Teruggaan om verder te komen  (index)

(jan 2013)


Home - Inhoudsopgave

inleiding 2 waarom 3 welke methodes 4 wanneer 5 waarde

definitie 7 oplossend 8 samenvatting 9 literatuurlijst 10 reacties

 

 

 

 I N H O U D

1: Inleiding en probleemstelling

2: Waarom is het pijnlijke moment vergeten?

3: Welke methodes gebruikt de therapeut om het 'vergeten' pijnlijke moment te actualiseren?

4: Uit welke tijd stamt het pijnlijke moment?

5: Wat is de waarde van het herinnerde materiaal?

6: Wat wordt verstaan onder 'emotionele herbeleving'?

7: Is emotionele herbeleving toereikend voor het oplossen van problemen in het heden?

8: Samenvatting en discussie

9. Literatuurlijst

.

Reacties

Reacties naar: verder@mijnstambomen.nl 

Teruggaan om verder te komen