Teruggaan om verder te komen (9 literatuurlijst)

(jan 2013)


Home - Inhoudsopgave

inleiding 2 waarom 3 welke methodes 4 wanneer 5 waarde

definitie 7 oplossend 8 samenvatting 9 literatuurlijst 10 reacties

 

9 LITERATUURLIJST

1.    Aberrombie, A. & Van Kuik, S. - Literatuurstudie naar bestaansrecht van reincarnatietherapie en de betekenis ervan voor de psychopathologie. Utrecht: R.U. Utrecht 1983

2.    Boddeley, A. - Uw geheugen, een gids voor gebruikers. Utrecht: Het Spectrum 1984

3.    Barnes, M. en Berke, J. - De reizen van Mary Barnes Den Haag: Alpha Boeken Bert Bakker 1973

4.    Batselier, S. de - Passage 144, Terug naar de baarmoeder. Beschrijving van de werkzaamheden van een antipsychiatrisch instituut. Antwerpen: Soethoudt 1979

5.    Berkel, M. - Fobie, Kan de reincarnatie therapie uitkomst brengen? Haagse Post 24-4-82 Blz. 73-79.

6.    Birch, H.G. & Lefford, A. - Intersensory development in children. Monographs of the Society for Research in child development, 1963, 28, blz. 5

7.    Bolten, M. & de Jong, N. - Regressie als behandelwijze Tijdschrift voor psychotherapie 4, 1980 blz. 219

8.    Brown, D. & Pedder,J. - Psychodynamische psychotherapie - Een inleiding in de toegepaste psycho-analytische therapievormen. Alphen a/d Rijn / Brussel: Samson 1980

9.    Brown, M.E. - Het geheugen, de schatkamer van het menselijk denken. Rijswijk: Elmar B.V. 1979 Campbell, B.A. & Spear, N.E. - Ontogeny of memory Psychological Review 1972, 79 blz 215-236

10.Cladder, J.M. - Mogelijkheden en beperkingen van reincarnatietherapie Ongepubliceerd manuscript R.U. Utrecht

11.Cladder, J.M. - Drie jaar ervaringen met reincarnatietherapie Tijdschrift van psychotherapie 4, 1983 Deventer: Van Loghum Slaterus

12.Dam, H. ten - Interview met Denys Kelsey. Ongepubliceerd manuscript R.U. Utrecht

13.Dijck, R. van & Hart, O. van der - Strategieen in hypnotherapie, Ongepubliceerd manuscript Oegstgeest: Jelgersma Univ. kliniek

14.Dijkstra, P. - Beelden uit mijn kinderjaren, Psychologie 1986,1, blz. 8-13

15.Dutta, S. & Kanungo, R.N. - Retention of affective material: a further verification of the intensity hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology,1975,5, blz 476-481.

16.Elscot, T. - De oerschreeuwtheorie van A.Janov (scriptie) Utrecht: R.U. Utrecht 1981

17.Erickson, M.H. & - Hypnotherapy Rossi, E.L. New York: Irvington publ. inc. 1979

18.Erickson, M.H. & Rossi, E.L. - Exploraties in hypnotherapy Deventer: Van Loghum Slaterus, 1983

19.Ferenczi, M.D.S. - Final contributions to the problems and methods of Psycho-Analysis London: Hogarth Press 1955

20.Fiore, E. - Hypnotic regression into past lives; a case of resistance to hypnosis. Ongepubliceerd manuscript

21.Firth, R. - Symbols: public and private. George Aleen & Unwin. Londen 1973

22.Foenander, G. & Burrows, G.D. - Age-regression. Hoofdstuk vijf, Handboek of Hypnosis and Psychosomatic Medicine, 1980 Elsevier / North Holland Biomedical Press.

23.Freud, A. - Inleiding tot de psycho-analyse voor pedagogen. (5e druk) 's Gravenhage: Van Stockum & zoon, 1971

24.Freud, S. - Bemerkungen uber einen Fall von Zwangneurose Gesammelte Werke Londen: Imago Publishing co ltd, 1941 blz. 379-463

25.Freud, S. en - De Wolfman. De Wolfman Bilthoven: Basic Books, 1971

26.Freud, S. - Introcuctory lectures on psychoanalysis. In J. Strachey (Ed) The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud London: Hogarth Press, 1963 (vol. 15-16)

27.Freud, S. - Repression. In collected Papers, London: Hogarth Press, 1925, vol. 4, blz. 84-97

28.Gersons, B.P.R. - Psychotherapie, mei 1985, blz. 176

29.Glover, E. - The technique of psycho-analysis Londen: Bailliere, Tindall Cox, 1955

30.Goldman, E.E. - Psychodrama: experience and process Dubuque: Kendall/Hunt Publishing Company 1984

31.Goulding, M. & Goulding, R.L. - Changing lives through redecision therapy New York: Brunner / Mazel 1979

32.Greenberg, I.A. - Psychodrama, theory and therapy (Edited by) Londen: souvenir press 1975

