-1800 te Blija, overleden op 07-11-1846 te Hallum op 46-jarige leeftijd.

Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 12-10-1833 te Blija (Ferwerderadeel) met Symke Cornelis Bouma, 27 jaar oud, geboren op 30-04-1806 te Blija, gedoopt op 11-05-1806 te Blija, overleden op 03-09-1856 te Hallum op 50-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Jans Bouma en Grietje Joekes.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Sakes Holwerda (zie VI.1 klik hier).

2. Grietje Holwerda, geboren op 15-04-1837 te Ferwerderadeel, overleden op 04-05-1837 te Ferwerderadeel, 19 dagen oud.

3. Grietje Holwerda, geboren op 03-11-1838 te Ferwerderadeel, overleden op 02-10-1840 te Ferwerderadeel op 1-jarige leeftijd.

4. Kornelis Holwerda, geboren op 21-02-1842 te Ferwerderadeel, overleden op 25-07-1915 te Harlingen op 73-jarige leeftijd.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-05-1870 te Ferwerderadeel met Geertje Annes Van der Weit, 23 jaar oud, geboren op 16-02-1847 te Ferwerderadeel, dochter van Anne Jans Van der Weit en Janke Alberts Koopmans.

5. Sytze Holwerda (zie VI.7 klik hier).

V.5 Kornelis Holwerda, geboren op 27-01-1803 te Hallum, gedoopt op 20-02-1803 te Hallum, overleden op 12-06-1876 te Ferwerderadeel op 73-jarige leeftijd.

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 15-05-1834 te Ferwerderadeel met Katrina Gribberts Andree, geboren 1808, overleden op 21-08-1877 te Ferwerderadeel, dochter van Gribbert Andries Andree en Klaaske Douwes.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Kornelis Holwerda (zie VI.9 klik hier).

2. Douwe Holwerda, geboren op 23-03-1837 te Ferwerderadeel, overleden op 01-02-1850 te Ferwerderadeel op 12-jarige leeftijd.

3. Harmen Holwerda, geboren op 29-08-1839 te Ferwerderadeel, overleden op 04-05-1846 te Ferwerderadeel op 6-jarige leeftijd.

4. Lijsbeth Holwerda, geboren op 22-11-1841 te Ferwerderadeel.

Gehuwd 1867 met Romke Arjens Wijngaarden.

5. Gribbert Holwerda, geboren op 18-10-1844 te Ferwerderadeel, overleden op 18-08-1847 te Ferwerderadeel op 2-jarige leeftijd.

6. Douwe Holwerda, geboren op 28-11-1850 te Ferwerderadeel, overleden op 08-08-1852 te Ferwerderadeel op 1-jarige leeftijd.

7. Klaaske Holwerda, geboren op 01-06-1856 te Ferwerderadeel, overleden op 15-12-1933 te Ferwerderadeel op 77-jarige leeftijd.

Gehuwd met Klaas Havenga.

V.7 Lieuwe Janszoon Holwerda, arbeider, geboren op 14-12-1805 te Hallum, gedoopt op 05-01-1806 te Hallum, overleden op 11-05-1878 te Dokkum op 72-jarige leeftijd, begraven te Echtelieden te Aalzum. Gestorven als weduwnaar.

Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 06-04-1833 te Leeuwarderadeel met Schwenne Eilering (Swinne Willems Eldering), geboren ca 1807 te Schuttrop in Duitsland, overleden op 13-09-1850 te Dokkum, dochter van Wenner Eilering en Gese Boekholt.

Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 24-05-1851 te Dokkum met Antje Joukes De Vries, 24 jaar oud, geboren op 28-09-1826 te Driesum, overleden op 04-07-1866 te Dokkum op 39-jarige leeftijd, dochter van Jouke Lolkes De Vries en Wytske Johannes Van der Werf.

Uit het eerste huwelijk:

1. Elisabeth Holwerda, geboren 1834 te Leeuwarden.

Gehuwd op 17-05-1857 te Dokkum met Carel Kramer, 27 jaar oud, geboren op 18-01-1830 te Dokkum, zoon van Johannes Hendriks Kramer en Pyttie Abes Wiersma.

2. Geschwinna Holwerda, geboren op 06-12-1835 te Dantumadeel.

3. Jantje Holwerda, geboren op 24-03-1838 te Sybrandahuis (Dantumadeel), overleden op 07-01-1911 te Zaandam op 72-jarige leeftijd. Vertrok op 11 februari 1863 naar Leeuwarden.

4. Willemke Holwerda, geboren op 05-11-1840 te Hioure. Vertrok op 29 mei 1861 naar Leeuwarden.

5. Sytske Holwerda, geboren op 10-08-1843 te Dokkum. Vertrok op 30 november naar Haarlem.

6. Herman Holwerda, geboren op 07-02-1846 te Dokkum, overleden op 21-03-1850 te Dokkum op 4-jarige leeftijd.

7. Gesina Holwerda, geboren op 06-07-1849 te Dokkum, overleden op 09-12-1850 te Dokkum op 1-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:

8. Wytske Lieuwes Holwerda, geboren op 17-07-1852 te Dokkum, overleden op 30-01-1909 te Aalzum op 56-jarige leeftijd.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-05-1874 te Dokkum met Dirk Boonstra, Winkelier, geboren 1844 te Foudgum, zoon van Harmen Dirks Boonstra en Hester Dirks Van der Meulen.

9. Jouke Holwerda, geboren op 12-02-1855 te Dokkum, overleden op 23-09-1856 te Dokkum op 1-jarige leeftijd.

10. Sjoukje Holwerda, geboren op 13-08-1857 te Dokkum, overleden op 25-01-1859 te Dokkum op 1-jarige leeftijd.

11. Jouke Holwerda (zie VI.31 klik hier).

12. Sjoukje Holwerda, geboren op 28-12-1862 te Dokkum, overleden op 07-02-1863 te Dokkum, 41 dagen oud.

13. Rinske Holwerda, geboren op 25-04-1865 te Dokkum, overleden op 03-04-1946 te Dokkum op 80-jarige leeftijd. Vertrok op 9 november 1891 naar Rinsumageest.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13-05-1893 te Oostdongeradeel met Eelke Holwerda, 30 jaar oud, geboren op 28-01-1863 te Rinsumageest, overleden op 03-08-1944 te Dokkum op 81-jarige leeftijd, zoon van Minne Ulbes Holwerda en Jitske Hendriks Kooistra.

V.10 Harmen Holwerda, geboren op 28-06-1808 te Hallum, gedoopt op 17-07-1808 te Hallum.

Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 16-11-1844 te Ferwerderadeel met Sjoukjen Nannes Koopmans, dochter van Nanne Jans Koopmans en Antje Jacobs Schottanus.

Uit dit huwelijk:

1. Nanne Holwerda, geboren op 21-11-1845 te Ferwerderadeel, overleden op 02-02-1846, 73 dagen oud.

2. Aaltje Holwerda, geboren op 07-02-1847 te Ferwerderadeel, overleden 1861.

3. Jan Holwerda, geboren op 28-07-1849 te Ferwerderadeel, overleden op 24-05-1932 te Oostdongeradeel op 82-jarige leeftijd. Stierf ongehuwd.

4. Elisabeth Holwerda, geboren op 06-06-1852 te Ferwerderadeel.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-06-1878 te Ferwerderadeel met Wybren Ymes Bos, geboren te Hallum, zoon van Ieme Baukes Bos en Ynsken Wybrens Bloemsma.

5. Nanne Holwerda, geboren op 21-10-1855 te Ferwerderadeel, overleden op 19-12-1861 te Ferwerderadeel op 6-jarige leeftijd.

V.15 Gerben Holwerda, geboren op 18-10-1813 te Hallum, overleden op 18-10-1885 te Ferwerderadeel op 72-jarige leeftijd.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-06-1838 te Ferwerderadeel met Korneliske Lucas Van der Steeg, 21 jaar oud, geboren op 24-01-1817 te Ferwerderadeel, dochter van Lucas Pieters Van der Steeg en Sytske Taekes Miedema.

Uit dit huwelijk:

1. Sytske Gerbens Holwerda, geboren op 05-05-1839 te Ferwerderadeel, overleden 1915.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-05-1867 te Ferwerderadeel met Jan Sjoerds Swart, 33 jaar oud, geboren op 11-11-1833 te Ferwerderadeel, zoon van Sjoerd Martens Swart en Feijkje Andries Van der Wal.