33.Haan, H. de - Nieuw leven voor een oude leer Psychologie feb. 1983 no. 2

34.Hall, C.S. & Lindzey, G. - Theories of personality (3e druk) New York: John Wiley & sons, 1978

35.Hart, O. van der - Rituelen in psychotherapie: overgang en bestendiging. Deventer: Van Loghum Slaterus BV 1984

36.Hattink, J.F.M. - Hypnose en hypnotherapie Deventer: Ankh Hermes 1984

37.Hellendoorn, J. & Groothoff, E., Mostert, P., Harinck, F. - Beeldcommunicatie; een vorm van kinderpsychotherapie. Deventer: Van Loghum Slaterus BV 1981

38.Hoencamp, E. - Leeftijdsregressie binnen hypnotherapie, Interne publicatie Ned. Ver. voor Hypnotherapie 1982

39.Janov, A. - De oerschreeuw, bevrijding van frustraties.Deventer: Ankh Hermes 1981

40.Jung, K. - Psychotherapie Kernproblemen, de praktijk, de therapeutische waarde van het afreageren. Rotterdam: Lemniscaat 1982

41.Korchin, S.J. - Modern Clinical Psychology. Principals of intervention in the clinic and community. New York: Basic Books, Inc. Publishers. Harper International Edition, 1976

42.Krop, J. - Actietherapie Baarn: H.Nelissen 1984

43.Laing, R.D. - De naakte feiten, Meppel: Boom 1976

44.Laing, R.D. - Als de ervaring spreekt. Assen: van Gorcum 1983

45.Leboyer, F. - Geboren worden zonder pijn, 3e druk Utrecht: Het Spectrum 1978

46.Lievegoed, B.C.J. - Ontwikkelingsfasen van het kind, 3de druk Zeist: Vrij geestesleven, 1974

47.Lowe, G.R. - De groei van de persoonlijkheid Bilthoven: Ambo 1975

48.Marland,S. en M. - Nooit meer bang (over het opruimen van oud zeer) Weesp: De Haan 1980

49.Menninger, K. - Theory of Psychoanalytic technique New York: Harper & Row

50.Methorst, G. - Leeftijdsregressie,Interne publicatie Ned. Ver. voor Hypnotherapie 1982

51.Moor, W. de - De psychotherapeutische interventie, II. De behandelingsstrategische fase. Deventer: Van Loghum Slaterus 1978

52.Neisser, U. - Cultural and cognitive discontinuity. In T.E. Bladwin & W. Sturtevant (Editors) Anthropology and human behavior. Washington DC: Anthropological Society of Washington, 1962

53.Neisser, U. - Cognitive Psychology Englewood Cliffs: N. J. Prentice-Hall 1967

54.Peerbolte, M.L. - De foetale psyche. (inleiding tot de psychodynamica) Antwerpen: Soethoudt 1979

55.Raalten, F. van - De ontwikkeling van het ik, essay over Freud Bonn: Het Wereldvenster, 1978

56.Rank, O. - Das Trauma der Geburt und seine Bedeutung fur die Psychoanalyse. International Psychoanalytische Bibliothek, Band XIV. Leipzig/Wien/Zurich: Internationaler Psychoanalytischer Verlag 1924

57.Rapaport, D. - Emotion and Memory New York: International Univ. Press, 1959

58.Schachtel, E. - On memory and childhood amnesia. New York: Psychiatry 1947, 10 1-26

59.Schachtel, E. - Metamorphosis New York: Basic Books 1959

60.Sechehaye, - Terug naar het nulpunt, symbolische realisatie als geneeswijze van de schizofreen, Rotterdam: Lemniscaat 1978 derde druk

61.Shor, R.E. - Hypnosis and the concept of generalized reality orientation. American Journal of Psychoterapy 1959, 13, blz. 582-602.

62.Shor, R.E. - Three dimensions of hypnotic depth. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 1962 10, blz 23-28.

63.Stevenson, I.M.D. - The explanatory value of the idea of reincarnation, Journal of nervous and mental disease, 1977 vol. 164, no.5.

64.Udolf, R.J.D. - Handbook of hypnosis for professionals Leiden: klapper klinische psychologie, 1985

65.Vakgroep Functieleer - Klapper functieleer Leiden. R.U. Leiden 1983

66.Veltman, W.F. - De vrije Scholen, beginselen en methoden, 7e druk Zeist: Vrij geestesleven 1979

67.Vester, F. - Hoe wij denken, leren en vergeten. Baarn: Bosch en Keuning NV, 1976

68.Vroon, P. - Reincarnatie Signalement Volkskrant 1985

69.White, S.H. & Pilmer, D.B. - Childhood Amnesia and the development of a socially accessible Memory System. Uit Kihlstrom, J.F.; Evans, F.J. : Functional Disorders of Memory, Hillsdale, N. J.: Lawrence Erlbaum Associates 1979.

Lees verder : 10 Reacties

 

Teruggaan om verder te komen