2. Jan Holwerda, geboren op 26-08-1841 te Ferwerderadeel, overleden 1842 te Ferwerderadeel.

3. Jan Gerbens Holwerda (zie VI.45 klik hier).

4. Elizabeth Holwerda, geboren op 11-10-1846 te Ferwerderadeel.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-05-1874 te Leeuwarderadeel met Johannes Tjipkes Sinnema, 29 jaar oud, geboren op 18-01-1845 te Leeuwarderadeel, zoon van Tjipke Jeltes Sinnema en Grietje Jans Kas.

5. Lutske Holwerda, geboren op 30-04-1849 te Ferwerderadeel.

6. Lucas Holwerda (zie VI.50 klik hier).

7. Harmen Holwerda geboren op 19-04-1855 te Ferwerderadeel.

VI.1 Jan Sakes Holwerda, geboren op 18-12-1834 te Wansweerd, overleden op 11-05-1905 te Minnertsga op 70-jarige leeftijd.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-11-1857 te Ferwerderadeel met Maaike Dirks Vinstra, 22 jaar oud, geboren op 28-10-1835 te Stiens, overleden op 11-01-1890 te Minnertsga op 54-jarige leeftijd, dochter van Dirck Minnes Vinstra en Janke Martens Ynema.

Uit dit huwelijk:

1. Janke Holwerda, geboren op 10-09-1857 te Ferwerderadeel.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-05-1886 te Barradeel met Johannes Kramer.

2. Symkje Holwerda, geboren op 13-08-1859 te Ferwerderadeel, overleden 1859.

3. Sake Holwerda (zie VII.4 klik hier).

4. Dirk Holwerda (zie VII.6 klik hier).

5. Symkje Holwerda, geboren op 13-12-1864 te Ferwerderadeel.

6. Menne Holwerda, geboren op 03-03-1868 te Ferwerderadeel.

7. Cornelis Holwerda, geboren op 20-07-1870 te Ferwerderadeel. Vertrok in 1894 naar Amerika.

Gehuwd 1894 te Barradeel met Willemke De Vries.

8. Jantje Holwerda, geboren op 09-04-1874 te Barradeel.

Gehuwd met Jan Harkema.

9. Sytse Holwerda, geboren op 24-07-1876 te Barradeel.

VI.7 Sytze Holwerda, geboren op 05-02-1844 te Ferwerderadeel, overleden op 25-07-1872 te Leeuwarderadeel op 28-jarige leeftijd.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-05-1869 te Leeuwarderadeel met Aafke Sytzes Hemrika, geboren te Stiens, dochter van Sytze Pieters Hemrika en Aafke Lubberts Dijkstra.

Uit dit huwelijk:

1. Symkje Holwerda, geboren op 08-05-1871 te Stiens.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-05-1897 met Gerrit Ales Houtsma, 25 jaar oud, geboren op 20-02-1872 te Tsjummearrum, zoon van Ale Houtsma en Grietje Sikkes Westra.

VI.9 Jan Kornelis Holwerda, geboren op 16-04-1835 te Ferwerderadeel, overleden op 29-07-1916 te Ferwerderadeel op 81-jarige leeftijd.

Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20-05-1865 te Ferwerderadeel met Grietje Geerts Hitman, 26 jaar oud, geboren op 22-03-1839 te Ferwerderadeel, dochter van Geert Teunis Hitman en Wyke Gerrits Winkel.

Uit dit huwelijk:

1. Wijke Holwerda, geboren op 04-04-1866 te Ferwerderadeel.

Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 22-05-1886 te Ferwerderadeel met Taeke Pieters Oberman, 35 jaar oud, geboren op 13-04-1851 te Ferwerderadeel, zoon van Pieter Taekes Oberman en Jitske Holwerda.

Gehuwd (2) op 23-jarige leeftijd op 15-02-1890 te Ferwerderadeel met Gerrit Bonga, geboren te Ternaard, zoon van Jitse Gerrits Bonga en Jantje Jans Van der Velde.

Gehuwd (3) op 45-jarige leeftijd op 29-06-1911 te Ferwerderadeel met Johannes Kok.

2. Trijntje Holwerda, geboren op 04-10-1869 te Ferwerderadeel.

 

Klik op de foto voor een grotere versie met namen

VI.31 Jouke Holwerda, steenhouwer, geboren op 16-12-1859 te Dokkum, overleden 1901.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-06-1884 te Groningen met Jantje Wijn, 23 jaar oud, geboren op 09-07-1860 te Amsterdam, overleden 1922, dochter van Kasper Wijn, Steenkolenwerker, schoenmaker, en Christina Sliphorst.

Uit dit huwelijk:

1. Christina Holwerda, geboren ca 1886 te Groningen.

Gehuwd op 26-02-1914 te Groningen met Jan Siebelts, Pakhuisknecht, geboren te Groningen, zoon van Henderikus Siebelts en Geertruida Klunder.

2. Lieuwe Holwerda (zie VII.25 klik hier).

3. Antje Holwerda, geboren 1888 te Groningen.

Gehuwd met Frans Van Leeuwen.

4. Kasper Holwerda (zie VII.29 klik hier).

5. Arnoldus Christoffel Holwerda (zie VII.31 klik hier).

6. Jouke Holwerda, Handelsreiziger, geboren ca 1898 te Groningen.

Gehuwd op 30-03-1922 te Groningen, gescheiden na 24 jaar in 1946 te Amsterdam van Grietje Gol, geboren te Diever, dochter van Jan Gol en Hendrika Merk.

7. Jantje Holwerda, geboren op 05-07-1901, overleden op 17-01-1990 op 88-jarige leeftijd.

Gehuwd met Delhaas.

8. Wietske Holwerda.

Gehuwd met Klaas Huttinga.

VI.45 Jan Gerbens Holwerda, geboren op 26-08-1843 te Ferwerderdeel, overleden op 14-01-1893 op 49-jarige leeftijd.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-07-1871 te Ferwerderadeel met Renske Jans Stroosma, 27 jaar oud, geboren op 19-11-1843 te St Annaparochie, dochter van Jan Johannes Stroosma en Atje Jans Brolsma.

Uit dit huwelijk:

1. Gerben Holwerda, geboren op 06-08-1872 te Ferwerderadeel.

Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-06-1898 te Ferwerderadeel met Jetske Huizinga, 26 jaar oud, geboren op 21-02-1872 te Leeuwarderadeel, dochter van Meine Pieters Huizinga en Jeltje Tjeerds Kaastra.

2. Atje Holwerda, geboren op 23-10-1873 te Ferwerderadeel.

3. Corneliske Holwerda, geboren op 25-05-1875 te Ferwerderadeel.

4. Hendrikje Holwerda, geboren op 09-02-1877 te Ferwerderadeel.

VI.50 Lucas Holwerda, geboren op 18-11-1851 te Ferwerderadeel, overleden op 13-03-1922 te Ferwerderadeel op 70-jarige leeftijd.

Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 09-06-1883 te Ferwerderadeel met Geeske Lieuwes Veenstra, 31 jaar oud, geboren op 05-03-1852 te Tietjerkstradeel, dochter van Lieuwe Eeuwes Veenstra en Antje Ates Visser.

Uit dit huwelijk:

1. Corneliske Holwerda, geboren op 13-06-1887 te Ferwerderadeel.

VI.52 Harmen Holwerda, geboren op 19-04-1855 te Ferwerderadeel.

VII.4 Sake Holwerda, geboren op 15-12-1860 te Ferwerderadeel, overleden 1956.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16-05-1885 te Barradeel met Klaaske Geerts Hoogerhuis, 21 jaar oud, geboren op 24-09-1863 te Firdgum, overleden te Barradeel, dochter van Beert Klazes Hoogerhuis en Atje Sipkes Hoekstra.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Holwerda, geboren op 30-04-1886 te Barradeel, overleden 1886 te Barradeel.

2. Jan Holwerda (zie VIII.2 klik hier).

3. Attje Holwerda, geboren op 29-11-1890 te Barradeel.

4. Beert Holwerda, geboren op 03-04-1893 te Barradeel, overleden 1893 te Barradeel.

5. Maaike Holwerda, geboren op 12-11-1894 te Barradeel.

6. Lijsbert Holwerda, geboren op 26-10-1896 te Barradeel.

7. Siemkje Holwerda, geboren op 23-05-1899 te Barradeel.

8. Beert Holwerda, geboren in 1902 te Barradeel.

VII.6 Dirk Holwerda, geboren op 09-05-1862 te Ferwerderadeel.

Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 13-10-1888 te Barradeel met Metje Winsemius, geboren 1862 te Minnertsga, overleden 1889 te Minnertsga, dochter van Pieter Winsemius en Antje Jans Helder.

Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 25-07-1891 te Barradeel met Willemke Ypma.

Uit het tweede huwelijk:

1. Maaike Dedtje Holwerda, geboren op 03-07-1892 te Barradeel.

VII.25 Lieuwe Holwerda, geboren op 06-02-1887 te Groningen, overleden op 06-02-1962 te Amsterdam op 75-jarige leeftijd.

Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-10-1915 te Amsterdam met Johanna Kuilman, 26 jaar oud, geboren op 06-02-1889 te Groningen, overleden op 24-03-1978 te Diemen op 89-jarige leeftijd, dochter van Nicolaas Kuilman en Zwaantje Zomermaand.

Uit dit huwelijk:

1. Jantje (Nannie) Holwerda, geboren 1916 te Amsterdam.

Gehuwd met Janus Bruins.

2. Nicolaas Holwerda (zie VIII.13 klik hier).

VII.29 Kasper Holwerda, Letterzetter, geboren op 16-05-1890 te Groningen, overleden op 27-08-1961 op 71-jarige leeftijd.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-04-1915 te Groningen met Dietje Atzema, 25 jaar oud, geboren op 30-01-1890 te Nieuwe Pekela, dochter van Jan Atzema en Henderika Boermann.

Uit dit huwelijk:

1. Jouke Holwerda (zie VIII.17 klik hier).

2. Jan Holwerda (zie VIII.19 klik hier).

3. Jantje Holwerda, geboren in 1922 te Groningen.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd in 1949 te Groningen met Johannes Cornelis Verbeek, 24 jaar oud, geboren in 1925 te Rotterdam.

4. Hendrikus Gezinus Holwerda (zie VIII.24 klik hier).

VII.31 Arnoldus Christoffel Holwerda, magazijnknecht, geboren op 03-02-1892 te Groningen, overleden 1974.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-05-1914 te Groningen met Jantje Klemens, 24 jaar oud, geboren op 30-06-1889 te Groningen, dochter van Gerrit Klemens en Hinderkien Rijkens.

Uit dit huwelijk:

1. Jantje Holwerda, geboren op 11-09-1914 te Groningen, overleden op 26-01-2003 te Schagen op 88-jarige leeftijd.

Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 24-08-1933 te Groningen met Jacob Cornelis, 19 jaar oud, geboren op 10-05-1914 te Groningen, overleden op 06-02-1945 te Concentratiekamp Neuengamme in Duitsland op 30-jarige leeftijd, zoon van Roelf Ernst Cornelis en Hillechien Maria Schreuder.

Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 29-04-1946 met Jannes Baron, 31 jaar oud, geboren op 08-05-1914, overleden op 26-08-1997 te Hoogwoud op 83-jarige leeftijd.

2. Holwerda.

3. Dina Holwerda.

VIII.2 Jan Holwerda, geboren op 28-06-1888 te Barradeel, overleden op 08-05-1979 te Tzummarum op 90-jarige leeftijd.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-05-1913 te Barradeel met Rigtje Sijtsma, 19 jaar oud, geboren op 27-08-1893 te Menaldumadeel, overleden 1966, dochter van Sytze Bouwes Sijtsma en Klaasje Pieters Unema.

Uit dit huwelijk:

1. Sake Holwerda (zie IX.1 klik hier).

Nicolaas Holwerda, bekend als tekstschrijver Paul Roda.

Klik hier voor zijn biografie.

VIII.13 Nicolaas Holwerda, geboren op 21-04-1918 te Amsterdam, overleden op 16-12-1979 te Hengelo op 61-jarige leeftijd.

Gehuwd (1) 1941 te Amsterdam, gescheiden in 1947 te Amsterdam van Helena Maria Van Draanen, geboren in 1919 te Amsterdam, dochter van Diedericus Petrus Anthonius Van Draanen en Wilhelmina Maria Johanna Hoogendoorn.

Gehuwd (2) ca 1948 te Amsterdam, gescheiden in 1954 te Amsterdam van Margaretha Maria Stecher.

Gehuwd (3) 1955 te Amsterdam, gescheiden in 1976 te Amsterdam van Willie Keijlard, geboren in 1932 te Amsterdam. Kleuterleidster, dochter van Wilhelm Johannes Keijlard en Cornelia Van Steenhoven.

Uit het tweede huwelijk:

1. Ronald Nick Holwerda (zie IX.3 klik hier).

2. Pim Holwerda (zie IX.5 klik hier).

Uit het derde huwelijk:

3. Nick Paul Holwerda (zie IX.8 klik hier).

4. Marjolein Holwerda, geboren in 1958 te Amsterdam.

VIII.17 Jouke Holwerda, geboren in 1916 te Groningen.

Gehuwd op 26-jarige leeftijd in 1942 te Groningen met Frederika Staats, 24 jaar oud, geboren op 27-12-1917 te Groningen, overleden 1985.

Uit dit huwelijk:

1. Diet Holwerda, geboren op 03-12-1945 te Groningen, overleden op 18-12-2007 te Surhuisterveen op 62-jarige leeftijd.

Gehuwd met Dick Bruggeman.

2. Jan Holwerda (zie IX.16 klik hier).

3. Kasper Holwerda (zie IX.19 klik hier).

4. Jantje Holwerda, geboren in 1954 te Groningen.

Gescheiden (1) 1991 van Dirk Grolleman.

Gehuwd (2) met Rob Schuit.

VIII.19 Jan Holwerda, geboren in 1918 te Ede.

Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd in 1941 te Groningen, gescheiden na 7 jaar in 1948 te Groningen van Wietske Balsters, geboren in 1917 te Groningen, dochter van Wiebe Balsters en Annegien Vos.

Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd in 1955 te Zutphen met Barta Antonia Carmigchelt, geboren 1927.

Uit het eerste huwelijk:

1. Kasper Holwerda, Kelner, geboren in 1941 te Groningen.

2. Annegien Holwerda, geboren in 1943 te Groningen.

Gehuwd op 27-jarige leeftijd in 1970 te Groningen met Gerrit Drent, 44 jaar oud, geboren in 1926 te Hoogeveen, zoon van Wessel Drent en Johanna Kleine.

Uit het tweede huwelijk:

3. Hendrikus Wilhelm Holwerda (zie IX.28 klik hier).

4. Marijke Dieteke Christina Holwerda, geboren in 1960 te Enschede.

5. Bart Jan Holwerda, geboren in 1962 te Groningen.

Gehuwd met Anita Mulder, geboren 1964.

VIII.24 Hendrikus Gezinus Holwerda, geboren op 19-07-1927 te Groningen, overleden op 27-10-2005 te Zuidlaren op 78-jarige leeftijd.

Gehuwd op 22-jarige leeftijd in 1950 te Groningen met Rezina Jeanne Vandermaelen, 22 jaar oud, geboren in 1928 te Groningen.

Uit dit huwelijk:

1. Kasper Holwerda (zie IX.33 klik hier).

2. Phillipe Joseph Holwerda (zie IX.35 klik hier).

3. Diet Holwerda, geboren in 1953 te Groningen.

Gehuwd met Bernardus Swart.

4. Harmannus Holwerda (zie IX.40 klik hier).

IX.1 Sake Holwerda, geboren op 05-12-1917 te Minnertsga, overleden op 30-01-1982 te Minnertsga op 64-jarige leeftijd.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 29-05-1941 te Minnertsga met Neeltje Van der Weij, 21 jaar oud, geboren op 17-01-1920 te Sint Annaparochie, overleden 1994 te Leeuwarden, dochter van Dirk Van der Weij en Ytje Rintjes Kuiken.

Uit dit huwelijk:

1. Jan Holwerda (zie X.1 klik hier).

IX.3 Ronald Nick Holwerda, geboren in 1947 te Amsterdam.

Gehuwd met Maureen Kok.

Uit dit huwelijk:

1. Erik Jan Holwerda.

2. Karin Meta Holwerda.

IX.5 Pim Holwerda, geboren op 30-03-1950 te Amsterdam, overleden op 01-01-2005 op 54-jarige leeftijd.

Gehuwd (1) met Katherine Mary Harvey.

Gehuwd (2) met Sybille Reimpell.

Uit het eerste huwelijk:

1. Mieke Anna Holwerda, geboren in 1991 te London.

Uit het tweede huwelijk:

2. Kai Zehelein (Thorsten Reimpell), geboren in 1971 te Duitsland.

IX.8 Nick Paul Holwerda, geboren in 1956 te Amsterdam.

Gehuwd (1) met Yvonne Timmers.

Gehuwd (2) met Linda Clewitz.

Gehuwd (3) met Monique Vermeulen.

Uit het eerste huwelijk:

1. Suzanne Sylvia Holwerda, geboren 1985 te Alphen aan de Rijn.

Uit het tweede huwelijk:

2. David Nick Holwerda, geboren 1990 te Alphen aan de Rijn.

IX.16 Jan Holwerda, geboren in 1947 te Groningen.

Gehuwd (1) ca 1975, gescheiden 1976 van Louise Robert.

Gehuwd (2) 1987 met Vera Hirth.

Uit het eerste huwelijk:

1. Bianca Holwerda, geboren in 1974 te Zwolle.

Gehuwd op 30-jarige leeftijd in 2005 met Tom Vullings.

Uit het tweede huwelijk:

2. Melissa Vivienne Holwerda, geboren 1987 te Zwolle.

IX.19 Kasper Holwerda, geboren in 1952 te Groningen.

Gehuwd (1) met Lidy Gehuwd (2) met Bianca Mol.

Uit het eerste huwelijk:

1. Wendy Holwerda.

2. Fiona Holwerda.

IX.28 Hendrikus Wilhelm Holwerda, geboren in 1956 te Enschede.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd in 1981 te Enschede met Yvonne Berendina Maria Baks, 22 jaar oud, geboren in 1958 te Lichtenvoorde.

Uit dit huwelijk:

1. Martijn Alexander Christiaan Holwerda, geboren in 1985 te Enschede.

2. Andrea Stephanie Marije Holwerda, geboren in 1988 te Enschede.

IX.33 Kasper Holwerda, geboren in 1951 te Groningen. Info van Kas.

Gehuwd op 34-jarige leeftijd in 1985 met Grietje Annie Van Dijk, 31 jaar oud, geboren in 1954 te Groningen.

Uit dit huwelijk:

1. Yannick Leon Holwerda, geboren in 1993 te Assen.

IX.35 Phillipe Joseph Holwerda, geboren in 1952 te Groningen.

Gehuwd (1) met Anna Gehuwd (2) met Henderika Catharina Scholte.

Uit het eerste huwelijk:

1. Rikus Holwerda, geboren in 1979.

Uit het tweede huwelijk:

2. Annemiek Holwerda, geboren in 1987.

3. Lisanne Holwerda, geboren in 1989.

IX.40 Harmannus Holwerda, geboren in 1960 te Assen.

Gehuwd op 31-jarige leeftijd in 1991 te Lome in Togo met Adjoko Da Silveira.

Uit dit huwelijk:

1. Stephan Jean Holwerda, geboren in 1994 te Tegucigalpa in Honduras.

2. Doris Esmay Holwerda, geboren in 1996 te Stadskanaal.

X.1 Jan Holwerda, geboren in 1942 te Minnertsga.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd in 1966 te Berlikum met Janke Zuiderhof, 21 jaar oud, geboren in 1944 te Berlikum, dochter van Jouke Zuiderhof en Griet Hoekstra.

Uit dit huwelijk:

1. Jouke Holwerda, geboren in 1969 te Minnertsga.

 

Naar de biografie van Nick Holwerda

Naar de foto van de fam. Holwerda-Wijn

Naar de stambomen van Holwerda

 

 

 

 

TERUG naar MIJN STAMBOMEN